Urząd Miejski w Barwicach

Aktualności blok

4 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn.

W systemie monitoringu suszy rolniczej IUNG Puławy ukazał się pierwszy raport suszowy z 2020 r. Zgodnie z tym raportem na terenie gminy Barwice susza nie dotknęła żadnej z monitorowanych upraw. Kolejny raport zostanie opublikowany po 20 czerwca b.r.

29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, dziękujemy za aktywny udział w życiu barwickiej społeczności, kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz przekazywanie tak wielu form aktywności naszym mieszkańcom.  Życzymy Wam pasma sukcesów, a wykonywane obowiązki niech będą źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, dziękujemy za aktywny udział w życiu barwickiej społeczności, kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz przekazywanie tak wielu form aktywności naszym mieszkańcom.  Życzymy Wam pasma sukcesów, a wykonywane obowiązki niech będą źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

27 maja, jak co roku, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Trzy dekady temu w Senacie została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych (a potem regionalnych) wspólnotach.

Wszystkim Mamom w Dniu Ich Święta składamy serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności. W tym wyjątkowym dniu chcemy podziękować za troskę, ciepło i życiowe mądrości. Dziękujemy za miłość, poświęcenie i wychowanie w duchu największych i najważniejszych wartości. Życzymy Wam Drogie Mamy, abyście zawsze były doceniane, a miłość , którą obdarzacie swoich bliskich, wracała do Was z podwójną siłą.

 Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Barwic

Komunikat Burmistrza Barwic

Burmistrz Barwic informuje, że od dnia 25 Maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów przy okienku podawczym znajdującym się przy wejściu głównym urzędu.

Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji pn: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. Zgodnie z planowanym harmonogramem za około miesiąc mieszkańcy będą mogli cieszyć się 242 m nowej drogi wraz z chodnikami oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową. Jak zawsze w przypadku tego typu inwestycji, do każdej z posesji wykonany będzie indywidualny zjazd.

Dziś mija 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Mimo, iż trwająca pandemia pokrzyżowała plany obchodów, nie zrezygnowano całkowicie ze świętowania tego niezwykłego 100–lecia. W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta msza święta z udziałem barwickich samorządowców oraz mieszkańców. Aby podkreślić ten ważny jubileusz Burmistrz Barwic Mariusz Kieling wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Małkiem złożyli pod pomnikiem św. Jana Pawła II kwiaty w kolorach papieskich.

,,Zasmakuj w Bibliotece" pod takim hasłem świętowaliśmy ,,Tydzień Bibliotek" który odbył się w dniach 8-15 maja. Autorem tegorocznego hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. Swoje hasło autor uzasadnia w następujący sposób:

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców informujemy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 14 maja 2020 r.

W załączniku przedstawiamy wykaz miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.

Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

W załączyniku przedstawiamy informacje dotyczące przymrozków na terenie Gminy Barwice.

Od poniedziałku 18 maja będzie można skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Oprócz tego od 25 maja umożliwiąne będą bezpośrednie konsultacje z nauczycielami, maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Więcej informacji w linku.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XVIII (Nadzwyczajną) Sesję Rady Miejskiej w Barwicach w dniu 14 maja 2020r. o godz. 14.30

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że 15.05.2020 r. upływa termin płatności:

• drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

• piątej  raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

• drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,

• drugiej raty czynszu dzierżawnego;

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszystkim Bibliotekarzom z terenu gminy Barwice składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech praca wśród książek daje Wam moc zadowolenia i satysfakcję. Życzymy, aby pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa, były zawsze ważnym elementem Waszej pracy.

Po przeprowadzeniu prac związanych z wycinką oraz odwadnianiem rowów w pasach dróg wojewódzkich w kierunku Szczecinka oraz Starego Chwalimia, drogowcy przenieśli się na kolejny odcinek. Tym razem poprawiana jest estetyka przydrożnych zadrzewień w pasie drogi wojewódzkiej 171 w kierunku Czaplinka. Przypominamy, że głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomimo umożliwienia przez Ministra Edukacji Narodowej otwarcia oddziałów przedszkolnych od dnia  6 maja 2020 roku informujemy, że oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Barwicach i Starym Chwalimiu nie będą uruchomione.
Powodem jest niemożność zapewnienia należytego bezpieczeństwa zarówno dzieciom  jak i pracownikom oddziałów przedszkolnych.

Z okazji "Dnia Strażaka" pragniemy złożyć wszystkim naszym strażakom słowa podziękowania za oddaną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Barwice.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Małek

Już wkrótce będziemy obchodzić Święto Konstytucji 3 Maja. Niech wyrazem naszego szacunku i pamięci będą biało – czerwone flagi. Wywieśmy je już 2 maja – w Dzień Flagi na swoich domach, blokach, udekorujmy naszymi narodowymi barwami sklepy, a także nasze pojazdy: auta, motocykle, skutery, czy rowery. Ten rok jest bardzo wyjątkowy. W większości zostaniemy w domach. Nie weźmiemy udziału w tradycyjnych majówkach. Niech biało – czerwone flagi będą wyrazem naszego przywiązania do patriotyzmu i wartości narodowych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich od wczesnej wiosny prowadził prace związane z wycinką oraz odwadnianiem rowów w pasie drogi wojewódzkiej 172 w kierunku Szczecinka oraz 171 w kierunku Starego Chwalimia.  Zadanie znacznie poprawiło estetykę przydrożnych zadrzewień, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Władze Gminy składają serdeczne podziękowania za wsparcie działania Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego p. Tomaszowi Sobieraj oraz Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Michałowi Żuber.

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizującego projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia”, do gminy Barwice trafiło 30 laptopów. Komputery trafią do uczniów, którzy do tej pory nie posiadali komputerów w swoich domach, pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy użyczenia.

Od 4 maja br. otwarty będzie ORLIK. Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania obiektu z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie centrów handlowych – od 4 maja

 • W galeriach handlowych obowiązywać będzie ścisły reżim sanitarny.
 • Jedna osoba przypadać będzie na 15m2 powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy).
 • W centrach handlowych nadal zamknięta będzie przestrzeń rekreacyjna oraz strefy, w których spożywa się posiłki na miejscu.

Otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi – od 4 maja 

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach od wielu lat realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Ośrodek nasz ściśle współpracuje w tym zakresie ze Szczecinecką Fundacją Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych, która jest dystrybutorem żywności na terenie naszego powiatu.

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że w dniu 4 maja 2020 roku, rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia obostrzeń dotyczących stanu epidemii na terenie Polski, Władze Gminy Barwice wspierając walkę z koronawirusem postanowiły wyposażyć każdego mieszkańca w maseczkę ochronną.

Maseczki dostarczono zgodnie z ilością osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pracownicy urzędu przez wiele dni przygotowywali pakiety dla mieszkańców, które były sukcesywnie kolportowane. Maseczki dostarczali:

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców oraz lokalnych sprzedawców informujemy, że od dnia 29 kwietnia 2020 r. (ŚRODA) uruchomione zostanie targowisko miejskie przy ul. Dworcowej.

Przypominamy o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa:

– należy zachować minimum 2 metrowy odstęp pomiędzy stoiskami oraz kupującymi;

– należy stosować dodatkowe środki ochrony;

– obowiązuje całkowity zakaz samoobsługi – TOWAR PODAJE WYŁĄCZNIE SPRZEDAWCA.

Na ul. 1000–lecia w Barwicach przy drodze wojewódzkiej nr. 172 zamontowano nową wiatę przystankową oraz wykonano utwardzenie kostką betonową. Nowa wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oczekujących na przewóz pasażerów komunikacji zbiorowej. Zakup i montaż wiaty w całości został sfinansowany ze środków budżetu naszej gminy i wyniósł 8 697,85 zł brutto.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek

Zdjęcia: Jacek Noga

Burmistrz Barwic informuje, że kolportaż maseczek wykazał dużo nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych składanych przez mieszkańców.

Przedłużenie okresu zmiany formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Szczecineckiego do 31 maja 2020 r.

Fundacja ADRA, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Od 20 kwietnia 2020 obowiązują nowe zasady w handlu i usługach:

- do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.

- w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – w ramach utrzymania kondycji psychicznej.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały do pobrania całkowicie za darmo.

Chcąc dać mieszkańcom trochę „wiosennego optymizmu” przeprowadzono prace związane z ukwieceniem miasta. Na przełomie marca/kwietnia pracownicy ZGM zajmowali się sadzeniem róż na wysepce przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej z Łąkową oraz na ul. Zwycięzców.  Podjęto decyzję, o zakupie roślin wieloletnich, które będą cieszyły oko przez wiele miesięcy w roku. W okresie przedświątecznym pojawiły się też kwiatowe dekoracje na Placu Wolności oraz na rondzie na ul. Jana Pawła II.

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo PUH„DROKON” Kazimierz Jasik Sp. J.

W czwartek 9 kwietnia br. zostały podjęte nowe decyzje w sprawie rządowych ograniczeń. Szczegółowe informacje na stronie www.gov.pl

10.04.2010 samolot z oficjalną polską delegacją udającą się na obchody rocznicy "Zbrodni Katyńskiej", na czele której stał‚ Prezydent RP Lech Kaczyński uległ katastrofie, w której zginęli wszyscy pasażerowie i cała załoga ...
W barwickim urzędzie stanu cywilnego 10 lat temu wyłożona została księga kondolencyjna. Nasi mieszkancy w milczeniu dokonywali wpisów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Szanowni Mieszkańcy, pragniemy Was poinformować, że do urzędu dotarła pierwsza partia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Maseczkę otrzyma każdy mieszkaniec naszej gminy,  zgodnie z ilością osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Maseczki trafią również do służb medycznych, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, pracowników socjalnych, zakładu gospodarki mieszkaniowej i pracowników instytucji publicznych.

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące pomocy dla Rolników.

W załączniku przedstawaimy skrócony wykaz numerów.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pragnąc pomóc przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co znacząco utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, Burmistrz Barwic działając, jako organ podatkowy może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Na plakacie przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące spadku temperatury.

Świadome działania podczas trwającej pandemii koronawirusa to najskuteczniejsza walka z zagrożeniem!

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Od 1 lipca 2013r. Gmina Barwice przejęła obowiązek organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za stałą miesięczną opłatę (tzw. opłatę śmieciową).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w uchwale w sprawie wybory metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Polska Strefa Inwestycyjna oferuje wsparcie na rozwój mikro małych średnich i dużych przedsiębiorstw. Oferuje pomoc miedzy innymi przez zwolnienie z CIT lub PIT.

Oświadczenie Burmistrza Barwic dotyczące wyborów.

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Barwicach zamknięty dla interesantów do odwołania!!!

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
 •  Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii informuje, że w marcu ruszył nieodpłatny punkt wsparcia psychologicznego dla dorosłych i dzieci z powiatu szczecineckiego współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Oferujemy 4 sesje u psychologa lub psychoterapeuty oraz 2 wizyty u psychiatry.

 Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID-19, proponujemy kontakt w formie online lub telefonicznej.

W załączyniku przedstawiamy informacje dotyczące spadku temperatury.

Szanowni mieszkańcy Gminy Barwice !!! 

W załącznikach przedstawiamy wprowadzone ograniczenia i zakazy w związku z epidemią COVID-19.

W załączniku przedstawiamy komunikat Wojewody.

W załączniku przedstawiamy inforamcje dotyczące pracy ARiMR.

W załączyniku przedstawiamy informacje dotyczące spadku temperatury.

W załączniku przedstawimy informacje dotyczące kwarantanny.WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 

Szanowni Klienci,

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym INFORMUJEMY, że do dnia 23.03.2020r. wszystkie nasze placówki będą czynne w godzinach 8.00 – 14.00 do odwołania.

Nadal obowiazuje zasada, że do wszystkich placówek naszego Banku klienci będą wchodzić pojedyńczo.

 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Barwice wracających z zagranicy do naszego kraju o szczególne zachowanie ostrożności i postępowanie zgodnie z zaleceniami  Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przypominam, że każdy obywatel Polski może wrócić do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny.

Dla każdego mieszkańca powiatu szczecineckiego, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID 19,  ważna jest nie tylko kondycja i sposób funkcjonowania szczecineckiego szpitala, ale również podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W dniu 19.03.2020 r. starosta Krzysztof Lis spotkał się z lekarzami i właścicielami poszczególnych placówek, a także wójtami i burmistrzami gmin powiatu szczecineckiego.

 Z przyjemnością informujemy, że wspólna inicjatywa Firmy Goodvalley z Przechlewa i Gminy Barwice wydała plon. W Parku Miejskim w Barwicach zakwita 10 tysięcy sztuk posadzonych jesienią kolorowych krokusów. W tym trudnym okresie niech kolorowy krokusowy dywan będzie dla nas miłym akcentem.

POMOC SĄSIEDZKA !!!


Drodzy Mieszkańcy Gminy Barwic,ODPOWIEDZIALNA MŁODZIEŻ!!!Zwracam się z apelem do młodzieży, aby unikała spotkań w większych grupach.KOMUNIKAT

BURMISTRZA BARWIC

W załączeniu przedkładamy kolejne Zarządzenia Wojewody. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zapoznawanie się na bieżąco z wszystkimi publikowanymi dokumentami dotyczącymi koronawirusa.

Informujemy, że Firma Remondis do odwołania zamyka Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Czaplineckiej 12.  Zaistniała sytuacja wynika z potencjalnego zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Wywóz odpadów od mieszkańców będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem.

Tekst: Hubert Bzdel 

W załączeniu przedstawiamy informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z koronawirusem. Nieodpłatne porady prawne będą udzielane telefonicznie i mailowo.

W załączniku przedstawiamy informację ZGM.

11 marca, w godzinach wieczornych Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc polecił zawiesić w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

W związku z komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego Burmistrz Barwic informuje o odwołaniu wszystkich imprez, uroczystości , spotkań zaplanowanych i cyklicznych na terenie Gminy Barwice.

 

 

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

Przypomnienie o terminach płatności

 

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

 

16.03.2020 r. upływa termin płatności:

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Z tej okazji w Dworze Pomorskim Luboradza odbyła się uroczystość, w której udział wzięli  sołtysi z terenu gminy Barwice oraz przedstawiciele samorządu. Rozpoczynając spotkanie Burmistrz Barwic Mariusz Kieling złożył wszystkim gospodarzom sołectw serdeczne życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. Podkreślił, że rola sołtysa jest bardzo ważna.

W związku z decyzją Rządu w zakresie wzmożonej ostrożności z powodu koronawirusa informujemy, że Turniej Piłki Nożnej Oldbojów zaplanowany na

dzień 14 marca 2020 r. został odwołany.Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W ostatnich dniach na terenie gminy Barwice można spotkać przedstawicieli firmy ORANGE POLSKA S.A. Wiemy, że wizyty budzą Państwa obawy i niepewność.

Wyjaśniamy, że przedstawiciele firmy ORANGE zajmując się wykonaniem inwestycji dającej możliwość podłączenia Państwa gospodarstw domowych do nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej bardzo szybki dostęp do Internetu, telewizji oraz telefonu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

W dniu 14.03.2020 r. w Hali Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się XV Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. W turnieju zagrają następujące drużyny:

1. „PPZ” Przybkowo

2. „Silikaty” Barwice

3. „ Ararat” Szczecinek

4. Jesion Trans Oldboje Tychowo

5. GKS „Oldboys” Barwice I.

6. GKS „Oldboys” Barwice II.

Początek zawodów o godzinie 10.00. Mecze będą rozgrywanie w systemie „każdy z każdym”.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował po raz pierwszy w tym roku. Członkowie Zespołu spotkali się dziś (09.03), aby pochylić się nad tematem koronawirusa.  W posiedzeniu  jak zwykle udział wzięli kierownicy powiatowych i miejskich służb, inspekcji i straży, pracownicy urzędów odpowiedzialni za  zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, a także kierownicy służb drogowych GDDKiA i PZD.

Szkolenie ODR odwołane z powodu koronawirusa.

 

Drogie Panie,

z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni. Życzymy nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze, a szczęście towarzyszy Wam każdego dnia.

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek

W dniu 5 marca br. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Skarbnik Mariola Wrzosek podpisali umowę na wsparcie finansowe zadania, polegającego na wymianie ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Polne. Dotychczasowe ogrodzenie stanowią stara siatka i bramy wejściowe, które nie spełniają walorów estetycznych, ani nie zabezpieczają cmentarza położonego przy terenie leśnym przed zwierzyną.

W dniu 02 marca 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Małek stwierdzając prawomocność obrad. Następnie oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej – Edwardowi Trejnisowi, który poprowadził jej dalszą część.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza zainteresowanych na szkolenia: 16 marca 2020 r. (poniedziałek),  godz. 10.00

1. Działania PROW 2014-2020 "Dobrostan zwierząt"

2. System wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miejskim w Barwicach ul. Zwycięzców 22

Informujemy, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2020 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Barwicach, w pokoju nr 3 w  terminie   do  30 kwietnia 2020r.

Wraz ze zgłoszeniem chęci uzyskania dotacji należy przedłożyć:

1) Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych wraz z adnotacją o niezgłoszeniu sprzeciwu (sprawę prowadzi Starosta Szczecinecki);

W związku z analizą przeprowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii, dotyczącą niepokojących wyników liczby psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie, wskazującej, iż tylko połowa populacji psów w województwie zachodniopomorskim jest regularnie szczepiona, oraz na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie propagowania obowiązku szczepienia wśród właścicieli psów Burmistrz Barwic przypomina, iż zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2020 roku (czwartek) interesanci nie będą przyjmowani przez Burmistrza Barwic i Zastępce Burmistrza Barwic z powodu ważnych wyjazdów służbowych.

W załączeniu przedstawiamy ogłoszenie dotyczące Koronawirusa. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Referat finansowo - budżeto uprzejmie informuje, że od 2020 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzjach i nakazach płatniczych.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do rozdziału jest 1.800.000,00 zł.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Ferie z OKiT 2020 „ Zrób to sam!” dobiegły końca. W drugim tygodniu zdobiliśmy skarbonki metodą decoupage oraz plecaki  farbami do tkanin. Powstały ciekawe  i oryginalne przedmioty. W środę wykonaliśmy obraz z włóczki- STRING ART oraz  różne przedmioty z drewnianych kołeczków. W piątek wybraliśmy się na wycieczkę do Pomeranii Fun Park, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy na ogromnym placu zabaw.

Świetlice wiejskie  w czasie ferii organizowały mnóstwo ciekawych zajęć dla wszystkich dzieci. Nie zabrakło bali karnawałowych, nocek, zajęć plastycznych, ruchowych itd. Dwukrotnie organizowany  był wyjazd do kina na bajkę „Śnieżka i fantastyczna siódemka”. Chętni na wycieczkę do Pomeranii Fun Park wypełnili cały autokar. Ferie 2020 jak najbardziej należą do udanych! Byłe do wakacji.

2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

Za nami pierwszy tydzień ferii! W tym roku skupiliśmy się na kreatywnych  warsztatach. Dzieci wykonały  już uwielbiane przez nich slime- glutki oraz magnesy na lodówkę z gipsu. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i zaplanowane ognisko się nie odbyło. W czwartek dzieci spędziły noc w bibliotece, a w piątek bawiły się na balu walentynkowym.

W środę ( 19.02.2020r.) na parkingu przy kościele w Starym Chwalimiu stanie krwiobus. Mobilny punkt poboru krwi będzie czynny od godziny 10.00 do 14.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą i mogą podzielić się tym cennym darem jakim jest krew.

7 lutego 2020 w barwickim ratuszu Mariusz Kieling Burmistrz Barwic i Ewelina Widerska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego gościli zacnych Jubilatów Państwa Wandę i Władysława Dobrowolskich. Państwo Dobrowolscy 25 kwietnia br. świętować będą  52 rocznicę zawarcia małżeństwa. W piątek  odbyło się uroczyste wręczenie Jubilatom medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznanych przez  Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

30 stycznia 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Sesję poprowadził Przewodniczący Piotr Małek. W części dotyczącej sprawozdań komisji rady miejskiej za 2019 rok głos za brał Vice Przewodniczący Edward Trejnis. Zaproponował, aby w sprawozdaniach poszczególnych komisji oprócz wniosków, którymi komisje się zajmowały, zawierać też odpowiedzi. Dzięki temu powstałoby podsumowanie całorocznej pracy każdej z nich.

6 nowych kamer zasiliło barwicki system monitoringu miejskiego. Rozmieszczono je na ulicach Wojska Polskiego, Zwycięzców oraz na Placu Wolności.  Nowoczesne kamery wyposażone są w auto-zoom dzięki czemu zapewniają ostry obraz, a automatycznie dostosowywane podświetlenie LED, umożliwia nadzór w całkowitej ciemności. Nowy monitoring ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w centrum miasta i przeciwdziałania aktom wandalizmu. Planowane jest rozszerzenie systemu o kolejne kamery.

31.01.2020 roku w Dworze Pomorskim Luboradza odbyło się tradycyjne Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Wydarzenie po raz kolejny było okazją, do spotkania się przedstawicieli małego i dużego biznesu z władzami gminy Barwice. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia wpływów z podatków PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości w 2019 roku. Następnie przedstawił  prognozy inwestycyjne na 2020 rok.

Zaplanowane na dzień 04.02.2020 r. bezpłatne badania mammograficzne, na które zaprasza Mammo-Med. Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych odbędą się przy Szkole Podstawowej w Barwicach ,ul. Pomorska 3. Za powstałą zmianę i ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W piątek, w samo południe 31 stycznia 2020 świętowaliśmy jubileusz małżeństwa Złotych Godów pary małżeńskiej Państwa Marianny i Jana Mielniczek. Wspomnienie dnia z przed 50 lat przywołały dźwięki Marsza Mendelsona. Wróciły wspomnienia dnia ślubu i ceremonii, która miał miejsce 4 października 1969 r. w barwickim urzędzie stanu cywilnego.

W uroczystości uczestniczyli Mariusz Kieling Burmistrz Barwic, który z wielką przyjemnością i dumą powitał Jubilatów oraz Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach.

30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

Wczorajsze popołudnie należało do nich - niezastąpionych, niezawodnych, kochających ponad wszystko - Babć i Dziadków.

 W piątek, w samo południe 17 lutego 2020 świętowaliśmy jubileusz małżeństwa Złotych Godów pary małżeńskiej Państwa Stanisławy i Tadeusza Lewickich. Wspomnienie dnia z przed 50 lat przywołały dźwięki Marsza Mendelsona. Wróciły wspomnienia dnia ślubu i ceremonii, która miał miejsce w barwickim urzędzie stanu cywilnego.

W związku z wystąpieniem od 31 grudnia 2019 r. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku informuje hodowców drobiu o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, pozwalających zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa ptaków na gospodarstwa.


Tekst: Joanna Owczarek

 

W załączeniu przedkładamy informację oraz obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej na rok 2020. Osoby, które podlegają kwalifikacji proszone są o zapoznanie się z zapisami wyżej wskazanych dokumentów.

Od samego rana, na w Barwicach i na terenie gminy Barwice można było zauważyć wolontariuszy sztabu #549. W tym roku kwestowało 49 wolontariuszy ze Szkół Podstawowych w Barwicach, Starym Chwalimiu, z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach, oraz z Ośrodka Kultury i Turystyki. Już w czwartek i piątek w szkołach odbyła się sprzedaż ciasta na rzecz WOŚP.  Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 24.711,28. To prawie 5 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

13 stycznia 2020 roku Szkołę Podstawową w Barwicach i Przedszkole „Bajkowa Kraina”  odwiedził dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny. W trakcie wizyty dentobusu dzieci uzyskały przegląd stomatologiczny oraz zalecenia odnośnie dalszego leczenia. Każde dziecko mogło skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia. Opieka stomatologiczna dentobusu była bezpłatna.

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące rejestracji, nabycia i zbycia pojazdów. Szczególnie głośno było o nich pod koniec ubiegłego roku. Głównie za sprawą mediów, choć na ich temat rozprawiali także  sami zainteresowani, czyli kierowcy. Gros z tych drugich, zamiast szykować się do zabawy sylwestrowej, ostatnie godziny 2019 spędziło pod drzwiami Wydziałów Komunikacji, Transportu i Dróg. A wszystko przez złą interpretację nowych zapisów.

