walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Burmistrz Barwic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

ul. Pomorska 3, 78-460 Barwice

W załączniku Zarządzenie Nr 375/2022 Burmistrza Barwic z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. prof. Władysława Szafera w Barwicach.

Informacja o konkursie dostępna również na stronie:http://bip.barwice.pl/index.php?id=286074