Radni I kadencji 1990-1994
 1. Czabatorowicz Michał
 2. Felisiak Stanisław
 3. Hołtyn Waldemar
 4. Janyga Krystyna
 5. Karbowiak Stanisław
 6. Kasprzycki Władysław
 7. Klempka Andrzej
 8. Laskowski Janusz
 9. Lis Krzysztof
 10. Maksalon Zenon
 11. Markuszewski Stefan
 12. Mikołajczyk Zdzisław
 13. Osuch Ryszard
 14. Pawłowicz Zofia
 15. Podolak Zbigniew
 16. Sobolewski Henryk
 17. Sowirka Jan
 18. Stobiecki Kazimierz
 19. Wałaszczyk Jerzy
 20. Ziętarska Wanda
 21. Żentarski Jan