Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

LOGOPEDY  - U…

Koronawirus szczepionka

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.…

Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie…

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na sta…

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 l…

Konsultacje społeczne
Plakat konsultacji społecznych - 2 postacie układają 2 fragmenty puzzli

Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje społeczne regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych”. Gmina Barwice otrzymała wsparcie w wysokości 172 500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Realizacja zadania umożliwi likwidację 19 pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi, co wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska w gminie Barwice.

Nabór dla mieszkańców planowany jest od początku 2021 roku. Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem do podjęcia uchwały a następnie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje do regulaminu prosimy przesyłać na załączonym formularzu konsultacyjnym na adres: a [dot] cywinskaatum [dot] barwice [dot] pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r.

Czas trwania konsultacji: 16.11.2020 – 30.11.2020