Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu
Stary Chwalim 39,
78-460 Barwice
Tel. 94 373 67 26
http://spstarychwalim.edupage.org/
e-mail: okniestchwalimszkolaatinteria [dot] pl

Dyrektor: mgr Jolanta Szadkowska

Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu rozpoczęła działalność 1 września 1945 roku. Pierwszym jej kierownikiem był Antoni Staranowicz. W późniejszym czasie pracę rozpoczęło dwóch nauczycieli – Michał i Zofia Mindurowie. Od tego czasu szkoła realizowała program szkoły ośmioklasowej. Placówka mieściła się w byłym przedwojennym budynku szkolnym stanowiącym centrum zarówno we wsi, jak i w stosunku do przylegających wsi i osad. Budynek był murowany, piętrowy. Znajdowały się w nim 3 izby: pokój nauczycielski, kancelaria oraz mieszkanie dla kierownika szkoły. Szkoła liczyła na początku 6 oddziałów. Od 1948 r. była siedmioklasową szkołą wiejską. Nauka odbywała się systemem zmianowym ze względu na wzrastającą liczbę oddziałów, a małą liczbę izb lekcyjnych. W związku z tą sytuacją zaadaptowano budynek mieszkalny dla potrzeb szkoły. Urządzono w nim 4 izby lekcyjne. Szkoła miała łącznie 7 izb lekcyjnych, co było częściowym rozwiązaniem problemu lokalowego. Od 1września 1961 roku placówka działała jako ośmioklasowa szkoła podstawowa, dająca jednolite wykształcenie. W 1973 roku wprowadzono zbiorcze szkoły gminne. Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu podlegała pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Barwicach, pozostając nadal ośmioklasową szkołą podstawową. Zlikwidowano szkoły we wsi: Knyki kl. I – III, Ostrowąsy kl. I – III oraz Nowy Chwalim kl. V – VIII. Uczniowie z tych szkół zostali przeniesieni do SP w Starym Chwalimiu. Znaczny wzrost uczniów i pogarszające się warunki w izbach lekcyjnych spowodowały podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły w Starym Chwalimiu (1987), której dyrektorem była wówczas Bożena Kruszyńska. 14 października 1993 roku przy udziale władz oświatowych nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części szkoły, a w 2001 roku została oddana nowa sala gimnastyczna. Do czerwca 2003 roku w budynku szkoły mieścił oddział – Gimnazjum w Barwicach, do którego uczęszczali absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Halina Moskwa, a organem prowadzącym – Urząd gminy w Barwicach. Szkoła jest wyposażona w 2 pracownie komputerowe i ICIM, które otrzymała w ramach projektów finansowanych z funduszy EFS. W 2010 roku szkoła przeszła termomodernizację w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.