Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Zapraszamy do debaty nad "Raportem o stanie Gminy Barwice za 2021 rok”.
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Burmistrz Barwic przedkłada „Raport o stanie Gminy Barwice za 2021 rok”.

W debacie nad „Raportem…” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Barwice odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz., 14:00 . W związku z powyższym zgłoszenia wraz z listą poparcia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r. (środa), do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.
Formularz listy poparcia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz w Biurze Obsługi Interesanta. 

 

Do pobrania
Załącznik Size
Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie.doc 41 KB