walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Zbieramy deklaracje od chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Informujemy, że Gmina Barwice  rozpoczyna przyjmowanie deklaracji  od właścicieli budynków, zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.

POMOC - do 100% kosztów kwalifikowalnych 

Warunkiem zapisania się na listę osób chętnych do udziału w projekcie jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Barwicach wypełnionej deklaracji uczestnictwa (dostępne w załącznikach) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2022 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji formalnej deklaracji, ich liczba przewyższy planowaną ilość, o udziale w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym, świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji,  na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i które leżą poza aglomeracją tj.: Bądki, Chłopowo, Chłopówko, Chwalimki, Gąski, Grabiążek, Gwiazdowo, Jeziorki, Knyki, Kłodzino (Kolonia), Korzec, Liniec, Luboradza (7), Lubostronie (Barlinek), Nowe Koprzywno, Nowy Chwalim, Nowy Grabiąż, Ostropole, Przybkowo (Kolonia), Sulikowo (Kolonia), Stary Chwalim (1, 88), Śmilcz, Świerk, Uradz, Wiele, Wojsławiec, Żdżar. Mieszkańcy wymienionych miejscowości zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barwicach pok. nr 21 lub pod nr telefonu: 94 713 75 13.

.

 

Do pobrania
Załącznik Size
Regulamin udziału w projekcie.pdf 117.56 KB
Deklaracja_0.odt 9.98 KB