Nowe linie autobusowe

Nowe linie autobusowe

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080,00 zł na utworzenie  nowych linii autobusowych o łącznej długości 21632 km. Przewoźnikiem świadczącym usługi na nowych liniach jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe J&K Jolanta Waszak, ul. Piwna 3/8, 78-320 Połczyn Zdrój. Przewozy realizowane są zgodnie z następującymi założeniami: 2 kursy dziennie, dwa razy w tygodniu w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
Linie funkcjonują na trasach:

Inwestycje oświetleniowe w 2021

Inwestycje oświetleniowe w 2021

3 grudnia br. Gmina Barwice podpisała umowę na inwestycje oświetleniowe z Energą Oświetlenie Sp. z o.o.  Już dziś możemy poinformować, że w przyszłym roku doświetlony 6 punktami będzie łącznik pomiędzy ul. Małą a Dino, 2 lampy zostaną zainstalowane na ul. Zwycięzców (Cegielnia) oraz 3 na ul. Czaplineckiej.

Ostatnia tegoroczna inicjatywa lokalna zrealizowana

Ostatnia tegoroczna inicjatywa lokalna zrealizowana

W 2020 roku wpłynęły 4 oferty o realizację zdań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Ostatnia z nich dotyczyła zadania pn.: „Bezpieczną drogą do domu – naprawa dróg gminnych w Sołectwie Knyki”. Inicjatorzy rozplantowali 70 ton kruszywa realizując umowę o inicjatywę lokalną, kolejne 70 ton zakupili z środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Dzięki tym działaniom, a przede wszystkim zaradności i pracowitości mieszkańców uzupełniono ubytki na kilku drogach w miejscowości m.in. na tzw. „żużlówce” oraz na drogach biegnących w kierunku Starego Chwalimia i Nowego Chwalimia.  

Największa inwestycja Gminy Barwice w 2020 roku oficjalnie zakończona

Największa inwestycja Gminy Barwice w 2020 roku oficjalnie zakończona

2 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór prawie kilometrowego odcinka, nowej drogi w miejscowości Sulikowo. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o wyremontowanie drogi dojazdowej prowadzącej zarówno do wielu posesji jak i gruntów rolnych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości prawie pół miliona złotych z Województwa Zachodniopomorskiego oraz środkom pochodzącym z budżetu Gminy Barwice, udało się sfinalizować inwestycję. Wsparcie zewnetrzne pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  Koszt całkowity to prawie 1,7 mln zł.

Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Piaski

Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Piaski

Dzięki zawartemu porozumieniu z Nadleśnictwem Połczyn Zdrój udało się wyremontować pół kilometrowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Piaski. Wsparcie finansowe otrzymane od Nadleśnictwa to 50 000,00 zł. Koszt całej inwestycji to 68 010,18 zł . 
Wykonawcą był Usługowy Zakład Kamieniarsko – Betoniarski i Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela. W ramach zadania naprawiono nawierzchnię poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz utwardzenie całości kruszywem łamanym o gr. 10 cm. 
 

Drogowcy realizują kolejny etap remontu na drodze wojewódzkiej 

Drogowcy realizują kolejny etap remontu na drodze wojewódzkiej 

Zgodnie z wrześniową zapowiedzią Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich prace w czwartym kwartale 2020 roku skoncentrował na inwestycjach drogowych w Barwicach. Obecnie na wysokości ronda krzyżującego drogi wojewódzkie 171 i 172 modernizowane są wysepki, oraz wylewana jest nowa nakładka bitumiczna.  Drogowcy czyszczą i poszerzają pobocze, ma to związek z udrożnieniem odpływów. Wcześniej prace prowadzono na ul. 1000 – lecia . Kierowców prosimy o wyrozumiałość w kwestii utrudnień ruchu. Remonty prowadzone są w trosce o nasze bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo

Wśród gmin, które otrzymały w tym roku dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych jest gmina Barwice. Wsparcie finansowe w wysokości 497 659,20 zł złotych zostało przeznaczone na remont drogi dojazdowej w Sulikowie. Będzie to kolejna nowa droga asfaltowa na terenach wiejskich w gminie Barwice.

Kolejny Grant Sołecki zrealizowany

Kolejny Grant Sołecki zrealizowany

Dzięki środkom pochodzącym z konkursu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie” w dwóch sołectwach w gminie Barwice wymieniono podłogi na świetlicach wiejskich. W czwartek pisaliśmy o zakończeniu zadania w Kłodzinie tym razem przedstawiamy efekt zakończenia prac w Piaskach.