Firma Mammo-Med zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 4 lutego 2020 roku w godz. 8.00- 16.00 przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach, ul. Dworcowa 2.
Panie nie objęte programem ( powyżej 35 roku życia) mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 100 zł.
Rejestracja: tel. 58 352 76 02 lub mailowo: rejestracja@mammo-med.pl
Więcej informacji na: http://www.mammo-med.pl/

Od 7 stycznia 2020 roku nowym Prezesem ZGM Barwice został wybrany, mieszkający na co dzień w Szczecinku Tadeusz Chruściel. Przez ponad 11 lat pracował w tamtejszym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Do jego obowiązków należało m.in.: dbanie o estetykę miasta, zieleń i utrzymanie czystości. Nowy Prezes specjalizuje się w kilku obszarach: projektowanie i konstrukcja oraz eksploatacja urządzeń. Jego doświadczenie zawodowe poparte jest wykształceniem.

Choć mieszkańcy gminy Barwice, a zwłaszcza miejscowości Uradz, z nowej drogi mogą cieszyć się już od pewnego czasu, to jej oficjalnego otwarcia dokonano wczoraj, 13 stycznia. Zupełnie nowe oblicze zyskał ponad 1,5 km odcinek łączący miejscowość z drogą wojewódzką nr 171.

W załączeniu przedstawiamy nowe harmonogramy wywozu odpadów na 2020 rok.

W załączeniu przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów na 2020 rok. 

W załączeniu przedstawiamy protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji publicznej.

Oczekujemy na harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok od wykonawcy.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach,  bardzo istotna z punktu widzenia nadchodzącego Nowego Roku, bo budżetowa. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Małek stwierdzając prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Następnie rozpoczęła się realizacja punktu 6 – Wnioski, Interpelacje, Oświadczenia Radnych i tak:

W dniu 31.12.2019 Urząd Miejski w Barwicach czynny będzie do godziny 13.00.

W barwickim urzędzie stanu cywilnego w pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia 2019), w samo południe zabrzmiał Marsz Mendelsona. Tym szczególnym utworem rozpoczęła się dostojna i wyjątkowa uroczystość Jubileuszu 50 -lecia małżeństwa par małżeńskich Państwa Krystyny i Andrzeja Nowosielskich oraz Państwa Krystyny i Wiesława Bryszewskich. Po raz pierwszy w sali ślubów mogliśmy gościć jednocześnie dwie pary, dwie rodziny.

Z przyjemnością informujemy, o kolejnej zakończonej inwestycji pn. : Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Polne

Łączny koszt zadania to 89 663, 19 zł. Zostało ono dofinansowane środkami z Funduszu Leśnego PGL Lasy Państwowe przy udziale:

Nadleśnictwa Czaplinek: 50 000,00 zł

Gminy Barwice: 39 633,19 zł

W niedzielę 22.12.2019 r. odbyło się Spotkanie Świąteczne zorganizowane  przez Koło Łowieckie Sokół Koszalin. Udział w wydarzeniu wzięły dzieci wraz z rodzicami z obrębu Koła tj. miejscowości: Nowe Koprzywno, Parchlino, Gwiazdowo, Chłopowo, Uradz, Luboradza. Przybyłych gości odwiedził Mikołaj, który podarował paczki, było także ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. W spotkaniu udział wzięli także Sołtysi: Pan Zygmunt Kula oraz Pan Wiesław  Arciuszkiewicz.

W dniu 18 grudnia 2019 odbyła się VIII już Wigilia dla Seniorów i Osób Samotnych z sołectwa Stary Chwalim zorganizowana przez Sołtysa, Radę Sołecką i Filię biblioteczną.

Informujemy, że 30 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 15.00 odbędzie sie XV sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Sali  Ośrodka Kultury i Turystyki  odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu powiatu, gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz księża z parafii z terenu Gminy Barwice. Po oficjalnych przemówieniach wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

W piątek 20.12.2019 r. Urząd Miejski w Barwicach odwiedzili Harcerze ZHP by podzielić się ze wszystkimi Betlejemskim Światłem Pokoju stanowiącym od lat symbol zrozumienia i pojednania między narodami. Harcerze przynosząc lampion ze Światłem podzielili się radosną nowiną krzewiąc jednocześnie uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Światełko w Urzędzie Miejskim zostało zapalone przez Burmistrza Barwic – Mariusza Kielinga.

Z przyjemnością informujemy, że w  piątek 20.12.2019 r. zakończyła się inwestycja pn. : Budowa drogi do m. Uradz Gmina Barwice na działkach o nr 36 I 462/1 Obręb Gwiazdowo.

Łączny koszt zadania to 1 045 877,55 zł. Zostało ono dofinansowane środkami z Funduszu Leśnego PGL Lasy Państwowe przy udziale:

Nadleśnictwa Czaplinek: 900 000,00 zł

Gminy Barwice: 145 877,55 zł

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.

15.12.2019 w niedzielę odbył się Koncert Świąteczny zorganizowany wspólnie z nauczycielami gry na instrumentach - Panią Karoliną Lewitą i Panem Jarkiem Dowlaszewiczem. Ich podopieczni zaprezentowali swoje umiejętności, grając świąteczne utwory, a dziewczynki z zespołu OKITKI pięknie zaśpiewały przygotowane piosenki.

W okresie przedświątecznym Ośrodek Kultury i Turystki organizował, dla chętnych klas Szkoły Podstawowej w Barwicach,  warsztaty plastyczne. Dzieci z klas 0, I oraz  III wykonywały własnoręcznie robione ozdoby lub kartki świąteczne. Powstały piękne bombki z płyt CD oraz radosne kartki z reniferem. Dzieci były bardzo zadowolone i dumne z efektów swojej pracy.

Informujemy, że 24 grudnia 2019 r. Urząd Miejski w Barwicach czynny będzie do godziny 12.00.

17 grudnia 2019 roku w barwickim ratuszu Mariusz Kieling Burmistrz Barwic i Renata Trembowelska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego gościli zacnych Jubilatów Państwa Czesławę i Henryka Ostaszewskich z Barwic. Państwo Ostaszewscy 25 października świętowali Złote Gody - 50 lecie małżeństwa. Dziś odbyło się uroczyste wręczenie Jubilatom medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznanych przez  Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

W sobotę 14.12.2019 zespół młodych Orlików z Barwic (mix rocznika 2010 - 2012) wystąpił w turnieju Świąteczne Granie w Szczecinku. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny AP Szczecinek, AP Drawsko, Orzeł Wałcz, Unia Białogard oraz Błonie Barwice. Było dużo grania (systemem każdy z każdym), dużo emocji, dużo bramek i dużo dobrej zabawy.

Przedświąteczny czas wigilijnych spotkań w Gminie Barwice rozpoczęła  grupa AA „Feniks”, która wraz z swoimi najbliższymi, z pełnomocnikiem ds. uzależnień Renatą Trembowelską już po raz piętnasty postanowiła uczcić Narodzenie Chrystusa i podzielić się opłatkiem. Miting otwarty, który odbył się w dniu 12 grudnia był okazją do podzielenia się życzliwością, wsparciem i dobrym słowem.

W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Małek stwierdzając prawomocność obrad. Na początku omawiano realizację zadań oświatowych Gminy Barwice za rok szkolny 2018/2019. Podczas dyskusji głos zabrał Burmistrz Barwic – Mariusz Kieling, który pokrótce podsumował działalność placówek oświatowych. Burmistrz mówił głównie o bieżących remontach, zajęciach dodatkowych - dzięki realizacji projektu edukacyjnego oraz o sprawnie działającym dowozie uczniów.

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Szczecinku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego. Były to eliminacje do zawodów regionalnych.

Szkołę Podstawową im. prof. Władysława Szafera w Barwicach reprezentowała drużyna dziewcząt-Oliwia Bernaciak, Natalia Karkocka i Aleksandra Afiniec i chłopców-Michał Kiełtyka, Filip Miesinik, Mateusz Bujak. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn chłopców i 7 dziewcząt z terenu powiatu szczecineckiego.

Do dnia 31.12.2019 przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, jak również dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostaw towarów w opakowaniach, importerzy, producenci muszą sprawdzić, czy zachodzi u nich obowiązek i w konsekwencji dopełnić formalności związanych z rejestracją w BDO (Baza Danych o Odpadach)

Od stycznia 2020r. na podatników, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji będą nakładane kary. Rejestracji w formie elektronicznej dokonuje Urząd Marszałkowski Województwa  Zachodniopomorskiego.

Udane starty w dwóch biegach mikołajowych 1 i 7 grudnia 2019 roku zanotowali zawodnicy i trener klubu ULKS Barwice i nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej im. W. Szafera w Barwicach.

W biegu 1 grudnia 2019 roku w Toruniu trener Sylwester Szymański i dwójka zawodników – Mateusz Wardęga i Ewa Budny uczestniczyli w XVII Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów Fabryki Kopernik na 5 i 10 km.

W sobotę 07.12.2019 drużyna GKS Oldboys Barwice wystąpiła w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Tychowa. Do rywalizacji przystąpiły bardzo mocne zespoły występujące na co dzień w I i II lidze Oldbojów. Nasza ekipa zajęła 6 miejsce (zdobywając cztery punkty). Nasi często sprawiali faworytom duże problemy. Kilka spotkań było bardzo emocjonujących i zabrakło niewiele, do zdobycia lepszego miejsca.

W dniu 10.12.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. W wydarzeniu udział wzięli Burmistrz Barwic – Mariusz Kieling, Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „DROKON” Kazimierz Jasik Sp. J.

Zgodnie z "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. na lata 2018-2020 na terenie Gminy Barwice" dobiega końca ostatni etap przyłączenia miejscowości Smuga do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Cała inwestycja obejmuje budowę 300 metrów sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków.  Całość prac ma zostać ukończona do końca bieżącego roku.

Dnia 4 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Barwice w Tenisie w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS. W turnieju wzięli udział uczniowie z klas V – VIII ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach i Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu. Rywalizacja odbywała się w czterech kat. wiekowych - rocz. 2008 i młodsi, 2007, 2006, oraz 2005 i starsi. Mistrzami gminy zostali: Dziewczęta

W najbliższą sobotę, 7 grudnia 2019 r.  Urząd Miejski w Barwicach będzie czynny w godz. 7.00-14.00. Jednocześnie informujemy , że dnia 27 grudnia 2019 roku (piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.  

Dnia 5 grudnia 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 15.00 odbędzie się XIV sesję Rady Miejskiej w Barwicach

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XII/2019 z dnia 29 października 2019r.  

Przed nami jedno z piękniejszych wydarzeń roku w naszych Barwicach! Już 6 grudnia, w imieniny Mikołaja, spotykamy się na Placu Wolności podczas Kiermaszu Świątecznego. Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do udziału wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje stoiska w zakresie:

rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, gastronomia, wyroby cukiernicze, zabawki.

Szczegóły na stronie www.okitbarwice.naszgok.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 02.12.2019r. do 31.12.2020r.

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice”. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w sierpniu br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który realizuje „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia.

W dniu dzisiejszym na barwickim cmentarzu komunalnym ruszyła wycinka drzew. Usunięte zostaną 4 dęby, które zagrażały zarówno bezpieczeństwu osób przebywających na terenie cmentarza jak i mogły uszkodzić płyty pomników. Do realizacji zadania pn. „ Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Barwicach” wybrana została oferta Wykonawcy : GREEN GLOBE Paweł Gluba, ul. Niemcewicza 13E/8, 71-553 Szczecin.

22 listpada 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna XIII sesja Rady Miejskiej. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 7.15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad (do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).

4. Przedstawienie porządku obrad.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" składać można do dnia 30 listopada 2019 roku.

Wniosek można złożyć drogą:

 • tradycyjną ( papierową)
 • elektroniczną

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

21.11.2019 roku ( czwartek) o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Parchlinie odbędzie się spotkanie rolników z przedstawicielami ODR, KOWR i ARiMR.

Co roku w okresie grzewczym dochodzi w Polsce do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem śmiertelnym. Te dane wskazują na ciągle niską świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad.

Bezbarwny, bezwonny, śmiertelny

Działając na podstawie uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji publicznej.

Działając na podstawie uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Dzięki wspólnej inicjatywie Powiatowego Zarząd Dróg w Szczecinku oraz Gminy Barwice udało się wybudować 53 m chodnika wraz z zatoczką autobusową w miejscowości Nowa Łeknica. Zakup materiałów w większości pokryto z budżetu gminnego, natomiast robocizną zajęli się pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku. Obecnie prace dobiegają końca. W ramach zadania wykonano również zjazd do jednej z posesji, zasadzono 5 młodych drzew oraz przeniesiono wiatę przystankową.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek

Informujemy, że w dniach 20.11 – 22.11.2019 r. na cmentarzu komunalnym w Barwicach odbędzie się wycinka drzew. Prosimy we wskazanych dniach o ograniczenie w miarę możliwości odwiedzania grobów swoich bliskich ze względów bezpieczeństwa.

Dziękujemy

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku obchodziliśmy w Barwicach Narodowe Święto Niepodległości. W naszym mieście obchody rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Były biegi uliczne, Patriotyczny Przemarsz oraz Kawiarenka Niepodległościowa. W dniu rocznicy uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie mieszkańcy Barwic świętowali wspólnie na Placu Wolności. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego delegacje udały się pod pomnik upamiętniający Odzyskanie Niepodległości, celem złożenia wieńców.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.11.2019 r. upływa termin płatności:

• czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

• jedenastej  raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

• czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,

• czwartej raty czynszu dzierżawnego;

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

Uwaga !!!

Z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca prace związane z realizacją projektów wynikających z pozyskanych funduszy w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019”.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą i mogą podzielić się tym najcenniejszym darem, jakim jest krew do ,,Mobilnego krwiobusa " z

XVII Biegi Uliczne Miasta i Gminy Barwice z okazji

Odzyskania Niepodległości Polski

pod patronatem Burmistrza Barwic

 

 W ubiegłym roku wszystkie gminy Powiatu Szczecineckiego podpisały umowę z Orange Polska dotyczącą budowy sieci światłowodowej w ramach projektu „Szczecinecko-Pyrzycki Część A Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Od wielu lat Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku organizuje kwestę pierwszolistopadową. Dzięki zrozumieniu potrzeby funkcjonowania hospicjum, od ponad roku na terenie powiatu działa placówka, w której chorzy w najtrudniejszym momencie swojego życia, mogą godnie odejść. Cieszymy się , że po raz kolejny nasza gmina może dołożyć cegiełkę do wielkich potrzeb szczecineckiego hospicjum - tym roku udało nam się przekazać 4953,06 zł i 1 euro.

Postępowanie mediacyjne jest w Polsce mało znaną metodą rozwiązywania sporów. Za zgodą dwóch stron konfliktu, na każdym etapie postępowania sądowego, sąd, prokuratura, policja może wydać postanowienie o wszczęciu mediacji. Umożliwia ono stronom wypracowanie porozumienia w okresie jednego miesiąca.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawnej ugody zawartej przed sądem.

Wspólnie wypracowana ugoda daje stronom większą satysfakcję osobistą i rokuje na lepsze relacje w przyszłości.

W związku z małym zainteresowaniem dotyczącym składania deklaracji umożliwiających przeprowadzenie inwentaryzacji ilości folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Barwice, Urząd Miejski w Barwicach przedłuża do dnia 15 listopada 2019 r. możliwość składania deklaracji w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 02.12.2019r. do 31.12.2020r.

Tekst: Magdalena Bujak

Trwają prace nad wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Barwice. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie zapytania o cenę  jest PPHU „REDAN” Renata Daniłowicz,  ul. Młyńska 11a, 78-320 Połczyn Zdrój.  Wartość umowy: 21.456,67 zł brutto. W ramach umowy wymienione zostanie łącznie 21 szt. okien. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja tego typu działania.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 21 szt. okien o następującej charakterystyce:

11 listopada to dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. W związku z tym w Barwicach zostanie zorganizowana uroczystość mająca na celu  uczczenie tego dnia. Tradycyjnie obchody odbędą się na Placu Wolności w Barwicach. Oficjalnie uroczystość rozpocznie msza święta o godzinie 11.00. Następnie o godzinie 12.00 zostanie wspólnie odśpiewany hymn państwowy na Placu Wolności, po czym  nastąpią okolicznościowe przemówienia i delegacje złożą kwiaty i znicze przed pomnikiem.

W załączeniu przedkładamy Państwu komunkat Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji w Szczecinku w sprawie przygotowania i zabezpieczenia wodomierzy przed działniem niskich temperatur.

Informujemy, że w dniu 31.10.2019 r. Urząd Miejski w Barwicach czynny będzie do godziny. 14.00.

29 października br. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Przewodniczący Piotr Małek po stwierdzeniu prawomocności obrad (w sesji uczestniczyło 14 radnych) przeprowadził przyjęcie protokołu z wrześniowej sesji.

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019”. Przypominamy, że w tegorocznej edycji, na terenie naszej gminy grant otrzymało Sołectwo Piaski i Łeknica. Przejeżdżając przez Piaski już można zaobserwować realizowany projekt inwestycyjny, polegający na zagospodarowaniu terenu wokół pomnika poległego żołnierza podczas I Wojny Światowej.

Tradycyjnie na cmentarzach komunalnych w gminie Barwice w dniu 1 listopada zostanie przeprowadzona kwesta na Hospicjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Przy bramach cmentarzy kwestować będą samorządowcy. Zapałki na tegoroczną zbiórkę przygotowali podopieczni ŚDS „Słoneczko”.

Informujemy, że Gmina Barwice została prawidłowo zarejestrowana w programie „Gmina otwarta na inwestycje” i przechodzi do drugiego etapu projektu.

W czwartkowy jesienny poranek (24 października 2019r.) w Parku Miejskim w Barwicach powstała rabata, na której posadzonych zostało 10 tysięcy szt. cebulek krokusów. Kolorowy, krokusowy dywan podziwiać będzie można wiosną.

Po nasadzeniach w parku kolejnym punktem było sadzenie drzew i krzewów przy drodze Gonne Małe – Żdżar. Drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na samopoczucie.

25 października 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach odbył się Jubileusz Złotych Godów Państwa Leokadii i Stanisława Żaków. Wyjątkowa uroczystość była również niespodzianką dla Jubilatów, którą przygotowały dzieci. Z przyjemnością wspólnie wzięliśmy w tym pięknym, tajemniczym i z wieloma sekretami planie udział. Wszystkim nam przyświecał jeden cel - uczynić ten dzień wyjątkowym.

7 czerwca 2019 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował Barbarę i Mariana Król z Barwic Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 25 października br. uroczystej dekoracji czcigodnych Jubilatów dokonał Mariusz Kieling Burmistrz Barwic.

W dniu 29 października 2019 r. (wtorek)  o godzinie 13.00 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XI/2019 z dnia 26 września 2019r.  

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach za rok 2018.

Profilaktyczno – integracyjny wyjazd Grupy FENIKS z rodzinami i bliskimi odbył się w dniach od 18.10.2019 do 20.10.2019r. Pięćdziesięcioosobowa grupa w tym roku spędzała czas nad morzem w Darłówku w Hotelu JAN. W trakcie pobytu grupa korzystała z kąpieli w Parku Wodnym Jan, wspólnie rywalizowała i integrowała się grając w kręgle. Wspólna kolacja, tańce i śpiewy, spacery nad morzem oraz spotkania i rozmowy były wytchnieniem, ale także siłą  do dalszej walki z przeciwnościami losu.

17 października 2019r. uczniowie klas VI, VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Barwicach uczestniczyli w autorskim występie artystycznym „Znajdź pomysł na siebie”  zespołu FULL POWER SPIRIT.

Artystów, nauczycieli i uczniów przywitali Małgorzata Krawczyk-Figlarz Dyrektor SP Barwice i Mariusz Kieling Burmistrz Barwic.

17 października 2019r. Mariusz Kieling Burmistrz, Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach i Renata Trembowelska Kierownik USC gościli w domu Państwa Elżbiety i Lecha Wasiółka. Spotkanie miało podniosły i szczególny charakter z okazji obchodzonego przez Państwa Wasiółka Jubileuszu Złotych Godów i honorowej dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Andrzeja Dudę Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej.

24 maja 2019 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował Urszulę i Józefa Gołuckich z Barwic Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 17 października br. uroczystej dekoracji czcigodnych Jubilatów dokonał Mariusz Kieling Burmistrz Barwic.

W liście skierowanym do Jubilatów od Prezydenta RP Andrzeja Dudy czytamy:

Przedstawiamy wyniki KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Wyjątkowy, niepowtarzalny oraz na światowym poziomie sportowym konkurs skoku wzwyż w Barwicach przejdzie do historii pod wieloma względami. Po 13 – stu latach organizacji konkursu ogólnopolskiego barwickie skoki przekształciły się w konkurs międzynarodowy. To wynik startu dwóch skoczków z zagranicy: Maksim Nedasekau (Białoruś) oraz Allan Smith (Szkocja). Maksim kilka dni wcześniej uczestniczył w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Doha, na których zajął IV miejsce z wynikiem 233 cm.

09.X.2019 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, z tej okazji nasza Biblioteka ogłosiła konkurs "List do bohatera literackiego". Konkurs skierowany był do uczniów klas III- IV S.P w Barwicach. Nagrodą była książka i ocena b. dobra z j. polskiego;) Otrzymaliśmy bardzo dużą liczbę listów;)Komisja po burzliwych obradach wybrała 9 laureatów:

klasa III a:

Darek Celiński

Kacper Kikun
Michał Podgórski
Patryk Zoruk

klasa III b:

Igor Wrzask

klasa III c:

4 października 2019 r. Biblioteka Publiczna w Barwicach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Na godzinę 19.00 przybyło 25 uczestników w wieku 7-12 lat. Naszym celem było miłe spędzenie czasu, integracja i fajna zabawa bez telefonu , tableta i komputera.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

W dniach 03-06.10.2019 w Barwicach gościliśmy ośmioosobową grupę z partnerskiego miasta Bad Malente. Pobyt  gości związany był z projektem Barwickiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Razem pn.: „Kuchnia łączy pokolenia i narody” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019. Główny celem zadania była integracja społeczna, a także promowanie lokalnych produktów i uroków naszej gminy. W dzień przyjazdu, gości z  Bad Malente przywitał Burmistrz Mariusz Kieling.

Od kilku dni na terenie naszej gminy trwają wzmożone akcje związane z badaniem trzeźwości kierowców. Policjanci z Posterunku Policji w Barwicach wyposażeni są w alkomat Alcoquant 6020 plus zakupiony w styczniu br. przez Urząd Miejski w Barwicach ze środków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenie czyli nietrzeźwych kierowców.

Ruszają konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców gminy Barwice w sprawie uruchamianej w przyszłym roku tzw. Inicjatywy Lokalnej.

11 października 2019 r. odbędzie się XIV Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwyż pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. Hasło konkursu to „Wielkie skakanie w małych Barwicach”. Barwickie skoki mają charakter konkursu integracyjno – pokazowego. To z całą pewnością jedyny halowy konkurs skoku wzwyż w kraju podczas, którego będzie można podziwiać rywalizację najlepszych skoczków pełnosprawnych ze skoczkami niepełnosprawnymi. Konkurs, w którym jednocześnie będą skakały kobiety oraz mężczyźni w różnych kategoriach wiekowych.

5 października 2019 r. w Białym Borze obchodzone były Zachodniopomorskie Jeździeckie Dni Olimpijskie. W czasie tego święta wręczane były Kółka Olimpijskie sportowcom, któryz osiągnęli znaczące sukcesy. Zawodniczka GULKS Barwice Sandra Woldt otrzymała I -wsze Kółko Olimpisjkie przyznane przez Komitet Olimpijski. Sandra została wyróżniona za szczególne osiągnięcia w rzucie dyskiem na szczeblu województwa, makroregionu oraz Mistrzostw Polski. W czasie tej uroczystości towarzyszli Sandrze rodzice.

W dniu wczorajszym podpisano umowę na „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to największe w historii rządowe wsparcie na modernizację i przebudowę dróg lokalnych. Celem programu jest budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej, a co za tym idzie – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg lokalnych. Termin zakończenia przebudowy ulicy Kwiatowej planowany jest na czerwiec 2020 r.

