Konsultacje społeczne aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021-2028

Konsultacje społeczne aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021-2028

Od dzisiaj tj. 13.09.2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021-2028 potrwają do 20.09.2021 r. Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców o przekazywanie uwag, wniosków i opinii. 
 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Dnia 2 października 2021 r. na terenie Gminy Barwice zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 8.00  w dniu odbioru, umożliwiając dostęp oraz przejazd firmie odbierającej.  
Odpady niepodlegające zbiórce nie zostaną odebrane! Ich uprzątnięcie należy do obowiązków właściciela nieruchomości. 
 

Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.09.2021 r. upływa termin płatności:
• trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
• dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
• trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
• drugiej raty podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych, 
• trzeciej raty czynszu dzierżawnego;

Kolejna dostawa opasek (smartwatch) dla seniorów

Kolejna dostawa opasek (smartwatch) dla seniorów

W piątek przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina dostarczył kolejną, trzecią już partię opasek dla seniorów (smartwatch) w ramach projektu społecznego „Region Dobrego Wsparcia” finansowanego ze środków europejskich. 

Urządzenia te służą m.in.: do wezwania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Dodatkowo opaska wyposażona jest w czujnik upadku, miernik ciśnienia oraz pulsu.

Dystrybucją opasek zajmuje się barwicki MGOPS tel. 94 373 60 22

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Od dzisiaj tj. 01.09.2021 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2022 rok.  Potrwają 30 dni kalendarzowych tj. do 30.09.2021 r. tj.   Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego o przekazywanie uwag, wniosków i opinii. 

23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedyskutować ewentualne zmiany w projektowanym programie współpracy. 

Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

Z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022 w imieniu Samorządu Gminy Barwice, Wszystkim uczniom życzymy sukcesów, rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech nadchodzące miesiące będą nie tylko czasem wytężonej pracy ale także czasem radości i rozwijania przyjaźni. 
Nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy  spokojnej i satysfakcjonującej pracy.
Rodzicom i opiekunom uczniów życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Jeszcze raz wszystkiego dobrego. 

Fundusz sołecki w okresie epidemii

Fundusz sołecki w okresie epidemii

Burmistrz Barwic przypomina, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o sesji

W dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 

  
Porządek obrad: