Oficjalne otwarcie Małej i Ogrodowej 

Oficjalne otwarcie Małej i Ogrodowej 

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie finalizujące projekt pn.:”Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach”.  W otwarciu na zaproszenie władz Gminy Barwice uczestniczyli:  Minister Małgorzata Golińska, Starosta Krzysztof Lis, Proboszcz Adam Paź oraz Kazimierz Domaracki  z ramienia wykonawcy tj. firmy DOMAR. Ponad 1 milion złotych dofinansowania do inwestycji pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo, gmina Barwice

Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo, gmina Barwice

Zakończono prace będące wspólnym przedsięwzięciem Gminy Barwice oraz Nadleśnictwa Połczyn Zdrój. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 24.09.2021r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia zlecono naprawę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo. Wartość zadania wyniosła 64.481,52 zł z czego 50.000,00 zł pochodzi z środków finansowych nadleśnictwa. 
 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej w Nowym Chwalimiu

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej w Nowym Chwalimiu

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o budowie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z posadowieniem zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 5m3 w m. Nowy Chwalim. Kanalizacja będzie odprowadzała ścieki ze świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zakończone a prace odebrane. Wykonawcą zadania była firma DROBUD Andrzej Werner z Rzeczenicy. Wartość inwestycji to 31 149,39 zł. 

Zakończyła się przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim 

Zakończyła się przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim 

Inwestycja realizowana była na podstawie Umowy Nr.  IN.272.5.2021 z dnia 08.09.2021 przez Zakład Usługowo Handlowy Robert Małyszek z Bobolic. Nadzorem Inwestorskim zajmowało się Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg reprezentowane przez Tomasza Lansberba - Inspektora Nadzoru. Po dokonaniu oceny technicznej oraz przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono, że roboty wykonano zgodnie z umową. W ramach zadnia wybudowano 100 metrowy odcinek pieszo jezdny wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej 171.

Remiza nam wypiękniała 

Remiza nam wypiękniała 

Kilka miesięcy pracy popołudniami i w weekendy kosztował naszych strażaków remont remizy OSP w Barwicach. Latem samodzielnie przygotowali wniosek o dofinansowanie, który złożyli do Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wniosek otrzymał 10.000,00 zł dofinansowania w ramach konkursu „Granty strażackie 2021”. Prace rozpoczęły się we wrześniu. Wyremontowano całą klatkę schodową oraz pomieszczenie sanitarne. Efekt jest naprawdę widoczny. Zresztą niech Państwo sami ocenią.

Mniej azbestu w gminie Barwice

Mniej azbestu w gminie Barwice

Gmina Barwice informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2021”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zakończyła się realizacja jednego z dwóch tegorocznych GRANTÓW SOŁECKICH pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki”

Zakończyła się realizacja jednego z dwóch tegorocznych GRANTÓW SOŁECKICH pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki”

Dzięki 10.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono huśtawkę pojedynczą metalową bocianie gniazdo oraz sześciokąt wielofunkcyjny (drabinki do wspinania). Na placu pojawiły się tez dwa nowe kosze na śmieci. 
Chwalimki mają w pełni wyposażony, ogrodzony i bezpieczny plac zabaw. Jest on ciekawą alternatywą zarówno dla dzieci jak i dorosłych, ponieważ wyposażony jest w elementy do ćwiczeń śiłowych. Plac jest ogólnodostępny, usytuowany w centrum miejscowości. 

PRZEKAZANIE TERENU POD BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

PRZEKAZANIE TERENU POD BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W dniu 3 listopada 2021 r. nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu budowy związanego z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 6 milionów złotych, z czego 4,25 mln pochodzi ze wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).