Od 3.10.2019 roku do 31.10.2019 roku w biurze powiatowym ARiMR w Szczecinku producenci rolni mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu., deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

W dniu dzisiejszym w obecności Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek – Tomasza Tomeckiego, Burmistrza Barwic Mariusz Kielinga oraz Skarbnik Gminy Barwice – Marioli Wrzosek została podpisana umowa w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Polne”. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Barwice we współpracy z Nadleśnictwem Czaplinek. Termin zakończenia inwestycji został ustalony na  20.12.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Gmina Barwice wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi wiatrami.

26 września 2019 r. odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Jako, że była to pierwsza sesja po wakacyjnej przerwie poruszono na niej wiele zagadnień. Przed sesją dzielnicowy z PP w Barwicach mł. asp. Mariusz Paszkiewicz, który przybliżył szczegóły akcji dot. uświadamiania seniorów w kwestii wyłudzeń „na wnuczka”. Gościem sesji był również ks. Marek Kowalewski, który podsumował działalność szczecineckiego hospicjum, które od otwarcia przyjęło już 111 domowników.

25 września br. w godzinach popołudniowych, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Barwice. Tematyka dotyczyła nowych formularzy ofert, sprawozdań oraz umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Na zaproszenie Urzędu Miejskiego, szkolenie poprowadził Łukasz Cieśliński – specjalista z Pracowni Pozarządowej z Koszalina.

W dniach 21-22.09.2019r. w Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Polski U16 w lekkiej atletyce. W Mistrzostwach brała udział zawodniczka GULKS Sandra Woldt, która w rzucie dyskiem uzyskała rezultat 33,91m co dało jej 12 miejsce w kraju.

5 października 2019r. (sobota) rusza kolejna akcja, mająca na celu „odgracenie” naszych mieszkań. Urząd Miejski w Barwicach wraz z firmą Remondis Snitech Poznań Sp. z o.o. ponownie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się zalegającym nam w piwnicach, na strychach czy w mieszkaniach sprzętom i meblom, z których już nie korzystamy.

Zbiórce podlegają:

- stare meble (meblościanki, tapczany, krzesła, fotele itp.);

- opony (od samochodów osobowych);

Od wczesnych godzin porannych w minioną sobotę, stadion miejski na Barwicach zamienił się w plac dożynkowy. Prawie 70 wystawców, tradycyjne dożynkowe dekoracje, występy zespołów, sołeckie jadło – to tylko część atrakcji jaka została przygotowana przez organizatorów Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz Gminę Barwice. Obchody rozpoczęły się mszą świętą dożynkową, którą odprawił ks. Piotr Śmiechura. O oprawę i piękny ołtarz polowy zadbał Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach.

Informujemy, że 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 13.00 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019r., Nr IX/2019 z dnia 19 lipca 2019r., Nr X/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało wypłacone  mieszkańcowi Gminy Barwice pierwsze dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019 roku. Kwota dofinansowania to 4000, 00 zł.

 

Tekst i zdjęcie: Karolina Krynicka

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie ostrzega przed silnymi wiatrami.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barwice oraz Zarządzenia nr 67/2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z  organizacjami po

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Gmina Barwice wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku jest gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowo - Gminnych, które odbędą się 21 września br. na stadionie miejskim w Barwicach.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy !!!

Plakat w załączeniu

Małżeństwo z Barwic: Magdalena i Adam Walczak po raz kolejny reprezentowali Gminę Barwice tym razem w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie w Pile. Czas Pani Magdaleny to 1.56.02 sekundy a Pana Adama 2.13.2 sekundy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Tekst i zdjęcie: Karolina Krynicka

W dniu 7.09.2019 r. w Szczecinie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików   w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach rywalizowali zawodnicy z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Bardzo dobrze w tej wysokiej rangi zawodach zaprezentowała się reprezentantka GULKS Barwice Sandra Woldt. Sandra wywalczyła drugie miejsce, zdobywając tytuł wicemistrzyni makroregionu w konkurencji rzutu dyskiem. Uzyskany wynik 34,10 m. , to najlepszy tegoroczny wynik zawodniczki.

 Fundusz Dróg Samorządowych to największe w historii rządowe wsparcie na modernizację i przebudowę dróg lokalnych. Celem programu jest budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej, a co za tym idzie – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg lokalnych. Gmina Barwice w kwietniu bieżącego roku złożyła wniosek aplikacyjny na zadanie pt.: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego” w ramach dofinansowań z przedmiotowego Funduszu.

W związku z nadchodzącymi opadami deszczu oraz burzami w załączeniu przedstawiamy ostrzeżenie meteorologiczne.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 16.09.2019 r. upływa termin płatności:

–drugiej raty podatku od środków transportowych,

– trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

–trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,

–trzeciej raty czynszu dzierżawnego,

–dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych;

 

Dnia 6 września 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Barwicach odbyło się „Narodowe Czytanie”.

Podczas tegorocznej odsłony akcji „Narodowe Czytanie” Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Na ósme Narodowe Czytanie  Biblioteka Publiczna w Barwicach wybrała Katarynkę Bolesława Prusa.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Barwicach uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej oraz zbliżeniowej. W terminalu będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard. Przy jego użyciu będzie można wnosić opłaty skarbowe oraz opłaty za tłumaczenie dokumentów (17 zł).

1 września  w Szczecinku odbyły się uroczystości upamiętniające  80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Gminę Barwice reprezentowali Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek.

Pierwsze miejsce w rzucie dyskiem utalentowanej Sandry Woldt na Mistrzostwach Województwa Młodzików zdobyte z dużą przewagą nad rywalkami. Uzyskany wynik 33,63m, to najlepszy rezultat tegoroczny Sandry.

Za tydzień kolejny start na zawodach wyższej rangi Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

W dniu dzisiejszym na barwickim boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Barwicach, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolego 2019-2020. W pierwszej kolejności przywitała dzieci i młodzież  wraz z rodzicami Dyrektor Szkoły Małgorzata Krawczyk-Figlarz,  następnie głos zabrał Burmistrz Barwic Mariusz Kieling.

W dniu 02.09.2019 r. zostało przekazane do realizacji zadanie pt.: „Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Łeknica”. Zadanie jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Połczyn z siedzibą w Połczynie – Zdroju. Całkowity koszt zadania to kwota  59 040,00 zł brutto z czego udział Gminy Barwice to kwota 9 040 zł brutto a pozostała część dofinansowania leży po stronie Nadleśnictwa Połczyn – Zdrój.

29 sierpnia zakończyła się budowa 1 przydomowej oczyszczalni ścieków z programu udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zakończą się kolejne, a liczba osób zainteresowana pozyskaniem dotacji będzie wzrastać.

We wtorek 20 sierpnia została odebrana siłownia zewnętrzna znajdująca się obok budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko”.  Jest to zestaw urządzeń sportowo – rekreacyjnych umieszczonych na trawniku przynależnym do budynku w którym znajdują się instytucje użyteczności publicznej. Urządzenia umieszczone są na stałe, przy każdym z nich znajduje się krótka instrukcja o zasadach korzystania i jego właściwościach. Urządzenia są trwałe, nie zniszczalne przez siły przyrody .

Urząd Miejski w Barwicach przedstawia rozkład dowozu dzieci z terenu gminy Barwice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku.

 

 

 

Informujemy, że w ramach ogłoszonych konkursów  3/2019, 4/2019 i 5/2019 przez LGD Pojezierze RAZEM planowane są szkolenia. Szczegółowy plan szkoleń w załączeniu.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dotyczącą przerwy w dostawie wody.

Służba w szeregach Straży Miejskiej niesie z sobą ogromną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo innych. Codziennie wypełniając swoje obowiązki strażnik napotyka na liczne wyzwania do których podchodzi z  profesjonalizmem i zrozumieniem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, iż w dniu 28.08.2019 roku z uwagi na pożar w miejscowości Sulikowo i trwającą akcją gaśniczą mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości : Białowąs, Borzęcino, Sulikowo i Ostrowąsy.

Informujemy, że w związku z falą tropikalnych upałów w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące burz z gradem.

 

 

 

W dniu 14. 08. 2019 Filia Biblioteczna Stary Chwalim wybrała się na wycieczkę do Poznania. Skorzystaliśmy z atrakcji na Malta Ski Poznań. Następnie pojechaliśmy do Nowego Zoo, gdzie w otoczeniu pięknej przyrody obejrzeliśmy różne gatunki zwierząt. Kolejnym etapem zwiedzania stolicy Wielkopolski był Stary Rynek. Wycieczkę zakończyliśmy kolacją w Max Burgers, która dla wszystkich uczestników wycieczki została zakupiona z pieniędzy podarowanych przez sponsorów.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że do grona przewoźników Gminy Barwice dołączyła nowa firma – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. Z o. o. z siedzibą w Darłowie. Nowy Przewoźnik uruchomił 2 nowe linie komunikacyjne:

Linia nr 53067 – Szczecinek – Barwice – Sulikowo – Krosino

Linia nr 63055 – Szczecinek – Nowy Chwalim – Barwice

Informujemy, że LGD ogłosiło nabory do konkursów w następujących zakresach tematycznych: 3/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej 4/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej i 5/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Poniżej przedkładamy link do szczegółowych informacji, które znajdują się w zakładce „Nabory wniosków PROW”:

Nadchodzi fala tropikalnych upałów w Polsce. Insytytut Meterologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Pamiętajmy, że szczególnie wrażliwe na upał są dzieci i osoby starsze.

Moc zabawy, konkurencji i radości na turnieju sołectw, który odbył się w sobotę 24.08.2019 r. w Sołectwie Gonne Małe. W zawodach i zabawie udział wzięli: Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski oraz przedstawiciele ośmiu sołectw: Chwalimki, Gonne Małe, Jeziorki, Kłodzino, Łeknica, Nowy Chwalim, Stary Chwalim, Ostrowąsy. Imprezę swoją obecnością zaszczyciła także sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Pani Poseł Małgorzata Golińska.

W ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Czaplinek w dniu dzisiejszym w siedzibie Nadleśnictwa została podpisana umowa  na budowę drogi do miejscowości Uradz. Przedmiotem umowy jest określenie zasad realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, obejmującego zadanie: „Budowa drogi do m.

Szczegółwe informacje dotyczące akcji można uzyskać w Filii Bibliotecznej w Starym Chwalimiu.

Informujemy, że w związku z otwarciem nowych linii autobusowych na trasie Barwice – Szczecinek i Szczecinek – Barwice na trasę Barwice – Szczecinek będzie prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych.

Bilety miesięczne będzie można zakupić w dniach od 26.08 do 30.08 i od 02.09 do 03.09 w godzinach: 9:00-12:00 przy ul. Podgórnej w Barwicach (Przystanek PKS)

 

 Tekst i zdjęcie: Karolina Krynicka

W najbliższą sobotę tj. 24.08.2019 r. w Sołectwie Gonne Małe odbędzie się Turniej Sołectw. Serdecznie zapraszamy !

 

 W sobotę, 17 sierpnia mieszkańcy Knyk spotkali się na integracyjnym pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Radę Sołecką. Pogoda tylko na początku postraszyła nas deszczem ale później odgoniliśmy chmurki a wspaniała zabawa trwała niemal do białego rana! Mieszkańcy ugościli uczestników przepysznymi potrawami, był własnoręcznie pieczony chleb, do niego pyszny smalczyk i ogórki kiszone w kamionce oraz domowe ciasta, palce lizać!!! Kto próbował, ten wie. Było też ognisko z grillem i wspólny dla wszystkich stół.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kończą się prace nad zamontowaniem nowego oświetlenia na hali sportowej, przy ulicy Moniuszki w Barwicach. Montażem zajmuje się Firma A’BELL” Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Pólnicy 30/9 w Gdańsku. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Barwice uzyskała środki finansowe na ten cel w wysokości 18 500 zł. Już wkrótce rozpocznie się nowy sezon sportowy i szkolny.

Ruszył projekt pt.: "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację o 23 sierpnia 2019 r., w godzinach od 11:30 do 14:00 – Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, sala posiedzeń.

Od dłuższego czasu mieszkańcy gminy Barwice borykają się z problemem braku połączeń autobusowych m.in. ze Szczecinkiem. Po wielu sugestiach, z inicjatywy Burmistrza Barwic,  udało się uruchomić linie autobusowe Barwice - Szczecinek, Szczecinek – Barwice. Podróżujący będą mieli do dyspozycji aż 10 połączeń. Usługi świadczyć będzie FHU ARAN Artur Mikołajczyk. Informujemy, że z czasem, godziny odjazdów mogą zostać dostosowane do potrzeb pasażerów, tak aby jeszcze w większym stopniu zwiększyć ich komfort podróży.

Burmistrz Barwic informuje , że po przeprowadzeniu przeglądu szczegółowego obiektu mostowego, łączącym drogę od ul. Moniuszki  z drogą w kierunku miejscowości Śmilcz, w dniu 9 sierpnia 2019 roku podjął decyzję o zamknięciu obiektu w trybie awaryjnym dla ruchu pojazdów pieszych.

W możliwie najkrótszym czasie zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia prac naprawczych.

Przepraszamy za utrudnienia.  Kierowców prosimy o cierpliwość.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach prowadzi rekrutację uczestników do programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 r, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

8 sierpnia 2019 r. odbyła się nadzwyczajna X Sesja Rady Miejskiej, zwołana celem przyjęcia trzech pilnych uchwał. Udział wzięło w niej 13 radnych. Przewodniczący Piotr Małek powitał wszystkich przybyłych na sesję. Po przedstawieniu porządku obrad, zajęto się rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawach:

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 7.30 odbędzie się nadzwyczajna X sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji dostępne: http://barwice.tv-polska.eu/

W ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację z zakresu: „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego” gmina Barwice otrzymała wsparcie w wysokości 14 800,00 zł na realizację zadania pn: "Renowacja miejsca tradycji w Piaskach". 05 sierpnia Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę o dofinansowanie.

Podczas niedzielnego Szczecineckiego Weekendu Biegowego Barwice reprezentowała tradycyjnie mocna drużyna. Magdalena i Adam Walczak, Paweł Bachanek, Angelika Wardęga, Mateusz Wardęga, Tomasz Chmielewski, Sławomir Dziubek oraz Burmistrz Barwic Mariusz Kieling po raz kolejny dzielnie walczyli o kolejne kilometry. Tym razem zgodnie z zapowiedzią dołączyła do nich nasza triathlonistka Dorota Brynkiewicz oraz gościnnie Krzysztof Wróblewski. Wszyscy w doskonałych nastrojach spotkali się na mecie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na dzień 8 sierpnia 2019r. (czwartek) nadzwyczajną X sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 7.30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Burmistrz Barwic informuje – zgodnie z raportem IUNG dla gminy Barwice ogłoszono suszę dla wszystkich roślin objętych raportowaniem na kategoriach glebowych I i II (kategorie podatności gleby na wysychanie) oraz dla kukurydzy (ziarno i kiszonka), tytoniu, krzewów owocowych i roślin strączkowych na kategorii III. Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych (druki dostępne są w UM w Barwicach pok. nr 4 i biuro podawcze) należy składać do Burmistrza Barwic w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Gmina Barwice sprzeda działki rolne:

http://bip.barwice.pl/index.php?id=175796

Wszelkie informacje na powyższy temat uzyskać można  również w Urzędzie Miejskim w Barwicach pokój nr 19 lub pod nr telefonu 94 373 63-09 wew. 19.

Powiat Szczecinecki wraz z Borneńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w warsztatach z edukacji obywatelskiej pt. „Jak w praktyce stosować RODO?”. Warsztaty stanowić będą cykl spotkań, które skierowane zostaną do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szczecineckiego
i gminy Czaplinek.

W czwartek 01 sierpnia 2019 r. przypada 75. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Miało trwać tydzień, a skończyło się tragicznie po przeszło dwóch miesiącach. Mimo wielu kontrowersji, jakie od dawna wywołuje temat powstania, w całym kraju obchodzone są uroczystości, które upamiętniają poświęcenie i dramatyczne wydarzenia z 1944 roku.

W piątkowe, upalne popołudnie odbył się Marsz Nordic Walking w ramach obchodów Dni Barwic. Udział wzięło 11 pań, które pod przewodnictwem Pani Izabeli Wajdy dzielnie pokonały 8,5 km. Na mecie czekało ognisko z kiełbaskami:) Dziękujemy Wszystkim za udział i do zobaczenia za rok:)

 Tekst i zdjęcia: Justyna Krzyżanowska

Informacja o utrudnieniach w ruchu,

w związku z robotami drogowymi

 

 

Gmina Barwice informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi do m. Górki wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów.

 

Droga gminna do m. Górki będzie zamknięta dnia 02.08.2019r. od godz. 7.00 do 14.00.

 

GO TRI to seria kameralnych startów w aquathlonie (pływanie+bieg), duathlonie (bieg+rower+bieg) jak i Triathlonie(pływanie+rower+bieg). 

Konkurs Najładniejsza Posesja jest organizowany w naszej gminie od wielu lat. W tegorocznej edycji zgłoszono 13 posesji w kategorii:

- posesja w mieście

- posesja na wsi

- gospodarstwo rolne

- zabudowa wielorodzinna w mieście

- balkon

Komisja oceniała m.in.: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność nasadzeń, kompozycję architektoniczną, wkład pracy własnej, ekologię, ogrodzenie i elewację.

Za nami finał Dni Barwic 2019 zakończony tradycyjnym koncertem w Parku Miejskim. W ramach tegorocznych obchodów odbył się dodatkowo Turniej Wakacyjny oraz Marsz Nordic Walking. Na ostatnią sobotę lipca zaprosiliśmy naszych mieszkańców i gości do parku miejskiego na imprezę plenerową pod hasłem Hollywood Party. Tuż po godzinie 17.00 na scenie pojawili się Burmistrz Barwic Mariusz Kieling wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek oraz prowadząca imprezę Dyrektor OKiT Dorota Niedziela.

Od 22.07.2019r. tzn. od ubiegłego czwartku nasz  ZGM dysponuje nowym sprzętem- samobieżną zamiatarką uliczną. Jest to sprzęt używany, ale w pełni sprawny i spełniający kryteria dotyczące tego rodzaju urządzeń. Od kilku dni widać jego aktywność na ulicach Barwic. Systematycznie sprzątane są ulica po ulicy. Wydatek związany z zakupem sprzętu sięgający kwoty 85 000.00 zł netto był możliwy dzięki dopłacie Urzędu Gminy ( Właściciela Spółki).

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Pietras

 

KOMUNIKAT

Trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 01.08.2019r.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniach w ramach obchodów Dni Barwic.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się:

Starosta Szczecinecki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;

w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór;

W dniu 19 lipca 2019 odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Była to sesja nadzwyczajna, udział w niej wzięło 13 radnych co stanowiło kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Spotkanie pod przewodnictwem Przewodniczącego Piotra Małka rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości oraz odczytaniem porządku obrad. Kolejnym punktem programu było przejście do omówienia i głosowania nad projektami uchwał.

Zgodnie z planem na 2019 rok ZGM Sp. z o. o. realizuje zakupy profesjonalnego sprzętu niezbędnego do realizowania zadań stawianych przez właściciela Spółki – Gmina Barwice. Zrealizowano pierwszy z zakupów – od firmy PHU JAROL Barwice kupiono kosiarkę bijakową do koszenia poboczy dróg. W najbliższym czasie zostanie zakupiona samojezdna zamiatarka uliczna, a do końca br. koparko ładowarka.

W minioną niedzielę Filia Biblioteczna w Starym Chwalimu zorganizowała wyjazd do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Oprócz 37 mieszkańców Starego Chwalimia do wycieczki przyłączyli się m.in. mieszkańcy Barwic, Łęknicy i Ostrowąsów. Tym razem dodatkową atrakcją był odbywający się w ten weekend Festiwal Kwiatów Jadalnych.

Zawiadomienie o sesji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin­nym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506)

zwołuję

na dzień 19 lipca 2019r. (piątek)  nadzwyczajną IX sesję Rady Miejskiej
 w Barwi­cach.

Uprzejmie informujemy, iż Pan Piotr Małek  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, będzie pełnił dyżur w najbliższy piątek 19 lipca 2019r. w godzinach: 14.00-14.30 w Urzędzie Miejskim w Barwicach, Biuro Rady pok. nr 5.

Tekst: Karolina Krynicka

W dniu 12.07.2019 r. w Szczecinku złożył wizytę Prezydent RP – Andrzej Duda. W pierwszej kolejności Prezydent spotkał się z samorządowcami. Do udziału w tym szczególnym wydarzeniu Starosta Powiatu Szczecineckiego - Krzysztof Lis zaprosił przedstawicieli władz samorządowych w Barwicach: Burmistrza Barwic – Mariusza Kielinga, Przewodniczącego Rady Miasta w Barwicach – Piotra Małka, Członka Zarządu Powiatu – Annę Kieling oraz Dziekana Dekanatu Barwice – ks. Tomasza Jaskółkę.

Melodyjne i dostojne brzmienie Marsza Mendelsona w sobotnie popołudnie 6 lipca 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach, oznajmiło o pięknym Jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Urszuli i Józefa Gołuckich z Barwic.

W związku z licznymi zgłoszeniami, ustawiono nowe wiaty przystankowe w  miejscowościach Stary Grabiąż i Jeziorki.  Mamy nadzieję, że inwestycja w istotny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Tekst i zdjęcia: Karolina Krynicka

Dobra i sprawna infrastruktura sportowa to podstawa do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Pozwala nie tylko na poprawę kondycji ale i wpływa na osiąganie lepszych wyników. Od wielu lat doświetlenie hali sportowej przy ul. Moniuszki wskazywane było jako pilna potrzeba. Mając na uwadze komfort i dobro mieszkańców Barwic podjęliśmy starania o fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na tegoroczną modernizację jednego z naszych obiektów.

10 lipca w Urzędzie Miejskim w Barwicach gościła kadra trenerska Szkółki bramkarskiej "GOALKEEPER" Sergey Shipovskiy.  Po raz kolejny na terenie gminy zorganizowano obóz bramkarski. Siedemdziesięciu młodych adeptów piłki nożnej, szkoli się pod okiem międzynarodowych trenerów. Zajęcia odbywają się m.in. na Stadionie Miejskim oraz w  w Dworze Pomorskim Luboradza, którego obsługa jak zawsze stanęła na wysokości zadania zapewniając uczestnikom doskonałe warunki do zajęć dydaktycznych oraz wypoczynku.

 

W ramach organizowanego 27 lipca 2019 r. Koncertowego Dnia Barwic zachęcamy serdecznie wszystkich do zaprezentowania swojego talentu. Jeżeli czujesz, że potrafisz śpiewać, tańczyć, prezentować treści kabaretowe, formy teatralne, recytować lub masz talent, którym chcesz podzielić się z innymi zgłoś się do naszego konkursu. Zwycięzca otrzyma Grand Prix.

Szczegóły w załączeniu!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W dniu dzisiejszym w murach naszego urzędu gościliśmy dzieci uczęszczające na wakacyjne zajęcia do  Ośrodka Kultury i Turystyki, których tematem są ludzie i ich zawody. Dzieci poznawały zawód urzędnika oraz kompetencje poszczególnych referatów. Po urzędzie oprowadzała je Sekretarz Ewa Nowosielska. Zwiedzanie rozpoczęło się w Urzędzie Stanu Cywilnego gdzie Kierownik Renata Trembowelska opowiedała o udzielanych ślubach i uroczystościach jubileuszowych. Pozała dzieciom kronikę oraz włączyła Marsz Mendelsona.

W związku z funkcjonowaniem na terenie powiatu szczecineckiego punktów nieodpłatnych porad prawnych i obowiązku, o którym mowa w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia sierpnia 2019 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zachęcamy do zapoznania się z :

1. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego działającego na terenie powiatu szczecineckiego.

W związku z remontem drogi powiatowej w kierunku miejscowości Sulikowo, na odcinku ulicy Dworcowej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Droga zostanie zamknięta do czasu ukończenia wymiany nawierzchni bitumicznej. Podczas prac zalecamy korzystać z objazdu ulicą Pomorską. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Tekst i zdjęcia: Karolina Jakubik

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W dniu 26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Szczecinku podpisano umowy z beneficjentami, dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach programu "Działaj Lokalnie". Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM dokumenty parafowali: Pan Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Pan Krzysztof Lis - Wiceprezes Stowarzyszenia. W ramach programu "Działaj Lokalnie" zrealizowany zostanie projekt SIMu - "Mój przyjaciel ma cztery łapy". Przyznana kwota dotacji wynosi: 6 000,00 zł.

