Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej mieszkalnictwa
Zdjęcie przedstawia koncepcję zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zielonej

Gmina Barwice bada skale zainteresowania mieszkaniami czynszowymi i socjalnymi. Jako że opinie naszych Mieszkańców są dla nas cenne, przygotowaliśmy dla Państwa ANKIETĘ, w której znajdują się m.in. pytania o wielkość mieszkań preferowanych do wynajęcia, o wysokość opłat, które Państwo jako potencjalni najemcy byliby gotowi zapłacić za najem. ANKIETA jest anonimowa i w formie elektronicznej. Jej wypełnienie zajmie ok 3 minut. Zebrane informacje pomogą przygotować koncepcję wdrażania Programów Mieszkaniowych w naszej gminie, a w przyszłości będą przydatne przy planowaniu kolejnych inwestycji.

https://www.barwice.pl/ankieta

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety