baner reklamujący Dni Barwic

Nadchodzi największe wydarzenie w Barwicach - Dni Miasta już za rogiem! 🎶 🎉

Wakacje to czas odpoczyn…

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 📢📢

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo…

Seniorzy z klubu Senior Plus pielą łąkę kwietną

Dziś na Placu Adama Mickiewicza seniorzy z Klubu Senior Plus wzięli udział w pielęgnacji łąki kwietnej, zap…

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 📢

➡️zjawisko/stopień - Burze/1 ⛈ ➡️ważność: od godz. 14:00 dnia 18.06.2…

na zdjęciu dom jednorodzinny, na środku flaga Ukrainy z informacją o końcu wypłacania świadczeń

Informujemy, że  z dniem 30 czerwca 2024 r. kończy się wypłacanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie za…

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 12.06.2024 r. (środa ) o godz. 14:00 odbędzie się IV (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
b)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Barwice;
c)    w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PWIK Sp. z o.o. na terenie gminy Barwice na lata 2024-2026.”
d)    w sprawie rozpatrzenia petycji;
e)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic;
6.    Informacje Przewodniczącego.
7.    Zamknięcie sesji.