Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Pani Dyrektor Małgorzata Krawczyk - Figlarz została wybrana na kolejną kadencję
Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski wraz z Dyrektor SP w Barwicach Małgorzatą Krawczyk - Figlarz

W dniu dzisiejszym tj. 14.06.2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach. W wyniku postępowania konkursowego, kandydatką, wyłonioną na stanowisko dyrektora została wybrana Pani Małgorzata Krawczyk – Figlarz. 
Serdecznie gratulujemy.