Koordynator akcji w Barwicach Magdalena Bujak - Nowakowska

Miło nam poinformować, że Gmina Barwice w ramach współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, otrzymała  2 skrz…

Budynek urzędu

W dniu 26.01.2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja odbę…

Bogumiła Bogdziewicz i Iwona Siwińska w Klubie Senior +

Od początku stycznia trwały prace zarówno administracyjne jak i porządkowe mające na celu przygotowanie now…

Plansza informacyjna tarczy antyinflacyjnej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem prosimy o zapoznaniem się z harmonogramem i lokalizacjami (równie…

Kondolencje ś.p. Jerzy Świątkowski
WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼
Tablica Komunikat Granty PGR

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼– sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.
Informujemy, że Gmina Barwice została zobligowana do zweryfikowania danych zawartych w Oświadczeniach.
Weryfikacja odbywać się może tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych.
W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających:
1) pokrewieństwo członka rodziny zatrudnionego w PPGR z uczniem (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc.)
2) fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy, legitymacje służbowe, listy płac, dokumenty z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone.
Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Barwicach do 10.12.2021 r.
Ich brak skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku o udzielenie wsparcia.