Nowe lampy LED

Nowe lampy LED

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
przeprowadza modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Barwic. 
Dotychczasowe źródła światła - oprawy sodowe lub rtęciowe 
są energochłonne i charakteryzują się niską wydajnością 
i żywotnością, w związku z czym podjęta została decyzja o ich wymianie 
na oprawy LED – nowoczesne, wydajne i przede wszystkim energooszczędne. 
Modernizacja zakłada, że koszt nakładów inwestycyjnych zwróci się z uzyskanych oszczędności 
w stosunkowo krótkim okresie czasu. 

„Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim.

„Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim.

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach 
miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania 
pn. „Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim.”

Wykonawcą inwestycji jest firma DROBUD Andrzej Werner z Rzeczenicy. 
Wartość umowy to 253 762,63 zł. 
Umowny termin wykonania inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

W dniu 07 lipca 2022r. podpisaliśmy umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Barwice - rok 2022. W ramach ww. dofinansowania Gmina Barwice otrzyma 22.968,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie 48,51 Mg wyrobów zawierających azbest.

NOWY CHODNIK W PIASKACH

NOWY CHODNIK W PIASKACH

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barwice prowadzone są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w m. Piaski. 

Koszt zadania wynosi 200 00,00 zł z czego 120 000,00 zł zabezpieczyło w budżecie i przeznaczyło na inwestycje Województwo. 

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Brukarskie Wojciech Kowalski z Ostrowic, która ma 90 dni na wykonania inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy tj. od 15.07.2022 r.

Wznowiono prace przy budowie mostu na ulicy Wojska Polskiego

Wznowiono prace przy budowie mostu na ulicy Wojska Polskiego

Wykonawca inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171” Firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. wznowił prace ziemne. Przez kilka ostatnich tygodni prace zostały wstrzymane ze względu na niezgodność dokumentacji projektowej z zastanym stanem faktycznym (zbyt płytki fundament jednego z budynków). Ostatecznie problem udało się rozwiązać a wykonawca wrócił na plac budowy.

Budowa odcinka pieszo jezdnego przy ścieżce rowerowej 

Budowa odcinka pieszo jezdnego przy ścieżce rowerowej 

 Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granicach administracyjnych gminy Barwice" zbliża się ku końcowi. Aktualnie rozpoczęto prace przy budowie odcinka ciągu pieszo jezdnego na ul. Zwycięzców.

Wykonawcą inwestycji jest POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. a zadanie realizujemy przy udziale 4,25 mln wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

WYKONAWCA NIEBAWEM ROZPOCZNIE PRACE PRZY BUDOWIE NOWEGO TARGOWISKA

WYKONAWCA NIEBAWEM ROZPOCZNIE PRACE PRZY BUDOWIE NOWEGO TARGOWISKA

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej tj. firmą GORBUD Sp. Z o.o. ze Świdwina, którą reprezentował Pełnomocnik p. Wojciech Burdyński. 

Przypominamy, że zadanie realizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie w kwocie 963 478,00 zł zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa z Wykonawcą opiewa na kwotę 2 350 000,00 zł.