Informujemy, że w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego o wydłużeniu terminów składania wniosków do dnia 30 sierpnia 2019 r. w konkursach w ramach działań:

2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

realizowanych w ramach RPO nabór deklaracji udziału w powyższych działaniach został wydłużony do dnia 15 lipca 2019 r.

 

Tematem tegorocznych zajęć wakacyjnych są ludzie i ich zawody. Dzieci będą zapoznawać się ze specyfikacją danego zawodu, jego atrybutami, zaletami i wadami.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy  odwiedzili florystkę Panią Monikę Plucińską i jej przepiękną kwiaciarnie "Kwitnące Ogrody". Pani Monika pokazała jak układać prostą kompozycję kwiatową oraz pozwoliła spróbować dzieciom swoich sił. Dziękujemy bardzo za możliwość poznania namiastki zawodu florysty.

W dniu dzisiejszym w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbyło się spotkanie, w trakcie którego Burmistrz Barwic Mariusz Kieling wręczył nagrody za szczególne wyróżnienia sportowe. Pierwszą nagrodzoną była Lena Rakowska. Młoda gimnastyczka odnosi bardzo duże sukcesy w dyscyplinie jaką jest Fitness. Zajmując 4 miejsce na X Mistrzostwach Polski w Fitness w Kielcach, została powołana przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego na Mistrzostwa Świata Dzieci i Młodzieży w Grecji (11 miejsce).

W dniu 04.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2019”. Uchwałą nr VII/88/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2019 r.

Zgodnie z uchwałą nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego poz. 3209) od dnia 1 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

Informujemy, że sukcesywnie porządkowane są tereny tzw. dzikich składowisk odpadów na terenie miasta i gminy. Kolejnym uporządkowanym miejscem jest plac przy ul. Spokojnej.  Bardzo prosimy mieszkańców o uszanowanie pracy i wywożenie odpadów budowlanych do miejsc do tego wyznaczonych. Przypominamy, że bezpłatnie przyjmuje je firma Remondis. Organizowane są również cyklicznie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

W dniach 29-30.06.2019 r. w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Masters w lekkiej atletyce. W zawodach wystartowało małżeństwo z Barwic Anna i Mariusz Kieling, w kategorii wiekowej K55 i M55. Oboje zdobyli łącznie 7 medali, ustanawiając wiele nowych rekordów życiowych.

Anna Kieling wywalczyła dwa złote  i dwa srebrne medale. Tytuły mistrzowskie zdobyła w biegu na 80 metrów przez płotki oraz w rzucie dyskiem. Natomiast drugie miejsca zajęła w biegu na 100 m. oraz na 200 m.

Informujemy, że firma Windfarm Polska II odpowiedzialna za realizację budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Barwice zgodnie z zapowiedzią rozpoczęła na swój koszt prace remontowe odcinka drogi powiatowej w kierunku m. Suliowo do skrzyżowania z Lubostroniem (szacunkowy koszt 2 mln zł). Droga ta wykonana będzie w terminie planowanych robót, czyli do lipca 2019 r. Remontowi został poddany także odcinek ok 500 m od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 171 do m. Górki.

W sobotę 29 czerwca 2019 r. w Jarosławcu spotkali się miłośnicy Nordic Walking. Puchar Regionalny Nordic Walking na stałe wpisał się do kalendarza imprez na wybrzeżu. W tegorocznej edycji, na odcinku 10 km walczyła kierownik ŚDS „Słoneczko” Izabela Wajda. Mimo gorąca i trasy przebiegającej w większości po plaży, pani Izie udało się uplasować na 2 miejscu w kategorii kobiet 40-49 lat.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Burmistrz Barwic informuje:

W dniu wczorajszym ukazał się raport IUNG dotyczący zagrożenia suszą, zgodnie z którym w gminie Barwice ogłoszono suszę dla zbóż jarych, rzepaku i rzepiku na ziemiach klasy V i VI

Rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód na wymienione rośliny rosnące na glebach V i VI

Wakacje 2019 Filia Biblioteczna w Starym Chwalimiu powitała wyjazdem do Pomerani Fun Park. 29 czerwca przy pięknej pogodzie korzystali ze wszystkich dostępnych tam atrakcji. Okazało się że ośmiogodzinna zabawa była zdecydowanie za krótka. Do wspólnego wyjazdu zaprosili Filia Biblioteczna Nowy Chwalim oraz Świetlica Ostrowąsy. Do Pomerani pojechało 51 osób z czego 41 to dzieci i młodzież.
Bardzo dziękują swoim ofiarodawcom , na których po raz kolejny mogliśmy liczyć.

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku rusza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barwicach na  Komendanta Straży Miejskiej w Barwicach.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w terminie do 2 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

   

 

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barwicach do spraw budownictwa i gospodarki wodno-ściekowej w  referacie infrastruktury i ochrony środowiska.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w terminie do 3 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

 

Trwa kontynuacja zadania, drugiego etapu budowy linii kablowej, oświetleniowej wraz z montażem 6 sztuk latarni oświetleniowych w ciągu ulicy Moniuszki i Wiśniowej. Zadanie współfinansowane jest w 50% przez ENERGĘ Oświetlenie Sp. z o.o. Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczniów przemieszczających się tą stroną miasta. Budowa linii kablowej potrwa do końca lipca br.

Tekst: Karolina Jakubik

26 czerwca 2019 r. odbyła się VIII Sesja rady Miejskiej w Barwicach. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku ponieważ była to sesja absolutoryjna. Podczas środowej sesji punktów związanych z oceną działalności władz miasta było kilka. Na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Trejnisa w sesji udział wzięli prawie wszyscy szefowie jednostek pomocniczych gminy. Powiat reprezentował Starosta Krzysztof Lis.

W związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 500 m od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 171 z m. Górki w dniu 28.09.2019 (piątek) w godz. 9.00-16.00 droga będzie częściowo nieprzejezdna. Bardzo przepraszamy za utrudnienia a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Druga warstwa nawierzchni wylewana będzie w kolejnym tygodniu o czym poinformujemy kolejnym komunikatem.

W  Sołectwach Ostrowąs, Tarmno, Stary Chwalim jak i w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Barwicach odbył się Dzień Dziecka. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach podczas imprez przeprowadzili szereg zajęć związanych z  udzielaniem Pierwszej Pomocy przy użyciu fantomów pozyskanych ze Szczecineckiej Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych. Fundacja reprezentowana jest przez Krzysztofa Lisa , Katarzynę Oleś i Włodzimierza Fila .

W niedzielę  23 czerwca z okazji  Dnia Ojca i rozpoczęcia wakacji, mieszkańcy sołectwa Stary Grabiąż zorganizowali „Piknik Rodzinny”. Pogoda była piękna. Humory około trzydziestu uczestników dopisywały. Rozegraliśmy mecze w piłkę siatkową i nożną. Bawiliśmy się w różne gry integracyjne i zabawy dla małych i tych trochę większych. Dziewczęta malowały buźki. Piekliśmy kiełbaski a na koniec pośpiewaliśmy piosenki przy ognisku.

W związku z przygotowaniami dokumentacji dotyczącej usuwania Barszczu Sosnowskiego zwracamy się z prośbą zgłaszania przez mieszkańców, na których terenie znajduje się Barszcz Sosnowskiego tego faktu celem sporządzenia inwentaryzacji.

Zgłoszeń proszę dokonywać w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Barwicach pokój nr 4, ul. Zwycięzców 22, 78 – 460 Barwice.


Tekst: Karolina Krynicka

Urząd Miejski w Barwicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań, usuwania azbestu na terenie Gminy Barwice.

 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

W załączeniu przedkładamy pismo Burmistrza Barwic skierowane do rolników z terenu Gminy Barwice w przedmiocie suszy. Prosimy o zapoznanie się z treścią przedmiotowego pisma.

Przypominamy!

 Zwierzę, tak, jak człowiek potrzebuje ochrony przed upałem! Jak chronić nasze zwierzęta?

- nie zostawiamy zwierząt w nagrzanych pomieszczeniach (absolutnie nie wolno zostawiać zwierząt w zamkniętym samochodzie)

- zapewniamy stały dostęp do wody

- zabieramy zwierzęta z pełnego słońca, zapewniamy cień i schronienie (szczególnie przegrzane są psy przypięte do bud)

- można delikatnie schładzać zwierzęta, np. okrywając zwilżonym ręcznikiem lub skrapiając wodą (nie polewając)

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się dnia 28 lipca 2019 roku.

Komisja okręgowa nr 1/Szk przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów do rad powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 1 lipca 2019 r. w godz. 8.00-14.00

Miejsce głosowania:  Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach,  ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

W sobotę 22 czerwca 2019 r. w Barwicach odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku na imprezę zorganizowaną przez Burmistrza Barwic i  Wójta Gminy Grzmiąca oraz Zarządy Związków Ochotniczych Straży Pożarnych z obu gmin przybyli licznie strażacy ale także i mieszkańcy. Tegoroczne spotkanie zostało połączone także z festynem rozpoczynającym wakacje w związku czym dla najmłodszych uczestników został przygotowany szereg atrakcji m.

Przypominamy a jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza Posesja”

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyły się zakończenia roku zarówno  starszaków w Barwickim Przedszkolu Bajkowa Kraina jak i klas ósmych Szkoły Podstawowej im. prof.  W. Szafera w Barwicach. Był to szczególny czas zarówno dla dzieci jak i młodzieży, którzy wczoraj  stali się absolwentami przedszkola i szkoły. Sześciolatki pożegnały Bajeczną Krainę przedstawieniem  oraz kwiatami złożonymi na ręce swoich wychowawców.

Na początku czerwca Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Partner zorganizowało turniej Mini Partner Cup 2019, w którym udział wzięło 8 drużyn z rocznika 2012 i młodsi. Turniej miał charakter charytatywny, ponieważ dochód z imprezy przeznaczony został na dofinansowanie wyjazdu Leny Rakowskiej na Mistrzostwa Świata w Grecji.

Informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. tj. piątek Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.

Tekst: Karolina Krynicka

Czerwiec to czas podsumowań pracy w szkołach. W związku z powyższym najlepsi uczniowie szkół z terenu Gminy Barwice zostali wyróżnieni przez władze Gminy. W dniu 18 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Barwicach odbyło się spotkanie najlepszych uczniów i absolwentów szkół z Burmistrzem Barwic oraz z Jackiem Maciejewskim – Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych.

26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 13.00.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr VII z dnia 30 maja 2019r.    

15.06.2019 r. w Toruniu odbyły się IV Mistrzostwa Polski  Masters w trójboju sprinterskim. Na trójbój sprinterski składają się następujące konkurencje, bieg 60 m, 100 mi 200 m. Podczas Mistrzostw Polski w trójboju sprinterskim bardzo dobrze zaprezentowała się Anna Kieling uzyskując drugą lokatę w kategorii 55 +, zdobywając srebrny medal.

W dniu 13 czerwca w Chłopowie odbył się dzień dziecka. Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali dla najmłodszych mnóstwo atrakcji. Była wata cukrowa, pyszne ciasto i lody, ognisko, kiełbaski, zimne napoje, liczne zabawy oraz konkursy z nagrodami.

 

16 czerwca 2019 roku na Stadionie Miejskim w Barwicach odbył się Goalkeeper Challenge czyli Bitwa Bramkarzy. Organizatorem była Szkółka Bramkarska GOALKEEPER Siergieja Szypowskiego - filia Barwice oraz Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe PARTNER a całość dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku w ramach projektu Goalkeeper Challenge. Całość poprowadzili: trener bramkarzy Szkółki Goalkeeper Kacper Tomaszewicz oraz prezes stowarzyszenia Partner Grzegorz Tomaszewicz.

30 maja 2019 roku 30-osobowa grupa Zespołu Szkół w Barwicach miała okazję wziąć udział w spływie kajakowym, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe PARTNER z Barwic.

22 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 na Stadionie Miejskim w Barwicach odbędą się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze połączone z festynem z okazji rozpoczęcia wakacji. Uczestnikami rozgrywek będą OSP Z Barwic, Starego Chwalimia, Grzmiącej, Krosina oraz Storkowa. Na wydarzenie został zaplanowany szereg atrakcji  do wzięcia udziału w których serdecznie zapraszamy.

Tekst: Karolina Krnicka

Informujemy, że z powodu bardzo wysokich temperatur Urząd Miejski w Barwicach w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2019 r. czynny będzie do godziny 13.00.

Dnia 6 czerwca 2019 na boisku Orlik 2012 w Barwicach odbyły się Turniej o Puchar Burmistrza Barwic w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. W turnieju uczestniczyły zespoły ze Szkoły Podstawowej w Barwicach i Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu. Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Mariusz Kieling, który był honorowym patronem. Po  zakończeniu rywalizacji sportowej wręczył zawodnikom medale a drużynom dyplomy i puchary. Zwycięskim zespołem w kat.

Już w najbliższa sobotę 8 czerwca 2019 w Starym Chwalimiu odbędzie się Sołecki Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Barwic. Spotykamy się w Domu Strażaka o godzinie 9.30. Do Turnieju zaprosiliśmy reprezentacje 20 sołectw. Podczas spotkania będzie dostępny punkt informacji dotyczący profilaktyki uzależnień. Życzymy udanej zabawy i zapraszamy do kibicowania mieszkańców Starego Chwalimia.

Przypominamy o obowiązku właścicieli zwierząt do sprzątania na spacerze po swoim pupilu!

Każdy właściciel psa czy kota ma obowiązek sprzątać na spacerze po swoim zwierzęciu. Przypominamy, że zgodnie z  „Regulaminem utrzymania porządku i czystości w Gminie Barwice”, rozdz.V,§17.5 oraz art. 145 Kodeksu Wykroczeń kara finansowa za niesprzątanie po swoim zwierzęciu może wynosić do 500 zł!

 

Tekst i zdjęcie: Joanna Owczarek

4 czerwca 2019 r. w Świnoujściu odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce Indywidualnej. W zawodach rywalizowali najlepsi zawodnicy reprezentujący wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego.

24 maja br. na budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach została zamontowana profesjonalna Stacja Pomiaru Środowiskowego, w skład, której wchodzi
5 sensorów. Jest to druga stacja w powiecie. Jej  zadaniem jest pomiar:

Dnia 05 czerwca 209 r. w sali miejskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Barwic z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli radni z terenu miasta oraz część radnych z terenów wiejskich. Spotkanie będzie odbywało się co roku, po zakończeniu cyklu spotkań wiejskich.

W związku z przeprowadzanym w tym roku naborem ławników na kadencję 2020 – 2023, stosownie do art. 16 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr  98, poz. 1070 z późn.zm.) w załączeniu przedkładamy informację w tym przedmiocie.

Tekst: Karolina Krynicka

W dniu 02.06.2019 r. odbyła się coroczna cykliczna ogólnopolska impreza pt: „Dzień otwarty Dealera Deutz-Fahr”. Barwice jak co roku reprezentowała Firma  PHU JAROL, która podczas spotkania wzorem ubiegłych lat zaprezentowała swoją ekspozycję maszyn oraz specjalną kampanię promocyjną. Właściciele firmy przygotowali dla przybyłych gości poczęstunek, konkursy z nagrodami , gry i zabawy dla najmłodszych gości oraz mnóstwo upominków.

 Trwa fala upałów. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem IMGW.

 Młodzi Parlamentarzyści już po wyjeździe do Warszawy.

XIX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich za nami.  W przeglądzie udział wzięło 27 solistów oraz 8 zespołów. Wśród mieszkańców gminy Barwice mamy swojego solistę Eryka Nadarzyńskiego, który zajął 3 miejsce w klasie C.  Uczestników przeglądu oceniali jurorzy: Mieczysław Skrzypiec, Michał Wojtyła oraz Antoni Chłopeniuk. Imprezę otworzył Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Małgorzata Golińska Wiceminister Środowiska, Janusz Rynkiewicz – Łowczy Okręgowy ZO PZŁ, Dorota Niedziela - Dyrektor Ośrodka Kultury w Barwicach.

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza Posesja”.  Konkurs ma charakter ogólnogminny a jego celem jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak również promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Barwic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Zgłoszeń można dokonywać w 5 kategoriach :

- zabudowa jednorodzinna w mieście;

- zabudowa wielorodzinna

VII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach odbyła się w czwartek 30 maja 2019 r.  Udział w niej wziął komplet 15 radnych. Na początku sesji podziękowano i wręczono symboliczne róże nowo wybranym sołtysom. I tak, nowo wybranymi sołtysami zostali ponownie:  Mirosław Toboła - Piaski, Anna Dyrka - Przybkowo, Danuta Astramowicz - Ostropole, Jan Jaskółka - Jeziorki, Elżbieta Woś - Ostrowąsy. W Starym Grabiążu nastąpiła zmiana, na miejsce dotychczasowej Sołtys Teresy Kaczmarek wybrany został Artur Jakubowski. 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Barwic przedkłada „Raport o stanie Gminy Barwice w roku 2018”.

W debacie nad „Raportem…” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostało zgłoszonych 5 wniosków o granty sołeckie w edycji „Granty sołeckie 2019”. O dofinansowanie starały się następujące sołectwa: Ostrowąsy, Piaski, Łeknica, Stary Chwalim, Kłodzino.

W dniu dzisiejszym ukazały się wyniki  naboru.  Granty otrzymało sołectwo Piaski i Łeknica.

Serdecznie gratulujemy !

Tekst i zdjęcie: Karolina Krynicka

Wszystkim dzieciom, pociechom, urwisom z okazji ich święta życzymy kochających i rozpieszczających rodziców, zdrowia, przyjaciół, przygód jakich nie zna dorosłe życie. Życzymy radości z chwil młodości, odkrywania nieznanych lądów. Życzymy Wam tego wszystkiego oraz miliona innych dobrych rzeczy!

Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Małek

Zdjęcie: archiwum UM

 

Dnia 31 maja 2019 r. przy sprzyjającej pogodzie odbyły się X Wiosenne  Gminne Biegi z Okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Barwice Biegają”. Akcja ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej. Zbiórka i początek biegu miał miejsce na boisku Orlik 2012 przy SP Barwice. W imprezie licznie uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz mieszkańcy Gminy Barwice.

Mieszkanka Barwic Paula Jakubik, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku,  w dniu 29 maja 2019 odebrała akt nominacji na parlamentarzystkę. Uczennica otrzymała nominacje poselską z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Subocza oraz Wicekuratora  Oświaty Jerzego Sołtysiaka. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Paula wraz ze swoim szkolnym kolegą Jakubem Liniewiczem dostała się na XXV posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W dniu dzisiejszym na barwickim placu miejskim została uruchomiona fontanna. Mamy nadzieję, że element dekoracyjny będzie cieszył oko mieszkańców i przebywających u nas gości.

Tekst i zdjęcia: Karolina Krynicka

Informujemy, że w dniu 5.06.2019 r. o godz. 18.00 w sali miejskiej w Barwicach odbędzie się spotkanie Burmistrza Barwic i Rady Miejskiej  z mieszkańcami.

Celem spotkania będzie omówienie spraw bieżących oraz planowanych zadań do realizacji na najbliższy rok. Zachęcamy do przyjścia i zadania pytań naszym włodarzom, podzielania się pomysłami jak również przekazania spostrzeżeń i uwag.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

W dniu 5 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00  w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – ZPO w Szczecinku  odbędzie się konferencja, której głównym tematem będzie Program „Równać Szanse”.

Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia Programu oraz przedstawione będą  wskazówki jak napisać wniosek aplikacyjny. Nie zabraknie też dobrych praktyk uczestników poprzednich edycji - NGO, OSP, Bibliotek i instytucji kultury.

 

Mimo ciągłych apeli prawie każdy dzień przynosi nowe zgłoszenia dotyczące nielegalnego wywozu odpadów. Kolejne składowisko powstało przy drodze koło miejscowości Śmilcz. Stara wersalka, części karoserii samochodowych ktoś bezmyślnie pozostawił w przydrożnym zagajniku, mimo możliwości bezpłatnego wywozu ich do firmy Remondis lub przekazania firmie w trakcie organizowanych cyklicznie zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Problem dzikich wysypisk w gminie Barwice jest bardzo poważny.

29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. Dzisiaj świętują osoby, które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie mieszkańców oraz dbają o to, abyśmy poczuli się wyjątkowo w trakcie różnych wydarzeń i uroczystości .

Podczas ostatniej komisji komunalnej radni przyglądali się podwyżkom za wywóz odpadów komunalnych i decydowali, czy będą je rekomendować całej radzie miejskiej. Ostateczna decyzja zapadnie na najbliższej sesji 30 maja 2019 r. Ceny opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów nie były zmieniane od 2015 r. Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynika między innymi ze zmian w przepisach i sytuacji rynkowej.

Tegoroczny Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich odbędzie się już w najbliższą sobotę 1 czerwca 2019 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 częścią konkursową w OKiT a zakończy je Disco pod Gwiazdami w Parku Miejskim, które potrwa do godz. 24.00. Na mieszkańców i gości czeka wiele atrakcji m.in. przygotowany z okazji Dnia Dziecka Turniej Rodzinny, Festiwal Piosenki Przyrodniczej „NatureArt”, Turniej Łuczniczy oraz dyskoteka dla dzieci.

Już dziś serdecznie zapraszamy.

W dniu 28 maja 2019 r.odbędzie się ćwiczenie RENEGADE
z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

  Burmistrz Barwic
  Mariusz Kieling

 

 

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca. Data ta wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

 

 

Awaria sieci wodociągowej – Barwice ul. Zwycięzców,  Lubostronie, Łeknica, Nowa Łeknica, Łeknica Cegielnia, Piaski, Luboradza, Liniec, Kłodzino i Cybulino – brak wody

Mobilny Punkt Informacyjny w Barwicach

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 

-        wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506)

 

zwołuję   na dzień 30 maja 2019 r. (czwartek) VII sesję Rady Miejskiej  w Barwicach.

 Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach

ul. Zwycięzców 22 o godz. 13.00.

 

Gmina Barwice przystąpiła do XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin, organizowanego w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2019 r.

 W sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski w biegu na 5000 metrów. Biegi odbywały się na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinku. Podczas Mistrzostw starosta Krzysztof Lis oraz burmistrz Barwic Mariusz Kieling odebrali Srebrną Odznakę Honorową, która przyznawana jest za szczególne zasługi przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.  Burmistrz Barwic otrzymał odznaczenie za wieloletnią  pracę treningową z lekkoatletami z gminy Barwice oraz uzyskiwanie wybitnych osiągnięć sportowych przez zawodników.

Oprócz młodych lekkoatletów z Barwic na mityngu w Kołobrzegu 11.05.2019 r.  wystartowali mastersi Anna i Mariusz Kieling.

Anna Kieling ustanowiła nowy rekord życiowy w biegu na 80 m. przez płotki z bardzo dobrym wynikiem 15.98 sek. Startowała również w biegu na 100 m. uzyskując wynik 16.45 sek.

Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada na 4 maja (sobota) gdy imieniny obchodzi św. Florian a powiatowe uroczystości odbyły się w czwartek, 16 maja w Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku. Gospodarzem uroczystości byli: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Adam Serafin. Na uroczystość przybyły również: władze samorządowe powiatu , miasta i gmin.

Osoby zainteresowane wymianą pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło energii oraz/lub na wykonanie termomodernizacji  budynku mieszkalnego proszone są o składanie deklaracji. 

Ruszył nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego tj. działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Działanie ma na celu:

1. Likwidację najbardziej szkodliwych źródeł zanieczyszczeń

Umów się już dziś. Rusza kolejna edycja programu Rodzina 500 +, Dobry Start 300 dla ucznia, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na kolejny okres świadczeniowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach  zaprasza do złożenia wniosków w formie elektronicznej lub papierowej a także do uprzedniego umówienia wizyty w Ośrodku celem szybszego załatwienia spraw związanych ze złożeniem przedmiotowych wniosków.

