Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Justyna Gringel w trakcie przekazania plastikowych korków

Od 1 czerwca do 1 września trwała zbiórka nakrętek po napojach dla Wiktora,  chorującego na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki inicjatywie mamy chłopca, Justynie Gringel na Placu Wolności w…

Grafika przedstawiająca urnę wyborczą wraz z zaznaczoną kartą do głosowania

Na przełomie sierpnia i września, w sześciu sołectwach gminy Barwice odbyły się wybory sołeckie. Dzięki głosom mieszkańców swoje kadencje na kolejne 5 lat przedłużyli: Zygmunt Todys (Polne),…

LGD POJEZIERZE RAZEM

Szanowni Państwo,

Fundacja Nauka dla Środowiska ma ogromną przyjemność zaprosić przedstawicieli jednostek podległych lokalnemu samorządowi na warsztaty pilotażowe pn. „Młodzi przedsiębiorcy…

Jubileusz 75–lecia OSP Barwice i OSP Stary Chwalim

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Jubileusz 75–lecia OSP Barwice i OSP Stary Chwalim, który…

Modernizacja drogi wojewódzkiej 172

Modernizacja drogi wojewódzkiej 172

Trwają prace związane z wykonaniem nowej nakładki bitumicznej…

Na zdjęciu widzimy Urząd Miejski w Barwicach.
Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.09.2020 r. upływa termin płatności: trzeciej raty…
Julka druga w Active Challenge Kids Szczecinek
Sobota 5 września 2020 roku pomimo niesprzyjającej pogody była na terenach OSiR-u Szczecinek areną…
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach.
Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż od dnia 1 września do dnia 30 listopada w…
Stupendium Szkolne
Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz…
Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".
Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j…
Spotkanie w sprawie wilków
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RDOŚ w Szczecinie oddział terenowy…