Pierwsze elementy Centralnego Placu Zabaw już w Barwicach  

Pierwsze elementy Centralnego Placu Zabaw już w Barwicach  

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi mieszkańcy nie mogą się jej doczekać. Elementy dużego, nowoczesnego placu zabaw zwożone są do parku miejskiego. Realizatorem zadania jest firma ARGON Klaudiusz Półtorak. Koszt inwestycji to, aż 747 655,25 zł co oznacza, że będzie to plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.  Termin realizacji inwestycji to 30.06.2022 r.    
 

Trwa budowa drugiej stacji meteorologicznej 

Trwa budowa drugiej stacji meteorologicznej 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie buduje na ternie Barwic stację meteorologiczną. Gmina Barwice użyczyła w tym celu  w bezpłatne używanie część działek o powierzchni 1245 m2 (dz. 92 – pow. 666 m2, dz. 93 – pow. 579 m2). Stację można zobaczyć jadąc z Barwic w kierunku Sulikowa. Posadowiono jest po lewej stronie tuż za ogródkami działkowymi. 

Niebawem kolejny odcinek ścieżki rowerowej 

Niebawem kolejny odcinek ścieżki rowerowej 

Wykonawca inwestycji POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. przystąpił do budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ramach inwestycji „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice". Do Piask zwieziono kruszywo, które będzie stanowiło podłoże pod nawierzchnię bitumiczną. 
Zadanie jest realizowane przy udziale 4,25 mln wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakończono remont dróg do Barlinka i Kaźmierzewa

Zakończono remont dróg do Barlinka i Kaźmierzewa

Zakończono zadanie pn.: „Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych - naprawa nawierzchni dróg do m. Lubostronie 9-12 i Kaźmierzewo, gm. Barwice”. Długość wyremontowanych odcinków to łącznie 0,5 km.  Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowo - Handlowe Paweł Pabin z Połczyna Zdroju. Wartość odebranych robót brutto wyniosła: 106 307,05 zł.

Zbieramy deklaracje od chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zbieramy deklaracje od chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Gmina Barwice  rozpoczyna przyjmowanie deklaracji  od właścicieli budynków, zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.

POMOC - do 100% kosztów kwalifikowalnych 

Remont drogi do posesji 9-12 w Lubostroniu

Remont drogi do posesji 9-12 w Lubostroniu

Trwa remont drogi w miejscowości Lubostronie w kierunku nieruchomości nazywanych przez mieszkańców Barlinek. Przedmiotem inwestycji jest naprawa drogi przy użyciu kruszywa łamanego.  Wykonawcą, wybranym w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest firma Usługi Transportowo–Handlowe Paweł Pabin z Połczyna Zdroju. W ramach zleconego zadania wyremontowana zostanie również droga do Kaźmierzewa. Koszt całości inwestycji to 106 307, 05 zł brutto. 
 

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI DO LIŃCA

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI DO LIŃCA

Jest nam miło poinformować, że wniosek o dofinansowanie „Przebudowy drogi do m. Liniec” znalazł się na liście rankingowej opublikowanej w dniu dzisiejszym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota przyznanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi 585 757,94 zł a koszt inwestycji oszacowano na 1 087 714,94 zł.