Tekst i zdjęcia: Karolina Krynicka

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu dotyczącego rosnącej liczby dzikich wysypisk śmieci chcielibyśmy poinformować, że dzięki zaangażowaniu i pomocy Barwickiej Straży Rybackiej teren jezior Dębno i Koprzywno został uprzątnięty. Wszystkim osobom, które pomogły w przywróceniu stanu pierwotnego terenu wokół jeziora serdecznie dziękujemy a mieszkańców ponownie prosimy o zachowanie czystości.

14.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie animacyjne inaugurujące projekt "Społeczna Rewitalizacja" który jest kontynuacją podjętych działań z 2016 roku w ramach przedsięwzięcia "Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia".

Projekt realizowany jest na terenie 18 gmin Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), w podziale na:

.              Fundacja Nauka dla Środowiska - prowadzi działania na terenie 9

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków” zostały zamieszczone ogłoszenia dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (konkurs nr 4/2018), promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs nr 5/2018 i  1/OW/2018) oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2019” dla gmin: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek – Gmina Wiejska, Szczecinek – Gmina Miejska

W dniu 14.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

Celem Programu jest wyzwalanie społecznej energii i budowanie dobra wspólnego małych, lokalnych społeczności.

14 maja br. o godz. 10.00 na budowie Farmy Wiatrowej w gm. Barwice przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownictwa w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa “Nie idź na skróty. Nigdy!”.  Organizatorem akcji była firma PBDI S.A. - generalny wykonawca budowy, będący członkiem grupy ERBUD, która to jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz okoliczne jednostki OSP tj: Barwice, Stary Chwalim oraz Krosino.

8 maja w Szczecinku odbyły się finały powiatowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze wygrywając cały turniej a tym samym prawo do gry w finale regionalnym.Udział wzięło 7 zespołów, które podzielone zostały na dwie grupy A i B. Gimnazjum w Barwicach w grupie B rywalizowało ze szkołami ze Szczecinka oraz Białego Boru.Nasi zawodnicy rozpoczęli od wysokiego zwycięstwa nad SP Szczecinek nr 5 8:0.

W dniach 13 - 19 maja na budowie Farmy Wiatrowej Barwice zostaną zorganizowane ćwiczenia ratownictwa w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Tegoroczny tydzień bezpieczeństwa przebiega pod hasłem “Nie idź na skróty. Nigdy!”.  Firma PBDI S.A.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W piątkowe popołudnie została rozegrana Majowa Gra Terenowa. Pomimo brzydkiej pogody 8 drużyn przystąpiło do walki o nagrody. Konkurencje rozłożone w kilku miejscach dostarczały emocji i wrażeń. Deszcz próbował pokrzyżować  plany, ale ostatecznie zmarznięci i mokrzy wytrwaliśmy do decydujących zawodów. Uczestnicy podczas spaceru po Barwicach i obrzeżach walczyli o kupony. Trzy najlepsze drużyny w ostatniej konkurencji otrzymywali swoją wartość kuponów w postaci bonów do wykorzystania w sklepach  Państwa Filowiat.

Podczas  tegorocznej majówki w Połczynie – Zdroju odbył się coroczny Bieg Borków oraz Maraton MTB.W biegu na dystansie 10 km udział wzięli mieszkańcy Barwic Pani Magdalena Walczak i Pan Adam Walczak pobijając tym samym swoje rekordy. Czas Pani Magdy to 1 h 4 min a Pana Adama 1 h 8 min.W maratonie MTB Gminę Barwice reprezentował Pan Bartosz Feszter , który zajął 41 miejsce OPEN, 12 w swojej kategorii wiekowej kończąc maraton z wynikiem 3 h 51 min 15 s.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy nowych życiowych rekordów !

26 kwietnia, w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyło się uroczyste pożegnanie klasy III i ostatniej LO w Barwicach.

Co roku apel przygotowywali uczniowie klasy II LO. W rym roku przygotowali go uczniowie klasy III gimnazjum, bo jak wiadomo jedna i druga szkoła od września przestaje funkcjonować i są to ostatnie roczniki w tej placówce.

W VI Sesji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbyła się 29 kwietnia 2019 r. udział wzięli wszyscy radni tj. 15 osób.

WYZNACZONE MIEJSCA ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

11 maj 2019r. godz. 8:00

 

Teren wiejski:

W dniu 26.04.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy powiatem Szczecineckim reprezentowanym przez Starostę Szczecineckiego w osobie Krzysztofa Lisa a Gminą Barwice reprezentowaną przez Mariusza Kielinga – Burmistrza Barwic o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota refundacji to 50.000,00 zł. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie stanowiska pracy dla pracownika gospodarczego tj.

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku po 50 latach od dnia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach Państwo Barbara i Marian Królowie w obecności rodziny i przyjaciół złożyli sobie wzajemnie podziękowania za wspólnie przebytą drogę życia.

W uroczystości uczestniczyli Mariusz Kieling- Burmistrz Barwic i Piotr Małek -Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, którzy piastując stanowiska po raz pierwszy mieli przyjemność gratulować z okazji tak pięknego Jubileuszu.

W 36 biegu Biegu Ulicznym Memoriał Winanda Osińskiego, który odbył się w ubiegłą niedzielę w Szczecinku udział wzięła rekordowa liczba mieszkańców naszej gminy. Aż 14 zawodników z terenu Barwic przebiegło dystans 10 km. Nasi biegacze w składzie:

1. Bachanek Mariusz

2. Chmielewski Tomasz

3. Dziubek Sławomir

4. Kieling Mariusz

5. Liszka Waldemar

6. Rak Adam

7. Rak Anna

8. Siwiec Anna

9. Walczak Adam

10. Walczak Magdalena

11. Wardęga Angelika

Dobiegła końca realizacja projektu pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”. Realizatorem operacji był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego a Gmina Barwice była jednym z 32 partnerów. Zadanie miało na celu posadowienie 2000 elementów małej architektury na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

Pod koniec marca 2019 roku członkowie Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali z   umowę dotyczącą dofinansowania projektów grantowych. Zarząd LGD Pojezierze Razem podpisał  umowy z przedstawicielami poszczególnych stowarzyszeń do których łącznie trafi ponad 226 tys. zł. Jest nam miło poinformować, że 10 384,00 zł trafi do Gminy Barwice.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.05.2019 r. upływa termin płatności:

- drugiej  raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

- piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Miejskiego gościliśmy tegorocznych maturzystów z barwickiego LO. Nasi absolwenci już 6 maja przystąpią do egzaminu maturalnego – będzie to ostatnia matura, przeprowadzona w Zespole Szkół. Barwickie liceum wykształciło ponad 200 uczniów w 13 rocznikach.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi częściowego wznowienia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych w gm. Barwice.

Szkoła Podstawowa Barwice

Szanowni Rodzice

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Nr V/2019 z dnia 21 marca 2019r.

Sześciolatki z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Barwicach wraz ze swoją wychowawczynią Angeliką Gadzinowską przygotowały uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zaproszeni goście zostali zabrani do świata chorego wielkanocnego zająca, któremu usiłowała pomóc grupa przyjaciół. W ten lekki i przystępny sposób dzieci pokazały, że świąteczna tradycja jest im dobrze znana. Życzenia młodym artystom osobiście złożyła Dyrektor Małgorzata Krawczyk Figlarz, nie zapominając o słodkich upominkach.

W dniach 13-14 kwietnia 2019 w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski w Fitness Dzieci i Młodzieży. Barwice reprezentowały 3 dziewczynki: Nina Toboła, Lena Rakowska oraz Maja Śliwińska, które na co dzień trenują w klubie Stowarzyszenie Akademia Fitnessu Sportowego Szczecinek. Trenerką a zarazem założycielką grupy jest Anna Guzik Sobolewska - Mistrzyni Świata w Fitness z 2006 roku oraz 3 krotna Mistrzyni Polski w Kulturystyce i Fitness.

Tegoroczna Gala Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego odbyła się 12 kwietnia 2019 r. Jak zawsze był to pełen niezapomnianych wrażeń i emocji wieczór. Podczas wydarzenia nagrodzono i wyróżniono podmioty, przedsięwzięcia i osoby, które w minionym roku  zasłużyły na to, w sposób szczególny.

W tym roku wpłynęło ogółem 47 zgłoszeń,  z czego nominacje  uzyskało  35 kandydatów.

W dniu 10.04.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach projektu grantowego pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pojezierze Razem a organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu.

Na stronie internetowej www.barwice.pl pojawiła się zakładka pn. Cmentarz komunalny, gdzie dzięki specjalnie opracowanej wyszukiwarce z łatwością odnajdziecie Państwo groby swoich bliskich, którzy zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Barwicach.

Zapraszamy wszystkich seniorów (i nie tylko) na spotkanie "Aktywny bezpieczny senior", które odbędzie się już 11 kwietnia (czwartek) w Bibliotece Publicznej w Barwicach i w Filii Bibliotecznej w Starym Chwalimiu.

W dniu 16 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali 402 Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2019 i nr 2/2019.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 11.00 w UM Barwice

Tematyka szkolenia:

1.„BHP”.

2. „Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy żyzności gleb (m. in. badanie gleb, wapnowanie)”.

 

Tegoroczna VI edycja turnieju piłki siatkowej „Siatkarska pięćdziesiątka” przebiegła na bardzo wysokim poziomie udowadniając, że w sporcie nie ma barier wiekowych. Najstarszy zawodnik turnieju 73 letni Bogdan Madej ze Starego Chalimia formą i zaangażowaniem nie odbiegał od reszty „młodych” zawodników. W siatkarskich potyczkach rywalizowało sześć zespołów, które pokazały doskonałe umiejętności sportowe. Klasyfikacja końcowa turnieju: Tornado Koszalin 55+, Świdwin, Tornado Koszalin 65+, Barwice, Stary Chwalim, Debrzno.

Mieszkańcy Łeknicy! Zapraszamy!

Szczegóły w załączeniu

Zapraszamy mieszkańców łeknicy do udziału w projekcie: "Wyjdź z domu. Przezyj. Poczuj. Wariacje - animacje".

Kolejna SIMowa przygoda. Uczestnicy projektu "Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje -animacje" udali się do escaperoom do Szczecinka. Pełne przygód popołudnie. Nauczyliśmy się dziś wiele o sobie. I potrafimy współpracować. Pełna integracja :)

Mamy to!Oficjalnie…. Kolejny sukces SIM! Tym razem dofinansowanie 5000 zł na realizację zadania w Łeknicy.

„Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje - animacje" to projekt w ramach którego odbędą się zajęcia sportowe, plastyczne, wyjedziemy w bardzo ciekawe miejsce i… będzie jeszcze sporo innych niespodzianek ;)

Kolejna SIMowa przygoda. Tym razem w Łeknicy. Spotkaliśmy się z uczestnikami projektu "Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje -animacje". Zajęcia plastyczne to było nie typowe połączenie doznań. Na papierze ściernym kolorowymi pastelami rysowaliśmy prace na temat „Zbiory późnego lata”. Powstały rysunki z kwiatami, owocami, a nawet… traktorem.

Po umyciu się z kolorowego pyłu dzieciaki dostały słodką niespodziankę… watę cukrową i… wszyscy byli w kolorze smerfów.

Łeknica - zajęcia "Kultura (nie tylko) fizyczna". Porozmawialiśmy o wieku sprawach. A zaczęło się od tego, co to jest SIM, czym jest stowarzyszenie, inicjatywa i co w ogóle jest możliwe. Później były zajęcia sportowe, a na koniec odrobina słodkości.

Bardzo inspirująca sobota.

Sporo się u nas dzieje i nie nadążamy z relacjami. W sobotę odbyły się kolejne zajęcia w Łeknicy. Pomimo iż było zimno, uczestnicy projektu "Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje -animacje" nie zawiedli.

Tym razem hasłem przewodnim było: "Kultura (nie tylko) fizyczna". Pan Jacek Noga zafundował nam zajęcia... crossfit. I jak się okazało- wszyscy daliśmy radę. A jeszcze te ciekawe rozmowy w przerwach pomiędzy brzuszkami, podskokami itd.

W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 do odwołania strajkiem nauczycieli informujemy, że dzieciom na terenie Gminy Barwice zapewniona będzie opieka.
W godz. 8.00-16.00 rodzice będą mogli pozostawić dzieci pod opieką pracowników Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz świetlic wiejskich w miejscowościach: Sulikowo, Chwalimki, Ostrowąsy, Białowąs, Łeknica, Tarmno, Kłodzino, Gonne Małe, Parchlino, Polne, Nowy Chwalim, Stary Chwalim.

30.03.2019 r. odbyły się w Toruniu 8. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Reprezentantka Barwic – Anna Kieling zajęła IX miejsce na świecie w kategorii 55+ ustanawiając tym samym swój rekord życiowy 60 m przez płotki – 11,75 , X miejsce w rzucie dyskiem i V miejsce w sztafecie 4 x 200 m. Pani Anna do mistrzostw przygotowywała się 3 lata pod czujnym okiem swojego trenera – Mariusza Kielinga.

W dniu 29 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyły się eliminacje gminne XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, który powitał wszystkich uczestników, życząc im powodzenia i zajęcia jak najlepszych miejsc. Organizatorami eliminacji gminnych był  Zarząd Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP i Urząd Miejski w Barwicach .

W zmaganiach konkursowych eliminacji szkolnych wzięło udział 44 uczniów:

Dnia 29 marca 2019 r. na stadionie miejskim w Barwicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w Drużynowych Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Szkolnego Związku Sportowego. 

Niecodziennie zapowiada się turniej piłki siatkowej „Siatkarska pięćdziesiątka”, który zostanie rozegrany w Barwicach już 6 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00.  Zgodnie z regulaminem turnieju prawo gry mają mężczyźni w wieku powyżej 50 lat. Nietypowa formuła zawodów pozwala przypuszczać, że siatkarskie potyczki zapowiadają się bardzo interesująco. W turnieju zobaczymy zespoły siatkarskie z Koszalina, Świdwina, Debrzna, Starego Chwalimia oraz Barwic.

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE MGLKS Błoni Barwice odbędzie się 12.04.2019 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Klutury i Turystyki w Barwicach

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” na stronie www.lgd.szczecinek.pl pojawiły się kolejne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Marek Figlarz, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, mieszkaniec Barwic a obecnie członek zespołu studentów Politechniki Wrocławskiej, w czerwcu weźmie udział w finale konkursu CanSat Competition.

Lądownik, niewiele większy od puszki z napojem – tylko tyle i aż tyle potrzeba, aby zakwalifikować się do finału zawodów organizowanych przez American Astronautical Society. Inicjatywie tej patronują organizacje, których obszar działań dotyczy przemysłu kosmicznego, m.in. NASA i Lockheed Martin.

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny po raz siódmy odbyły się Wiosenne VII Halowe Mistrzostwa Szkoły w Skoku Wzwyż przygotowane i poprowadzone przez Pana Łukasza Zająca i Pana Mariusza Kielinga. Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali, że skoki wzwyż są u nas dyscypliną wysokich lotów. A oto nasi zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych:

Dziewczęta

rocznik 2009

I miejsce – Prorok Klaudia

II miejsce – Pensińska Anna

rocznik 2008

I miejsce – Smółka Kornelia

II miejsce – Lendzion Oliwia

V Sesja Rady Miejskiej w Barwicach odbyła się w czwartek 21.03.2019 i trwała od godz. 13.00-18.15. W jej trakcie przetoczyło się wiele trudnych dyskusji. Przegłosowano wiele uchwał. Podjęto wiele tematów i zagadnień.

Fundacja Promocji Gmin Polskich prowadzi nabór w ramach konkursu grantowego 3.1 PO PC. W ramach powyższego istnieje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu jednego z siedmiu prezentowanych modułów. Udział w przedsięwzięciu może wziąć każdy mieszkaniec naszego województwa powyżej 25 roku życia. Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych każde a warunkiem odbycia wyżej wskazanych szkoleń jest łączna liczba uczestników - 288 osób.

W dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Nr IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. 6. Przedstawienie planów realizacji inwestycji farmy wiatrowej w gminie Barwice.
W dniu wczorajszym tj. 17.03.2019 r. odbył się kolejny już XXXIII Bieg Zaślubin w Kołobrzegu. W tegorocznej edycji wystartowali barwiczanie Magdalena (1:27) i Adam Walczak (1:36) oraz Burmistrz Mariusz Kieling (1:13).

Spotkanie pod hasłem „Zaproszenie do świata baśni- Jaś i Małgosia” odbyło się 13 marca 2019 roku.  Udział wzięło 54 dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina” oraz z oddziału przedszkolnego przy S.P. w Barwicach. Pani sekretarz Ewa Nowosielska wprowadziła dzieci w świat Jasia i Małgosi a Pan Magik czarował wspólnie z dziećmi. Wręczone zostały nagrody za konkurs plastyczny „Chatka Baby Jagi.” Wszyscy wspólnie bawili się w zabawy Jasia i Małgosi oraz Baby Jagi. Było magicznie, kolorowo i głośno.

 

W Barwicach powstanie najnowocześniejsza farma wiatrowa składająca się z 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42 megawatów (każda z Turbin o mocy 3 megawatów). To turbiny najnowszej generacji.  Inwestycja dotyczy również budowy dróg dojazdowych oraz budowy infrastruktury sieci do przepływu energii.   Prace nad projektem rozpoczęły się w roku 2007. W listopadzie 2018 r.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.03.2019 r. upływa termin płatności:

- pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

- trzeciej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

- pierwszej raty podatku rolnego osób prawnych,

- pierwszej raty czynszu dzierżawnego;

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

Po raz kolejny zmagania na konsoli odbyły się z inicjatywy Andrzeja Zielonego oraz Grzegorza Tomaszewicza. Udział wzięło 34 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych. Ostatecznie do wielkiego finału dotarło 3 zawodników w kategorii starszej i 2 w kategorii młodszej.

Klasyfikacja końcowa:

I. Kategoria młodsza

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling   zaprosił sołtyski i sołtysów gminy Barwice na uroczyste spotkanie w Dworze Pomorskim Luboradza.  W gminie Barwice pracuje dwudziestu sołtysów. Niemal wszyscy uczestniczyli w tej uroczystości.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania.

W tym wyjątkowym dniu życzymy Państwu zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: "Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek na cmentarzu w Barwicach"

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: ”Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek na cmentarzu w Barwicach".

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: „Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek na cmentarzu w Barwicach"

9 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nastąpiło podpisanie umowy o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Tym razem w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dystrybuowanych poprzez Lokalne Grupy Działania w zakresie wdrażania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju skorzystała Gmina Barwice, członek Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM.

W dniu 2 marca 2019 roku rozegrany został XIV Halowy Turniej Oldbojów w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Barwic. W zawodach udział wzięło pięć dziesięcioosobowych drużyn, które spotykały się w systemie „każdy z każdym” w 15 minutowych meczach.

W załączeniu zaproszenie na konferencję połączoną z debatą: "Co dalej z łowiectwem?".

Dobiega końca inwestycja pn.: „Budowa linii kablowej, oświetleniowej wraz z montażem 7 sztuk latarni oświetleniowych w ciągu ul. Wiejskiej w mieście Barwice”. Przypominamy, że zadanie jest w 50% współfinansowanym przez ENERGĘ Oświetlenie Sp. z o.o.  Termin zakończenia zadnia  zaplanowano na 30 marca br.

23.02.2019 r. w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Masters w lekkiej atletyce.   W zawodach startowali Anna i Mariusz Kieling w kategorii 55 +.

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Barwicach informuje, że w związku z końcowym wdrażaniem projektu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Ministerstwo Cyfryzacji  wchodzi w ostatnią fazę realizacji, co wiąże się z tym, że

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną będą wydawane już od 4 marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

E-dowód – co to jest?

Opis: „Mam przyjaciela … „ pod tą nazwą policjantka Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przeprowadziła cykl spotkań w Bibliotece Publicznej w Barwicach oraz Filii Bibliotecznej w Starym Chwalimiu. Uczestnikami spotkań były dzieci z klasy „0” S.P w Barwicach oraz S.P. w Starym Chwalimiu.

W środę 20 lutego 2019 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie, podczas którego beneficjenci LGD POJEZIERZE RAZEM zaprezentowali swoje projekty, realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Barwic Mariusz Kieling.

12 marca 2019 roku odbędzie się szkolenie – „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo” organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy

Miniony weekend nie należał do spokojnych. Syreny alarmowe trzykrotnie poderwały strażaków z OSP Barwice.Do pierwszego zdarzenia doszło 22 lutego ( piątek). Jednostka OSP w Barwicach została zadysponowana do pożaru samochodu osobowego na ul. Zielonej. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz podaniu jednego prądu wody w miejsce pożaru.

W związku z liczną nagonką i podważaniem kompetencji Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu oświadczamy:

Trwają spotkania z przedstawicielami firmy Windfarm Polska II Sp. z o.o. inwestorem budowy farmy wiatraków na terenie gminy Barwice. Władze Gminy Barwice angażują się tez bezpośrednio w rozmowy z wykonawcą. Ustalenia dotyczą spraw technicznych i organizacyjnych.

Rak jelita grubego jest jednym z najtrudniej i najpóźniej wykrywanym nowotworem. Najprostszym sposobem jego wykrycia jest kolonoskopia endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

We wtorek 19 lutego br. z inicjatywy Burmistrza Mariusza Kielinga w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie z Sołtysami. Była to okazja do rozmowy o bieżących sprawach i problemach w sołectwach.

W załączeniu przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zdań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz edukacji publicznej, Kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Jest nam niezmiernie przykro, że musimy przy pomocy mediów zamieszczać oświadczenie dotyczące sprawy, która nas poruszyła. Do tej pory Szkoła Podstawowa w Barwicach cieszyła się nieposzlakowaną opinią. To szkoła z tradycjami, którą ukończyło wiele pokoleń Barwiczan. Do tej pory mieszkańcy naszego miasta mogli czytać same pozytywne wiadomości na temat działalności placówki i sukcesów uczniów. Od pewnego czasu kilku osobom zależy na popsuciu tej opinii.

15 lutego br. w Dworze Pomorskim Luboradza odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami.  Idea zapoczątkowana przez Burmistrza Zenona Maksalona, na dobre wpisała się do gminnego kalendarza więc nowe władze postanowiły ją kontynuować.

14 lutego, w walentynki oficjalnie otwarto Zakład Aktywizacji Zawodowej w Juchowie. Działająca tam Fundacja Stefana Karłowskiego podjęła się organizacji systemu pracy pośredniej przed podjęciem zatrudnienia, jaką właśnie jest ZAZ. To podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność wytwórczą i/lub usługową, jednak celem jego działania nie jest zysk. Zakład tego typu zapewnia swoim pracownikom pracę w warunkach dostosowanych do możliwości psycho-fizycznych.

W załączeniu Oświadczenie Burmistrza Barwic w sprawie barwickiej oświaty.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RDOŚ w Szczecinie oddział terenowy Złocieniec z mieszkańcami gminy Barwice zainteresowanych sprawą zwiększającej się populacji wilków.

Przybyłych gości przywitał Zastępca Burmistrza Robert Zborowski. Z ramienia RDOŚ w spotkaniu udział wzięli: naczelnik wydziału Anna Sityń Dobierała, Arkadiusz Zdun, Łukasz Bansiak oraz Jan Bojko.

Informujemy, że po latach prac nad projektem dotyczącym budowy farmy wiatraków na terenie gminy Barwice, inwestycja będzie zrealizowana. 14 wiatraków o wysokości 115 m i średnicy śmigieł  113 m stanie w północnej części gminy pomiędzy miejscowościami Smuga, Ostrowąsy, Stary Chwalim. Koszt budowy szacowany jest na ok. 41,5 mln zł netto. W skład inwestycji wejdą drogi dojazdowe, sieci energetyczne i teletechniczne (podziemne), GPZ.  Inwestorem jest Windfarm Polska II Sp. z o.o.

Tegoroczne ferie z Ośrodkiem Kultury i Turystyki upłynęły pod hasłem „Podróż w czasie”. Dzieci, przenosząc się do różnych epok, starały  się odczuć klimat tamtych czasów. Były jaskiniowcami czy średniowiecznymi rycerzami  i księżniczkami. Najwięcej radości przyniosły zajęcia w teraźniejszości, w której tematy lego i „glutków” nie były czymś obcym. Udaliśmy się również do kina na bajkę w 3D „ Przygody Robinsona Cruzoe”.

