4.441.500,00 zł dofinansowania dla Gminy Barwice z programu Ciepłe Mieszkanie 🏘

4.441.500,00 zł dofinansowania dla Gminy Barwice z programu Ciepłe Mieszkanie 🏘

✅Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.441.500,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkanie. Umowa została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i będzie to już czwarty program związany z wymianą źródeł ciepła oraz termomodernizacją na terenie gminy Barwice 📑

Przekazanie zadania przeprowadzenia przebudowy drogi do miejscowości Liniec – Etap I.

Przekazanie zadania przeprowadzenia przebudowy drogi do miejscowości Liniec – Etap I.

Dnia 21 marca 2024 roku odbyło się przekazanie zadania przeprowadzenia przebudowy drogi do miejscowości Liniec – Etap I.

- Wartość inwestycji 1.600.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład)
- Dofinansowanie 1,5 mln zł.
- Planowany termin zakończenia - wrzesień 2024.

-  Zamawiającym jest Gmina Barwice,
ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, która powierzyła wykonanie prac firmie POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., mającej siedzibę przy ul. Podmiejskiej 2,
78-500 Drawsko Pomorskie.

Przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn. "Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej".

Przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn. "Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej".

Dnia 5️⃣ marca 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ roku nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania zadania: "Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej".

➡️Wykonawcy robót: Z.U.B.R. Jan Kowalski, ul. Sprzymierzonych 8, 78-650 Mirosławiec;
➡️Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo—Handlowe „INFBUD” Jan Drapała, ul. gen. L. Niedźwiadka- Okulickiego 20, 78-400 Szczecinek.

"Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice" - odbiór inwestycji.

"Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice" - odbiór inwestycji.

W dniu dzisiejszym nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice”.

W odbiorze uczestniczył Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie: Pani Magdalena Gajewska.

Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wykonawcą zadania była firma ONDE S.A., ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń.

Wartość odebranych robót wynosi: 1 694 287,72 zł.

Odbiór PSZOK w Barwicach

Odbiór PSZOK w Barwicach

W dniu dzisiejszym została odebrana inwestycja pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Budowa PSZOK na terenie miejscowości Barwice”.

Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk, ul. Zamkowa 1/4, 78-320 Połczyn Zdrój.

Wartość odebranych robót to 1 992 600,00 zł.

2 mln zł na przebudowę drogi do m. Liniec - Etap I

2 mln zł na przebudowę drogi do m. Liniec - Etap I

Gmina Barwice otrzyma 2 mln zł w ramach 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Środki przeznaczone zostaną na inwestycję polegającą na przebudowie drogi do miejscowości Liniec - Etap I.

Inwestycja zakłada zmianę istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego, 
co znacząco poprawi stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Blisko 6 ml zł na budowę żłobka w Barwicach !!!

Blisko 6 ml zł na budowę żłobka w Barwicach !!!

Poznaliśmy WYNIKI 8️⃣ edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
👉Gmina Barwice otrzymała 5.990.000,00 PLN na budowę żłobka w Barwicach.
👉Dzięki przyznanym środkom, Gmina Barwice będzie mogła zrealizować projekt budowy żłobka, co przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności.
Żłobek to ważna instytucja wspierająca rodziców i opiekująca się najmłodszymi dziećmi, umożliwiając rodzicom kontynuowanie pracy zawodowej lub nauki.

Widoczne efekty prac przy budowie nowego targowiska.

Widoczne efekty prac przy budowie nowego targowiska.

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym przedsięwzięciu. 
Dzięki łagodnym temperaturom i słonecznym dniom, prace postępują z dużą intensywnością, a efekty są coraz bardziej widoczne.
Od samego początku projektu naszym celem było stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego targowiska, które stanie się sercem naszej społeczności. 
Powstaje infrastruktura, która ma zapewnić komfort dla odwiedzających targowisko oraz dla producentów i handlowców.