Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie "Happy Land"
logo happy land

Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie
„Happy Land”

ul. Kościuszki 3,
78-460 Barwice
Tel. 732 411 659
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063485055636

Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie „Happy Land” funkcjonuje od 13 lipca 2020 roku.
W roku przedszkolnym 2022/2023 przedszkole posiada dwa oddziały łącznie 37 dzieci:
1.    Oddział 5-6 latków – 13 osób
2.    Oddział łączony 3 oraz 4 latki – 24 osoby

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 – 18:00.
 
Hasło roku czyli motyw przewodni w roku przedszkolnym 2021/2022 „Przedszkolak w krainie wielkich emocji”.
Program edukacyjno-wychowawczy realizowany  jest o oparciu wydawnictwa MAC oraz programy wspierające jak: 
Przedszkolak na start - Multimedialne ćwiczenia wspomagające fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przedszkole dysponuje pomocami edukacyjnymi z wydawnictwa MAC w postaci kart pracy, mat kodujących, plansz edukacyjnych, gier.
Podstawową funkcją przedszkola jest funkcja dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza.
Dla wszystkich grup w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.

Przedszkole zatrudnia 3 nauczycieli oraz  2 pomoce nauczyciela, psychologa, logopedę oraz pedagoga specjalnego.

Kadra pedagogiczna posiada niezbędne wykształcenie do prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. oligofrenopedagogikę, 
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozę z terapią pedagogiczną.

W  placówce organizowane są zajęcia dodatkowe dające dzieciom  możliwość wielokierunkowego rozwoju zdolności: 
* zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, korekcyjnej, 
* zajęcia z rytmiki i akrobatyki, 
* joga dla dzieci.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia dlatego też prowadzone różne wyjazdowe warsztaty edukacyjne o tematyce zdrowej żywności  oraz dzień Eko.