Podczas tegorocznych ferii w świetlicach na terenie gminy Barwice dużo się działo. Od zajęć kulinarnych , plastycznych , ruchowych po spacery, ogniska,  nocki itd. Świetlicowe zapewniały różne atrakcje swoim podopiecznym, dbały aby dzieci miały zajęcie w czasie wolnym od szkoły.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 20 Lutego 2019r. (środa) o godz. 10. 00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Tematyka szkolenia:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 14 Lutego 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Parchlinie.

Tematyka szkolenia:

1. „Rolniczy handel detaliczny”.

Wzdłuż bieżni sportowej przy Zespole Szkół w Barwicach powstanie ciąg oświetleniowy. Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa linii kablowej, oświetleniowej wraz z montażem 7 sztuk latarni oświetleniowych w ciągu ul. Wiejskiej w mieście Barwice” jest zadaniem współfinansowanym w 50% przez ENERGĘ Oświetlenie Sp. z o.o. Inwestycja miała być wykonana w 2018 roku ale ze względu na procedury dokumentacyjno – projektowe oraz przetargowe, inwestor przeniósł realizację na 2019 rok.

Urząd Miejski w Barwicach informuje o zmianach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Barwicach na stanowisko referent ds. rozwoju gminy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w terminie do 15 lutego 2019 r. do godz. 12.00.

Szczegóły:

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej, była bez wątpienia jedną z ważniejszych sesji w roku, ponieważ radni uchwalali budżet. Była to bardzo trudna sesja. Nie zabrakło dyskusji i wymiany argumentów. Ostatecznie budżet na 2019 rok został przyjęty większością głosów.

16 stycznia tego roku ukazała się już czwarta powieść Piotra Rozmusa „Piętno Mafii”. Nowa powieść była okazją do spotkania i poznania tajników jej powstania. Pisarz zabrał nas w fascynującą podróż promem… z Polski do Szwecji… opowiedział o swojej przygodzie z pisaniem…

Koło Emerytów w Barwicach informuje, że zebranie sprawozdawcze za 2018r. odbędzie się w dn.07.02.2019r. o godz.17.00 w sali miejskiej w Barwicach. Obecność wszystkich członków koła obowiązkowa.

Zarząd Koła

Zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym, które odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach. Na spotkaniu omówimy szczegółowo nowy regulamin, wniosek  i odpowiemy na pytania

Spotkanie poprowadzi animatorka: Magdalena Kurkin

Email: projektyfio2018@gmail.com

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2019”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do rozdziału jest 1,8 mln złotych.

W dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń urzędu miejskiego  w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.            Otwarcie Sesji.

Burmistrz Barwic działając na podstawie uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Burmistrz Barwic działając na podstawie uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.

Dnia 22 stycznia w sali OSP Stary Chwalim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu wraz z wychowawczyniami p. Marią Kłyszejko i p. Ewą Grzeszczyk. Podczas uroczystości zaprezentowano również inscenizację pt,, Dziewczynka z zapałkami", którą przygotowali uczestnicy kół teatralnych działających w naszej szkole pod kierunkami p. Ewy Grzeszczyk i p.

W Zespole Szkół w Barwicach odbyła się nietypowa studniówka – ostatni rocznik barwickiego LO zamiast typowego balu studniówkowego zorganizował uroczyste spotkanie, na którym spotkali się razem, przy jednym stole, tegoroczni maturzyści, kadra nauczycielska Liceum Ogólnokształcącego (obecna i była), pracownicy administracji i obsługi oraz osoby zaprzyjaźnione z ZS Szkół w Barwicach.

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wprowadzono żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie obowiązywała od piątku od godziny 17.00 do soboty do godziny 19.00.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 4 lutego do 1 marca 2019 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. 

W dniu 17.01.2019 r. Urząd Miejski w Barwicach przekazał nieodpłatnie Alkomat Alcoquant 6020 plus oraz świadectwo wzorowania dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Barwicach. Urządzenie o wartości 2070 zł zakupiono ze środków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Burmistrz Barwic Mariusz Kieling przekazał alkomat na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku mł. insp.

Jak co roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w Sali Miejskiej w Barwicach. Sztab #549 pod wodzą swojego szefa Doroty Niedzieli oraz zaangażowania mnóstwa ludzi dobrej woli zadeklarował zebraną kwotę 19 050,92 zł. To bardzo dobry wynik, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wielkich serc barwiczan. Serdeczne podziękowania należą się Darczyńcom, którzy  przekazywali cenne przedmioty m.in.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek porywy do 90 km/h, z północnego-zachodu.

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Piotrem Rozmusem, które odbędzie się  30 stycznia o  godz. 17.00 w  Bibliotece Publicznej w Barwicach.

Już 13 stycznia 2019 kolejny raz zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na terenie gminy Barwice już działa sztab. Sztab zarejestrowany jest przy Ośrodku Kultury i Turystki w Barwicach .

Hasło 27 Finału WOŚP brzmi:

„POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, Szkoła Muzyki Rozrywkowej, Chór Chwytaj Dzień, Takie nie inne i Okitki zapraszają na KONCERT ZIMOWY. Spotkamy się w piątek 4 stycznia o godzinie 17.00 w sali miejskiej.  Będzie świątecznie i zimowo. Posłuchamy kolęd, piosenek świątecznych w wersjach instrumentalnych jak i wokalnych.  Zapraszamy również do wspólnego śpiewania, bo wiemy że Barwiczanie mają  piękne głosy.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze nowym kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” została p. Izabela Wajda. Pani Izabela pochodzi z Barwic obecnie jest mieszkanką Bornego Sulinowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pracowała m.in.: w barwickich WTZ, oraz MGOPS Borne Sulinowo i Okonek. Nowa kierownik jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej.

28 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej 14 radnych  (nieobecny Jarosław Skwarek). Sesję tradycyjnie rozpoczął Przewodniczący Piotr Małek wprowadzając do porządku obrad uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

W dniu 28.12.2018 r. o godz. 12.30 odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej (sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach). 

Otwarcie Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pytanie o ewentalny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu powiatu, gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz księża z barwickiego dekanatu. Po oficjalnych przemówieniach wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Uczniowie Zespołu Szkół w Barwicach, kolejny już raz wykazali się wspaniałą inicjatywą. Postanowili zrezygnować z klasowych prezentów Mikołajkowych a zamiast tego sprawić radość prezentami  młodszym Koleżankom i Kolegom, którym bardziej się to przyda.

Dnia 20 grudnia 2018 roku Sołtys z Radą Sołecką oraz Świetlicą Wiejską zorganizowali uroczystą Wigilię dla Starszych i Samotnych sołectwa Stary Chwalim. Spotkanie rozpoczął zespół "Takie a nie inne" z Ośrodek Kultury w Barwicach wprowadzając świąteczna nastrój. Życzenia świąteczne złożył Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Zastępca Prtzewodniczącego Rady Miejskiej Edward Trejnis oraz Dyrektor OKiT Dorota Niedziela. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.  Niech radość Świąt, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  towarzyszą Państwu przez cały rok 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Barwic

                                                 Piotr Małek                                                   Mariusz Kieling

Szanowni Państwo, 24 grudnia 2018 r. (Wigilia świąt Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Barwicach czynny będzie do godziny 12.00. 

19 grudnia 2018 r. ruszyła nowo zmodernizowana kotłownia gazowa przy ulicy Pomorskiej. Kotłownia zasilająca w ciepło, dużą część miasta nie spełniała określonych standardów. Obecnie wyposażona została w nowoczesny sprzęt, spełniający wymogi bezpieczeństwa i gwarantujący ciągłość dopływu ciepła do domostw mieszkańców.

W niedzielę 16 grudnia w hali Zespołu Szkół w Barwicach rozegrano ostatni turniej z cyklu Halowych Turniejów Piłkarskich PARTNER CUP 2018. Tym razem do gry stawiło się 10 drużyn z rocznika 2006. Poziom był wysoki, ale również wyrównany. W fazie grupowej o zwycięstwie decydowały detale lub po prostu szczęście. W fazie pucharowej natomiast większość spotkań kończyło się remisem, w związku z czym mieliśmy rzuty karne a te dostarczyły bardzo wielu emocji.

17 grudnia 2018 Burmistrz Barwic gościł w urzędzie Pana Ryszarda Pawłowskiego ze Starego Chwalimia i Pana Wiesława Otorowskiego z Barwic, którzy w minioną sobotę w Szczecinie odebrali odznaczenia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przyznawane przez Ministra Zdrowia.

15 grudnia mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Barwicach młodych piłkarzy z rocznika 2009, którzy wzięli udział w kolejnym turnieju z cyklu PARTNER CUP. Tym razem 8 drużyn zdobywało kolejne piłkarskie doświadczenie. Dostarczyli nam przy tym wiele emocji spotęgowanych w pozytywnym tego słowa znaczeniu przez kibiców, głównie ze Słupska.

27 listopada pojechaliśmy z seniorami do kina w Szczecinku z okazji obchodzonego 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Obejrzeliśmy słodko - gorzką komedię romantyczną ,,Serce nie sługa", a wieczór zakończyliśmy kolacją w ,,Restauracji Szrekowy". Dołączyła do nas również grupka znajomych osób, chcących z nami spędzić ten wtorkowy wieczór.

8 grudnia 2018 roku dzieci z Sołectw Kłodzino ( Cybulino, Kłodzino) i Sulikowo ( Kazimierzewo, Sulikowo) w ramach Mikołajek pojechały do kina w Połczynie-Zdroju na film animowany pt. "Grinch". Po filmie udały się do Restauracji Palupe na przepyszną pizzę. Pomysłodawcą i organizatorem Mikołajek w takiej formie była Radna Rady Miejskiej w Barwicach Edyta Johannssen.

9 grudnia hala Zespołu Szkół w Barwicach po raz kolejny gościła młodych piłkarzy a to za sprawą drugiego z czterech zaplanowanych w 2018 roku turnieju Partner Cup. Tym razem udział wzięło 8 drużyn z rocznika 2008.

Ośrodek Kultury i Turystyki rozstrzygnął Rejonowy Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Świąteczny Anioł”. Napłynęło 80 prac ze Szkół Podstawowych w Barwicach, Tychowie, Grzmiącej oraz ze świetlic wiejskich w Łęknicy, Chwalimkach, Nowym Chwalimiu, Tarmnie, Gonnym Małym, Białowąsie i Sulikowie. Komisja brała pod uwagę samodzielność, oryginalność, pomysłowość i ogólny wyraz artystyczny.

.Zgodnie z zapowiedziami 11.12.18 odbyło się w Barwicach spotkanie informacyjne z pracownikami Kronospan. Odpowiedzialne za rekrutacje i wynagrodzenia Ewa Radziwonowicz i Weronika Sienkiewicz przedstawiły zainteresowanym mieszkańcom garść informacji, dotyczących warunków zatrudnienia oraz systemu wynagrodzeń. Obecny na spotkaniu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling zachęcał przybyłych do rozpowszechniania wśród znajomych informacji o możliwości podjęcia pracy.

6 grudnia na ulicach Barwic pojawił się niecodzienny gość - Święty Mikołaj wraz ze swoimi odblaskowymi pomocnikami. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach, wspólnie z policjantką przekonywali mieszkańców miasta do noszenia elementów odblaskowych.

8 grudnia w hali Zespołu Szkół w Barwicach rozpoczęliśmy zmagania w cyklu Halowych Turniejów Piłkarskich PARTNER CUP 2018. Udział wzięło 10 zespołów z rocznika 2010, które grały w dwóch grupach po 5 drużyn systemem każdy z każdym. Pierwsze dwie awansowały do Ligi Mistrzów, drużyny z miejsc 3 i 4 do Ligi Europy, natomiast zespoły z piątych miejsc zagrały między sobą.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku, serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców na szkolenie pn.: „Fundusze Europejskie i zwolnienia podatkowe dla rozwoju przedsiębiorczości”, które odbędzie się 17 grudnia a br. w godz. 10:00 – 15:00, w Krono Design Center, ul. Pilska 2, Szczecinek, sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

Z dniem 5 grudnia 2018 r. w ramach awansu wewnętrznego przeniesiona została na stanowisko Sekretarza Ewa Nowosielska. Ewa Nowosielska pracuje w samorządzie od wielu lat, przez pięć na stanowisku kierownika referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Barwicach. W latach 2014 – 2018 otrzymała dowód zaufania od mieszkańców - mandat radnej Rady Powiatu Szczecineckiego.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do udziału w kiermaszu, który odbędzie się 14 grudnia 2018, na Placu Wolności  w godzinach 15.00-18.00.

Osoby/instytucje mogą zgłaszać stoiska z branży: rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, gastronomia, wyroby cukiernicze, zabawki. Warunkiem udziału w Kiermaszu Świątecznym jest zgłoszenie się do OKIT w celu wypełnienia formularza zgłoszenia.

6 grudnia w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbył się Mikołajkowy Pokaz oraz Warsztaty freestylowe. Poprowadził je Mistrz Polski oraz ćwierćfinalista Mistrzostw Europy i Świata Dawid Krzyżowski. Dzieci, młodzież, rodzice oraz sympatycy klubu Błonie Barwice mieli okazję zobaczyć niesamowite umiejętności akrobatyczne w połączeniu z niewiarygodną kontrolą piłki. Całość odbyła się przy dźwiękach rytmicznej muzyki. Po pokazie były pytania. Dowiedzieliśmy się m.in.

Zachęcamy do wykonania bezpłatnego badania, dzięki któremu – Kobiety, mają szansę na dłuższe i szczęśliwsze życie! Zbadajcie się także z myślą o ukochanych osobach, którym zależy na Waszym zdrowiu, dobrym samopoczuciu i wspólnym spędzaniu czasu przez kolejne lata. Przekonajcie się, czy jesteście zdrowe.

W ubiegłą sobotę 6 października br., odbyła się kolejna już edycja marszobiegu w towarzystwie psa „III Zachodniopomorski DogTrekking Polne 2018” organizowaną przez założycielkę firmy BeActive Marcelinę Bzdyrek. Impreza ma na celu  propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie fantastycznej formy rekreacji jaką jest dogtrekking. Na pięknych terenach Drawskiego Parku Krajobrazowego gościli zawodnicy m.in.

Dnia 28 listopada 2018 w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyły się Mistrzostwa Regionu w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego, w których startowało pięć zespołów, mistrzowie z powiatów. Powiat Szczecinecki i Gmina Barwice reprezentowana była przez uczennice ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się z minimalnym opóźnieniem. Powodem zaistniałej sytuacji były problemy techniczne z nowym sprzętem, obsługującym System Rada. Pierwsze 3 głosowania przeprowadzono więc starą metodą, kolejna cześć sesji odbyła się już prawidłowo. Od dzisiaj radni głosują na tabletach, które podpięte są do zintegrowanego Systemu Rada, który to podlicza głosy, wyświetla statystyki i przesyła wszystkie informacje na panel dla mieszkańców https://barwice-rada.alfatv.pl/.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. pracy w firmie KRONOSPAN, które odbędzie się 11.12.2018 r. o godz. 16.00 w OKiT (sala parter). Pracownicy KRONOSPAN odpowiedzialni za rekrutację, przedstawia ofertę firmy, warunki zatrudnienia oraz możliwości rozwoju. Kronospan jest największym pracodawcą w regionie.

Zapraszamy Państwa do oglądania transmisji z obrad II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach, która po raz pierwszy odbędzie się przy wykorzystaniu technologii Youtube  a jej nagranie zostanie przekazane na portal Polska Telewizja Internetowa. Całość będzie  rejestrowana, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli obejrzeć obrady sesji w dowolnym czasie.

W dniu dzisiejszym (27.11) odbywa się szkolenie dla radnych oraz urzędników obsługujących sesje Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nowa rada będzie pracowała w tzw. Systemie Rada.

23.11.2018 r. Biblioteka Publiczna w Barwicach wraz z Filią Biblioteczną w Starym Chwalimiu oraz Filia Biblioteczna w Nowym Chwalimiu i Świetlica Wiejska w Białowąsie świętowały " Dzień Pluszowego Misia". Odwiedziliśmy szkoły, zakłady pracy, przedszkola. W tym dniu nie zabrakło dobrej zabawy, konkursów a także kolorowych prac dzieci. 

W dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia, który obchodzony będzie 25 listopada 2018 r. nasz urząd odwiedziła drużyna pluszaków pod eskortą Marleny Ciecieląg i Joanny Wardziak – pracownic bibliotek w Starym Chwalimiu i Barwicach. Kolorowy korowód dotarł do szkół, przedszkola oraz wszystkich ważniejszych instytucji w mieście. Na ich widok nie sposób się nie uśmiechnąć.

W dniach 17-18 listopada w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyły się warsztaty bramkarskie, które poprowadzili trenerzy Siergiej Szypowski oraz Kacper Tomaszewicz.

Udział wzięli młodzi zawodnicy, którzy przyjechali szkolić rzemiosło z różnych części Polski. Wśród nich była również młoda, obiecująca bramkarka klubu Błonie Barwice.

Z dniem 21 listopada Zarządzeniem nr 1/2018 Burmistrza Barwic, Pan Robert Zborowski został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Barwic.

Podczas wczorajszej (20 listopada) inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożyli nowo wybrany Burmistrza Barwic Mariusz Kieling oraz Radni: Andrzej Grusza, Edyta Johannssen, Cezary Kazirod, Marian Moskwa, Dorota Papuga, Justyna Pietras, Renata Rubik, Monika Ruzik, Jarosław Skwarek, Adam Sobolewski, Monika Tkaczyk, Edward Trejnis, Małgorzata Zaborowska. Nieobecny Andrzej Toboła złoży ślubowanie podczas następnej sesji.  

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest on wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Zapraszamy do oglądania na żywo obrad z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach podczas, której zaprzysięzony zostanie nowy Burmistrz Barwic p. Mariusz Kieling oraz Radni Rady Miejskiej.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=z_BK6ilIYCw

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach

Tematyka szkolenia:

Burmistrz Barwic informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zmianami), Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw na terenie województwa.

Dnia 14 listopada 2018 w hali sportowej "Ślusarnia" w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego. Gmina Barwice była reprezentowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach.

Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt zajęła 1 miejsce i awansowała do etapu regionalnego. W turnieju dziewcząt wzięło udział sześć zespołów.

W biegu, który się odbyły 3 listopada w Okonku na dystansie 400 m Karolina Cywińska zajęła II miejsce w kat. 7-8 lat a jej siostra Julka wygrała w kat. 11-12 lat.

W biegu glownym na 5 km IV miejsca zajęli Mateusz Wardęga i Ola Rudnikowicz.  W tym samym biegu startowały jeszcze dwie zawodniczki ULKS Barwice. Angelika Wardęga zajęła VII a Klaudia Szyja IX miejsce. Ponadto Sylwester Szymański w biegu na 10 km zajął IV miejsce w klasyfikacji open.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 07.11.2018 w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza.

20 listopada odbędzie o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

W Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy Barwic świętowali wspólnie na Placu Wolności. Inauguracją wydarzenia był apel z udziałem pocztów sztandarowych, w trakcie którego wciągnięto na maszt Flagę Państwową. Następnie ks. Proboszcz Tomasz Jaskółka zaprosił wszystkich zgromadzonych na Maszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego delegacje udały się pod pomnik upamiętniający Odzyskanie Niepodległości, celem złożenia wieńców.

Skład delegacji:

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.11.2018 r. upływa termin płatności:

- czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

- jedenastej  raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

- czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,

- czwartej raty czynszu dzierżawnego;

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

Uwaga !!!

 

Dnia 7  listopada 2018r  na ulicach przyległych do Szkoły Podstawowej im prof. Władysława Szafera w Barwicach odbyły się XVI Biegi Uliczne Miasta i Gminy Barwice w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Zawody były symbolicznym upamiętnieniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę i odbyły się pod patronatem Burmistrza Barwic i Kampanii ZTU.

W dniu dzisiejszym została oddana do użytku Otwarta Strefa Aktywności (OSA). Obiekt usytuowany jest w Barwicach, na placu za marketem Biedronka.  

W skład naszej „OSY” wchodzą: siłownia plenerowa, strefa relaksu, ogrodzony plac zabaw.

Zadanie dofinansowane zostało z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Ministerstwa Sportu i Turystki.

Wartość inwestycji to 115 527,75 zł

Już w najbliższą niedzielę 11 listopada świętować będziemy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przedstawiamy harmonogram uroczystości w Barwicach:

10.45 – Plac Wolności – rozpoczęcie uroczystości rocznicowych – wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu

•         11.00 – Msza święta w intencji ojczyzny

•         12.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości

•         12.30 – Plac Wolności

Burmistrz Barwic informuje, że w przypadku wystąpienia szkody łowieckiej wniosek o szacowanie szkód,  w tym o ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, jeżeli te leżą na terenie obwodu łowieckiego.

Wniosek, powinien zawierać  w szczególności:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.

W tegorocznej zbiórce na Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku na terenie  gminy Barwice udało się zebrać rekordową  sumę 5070,84. Kwestowali samorządowcy w osobach: Piotr Sadura, Anna i Mariusz Kielingowie, Ewa Nowosielska, Dorota Papuga, Iwona Rykaluk, Małgorzata Zaborowska, Piotr Małek, Piotr Ziółkowski, Grzegorz Tomaszewicz oraz Justyna Pietras z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność.

Przedstawiamy wyniki drugiej tury wyborów na Burmistrza Barwic. Po zliczeniu wszystkich głosów z 5 okręgów wyborczych wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Mariusz Kieling – 1923 głosy
 2. Piotr Sadura – 1045 głosy

W załaczeniu protokoły Miejskiej Komisji Wyborczej

Tradycyjnie już na wszystkich cmentarzach w gminie Barwice 1 listopada prowadzona będzie zbiórka na Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku.

Na cmentarzach w Barwicach, Starym Chwalimiu i Polnem będzie można spotkać z puszkami samorządowców. W tegoroczną zbiórkę zaangażowali się również strażacy z OSP Barwice.

Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu. Pamiętajmy – hospicjum to też życie.

Harmonogramy dowozu mieszkańców gminy Barwice do LOKALI WYBORCZYCH w dn.04.11.2018

Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości odbędą się 11 listopada ale już dzisiaj zachęcamy do zaangażowania się w organizację tego wyjątkowego dnia.

19 października 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół odbyły się XIII Halowe Mistrzostwa Barwic w skoku wzwyż. W konkursie wystartowała rekordowa liczba uczestników. 64 skoczków rywalizowało w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Na wyróżnienie zasługują: Aurelia Zalewska, Kornelia Smółka, Zuzanna Piątek, Kacper Żelazko, Bartosz Kłyszejko, Hubert Dziwirski, Marcin Lipiński, Antoni Mrozek, Remigiusz Wilemski, Piotr i Michał Pietniczka oraz Gracjan Murawski.

Dnia 26.10.2018 r. Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny z powodu remontu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W załączeniu przedstawiamy protokoły wyników głosowania i wynikow wyborów Burmistrza Barwic oraz Rady Miejskiej.

Podobnie jak w latach poprzednich w miesiącu październiku Urząd Miejski w  Barwicach przy współpracy z firma Remondis Sanitech Sp. z o.o. przeprowadził akcje edukacyjne w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Odwiedziliśmy przedszkola i szkoły, aby porozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tym ile produkujemy odpadów, jak je segregować oraz jak zapobiegać ich powstawaniu. Celem prelekcji było kształtowanie nowych nawyków związanych z ekologicznym sposobem życia we współczesnym świecie. "Co? Gdzie? Jak?

W dniu dzisiejszym wszystkie jednostki gminne OSP zostały doposażone w nowy sprzęt, dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. OSP w Barwicach otrzymała Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), torbę R1 wraz w wyposażeniem oraz plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi. Dla OSP w Starym Chwalimiu zakupiono zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, torbę R1 wraz z wyposażeniem oraz plandekę wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.

W dniu 21.10.2018 r. odbędą się Wybory Samorządowe. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00-21.00 a kampania wyborcza zakończy się 19.10.2018 r. o północy.

Wybierać będziemy: Radnych do Rady Miejskiej, Radnych do Rady Powiatu, Radnych do Sejmiku Województwa oraz Burmistrza.

Każdy wyborca otrzyma 4 karty. Każda z nich przyporządkowana będzie konkretniej grupie kandydatów, w zależności od urzędu, do którego pretendują i będzie wyróżniała się odpowiednim kolorem:

kolor biały – Rada Miejska

W związku z dużym zainteresowaniem programem Mieszkanie plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać informacje o programie Mieszkanie plus.


