Widoczne efekty prac przy budowie nowego targowiska.

Widoczne efekty prac przy budowie nowego targowiska.

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym przedsięwzięciu. 
Dzięki łagodnym temperaturom i słonecznym dniom, prace postępują z dużą intensywnością, a efekty są coraz bardziej widoczne.
Od samego początku projektu naszym celem było stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego targowiska, które stanie się sercem naszej społeczności. 
Powstaje infrastruktura, która ma zapewnić komfort dla odwiedzających targowisko oraz dla producentów i handlowców.

3,5 mln zł na "Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach".

3,5 mln zł na "Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach".

Mamy zaszczyt ogłosić, że otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe w ramach drugiej edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

Na „Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach” przyznano nam 3,5 mln zł.

Park Miejski w Barwicach to prawdziwy klejnot miasta i ważne miejsce w naszej społeczności od wielu pokoleń. Jednak z biegiem lat, wiele elementów parku uległo zniszczeniu lub degradacji, co grozi jego unikalnej historii i pięknu.

Widoczne efekty prac przy przebudowie drogi do m. Bądki.

Widoczne efekty prac przy przebudowie drogi do m. Bądki.

Widoczne są już postępy prac przy realizacji zadania pn."Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice".
Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Wykonawcą zadania jest ONDE S.A., ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń.

Oficjalne otwarcie inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca  w granicach administracyjnych gminy Barwice”.

Oficjalne otwarcie inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca  w granicach administracyjnych gminy Barwice”.

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca  w granicach administracyjnych gminy Barwice”.

Podczas otwarcia obecni byli mi.in Minister Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, pełnomocnik wykonawcy
Przemysław Kowalczyk, Edward Woźniak z nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej w Barwicach oraz mieszkańcy naszej gminy.

W Barwicach powstanie skatepark.

W Barwicach powstanie skatepark.

Gmina Barwice otrzyma dotację w wysokości 1 999 000,00 zł na realizację projektu "Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach".
Środki finansowe pochodzą z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, które zostały skierowane do miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y).

Odebrano zadanie pn. Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową

Odebrano zadanie pn. Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową

11.09.2023 r. zostało oficjalnie odebrane zadanie związane z projektem "Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową."

Nowy przepust został zbudowany z myślą o zapewnieniu swobodnej cyrkulacji wód i zapobieganiu ewentualnym podtopieniom w okolicznych obszarach w czasie opadów deszczu.

W ramach projektu zmodernizowano także drogę dojazdową, co znacznie ułatwi dostęp do tej części miasta oraz zwiększy komfort podróżowania mieszkańców.

Wykonawca zadania:

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Barwicach.

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Barwicach.

Zrównoważony rozwój to obecnie jedno z najważniejszych haseł, które kształtuje nasze społeczeństwo. Wprowadzanie odpowiednich rozwiązań ekologicznych staje się nieodzowne, zwłaszcza w obszarze gospodarki odpadami. W kroku ku przyszłości opartej na ochronie środowiska w Barwicach trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który będzie służył mieszkańcom miasta oraz otaczających terenów.

Ten nowy obiekt nie tylko wpłynie na poprawę estetyki miasta, ale przede wszystkim na jakość życia jego mieszkańców oraz stan środowiska.

Trwają prace przy budowie nowego targowiska.

Trwają prace przy budowie nowego targowiska.

👉Zaawansowane prace budowlane przy powstawaniu nowego targowiska w Barwicach są niezwykle ważnym etapem rozwoju infrastruktury miejskiej.
Takie przedsięwzięcia mają ogromny wpływ na lokalną społeczność, gospodarkę oraz życie codzienne mieszkańców 🏗
👉Nowe targowisko będzie stanowić centrum aktywności gospodarczej, przyciągając zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i kupujących z okolicznych miejscowości.
To może stworzyć nowe możliwości handlowe i promować lokalne produkty 🍎🍅🥒