Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Zapytanie ofertowe
Gmina Barwice Wspiera Seniorów treść ogłoszenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach realizuje projekt „Gmina Barwice wspiera seniorów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa – RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
W związku z awarią Biuletynu Informacji Publicznej M-GOPS Barwice i braku możliwości zamieszczenia ogłoszenia w w/w biuletynie, zostanie ono zamieszczone tylko na stronie Urzędu Miejskiego w Barwicach. 
Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest przygotowanie do druku naklejek, plakatów oraz tablicy informacyjnej, a także zakup i dostawa sprzętów wspomagających na potrzeby realizacji projektu „Gmina Barwice wspiera seniorów”. W celu zapoznania się z  w/w zapytaniem ofertowym prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14.

 Kierownik M-GOPS w Barwicach
 Anna Kłyszejko
 

Do pobrania
Załącznik Size
Ogłoszenie.pdf 111.53 KB