Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Zawiadomienie
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Z uwagi na utrudnienia spowodowane obowiązującym stanem epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, Burmistrz Barwic wstrzymał na okres 30 dni bieg terminu niezwłocznego załatwienia następujących spraw:
- wystawianie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień z tytułu należności publicznoprawnych,
- wystawianie i wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych,
- wystawianie i wysyłanie do zobowiązanych przypomnień z tytułu należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,

Sprawy zostaną rozpatrzone do dnia 21.04.2021 r.

Prosimy zapoznać się z treścią Zawiadomienia w załączeniu

Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie.pdf 508.16 KB