Przywitanie wszystkich zebranych przez Burmistrza Barwic Mariusza Kielinga

Ulica Kwiatowa  została przebudowany dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazanym…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

Na zdjęciu widzimy krople deszczu wpadającą do wody.

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opado…

Informacja Sanepidu o bezpiecznych wakacjach.

Zdjęcia przedstawiają zasady bezpiecznego spędzania czasu korzystania z placów zabaw oraz kąpielisk w dobie…

Zdjęcie przedstawia apel Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy informuje, aby zachować wszelkie stopnie ostrożności podczas żniw, ponieważ dzieciom…

Zawiadomienie o sesji
Na zdjęciu widzimy Urząd Miejski w Barwicach.

26 czerwca 2020 r. o godzinie 8.00 odbędzie się XX (Nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad (do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok,         

b) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 – 2028,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r.

6. Ogłoszenia i komunikaty.

7. Zamknięcie sesji.