walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Zakończono remont dróg do Barlinka i Kaźmierzewa
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Paweł Pabin w trakcie odbioru inwestycji

Zakończono zadanie pn.: „Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych - naprawa nawierzchni dróg do m. Lubostronie 9-12 i Kaźmierzewo, gm. Barwice”. Długość wyremontowanych odcinków to łącznie 0,5 km.  Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowo - Handlowe Paweł Pabin z Połczyna Zdroju. Wartość odebranych robót brutto wyniosła: 106 307,05 zł.