Drogowcy realizują kolejny etap remontu na drodze wojewódzkiej 

Drogowcy realizują kolejny etap remontu na drodze wojewódzkiej 

Zgodnie z wrześniową zapowiedzią Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich prace w czwartym kwartale 2020 roku skoncentrował na inwestycjach drogowych w Barwicach. Obecnie na wysokości ronda krzyżującego drogi wojewódzkie 171 i 172 modernizowane są wysepki, oraz wylewana jest nowa nakładka bitumiczna.  Drogowcy czyszczą i poszerzają pobocze, ma to związek z udrożnieniem odpływów. Wcześniej prace prowadzono na ul. 1000 – lecia . Kierowców prosimy o wyrozumiałość w kwestii utrudnień ruchu. Remonty prowadzone są w trosce o nasze bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo

Wśród gmin, które otrzymały w tym roku dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych jest gmina Barwice. Wsparcie finansowe w wysokości 497 659,20 zł złotych zostało przeznaczone na remont drogi dojazdowej w Sulikowie. Będzie to kolejna nowa droga asfaltowa na terenach wiejskich w gminie Barwice.

Kolejny Grant Sołecki zrealizowany

Kolejny Grant Sołecki zrealizowany

Dzięki środkom pochodzącym z konkursu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie” w dwóch sołectwach w gminie Barwice wymieniono podłogi na świetlicach wiejskich. W czwartek pisaliśmy o zakończeniu zadania w Kłodzinie tym razem przedstawiamy efekt zakończenia prac w Piaskach.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice

Gmina Barwice informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.

Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

16.10.2020r. dokonano odbioru inwestycji przy drodze wojewódzkiej 172. Przebudowa zjazdu w kierunku przedsiębiorstwa Silikaty Szlachta oraz położenie nawierzchni asfaltowej stanowiącej dojazd do leżących w pobliżu gospodarstw domowych kosztowało 134 992,50 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o.

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infrastrukturą dekoracyjną w miejscowości Piaski. Determinacja Sołtysa Mirosława Toboły oraz mieszkańców miejscowości doprowadziła do powstania w centrum wsi – miejsca tradycji. Inwestycja przebiegała w kilku etapach. Finalnym z nich było odnowienie samego cokołu upamiętniającego żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej – mieszkańców miejscowości.

Dobiegają końca prace przy przebudowie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172

Dobiegają końca prace przy przebudowie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o., kończy prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172, w kierunku przedsiębiorstwa Silikaty Szlachta zakład Barwice. Oprócz zjazdu, wykonano nawierzchnię asfaltową do budynków mieszkalnych sąsiadujących z przedsiębiorstwem, znajdujących się przy drodze wewnętrznej dz. Nr. 5/54. Koszt inwestycji to 134.992,50 zł. 

Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

Trwa przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 172, w kierunku przedsiębiorstwa Silikaty Szlachta zakład Barwice. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa zjazdu publicznego z DW 172 (dz. Nr 201/8) oraz remont drogi wewnętrznej (dz. Nr 5/54) w m. Barwice”, wyłoniony został wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 134.992,50 zł.