Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

Zbieramy deklaracje od chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Informujemy, że Gmina Barwice  rozpoczyna przyjmowanie deklaracji  od właścicieli budynków, zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.

POMOC - do 100% kosztów kwalifikowalnych 

Warunkiem zapisania się na listę osób chętnych do udziału w projekcie jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Barwicach wypełnionej deklaracji uczestnictwa (dostępne w załącznikach) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2022 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji formalnej deklaracji, ich liczba przewyższy planowaną ilość, o udziale w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym, świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji,  na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i które leżą poza aglomeracją tj.: Bądki, Chłopowo, Chłopówko, Chwalimki, Gąski, Grabiążek, Gwiazdowo, Jeziorki, Knyki, Kłodzino (Kolonia), Korzec, Liniec, Luboradza (7), Lubostronie (Barlinek), Nowe Koprzywno, Nowy Chwalim, Nowy Grabiąż, Ostropole, Przybkowo (Kolonia), Sulikowo (Kolonia), Stary Chwalim (1, 88), Śmilcz, Świerk, Uradz, Wiele, Wojsławiec, Żdżar. Mieszkańcy wymienionych miejscowości zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barwicach pok. nr 21 lub pod nr telefonu: 94 713 75 13.

.

 

Do pobrania
Załącznik Size
Regulamin udziału w projekcie.pdf 117.56 KB
Deklaracja_0.odt 9.98 KB