Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Złote Gody Bogdy i Tadeusza Matuszaków z Barwic
Jubileusz Państwa Matuszaków

W czwartek, 21 kwietnia 2021r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach zabrzmiał Marsz Mendelsona. Świętowaliśmy jubileusz małżeństwa Złotych Godów pary małżeńskiej Państwa Bogdy i Tadeusza Matuszaków. Wróciły wspomnienia dnia ślubu i ceremonii, która miała miejsce w barwickim urzędzie stanu cywilnego ponad pół wieku temu. 
Po dłuższej przerwie, mającej związek  z pandemią z wielką radością mogliśmy znów w urzędzie gościć  Zacnych Jubilatów.  Ze względu na obostrzenia w urzędzie byli obecni sami Jubilaci. Nie przeszkodziło to jednak w przeżyciu wspaniałych emocji, wzruszających momentów i utrzymania tradycji pierwszego Jubileuszowego tańca.   

W uroczystości uczestniczył Mariusz Kieling Burmistrz Barwic, który z wielką przyjemnością i dumą powitał Jubilatów i skierował do nich słowa uznania, szacunku i gratulacje oraz Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, który w imieniu własnym oraz radnych podziękował za tą niezwykłą rocznicę, złożył gratulacje, jednocześnie nadmieniając, że ponad 20 lat Jubilaci byli jego sąsiadami. Uroczystość prowadziła Renata Trembowelska kierownik USC.    
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczenia dla dobra założonej rodziny doceniony został przez nasze władze państwowe, dowodem czego było przyznanie naszym Zacnym Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę specjalnych odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Mariusz Kieling Burmistrz Barwic
Państwo Matuszakowie wychowali troje dzieci: dwie córki i syna, dochowali się czworga wnucząt i z utęsknieniem czekają na prawnuki. Są bardzo radośni i mają wielkie poczucie humoru. Razem uwielbiają turystykę, aktywność fizyczną i najlepiej czują się gdy razem mogą relaksować się nad polskim morzem. Pan  Tadeusz rocznie na rowerze przejeżdża 15 tys. km. Pani Bogda troszkę mniej, ale zawsze jedzie rowerem pierwsza. Są też miłośnikami chodzenia z kijkami i cieszą się każdą wspólnie spędzoną chwilą         
Jeszcze raz gratulujemy Jubilatom pięknego Jubileuszu. Życzymy dużo zdrowia, samych słonecznych dni i doczekania w zdrowiu kolejnych Jubileuszy. 

Tekst:  Renata Trembowelska
Zdjęcia:  Karol Grygiel