 

Uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach wzięli udział w XVIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej. Wszystko działo się w trzech kampusach PK. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Uczniowie wzięli udział w trzech wykładach:

- „Drzewko bonsai” – prof. nadz. dr hab. inż. Tomasz Piskier

- „100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej” – mgr inż. Wojciech Sokołowski

- „Drukowanie historii. Projekt Kołobrzeg 3D” – Jacek Kawałek.

Dnia  12.10.2018 r. odbyła się ostatnia sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach. Oprócz tradycyjnych obrad, miała miejsce uroczystość,  w trakcie której podziękowano Radnym oraz Sołtysom za cztery lata pracy na rzecz samorządu. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Trejnis wraz z Burmistrzem Barwic Zenonem Maksalonem wręczyli Radnym tabliczki z podziękowaniami oraz pamiątkowe tabla, składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania współpracę oraz dziękując za wysiłek włożony w rozwój gminy Barwice.

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Na

W dniu dzisiejszym od godz. 09.00 mieszkańcy Barwic będą mieli możliwość wysłuchania obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach online.

 Link do odtworzenia audycji (kliknij tutaj) -  XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach

Odtworzenie możliwe przy użyciu przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiego Halowego Konkursu Skoku Wzwyż. Małe Barwice po raz kolejny udowodniły, że w małych środowiska lokalnych możne realizować wielkie przedsięwzięcia. Barwickie skoki od wielu lat to wielkie sportowe wydarzenie. Mają one już swoją markę oraz renomę w kraju.

W dniu 12 października 2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 9.00.

Porządek obrad:

I. Część:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji: Nr XLVI z dnia 17 września 2018r.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji:

"Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji:

"Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego przez Gminę Barwice.

Impreza artystyczna „Senior może wszystko” za nami…Jedno z wydarzeń towarzyszące projektowi, które Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych. Imprezie towarzyszyło dużo muzyki dzięki zespołom Chórowi Chwytaj Dzień z Barwic, Zespołowi OdNowa z Czaplinka, Zespołowi Reprezentacyjnemu Związku Piłsudczyków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie, wokalistkom Lence Siarkiewiecz, Zosi Bilińskiej, Martynce Parszczyńskiej, Natalii Niedziela Wiktorii Weicht i Julii Niedziela.

Korzystając z ładnej pogody, pod koniec września na jeziorze Koprzywno przy Dworze Pomorskim w Luboradzy zorganizowane zostały Młodzieżowe Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Barwic.

W piątek 28.09.2018 w Urzędzie Miejskim w Barwicach podpisano umowę na realizację projektu pn.:  „Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły”. Umowę podpisali Burmistrz Barwic Zenon Maksalon oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

W czwartek 28 września gościliśmy w naszej szkole mł. asp. Piotra Kłosa z psem Kalą z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i mł. asp. Mariusza Krysiaka z Komendy Policji w Połczynie. Policjanci przypomnieli zasady bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami oraz zaprezentowali uczniom sposoby zachowania się w przypadku spotkania z agresywnym psem. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki, a nawet aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach.

05 października 2018 r. w Barwicach odbędzie się XIII Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwyż pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. Hasło konkursu to „Wielkie skakanie w małych Barwicach”, tak określiła barwicki konkurs TVP Szczecin. Barwickie skoki mają charakter konkursu integracyjno – pokazowego. To z całą pewnością jedyny halowy konkurs skoku wzwyż w kraju, w którym można podziwiać rywalizację najlepszych skoczków pełnosprawnych ze skoczkami niepełnosprawnymi.

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych oraz Ośrodka Kultury i Turystyki serdecznie zapraszamy na impreze artystyczną w ramach projektu "Senior może wszystko" dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu "Społecznik".

W miniony weekend mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Grzmiącej. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Następnie korowód dożynkowy z udziałem przedstawicieli samorządów wszystkich gmin powiatu szczecineckiego, przeszedł na stadion, gdzie odbyły się główne obchody.

Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce to zawody najwyższej rangi, w których rywalizują najlepsi lekkoatleci w kraju. Doskonale w tych zmaganiach zaprezentowała się Sandra Woldt, zawodniczka Gimnazjalnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Barwicach. Mistrzostwa kraju odbył się w dniach 22-23.09.2018 r. w Bełchatowie.  Sandra Woldt osiągnęła swój największy życiowy sukces zdobywając V miejsce w rzucie dyskiem. Dysk powędrował na odległość 36,59 m. Sandra była najmłodszą dyskobolką tego finału krajowego.

20 października 2018r (sobota) rusza kolejna akcja, mająca na celu „odgracenie” naszych mieszkań. Urząd Miejski w Barwicach wraz z firmą Remondis Snitech Poznań Sp. z o.o. ponownie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się zalegającym nam w piwnicach, na strychach czy w mieszkaniach sprzętom i meblom, z których już nie korzystamy.

Zbiórce podlegają:

- stare meble (meblościanki, tapczany, krzesła, fotele itp.);

- opony (od samochodów osobowych);

W dniu 26 września 2018 roku o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XLIII z dnia 27 czerwca 2018r., Nr XLIV z dnia 26 lipca 2018r. oraz Nr XLV z dnia 14 sierpnia 2018r.   

20  września 2018, w samo południe Zenon Maksalon Burmistrz Barwic i Renata Trembowelska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach zapukali do drzwi Zacnych Jubilatów  Państwa Teresy i Stanisława Łabul. W obecności najbliższej rodziny, świętowaliśmy piękny i wzruszający Jubileusz 50-lecia małżeństwa. Gratulacje i życzenia przekazał także w imieniu własnym i radnych Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach Edward Trejnis.

13 września na kompleksie sportowym Orlik w Barwicach odbył się piknik zrealizowany w ramach programu SPOŁECZNIK. Licznie zgromadzonych zawodników, rodziców oraz sympatyków klubu Błonie Barwice przywitali Zastępca Burmistrza Barwic Piotr Sadura, Prezes klubu Błonie Grzegorz Tomaszewicz oraz animator na orliku Jacek Noga. Nawiązano także do historii, czyli 10 września 1972 roku, kiedy to podczas Igrzysk Olimpijskich Polska pokonała w Monachium Węgry, zdobywając złoty medal. Dzień ten ustanowiono Dniem Piłkarza.

Udany start zanotował nauczyciel wychowania fizycznego SP Barwice i trener ULKS Barwice Sylwester Szymański w 36. PKO WROCŁAW MARATON (42 km i 195 m) w ramach, którego odbyły się 17 Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Bieg odbył się 9 września 2018 r.

W dniu 14 września 2018 roku na Stadionie Miejskim w Barwicach doszło do kolejnego pojedynku piłkarskiego między GKS „Oldboys” Barwice a „Araratem” Szczecinek. Tym razem zespół Oldbojów z Barwic wygrał 7 : 3 – bramki zdobyli: Irek Polewski i Jacek Noga  2, Sławek Niedźwiedź, Edek Urbaniak i Jacek Jabłoński 1. Mecz toczył się w wolnym tempie ale w miłej i przyjaznej atmosferze. Jako grający selekcjoner zadebiutował Janusz Wierzbicki, któremu asystował Zenon Maksalon.

Na prośbę Pana Adama Kalinowskiego - dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zamieszczamy list wystosowany do sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  List ten jest informacją dla rolników poszkodowanych klęską suszy w rolnictwie. Zawiera informację dotyczącą terminów składania wniosków pomocowych, a także wysokości pomocy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz.121; ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 10 października  2018 roku zostanie   wywieszony   na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Ponadto wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach –www.barwice.pl-BIP.

Mobilna pracownia mammograficzna (mammobus) będzie stacjonowała w 17 października 2018 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Dworcowa w Barwicach.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Call Center czynne jest od poniedziałku do piątku oraz wybrane soboty.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom, którzy wsparli nas finansowo. Dzięki Ich pomocy udało nam się zorganizować w wakacje 4 wyjazdy, w których wzięło udział łącznie 88 osób, nie tylko ze Starego Chwalimia, ale również z okolicznych miejscowości.

W dniu 17 września 2018r. (poniedziałek)  odbędzie się nadzwyczajna XLVI sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicachul. Zwycięzców 22 o godz. 7.15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad (do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).

4. Przedstawienie porządku obrad.

W roku szkolnym 2018/2019 kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi:

• 514 zł netto na osobę (kryterium obowiązuje do 30.09.2018 r.),

• 528 zł netto na osobę (kryterium obowiązujące od 01.10.2018 r.),

 

Wnioski przyjmowane są w terminie: do 17 września 2018 r.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu jakim był „Mały 15 Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA TY i JA”

Hasłem tegorocznej edycji była RODZINA BEZ RETUSZU.

Po raz drugi Barwice również uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Wokalistki OKiT wzięły udział już 4 września w Szczecinku w inauguracji festiwalu. Zaśpiewały tam „Piosenkę z nadzieją” Haliny Benedyk, która wraz z Marco Antonellim była gwiazdą tego wieczoru.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 17.09.2018 r. upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych, drugiej raty podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych, trzeciej raty czynszu dzierżawnego.

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

Tradycyjnie miesiąc wrzesień zarezerwowany jest na imprezę, która już na stałe wpisała się w kalendarz kolarskich maratonów a to za sprawą ekipy ze Stowarzyszenia Rowerowy Szczecinek. Mowa tu o trzeciej już edycji Szczecineckiego Maratonu Rowerowego MTB.  Wspaniałe święto kolarskie, dzięki któremu oprócz rywalizacji czysto sportowej promowane są  wspaniałe tereny naszego powiatu. W tym roku do rywalizacji na trasie Mega (54 km) przystąpiło 45 zawodników, na trasie mini (35 km) 167 zawodników.

31 sierpnia, piątek godz. 10.00 za oknem lekko zachmurzone niebo, a w urzędzie pełna radości i ciepła atmosfera. Taki miły dzień mieliśmy dzięki naszym zacnym gościom Państwu Wandzie i Władysławowi Dobrowolskim z miejscowości Śmilcz, którzy świętowali swój Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa, Jubileusz Złotych Godów.

Tegoroczne wakacje w Ośrodku Kultury i Turystyki przybrały formę zwiedzania różnych zakątków świata. Dzieci poprzez zabawę poznawały obyczaje i kultury danych krajów. Byliśmy min. we Włoszech, Francji, USA, w Egipcie, Chinach, Brazylii, Rosji i wielu innych. Wspólnie tworzyliśmy atrybuty danego kraju, przygotowywaliśmy potrawy związane z kuchnią wybranego państwa, słuchaliśmy światowej  muzyki . Oczywiście nie zabrakło ciekawych zadań kreatywnych i sportowych.

Informujemy, iż we wrześniu  spotkanie z psychologiem w ramach realizowanego projektu odbędzie się 11.09.2018 od godziny 8.00 w MGOPS w Barwicach.

25 września 2018 r. w Toruniu odbyły się III Mistrzostwa Polski Masters w Trójboju Sprinterskim. Program zawodów obejmował obowiązkowy start w trzech konkurencjach biegowych: 60 m., 100 m., 200 m. Bardzo dobrze na tych zawodach zaprezentowała się   Anna Kieling reprezentująca Barwice, która rywalizowała w kategorii wiekowej K – 55. W końcowej klasyfikacji wywalczyła wicemistrzostwo Polski w trójboju sprinterskim na 2018 r.

Lato i wakacje łapią ostatni oddech, z tej też okazji 29 sierpnia na boisku przy strzelnicy w Starym Chwalimiu odbył się piknik "Pożegnanie wakacji".

Było tradycyjne ognisko z kiełbaskami, słodycze i napoje, a także gry i zabawy dla dzieci. Odbył się konkurs łuczniczy, którego główna nagrodą był Puchar Sołtysa oraz wyjazd do Pomeranii Fun Park. Zwyciężczynią została Karolina Łukasik - wielkie brawa.

Ostatnim etapem pożegnania wakacji będzie piątkowy wyjazd do Pomeranii Fun Park w Pyszce koło Kołobrzegu.

W maju br., Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis jako Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, w obecności Waldemara Miśko — Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Tomasza Kowala — Pełnomocnika Zarządu Orange Spółka Akcyjna, parafował porozumienie dotyczące utworzenia Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej.

25 sierpnia 2018 r. w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce. W zawodach bardzo dobrze wystartowali lekkoatleci reprezentujący Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach. Mistrzostwa rozgrywane były w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Barwiccy lekkoatleci zdobyli trzy medale oraz wiele punktowanych miejsc. Złotą medalistką mistrzostw województwa została Sandra Woldt w rzucie dyskiem, która uzyskała rekordową odległość 38,05 m.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 31.08.2018r od godziny 8.00 do godziny 13.00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Piaski. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Cybulino oraz Kłodzino.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dorota Brynkiewicz bo o niej mowa, od 6 lat mieszka i pracuje w Anglii, samotnie wychowuje dwoje dzieci.

Wychowanka W-F -istów Anny i Mariusza Kieling nie daje o sobie zapomnieć. Przed laty skoczkini wzwyż, ale i nie tylko, od 8 lat biegaczka a od 2 triathlonistka (w ubiegłym roku Dorota zdobyła tytuł vice Mistrzyni Polski Amatorów Age Group na dystansie Olimpijskim (1500m + 40km + 10km ).

21 sierpnia 2018 r.biblioteka i świetlica wiejska w Starym Chwalimiu zorganizowały wyjazd do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, Sarbinowa i C. H. Atrium w Koszalinie. Wzięło w niej udział 18 dorosłych mieszkańców naszej miejscowości oraz kilka osób z Barwic.

Przedstawiamy informacje dotyczące stypendiów oraz zasiłków szkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski do pobrania w załącznikach.

W piątek 17 sierpnia 2018r. pojechaliśmy na wycieczkę do Pomerani Fun Park w Pyszce koło Kołobrzegu. Piękna pogoda pozwoliła skorzystać nam z wszystkich dostępnych tam atrakcji-od zabaw w ,,Małpim gaju" na hali po ,,Wodny świat" i warsztaty w ,,Wiosce Wikingów". Jak się okazało 8 godzin jakie tam spędziliśmy, dla naszych uczestników to za mało - mogliby tam spędzić jeszcze kilka. W wyjeździe wzięło udział 20 dzieci w wieku od 6 lat wzwyż.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku informuję, iż  spotkanie informacyjne  pn.: „Program grantowy „Ja w internecie” oraz inne możliwości uzyskania dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego”, które zaplanowane było na 23 sierpnia br. o godz. 11:00, w sali narad nr 402 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zostało przesunięte na 14 września 2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców dnia 26.08.2018 w godz. 15.00 -19.00 ,Stadion Miejski w Barwicach na „ Piknik na trawie i II zawody rowerowe”. Podczas pikniku rozegramy zawody rowerowe, razem zadbamy o kondycję. Uzupełnimy kalorie jedzeniem  z Food Truck KORYTO ze Złocieńca. Do dyspozycji i zabawy zjeżdżalnia, bumper balls, duży dart. Dzieci będą mogły skorzystać z Akademii Rowerowej. Duży wybór rowerów pozwala na uczestnictwo dzieci w różnym wieku. Będą mogły szkolić jazdę na profesjonalnych przeszkodach rowerowych .

Zapraszamy na "Festyn Charytatywny i Dożynki Parafialne w Knykach" dnia 24  sierpnia 2018 roku.

W związku z ostatnimi doniesieniami o zagryzionych przez wilki zwierzętach gospodarskich w okolicach miejscowości Tarmno a także pojawiającymi się informacjami o występowaniu wilków na posesjach na terenie całej gminy, Burmistrz Barwic prosi mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu na terenach leśnych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

9 sierpnia 2018 roku Filia Biblioteczna w Starym Chwalimiu, wzruszające spotkanie i Ona najważniejszy gość tego wieczoru Cecylia Bukowska - osoba, którą zna wielu mieszkańców gminy Barwice. Znają ją wszyscy mieszkańcy Starego Chwalimia, bo z tą miejscowością jest związana od dziesiątek lat. Znana jako członkini zespołu ludowego Chwalimianki, z którym zdobywała wielokrotnie Złote Malwy i miejsca na podium uczestnicząc w przeglądach artystycznych.

W dniu 14 sierpnia 2018r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna XLV sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 7.15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pod hasłem Bollywood Party odbyła się tegoroczna finałowa impreza z okazji dni naszego miasta. Było kolorowo, wesoło i egzotycznie.

W Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Ireny i Józefa Kłos. Taki Jubileusz wzbudza w nas podziw i szacunek. To dowód, że można wspólnie pokonać wszelkie trudności i iść razem przez życie z radością w sercu. Jubilaci podziękowali sobie wzajemnie za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekali, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. W uroczystości udział wzięli Anna Kieling Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  i Zenon Maksalon Burmistrz Barwic.

Konkurs „Najładniejsza Posesja” organizowany jest w naszej gminie od wielu lat.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 16 posesji, w kategoriach:

posesja w mieście, posesja na wsi, zabudowa wielorodzinna, gospodarstwo rolne, balkon.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii POSESJA W MIEŚCIE

I miejsce – Joanna Błaszczyk

W kategorii POSESJA NA WSI

I miejsce – Grzegorz Paluch - Ostropole

II miejsce – Urszula i Zenon Grat Gonne Małe

28 lipca 2018, w upalne sobotnie popołudnie Piotr Sadura zastępca Burmistrza Barwic i Renata Trembowelska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach gościli w domu Państwa Kazimiery i Pawła Kawczyńskich, którzy to wraz z rodziną i znajomymi świętowali piękny Jubileusz 60-lecia małżeństwa. Ta szczególna uroczystość sprawiła wszystkim wiele radości i wzruszenia.

Jubilaci otrzymali gratulacje od Edwarda Trejnisa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach oraz Radnych naszej Gminy i Zenona Maksalona Burmistrza Barwic.

W związku z sytuacją pogodową (upały) oraz trwającymi w tym czasie żniwami, w poprzednich latach zaobserwowaliśmy przypadki, gdzie wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa pracy ludzi obsługujących kombajny pod liniami energetycznymi. Mieliśmy zidentyfikowanych kilka przypadków, gdzie nastąpiło zwarcie przez elementy kombajnu do ziemi, a także takie, gdzie kombajniści zgłaszali takie niebezpieczeństwa.

W dniu 1 SIERPNIA 2018r. o godz. 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Barwice na czas 1 minuty. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.  

Burmistrz Barwic

Zenon Maksalon

W dniu 24.07.2018r. Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisał z dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołajem Pawlakiem umowę na dofinansowanie jednostek OSP w Barwicach, Starym Chwalimiu oraz w Sulikowie.

W ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości udało nam się pozyskać 26 566,17 złotych, które to zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek:

W dniu 26 lipca 2018r. (czwartek) odbędzie się nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 15.15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad (do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).

4. Przedstawienie porządku obrad.

Już w najbliższą sobotę 28 lipca 2018 w Parku Miejski w Barwicach Dni Barwic. W tym roku pod hasłem Bollywood Party. Serdecznie zapraszamy gwarantujemy doskonałą zabawę do późnych godzin nocnych. Tegoroczną gwiazdą wieczoru jest zespół After Party.

Harmonogram

16.30 – Otwarcie

16.40 - Program dla dzieci „Elza i przyjaciele”

17.55 – Okitki, Takie Nie Inne

18.00 - Holi kolory

18.10 – Najładniejsza Posesja – wręczenie nagród

18.40 – Chór „Chwytaj dzień”

14 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach gościliśmy Państwa Natalię i Franciszka Michalak z Polnego oraz ich najbliższą rodzinę. Nasze spotkanie to uczczenie pięknego Jubileuszu małżeństwa - Złotych Godów.

Zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe
śp. Marka Osucha odbędą się
18.07.2018r. o godz. 12.00 w Połczynie Zdroju.
W związku z powyższym tego dnia Urząd Miejski w Barwicach czynny będzie do godziny 11.00.

W dniach 1-7 lipca w Barwicach po raz piąty odbył się obóz bramkarski zorganizowany przez Szkółkę Bramkarską Goalkeeper Siergiej Szypowski oraz klub sportowy Błonie Barwice. Udział wzięło ponad 40 młodych adeptów bramkarstwa, którzy trenowali na Stadionie Miejskim. Zakwaterowani byli tradycyjnie w Dworze Pomorskim w Luboradzy. Kadrę w tym roku stanowiły 4 osoby: Siergiej Szypowski, Kacper Tomaszewicz, Grzegorz Kucharczyk oraz Denis Ivankow, który na obóz przyleciał z Uzbekistanu. Na co dzień trenuje w klubie FC Nasaf.

Grupa Nieformalna mieszkańców Sulikowa przy pomocy Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych w Barwicach oraz Ośrodka Kultury i turystyki w Barwicach rozpoczyna realizację projektu„ZDROWO I SPORTOWE WE WSI SULIKOWO”. Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Społecznik”.

W pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Sulikowie będą dziać się ciekawe rzeczy. Zadania nasze mają na celu połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli miłe spędzenie czasu zdrowo i sportowo.

Z głebokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 lipca 2018 r. w wieku 60 lat odszedł nasz Kolega, wieloletni pracownik urzędu miejskiego, Skarbnik Gminy Barwice

śp. Marek Osuch.

Rodzinie i Bliskim śp. Marka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Barwic Zenon Maksalon

oraz

pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach

 

W dniu 3 lipca 2018 r. pojechaliśmy na wycieczkę do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Przy pięknej pogodzie pospacerowaliśmy po pięknym molo, odwiedziliśmy Gabinet Figur Woskowych i Planetarium. Pobłądziliśmy w Labiryncie Luster i przeżyliśmy niesamowitą przygodę z ,,Piratami" w Kinie 7D. Popłynęliśmy promem do Świnoujścia, gdzie zjedliśmy pyszny dwudaniowy obiad i lody na które zaprosili nas p. Szymon i Anna Wąsik. Kolejnym etapem, najbardziej wyczekiwanym była wizyta w Park Linowy Bluszcz.

27 czerwca 2018 w trakcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Barwicach miało miejsce oficjalne podziękowanie złożone na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu Haliny Moskwy. Pani Dyrektor przeszła na zasłużoną emeryturę.  Z tej okazji  Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach Edward Trejnis oraz Burmistrz Zenon Maksalon wręczyli jej oficjalny list gratulacyjny oraz kwiaty.

Raz jeszcze składamy Pani serdeczne podziękowania

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisali dziś w Barwicach dwie umowy o dofinansowanie zadań w ramach działania „Granty Sołeckie”. Swoje podpisy na dokumentach złożyli również Sołtys Ostrowąsów – Elżbieta Woś oraz Sołtys Piask – Mirosław Toboła.

W dniach 30.06-01.07.2018 r. w Toruniu odbywały się 28 Mistrzostwa Polski Mastersów w lekkiej atletyce indywidualnej. Bardzo dobrze na tych zawodach zaprezentowali się Anna i Mariusz Kieling, którzy rywalizowali w kategorii wiekowej 55–latków. Anna Kieling startowała w czterech konkurencjach zdobywając w każdej medal. Mistrzostwo Polski wywalczyła  w biegu na 80 metrów przez płotki, broniąc ubiegłoroczny tytuł mistrzyni w tej konkurencji. Medale srebrne zdobyła w rzucie dyskiem (1 kg) oraz w biegu na 100 m. i 200 m.

W niedzielę 1 lipca już przed południem w barwickim urzędzie stanu cywilnego brzmiał Marsz Mendelsona. Jego melodia rozpoczęła piękny, po przeżytych wspólnie 50 latach Jubileusz Leokadii i Jana Baran z Kaźmierzewa.

W dniach 29-01.07.2018 w Gminie Malente (Niemcy) przebywała delegacja złożona z przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych. Powodem wizyty była druga część obchodów Jubileuszu XX-lecia Partnerstwa Gmin Barwice i Malente.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia jakim był festyn "Biesiada wakacyjna" zorganizowany 24 czerwca 2018 r. z okazji Jubileuszu Partnerstwa Gmin Barwice - Malente.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Barwicach oraz Ośrodek Klutury i Turystyki

Informujemy , że Uchwałą Nr 1093/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, podjął decyzję o organizacji 6 edycji konkursu „Sołtys Roku 2018”.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.  Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys z terenu województwa zachodniopomorskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2017.

