Pomysł na deptak

Pomysł na deptak

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszarze ul. Małej. W ostatnich latach to tam buduje się najwięcej nowych domów, w których zamieszkują głównie młode rodziny z dziećmi. Jest potrzeba aby skomunikować tą część miasta z centrum. Na dzień dzisiejszy przygotowywany jest teren. Pracownicy karczują ścieżkę, oczyszczają ją z zarośli i śmieci. Chcielibyśmy aby w niedalekiej przyszłości mogła powstać tam strefa piesza z oświetleniem, deptakiem i małą architekturą. 

Postępy prac inwestycyjnych na drodze w Starym Chwalimiu

Postępy prac inwestycyjnych na drodze w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. Na dzień dzisiejszy, przy pomocy ciężkiego sprzętu, zerwano starą nawierzchnię aby przygotować podłoże pod 100 metrowy odcinek pieszo jezdny wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 171. 

Hala sportowa przy ul. Moniuszki wyremontowana 

Hala sportowa przy ul. Moniuszki wyremontowana 

Zakończyliśmy zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice w 2021 roku - malowanie hali sportowej oraz przyległego do niej zaplecza sanitarno-higienicznego”. 
Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z Barwic. 
W dniu dzisiejszym tj. 16.09.2021 r. po dokonaniu oceny technicznej i przeanalizowaniu dokumentów, komisja stwierdziła, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytkowania.

Nowy przepust pod DW 171 w okolicy miejscowości Gonne Małe

Nowy przepust pod DW 171 w okolicy miejscowości Gonne Małe

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prowadził prace mające na celu udrożnienie przepustu pod drogą wojewódzką nr 171 w okolicy miejscowości Gonne Małe.
Dodatkowo w ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia oraz wyczekiwany przez mieszkańców Gonnego małego chodnik od drogi gminnej nr 380023Z do przystanku autobusowego.

Informacja o utrudnieniach w ruchu, w związku  z robotami drogowymi

Informacja o utrudnieniach w ruchu, w związku  z robotami drogowymi

Gmina Barwice informuje, że Wykonawca przystąpił do wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim- droga dojazdowa do budynków Stary Chwalim 55 i 55A". 
Uprzejmie informujemy mieszkańców i użytkowników drogi, że będą prowadzone roboty drogowe, które czasowo utrudnią przejazd. 
Za utrudnienia przepraszamy a kierowców oraz mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza Barwic
Robert Zborowski

Niebawem uruchomimy kolejny nabór na utylizację azbestu

Niebawem uruchomimy kolejny nabór na utylizację azbestu

Po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinansowanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice – rok 2021”. Przyznana dotacja na realizację zadania to 16 014,60 zł. Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ogłosimy nabór dla mieszkańców. 

Przekazanie terenu pod inwestycje

Przekazanie terenu pod inwestycje

Dnia 10 września 2021 roku nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim. Jak już wcześniej pisaliśmy wykonawcą inwestycji będzie  Zakład Usługowo Handlowy Robert Małyszek z Bobolic. Nadzór Inwestorski nad realizacją sprawuje: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z Gdańska.

Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 

Najniższa oferta na budowę ścieżki rowerowej to 6 009 375,15 zł 

Dnia 06.09.2021r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice.”  Do upływu terminu złożono 6 ofert. 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Starym Chwalimiu

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Starym Chwalimiu

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z wykonawcą ZUH Robert Małyszek na  wykonanie nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej, na drodze do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. W ramach zadania, zostanie wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 171. 100 m odcinek będzie ciągiem pieszo jezdnym, z ruchem pieszym prowadzonym po prawej stronie jezdni. Okres realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy to 15.10.2021.