Nabór wniosków w programie „Moja Woda”

Nabór wniosków w programie „Moja Woda”

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe, w wysokości 5 tysięcy złotych. Celem tego programu jest zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych deszczu rocznie. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestują 100 mln złotych, co pozwoli na zrobienie 20 tysięcy instalacji. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może się starać o dotacje. Kwalifikowalne będzie nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

List Intencyjny

List Intencyjny

W dniu 25.06.2020r. w Koszalinie został podpisany List intencyjny pomiędzy Gminą Barwie reprezentowaną przez Burmistrza Mariusza Kielinga a Polska Spółką Gazownictwa sp. z o. o. w związku z planowanym rozwojem odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej („Gaziociągiem”)  na terenie Gminy Barwice. Barwice-Łeknica.

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Moja Woda

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w odpowiedzi na liczne telefony i duże zainteresowanie Beneficjentów Programem Priorytetowym Moja Woda informuje, że nabór wniosków w ramach ww. Programu zostanie uruchomiony od dnia 1 lipca 2020 r.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce: Konkursy i nabory wniosków.

Dofinansowanie na drogę gminną wewnętrzną w Sulikowie

Dofinansowanie na drogę gminną wewnętrzną w Sulikowie

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo”. Dotacja udzielana przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Postępy prac inwestycyjnych na ulicy Kwiatowej

Postępy prac inwestycyjnych na ulicy Kwiatowej

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji pn: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. Zgodnie z planowanym harmonogramem za około miesiąc mieszkańcy będą mogli cieszyć się 242 m nowej drogi wraz z chodnikami oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową. Jak zawsze w przypadku tego typu inwestycji, do każdej z posesji wykonany będzie indywidualny zjazd.

Od 15 maja zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 15 maja zmiany w programie Czyste Powietrze

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.

Poprawa bezpieczeństwa w pasach dróg wojewódzkich 171 i 172

Poprawa bezpieczeństwa w pasach dróg wojewódzkich 171 i 172

Zarząd Dróg Wojewódzkich od wczesnej wiosny prowadził prace związane z wycinką oraz odwadnianiem rowów w pasie drogi wojewódzkiej 172 w kierunku Szczecinka oraz 171 w kierunku Starego Chwalimia.  Zadanie znacznie poprawiło estetykę przydrożnych zadrzewień, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Władze Gminy składają serdeczne podziękowania za wsparcie działania Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego p. Tomaszowi Sobieraj oraz Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Michałowi Żuber.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że w dniu 4 maja 2020 roku, rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

Nowa wiata przystankowa

Nowa wiata przystankowa

Na ul. 1000–lecia w Barwicach przy drodze wojewódzkiej nr. 172 zamontowano nową wiatę przystankową oraz wykonano utwardzenie kostką betonową. Nowa wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oczekujących na przewóz pasażerów komunikacji zbiorowej. Zakup i montaż wiaty w całości został sfinansowany ze środków budżetu naszej gminy i wyniósł 8 697,85 zł brutto.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek

Zdjęcia: Jacek Noga