Zdjęcie poglądowe stacji meteorologicznej

W odpowiedzi na suszę a tym samym nieustającą potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej Gmina Barwic…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja…

Życzenia z okazji Dnia Działacza Kultury
Burmistrz Mariusz Kieling, Dyrektor OkiT Dorota Niedziela, Z-ca Burmistrza Robert Zborowski

29 maja obchodzony będzie Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji już dziś składamy najserdeczniejsze życzenia  wszystkim pracownikom oraz osobom zaangażowanym w działania na rzecz krzewienia kultury w gminie Barwice. Bardzo dziękujemy za trud i pracę. Życzymy dalszych sukcesów związanych z pracą na rzecz kultury, siły i satysfakcji.

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek

Z okazji święta w dniu 26.06.2021 w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach odbyło się spotkanie Burmistrza Barwic z pracownikami OKiT i świetlic wiejskich. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling na ręce  Dyrektor Doroty Niedzieli złożył gratulacje i nagrodę za wzorowe i sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków oraz podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz promocji Gminy Barwice.