Niebawem nasi seniorzy będą mieli swój klub 

Niebawem nasi seniorzy będą mieli swój klub 

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingiem na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Barwicach. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 150.000,00 zł wsparcia. Projekt przewiduje przebudowanie lewej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach tak aby spełniał on kryteria przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób 60+. W wyremontowanych i doposażonych w niezbędne sprzęty pomieszczeniach nasi najstarsi mieszkańcy znajdą dedykowaną do swoich potrzeb ofertę zajęć. 

Kolejny krok w kierunku nowego osiedla domów jednorodzinnych

Kolejny krok w kierunku nowego osiedla domów jednorodzinnych

W ostatnich dniach odebraliśmy Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną działki 59/1 w Barwicach przy ul. Czaplineckiej, na której ma powstać osiedle 27 domów jednorodzinnych. 
Jednak aby działki mogły zostać wystawione na sprzedaż musimy ukończyć procedurę związaną z podziałem. Może to potrwać nawet 12 miesięcy, więc chętnych na zakup prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i śledzenie naszych ogłoszeń. Na pewno Państwa poinformujemy kiedy ruszy sprzedaż. 
Tymczasem można planować i przygotowywać fundusze na realizację wymarzonych inwestycji.

Wreszcie mamy zgodę konserwatora na plac zabaw w Parku Miejskim

Wreszcie mamy zgodę konserwatora na plac zabaw w Parku Miejskim

Od marca do dzisiaj czyli, aż 5 miesięcy trwało regulowanie wszystkich formalności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma piecze nad barwickim parkiem. Wiele pism, wizyty przedstawicieli konserwatora w terenie, dostosowywanie koncepcji placu i wreszcie ją mamy – Zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usytuowanie Centralnego Placu Zabaw w Paku Miejskim w Barwicach. Teraz występujemy o zezwolenie na budowę, następnie wyłonimy wykonawcę. W ciągu kilku najbliższych miesięcy oddamy do dyspozycji naszych mieszkańców  nowoczesny, bezpieczny plac zabaw.

40 000 tys. dofinansowania na "Budowę stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice"

40 000 tys. dofinansowania na "Budowę stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice"

Dzisiaj, 19 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach Burmistrz Mariusz Kieling podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Stanisława Wziątka na dofinansowanie zadania „Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Barwice” dzięki pilotażowemu  projektowi „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”.

Teren pod nowe osiedle domów jednorodzinnych

Teren pod nowe osiedle domów jednorodzinnych

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań o możliwość nabycia działki pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. W związku z tym, że w naszym mieście pozostały cztery ostatnie takie nieruchomości przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania nowego terenu z przeznaczeniem na osiedle domów jednorodzinnych. Osiedle ma powstać na działce nr 51/9 przy ulicy Czaplineckiej, zaplanowano że zostanie tam utworzonych 27 działek. Powstanie tam infrastruktura towarzysząca w postaci drogi dojazdowej, chodnika i placu zabaw. W ciągu kilku najbliższych miesięcy działki zostaną przeznaczone do sprzedaży.
 

WYMIEŃ PIEC

WYMIEŃ PIEC

Przypominamy, że nadal trwa nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania. Pozostały ostatnie granty w wysokości 7 500 zł. Zachęcamy do złożenia wniosku!

Plany dotyczące remontów barwickich ulic 

Plany dotyczące remontów barwickich ulic 

Remonty ulic są jedną z najpilniejszych potrzeb w naszym mieście. Należy jednak powiedzieć wprost , że oprócz wygospodarowania milionowych kwot na tego typu inwestycje, bardzo dużo czasu i pracy pochłania zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Cała procedura od momentu wskazania potrzeby do jej zrealizowania, wymaga planowania długoterminowego. Sukcesywnie wyznaczamy kolejne ulice do remontów aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort poruszania się po naszym mieście.  Jeżeli tylko jest możliwość korzystamy z środków zewnętrznych i konkursów. Przedstawiamy informacje nt.

Niebawem ruszy remont Małej i Ogrodowej

Niebawem ruszy remont Małej i Ogrodowej

W czwartek, 24 czerwca br. w Delegaturze  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Burmistrz Mariusz Kieling wraz ze Skarbnik Mariolą Wrzosek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach”. Dzięki dotacji w wysokości 1 711 332,30 zł kolejne dwie barwickie ulice zostaną wyremontowane, a mieszkańcy zyskają bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do swoich posesji.