Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Plakat na Dni Barwic

🎉 Koncertowy Dzień Barwic - 27 lipca 2024! 🎉

Zapraszamy wszystkich na niesamowite wydarzenie, które…

na zdjęciu kompostownik

Jak zrobić kompostownik przydomowy? Krok po kroku.

Podczas planowania założenia kompostownika, pod u…

Na zdjęciu plakat zapraszający do zgłoszenia drużyny do turnieju sportowo-rekreacyjnego.

🚨 UWAGA! Czy jesteś gotowy na sportową rywalizację? 🚨 🏆

Zgłoś swoją drużynę do "Barwickiego Starcia…

na zdjęciu sekretarz Aleksandra Kuśmierek, Monika Nowak, Maciej Nowak, Burmistrz Barwic Robert Zborowski

📣 Wręczenie Nagrody Burmistrza dla Macieja Nowaka 🎉

Dziś w Urzędzie Miejskim w Barwicach miało miejs…

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze
na zdjęciu przydomowa oczyszczalnia ścieków

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 roku, rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Barwice, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Dotacją objęte są inwestycje realizowane przez osoby fizyczne.

Zainteresowany zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami, tj:
1.    dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;
2.     dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne (prawomocna decyzja pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu oraz dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego);
3.    szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego;
4.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barwice;
5.    Dokumenty określone w pkt. 1-3 należy dołączyć w formie oryginałów lub kopii.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Barwicach i realizowane do czasu wyczerpania środków. W przypadku większej liczby wniosków, zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy Barwice.

Termin trwania naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych upływa 31 października 2024 roku.

Regulamin oraz wniosek znajdą Państwo poniżej.

Do pobrania
Załącznik Size
II-8-2024.docx 26.72 KB
wnioski o dotacje.docx 19.79 KB