Termin nadsyłania zgłoszeń do  20.07.2018 r.

Sezon 2017/2018 dobiegł końca, również dla bramkarzy. Nadeszła chwila odpoczynku, na który wszyscy zasłużyli.

Zgodnie z II raportem suszowym przygotowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wg. stanu na dzień 31 maja br. wskazuje na wystąpienie zjawiska suszy na terenie Gminy Barwice. Wartości progowe krytycznego bilansu wodnego zostały przekroczone dla zbóż jarych i ozimych, w krzewach owocowych, truskawkach, częściowo w drzewach owocowych. Suszą objęte są szczególnie gleby słabe.

W dniach 23-25.06.2018 gościła u nas delegacja 17 przedstawicieli z partnerskiego miasta Bad Malente Niemcy. Wizyta była inauguracją obchodów XX-lecia partnerstwa z naszą gminą. Od niedzielnego poranka goście wraz z przedstawicielami naszego samorządu brali udział w uroczystościach przygotowanych z tej okazji. Otwarto wystawę w barwickiej Izbie Muzealnej. Pracownicy Ośrodka Kultury i Turystyki w przepiękny sposób podsumowali 20 lat przyjaźni dwóch gmin, gromadząc pamiątki, zdjęcia i przekazywane wzajemnie przez lata upominki.

W sobotę 23.06.2018 od uroczystego spotkania w Dworze Pomorskim Luboradza rozpoczęły się uroczystości obchodów XX-lecia partnerstwa z zaprzyjaźnioną gminą Malente Niemcy. W spotkaniu udział wzięło 17 przedstawicieli ze strony niemieckiej a wśród nich: emerytowany Burmistrz Malente Michael Koch, Burmistrza Andreasa Hillesheim, Zastępce Burmistrza Wolfganga Kienle, Zastępca, Przewodniczący Stowarzyszenia Futura Baltica Reinhold Wenskus wraz z najważniejszymi członkami.

W dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 8.00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Barwi­cach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miej­skiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

Porządek obrad:

17 czerwca 2018 roku na Stadionie Miejskim w Barwicach tradycyjnie już odbył się Piknik Rodzinny. Otworzył go prezes MGLKS Błonie Barwice Grzegorz Tomaszewicz, który wraz z trenerem Jackiem Nogą poprowadził także gry i zabawy. Całość rozpoczęto od wspólnej rozgrzewki, a następnie każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Do dyspozycji były m.in.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców na szkolenie  pn.: „FORUM dla Przedsiębiorców „ Jak się rozwinąć? – wspieranie rozwoju TWOJEJ FIRMY  z wykorzystaniem Funduszy Europejskich”,  które odbędzie się 26 czerwca br. w godz. 10:00 – 15:00, w Krono Design Center, ul. Pilska 2, Szczecinek, sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

16 czerwca drużyna Błoni Barwice - rocznik 2007 i młodsi wzięła udział w finale Ligi Orlik KOZPN w Drawsku Pomorskim zajmując bardzo wysokie 6 miejsce na 16 uczestniczących drużyn.

Serdecznie zapraszamy na Piknik rodzinny pn. "Rusz rodzica z kanapy", który odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 na Stadionie Miejskim w Barwicach.

Serdecznie zapraszamy na obchody Jubileuszu XX lat Partnerstwa Gmin Barwice i Bad Malente

24.06.2018 (niedziela)

11.00 – OKiT - otwarcie wystawy upamiętniającej XX – lecie współpracy Gmin Barwice i Bad Malente w Izbie Muzealnej, wystawa twórczości dziecięcej w Galerii Sztuki pn. "Przyjaźń nie zna granic". 

13.30 – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach

12 czerwca 2018 r. w Goleniowie odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach startowali najlepsi lekkoatleci z wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego, którzy rywalizowali 11 konkurencjach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców. Bardzo dobrze wystartowało 10 lekkoatletów reprezentujących Gimnazjum w Barwicach, którzy zdobyli trzy medale oraz wiele punktowanych miejsc.

7 czerwca na Orliku w Barwicach zorganizowany został Dzień Dziecka i Dzień Mamy.

W załączeniu ogłoszenie PWiK.

W załączeniu  regulamin IX wiosennych gminnych biegów w ramach kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne

pn.: „Dotacje na żłobki, kluby dziecięce oraz dla opiekunów dziennych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”,
 
które odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 11:00,
w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Na prośbę Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie zamieszczamy list wystosowany przez Pana Adama Sekścińskiego – Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników i dzieci. List ten jest apelem o poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa swoim dzieciom w gospodarstwach rolnych.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 czerwca 2018 r. doszło do ciężkiego zatrucia kilkunastu osób, z których część wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Załącznik: ulotka

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM dołączyło do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie obejmując swoim zasięgiem obszar gmin: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek – gmina wiejska i gmina miejska. Program „Działaj Lokalnie”  dofinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś jego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”.

5 czerwca w Barwicach odbyło się szkolenie dla trenerów, instruktorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu szczecineckiego w ramach projektu Mobilna Akademia Młodych Orłów. Zajęcia poprowadzili trenerzy Tomasz Michalczyszyn oraz Maciej Mateńko.

30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach odbył się pierwszy Piknik naukowy.

Za nami XVIII Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich. W sobotę 2 czerwca od godziny 11:00 trwało przesłuchanie uczestników konkursu. Komisja w składzie Mieczysław Skrzypiec, Michał Wojtyła i Wojciech Gryczka wyłonili zwycięzców w poszczególnych klasach. Oto wyniki:

 

Soliści w klasie A :

I miejsce: Chmielewski Błażej

II miejsce: Alfred Ferenc

III miejsce: Piotr Winnicki

 

Soliści w klasie B

I miejsce: Mateusz Grzyś

II miejsce: Mieszko Górecki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków” zostały zamieszczone ogłoszenia dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkursy nr: 2/2018 i 3/2018) oraz rozwijania działalności gospodarczej (konkurs nr 4/2018).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne  pn.: „Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe oraz płatne staże dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy”, które odbędzie się 11 czerwca br. o godz. 11:00, w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Dnia 24 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Barwicach odbyła się impreza prozdrowotna. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska w Szczecinku przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 w Szczecinku  przygotowali spotkanie skierowane do dzieci i młodzieży klas VI i VII szkół podstawowych z Barwic, Piask i Starego Chwalimia. Hasłem spotkania była „Przemoc, cyberprzemoc i uzależnienia”.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza Posesja”.  Konkurs ma charakter ogólno gminny a jego celem jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak również promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Barwic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Zgłoszeń można dokonywać w 5 kategoriach :

- zabudowa jednorodzinna w mieście;

- zabudowa wielorodzinna na wsi i w mieście

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy najlepsze życzenia wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego w gminie Barwice. Dziękujemy za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród dzieci, młodzieży i tych trochę starszych. Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej       Burmistrz Barwic

                                                      Edward Trejnis                    Zenon Maksalon

2 czerwca 2018 już po raz osiemnasty odbędzie Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinca. Patronat medialny natomiast Radio Koszalin, Głos Koszaliński i portal GK24.

Program ramowy przedstawia się następująco:

10.00 – otwarcie biura organizacyjnego - Ośrodek Kultury

Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca chcemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym i Sołtysom.

Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu rozkwitają nasze „małe ojczyzny”.

W dniu 30 maja 2018 roku o godz. 8.00 odbędzie się XLII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2018r.

6. Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za  rok 2017.

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Barwicach na mieszkańców gminy Barwice czeka psycholog gotowy udzielić nieodpłatnie wsparcia. Najbliższy termin to 05.06.2018 od godz 12.00.

Chętne osoby prosimy zgłaszać pod nr tel 534 907 730 lub e-mail: psychoterapia.szczecinek@gmail.com

15 maja 2018 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w szkolnej lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców. Uczniowie rywalizowali w kilkunastu konkurencjach lekkoatletycznych (biegi, skoki, rzuty), a zawody miały charakter drużynowy. Po raz kolejny lekkoatleci reprezentującyw  Barwicach udowodnili prymat w powiecie szczecineckim. Pierwsze miejsce wywalczyły dziewczęta, natomiast reprezentacja chłopców zajęła drugą lokatę. Opiekunami zespołów byli nauczyciele wychowania fizycznego Anna i Mariusz Kieling.

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Barwice, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.

            § 1. Rodzaj zadania

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

- wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

- środkach na otwarcie działalności gospodarczej,

- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,

W piątek 11 maja dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina” pod opieką Pani Elżbiety Zommer oraz Lidii Radziejewskiej odwiedziły nasz Urząd. Wizytę w ratuszu rozpoczęły od spotkania z Zastępcą Burmistrza Piotrem Sadurą oraz Inspektorem ds. Promocji i Turystyki Aleksandrą Kuśmierek. Rozmawialiśmy o fladze państwowej, herbie oraz funkcjonowaniu urzędu. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć kronikę gminną z lat 2011-2012 (czas kiedy się urodziły).

W tym roku Gmina Barwice świętuje XX – lecia partnerstwa z zaprzyjaźnioną niemiecką gminą Bad Malente. Obchody jubileuszu przypadną w terminie 23.06-01.07.2018 i odbędą się po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Sandra Woldt, to utalentowana, młoda dyskobolka reprezentująca Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy. Rzut dyskiem jest bardzo trudną konkurencją lekkoatletyczną, wymagającą ogromnej techniki oraz ogólnej sprawności fizycznej.  Sandra od roku doskonale radzi sobie z rzutem dyskiem. Na mityngu lekkoatletycznym w dniu 05.05.2018 r. w Białogardzie rzuciła dyskiem na rekordową odległość 34,61 m. To obecnie drugi wynik w kategorii dziewcząt 14 letnich w kraju.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamikro, małe i średnie przedsiębiorstwaz województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. złw ramach projektu„Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków” zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

28.04.2018 r. w Złocieńcu odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego klubów zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych oraz Międzyszkolnych Klubach Sportowych. W zawodach doskonale wystartowały dyskobolki reprezentujące GULKS Barwicach. Złote medale wywalczyły Sandra Woldt (młodziczka) posyłając dysk o wadze 0,75 gr.  na odległość 31, 27 m. oraz Zuzanna Łukasik (juniorka młodsza), która rzuciła dyskiem 1 kg. na odległość 24,25 m. W zawodach bardzo dobrze poza konkursem wystartowało dwóch weteranów klubu: p.

Do katalogu zawodów sportowych, w których barwiczanie  biorą aktywny udział dołączyła kolejna dyscyplina. Obok piłki możnej i lekkoatletyki  swój debiut zalicza kolarstwo górskie. 6 maja w Połczynie Zdroju odbyła się trzecia odsłona tegorocznej Zachodniej Ligii MTB 2018. Maraton ten, jest zaliczany do najtrudniejszych w całym cyklu zawodów. O randze zawodów świadczy także lista startowa zawodników z Mistrzem Polski w MTB na czele.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.05.2018 r. upływa termin płatności:

 • drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
 • piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
 • drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
 • drugiej raty czynszu dzierżawnego;

 

 Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

Dnia 28 kwietnia 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej Rega Arenie w Płotach odbyły się Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Miło nam poinformować o sukcesie uczennicy ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Barwicach Ewy Budny z klasy VI b, która zajęła I miejsce w I grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy I-VI i uzyskała awans do finału krajowego w dniach od 1do 3 czerwca w Świdwinie. Życzymy powodzenia w Finale Ogólnopolskim.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach weekend majowy rozpoczął się dźwiękami Marsza Mendelsona. 29 kwietnia w niedzielę słynny Marsz był wspomnieniem dnia ślubu i ceremonii, która miała miejsce 50 lat temu. Dnia, który świętowali Maria i Wiesław Gołuccy w towarzystwie najbliższej rodziny i znajomych. "Warto było przeżyć razem pół wieku - potwierdzają nasi Jubilaci- warto dla nas samych, warto dla dwóch synów, synowej, narzeczonej syna i wnuka Juliana, warto dla dzisiejszego dnia".

28 kwietnia w sobotę o godz. 16.00 w barwickim urzędzie stanu cywilnego zrobiło się radośnie, głośno i dostojnie. To za sprawą pięknego Jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa, który obchodzili Państwo Krystyna i Józef Żmurkiewiczowie z Barwic.

We wspaniałych nastrojach, w towarzystwie najbliższej rodziny Państwo Żmurkiewiczowie podziękowali sobie za wspólnie przeżyte lata, był mały pocałunek i wesoło odśpiewane przez gości "Wszystkiego najlepszego" i "Sto lat". 

28.04.2018 r. w Złocieńcu odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego klubów zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych oraz Międzyszkolnych Klubach Sportowych. W zawodach doskonale wystartowały dyskobolki reprezentujące GULKS Barwice. Złote medale wywalczyły Sandra Woldt (młodziczka) posyłając dysk o wadze 0,75 gr na odległość 31, 27 m  oraz Zuzanna Łukasik (juniorka młodsza), która rzuciła dyskiem 1 kg na odległość 24,25 m.

Ośrodek Kultury i Turystyki wraz z zespołem wokalnym PINESKI mają ogromną przyjemność zaprosić  na spotkanie z piosenką turystyczną. Poczujecie się jak na wędrownym szlaku i pośpiewacie z nami. Powędrujemy z Wami 29 kwietnia 2018 w sali miejskiej w Barwicach przy Placu Wolności. Wędrówkę rozpoczynamy o godz. 17.00.  Gwarantujemy świetną.  Wspólnie z zespołem PINESKI zaśpiewamy takie piosenki jak Stokrotka, Krajka, Bieszczadzki trakt, Bo ja mam tylko jeden świat czy Płonie ognisko, wszystko   z akompaniamentem gitary i ukulele.

Dnia 12 maja 2018r. (sobota) Urząd Miejski w Barwicach organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon.

16 kwietnia 2018 roku w Lubinie Prezes Zarządu klubu sportowego Błonie Barwice Grzegorz Tomaszewicz oraz wiceprezes Mariusz Dziwirski podpisali w obecności Prezesa Zarządu KGHM Zagłębie Lubin Roberta Sadowskiego oraz Dyrektora Akademii Krzysztofa Paluszka porozumienie o współpracy.

Porozumienie to dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie szkolenia grup młodzieżowych piłki nożnej oraz monitorowania rynku piłkarstwa młodzieżowego na terenie Polski.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 8.00 odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Nr XL z dnia 28 marca 2018r.

14 kwietnia 2018 r. w Barwicach odbyła się V edycja turnieju piłki siatkowej „Siatkarska pięćdziesiątka”. To okazjonalny, nietypowy, a jednocześnie nie często organizowany turniej, w którym mogą uczestniczyć drużyny mające w swoim składzie zawodników po pięćdziesiątce i więcej. W każdej drużynie nie zabrakło również siatkarzy po sześćdziesiątce, a najstarszy uczestnik turnieju był 67 letni pan Czesław Sinicki (Stary Chwalim).

Zwracamy się o pomoc w zebraniu środków na leczenie naszego mieszkańca Jakuba Żelazowskiego. Zbiórka prowadzona jest przez Fundację „Siepomaga” pod adresem:

https://www.siepomaga.pl/zyciejakuba

Historia choroby Jakuba

W sobotę 14 kwietnia 2018 odbył się Turniej Sołectw w tenisie stołowym. Gospodarzem Turnieju było sołectwo Nowe Koprzywno. Sponsorami imprezy byli : Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, Urząd Miejski w Barwicach, PPZ Przybkowo, Dwór Pomorski Luboradza oraz sołectwa. Udział wzięło 18 drużyn - razem ok 90 osób .Pierwsze miejsce i główną nagrodę- stół do ping-ponga, nagrody rzeczowe, upominki- zdobyło sołectwo Stary Chwalim.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programu "Społecznik 2018" zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18.04.2018 r.
(środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

 

 

Już w najbliższą sobotę 14 kwietnia 2018 roku odbędzie się Turniej Sołectw w Tenisa Stołowego w Dworze Pomorskim Luboradza, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach a gospodarzem sołectwo Nowe Koprzywno. Zapraszamy mieszkańców całej gminy do udziału oraz kibicowania. Dla uczestników i gości przewidziano poczęstunek.

14 kwietnia 2018 r. hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się V edycja turnieju siatkarskiego „Siatkarska pięćdziesiątka”. To okazjonalny i niepowtarzalny turniej, w którym uczestniczą doświadczeni  siatkarze. Prawo startu mają osoby po pięćdziesiątce . Tak jak w latach poprzednich zapewne nie zabraknie dużo starszych siatkarzy, którzy udowadniaj, że grać w siatkówkę można w każdym wieku.

Pod takim tytułem odbył się 7 kwietnia 2018 r. w Barwicach regionalny turniej piłki siatkowej. Turniej był dedykowany SŁAWKOWI JUDYCKIEMU. To chłopak z Barwic, który całe swoje życie poświęcił sportowi. Jako barwicki gimnazjalista osiągał wybitne sukcesy w skoku wzwyż. Dalsza sportowa kariera Sławka związana już była z piłką siatkową. Po ukończeniu szkoły mistrzostwa sportowego w Świnoujściu przez wiele lat grał w polskich klubach II ligowych. W 2017 r.

W załączeniu informacja o konsultacjach społecznych.

KOMUNIKAT - trening uruchamiania syren alarmowych w dniu 10.04. 2018r.

W dniu 10 KWIETNIA 2018r. o godz. 8.41 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Barwice na czas 1 minuty. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa.

Burmistrz Barwic inż. Zenon Maksalon 

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych świątecznie i radośnie było w barwickim urzędzie stanu cywilnego, a to za sprawą Jubilatów Państwa Ireny i Juliana Kizielewicz i ich gości, którzy postanowili uczcić swój Jubileusz 50-lecia małżeństwa. 

W świąteczne popołudnie 1 kwietnia 2018 Piotr Sadura z-ca Burmistrza Barwic i Renata Trembowelska kierownik urzędu stanu cywilnego uczestniczyli w uroczystości Jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa u Państwa Haliny i Józefa Ostrowskich. Jubileusz miał miejsce w sali miejskiej, gdzie wśród licznie zgromadzonej rodziny i przyjaciół Jubilatów Państwo Ostrowscy podziękowali sobie za wspólnie przeżyte pół wieku.

7 kwietnia 2018 r. w Barwicach odbędzie się V regionalny turniej piłki siatkowej mężczyzn. W siatkarski potyczkach uczestniczyć będą zespoły z Piły, Szczecinka, Czaplinka oraz Barwic. Wysoki poziom sportowy turnieju gwarantują siatkarze, którzy w swojej karierze sportowej grali w klubach II oraz III ligowych. Organizatorami turnieju są sympatycy piłki siatkowej w Barwicach, którzy zapraszają miłośników piłki siatkowej. Turniej odbędzie się   w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach od godz. 10.00

Mariusz Kieling

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach

Tematyka szkolenia:

1. „Programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne i działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne”.

2. „Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2007-2013 i 2014-20202”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenia dotyczące naborów grantowych 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G i 4/2018/G. Szkolenia te odbędą się:

04.04.2018
godz. 8:30, Urząd Miejski w Barwicach
godz. 13:00, Urząd Gminy w Grzmiącej

05.04.2018
godz. 14:00, Urząd Miejski w Białym Borze

09.04.2018
godz. 11:00, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

11.04.2018
godz. 13:00, Urząd Gminy Szczecinek

W sobotnie popołudnie Ośrodek Kultury i Turystyki był organizatorem Rodzinnych Warsztatów Wielkanocnych podczas których, każdy mógł wykonać własnoręcznie ozdobę świąteczną  np. mięciutkiego baranka, porzeźbić w jajku, wykonać wiosenne kwiatki z rzeczy z szufladki czy pomajsterkować ze stolarzem Benkiem . Każdy kto miał ochotę mógł wykonać własnoręcznie palmę wielkanocną. Można było również nabyć prześliczne upominki na kramiku wielkanocnym. Było czuć przedświąteczny czas.

24 marca 2018 r. w Sławnie odbyły się Halowe Mistrzostwa Sławna w skoku wzwyż. W zawodach wystartowało 12 skoczków z gminy Barwice, reprezentujących Szkołę Podstawową w Starym Chwalimiu oraz Gimnazjum w Barwicach. Sportowa rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach wiekowych. Uczestnikami konkursu poza skoczkami z gminy Barwice byli skoczkowie ze Sławna oraz Słupska.

15 marca 2018 roku w Dworze Pomorskim w Luboradzy, po około 3 – miesięcznej batalii rozegrany został półfinał i finał turnieju FIFA 18, do którego trafiło 4 zawodników w kategorii młodszej i 4 w kategorii starszej. Zawody rozegrane zostały w sali konferencyjnej na dużym ekranie ze świetnym nagłośnieniem, które oddawało prawdziwe piłkarskie emocje.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach naborów: 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G i 4/2018/G. Treści poszczególnych ogłoszeń wraz z załącznikami znajdują się na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków”

 

W  dniu 21 marca 2018 roku w  Urzędzie  Miejskim w Barwicach odbyły się eliminacje gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Barwic Piotr Sadura, który powitał wszystkich uczestników,  życząc im powodzenia i zajęcia jak najlepszych miejsc.

 Organizatorami eliminacji gminnych był  Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego   ZOSP RP                                 i  Urząd Miejski  w Barwicach .

Ochotnicza Straż Pożarna w Barwicach przypomina o zakazie wypalania traw.

Porządek obrad XLsesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 8.00

 Porządek obrad:

Na wszystkich chętnych czekamy 24 marca w Sali Miejskiej przy Placu Wolności 17, w godzinach 15.30-17.30. Chętni będą mogli własnoręcznie wykonać palmę wielkanocną (5,00 zł) czy też kreatywnie poszaleć na 4 stoiskach pod tajemniczymi nazwami: mięciutkie baranki, ażurowe pisanki, kwiaty z szuflady czy Benek Stolarz i jego przyjaciele (pakiet 10,00 zł).

2 marca w Dworze Pomorskim w Luboradzy odbyło się spotkanie zorganizowane przez klub sportowy Błonie Barwice, w którym udział wzięli przedsiębiorcy, sponsorzy klubu, władze samorządowe, zaproszeni goście a także gospodarze: zarząd, trenerzy oraz zawodnicy drużyny seniorów Błoni Barwice.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.03.2018 r. upływa termin płatności:
pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
trzeciej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
pierwszej raty podatku rolnego osób prawnych,
pierwszej raty czynszu dzierżawnego;

31.03.2018 r. upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu sportowego Błonie Barwice, które odbędzie się 16 marca 2018 roku o godzinie 18-tej w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach.

Prezes MGLKS Błonie Barwice 

Grzegorz Tomaszewicz

Już w najbliższy czwartek o godz. 17-tej w Dworze Pomorskim w Luboradzy odbędzie się wielki finał turnieju FIFA 18.

Udział wezmą: Mateusz Bujak, Mateusz Noga, Michał Kiełtyka i Daniel Stupak w kategorii młodszej oraz Bartek Frątczak, Jakub Cichowicz, Maciej Majewski i Bartek Grzeszczyk w grupie starszej.

Nagrody fundują: Krzysztof Filowiat - właściciel sklepu FILO, Piotr Sadura, Agencja Turystyczna Aga-Toma, Błonie Barwice, Zdrovit, Urząd Miejski w Barwicach

Fundacja im. S. Karłowskiego w Juchowie ogłasza nabór pracowników z niepełnosprawnościami gotowych do podjęcia pracy w zakładzie aktywności zawodowej

Wymagania:

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe)

- Wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności zatrudnienia w ZAZ lub na chronionym rynku pracy

Z okazji Dni Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni.

Życzymy aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze każdego dnia.Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Barwic

Po zwycięstwie w Halowym Turnieju „Dzikich Drużyn” zespół GKS „OLDBOYS” Barwice okazał się bardzo gościnny i w XIII Halowym Turnieju o Puchar Burmistrza Barwic zajął czwarte miejsce. Do ostatniego meczu ważyły się losy drugiej lokaty w Turnieju. Wygrana z Oldbojami ze Złocieńca dawała nam tą pozycję. Po zaciętym spotkaniu mecz zakończył się remisem i Oldboje ze Złocieńca zajęli drugie miejsce w Turnieju. Należy dodać, że bramkarz GKS „OLDBOYS” Barwice – Mariusz Ruzik cały Turniej rozegrał z poważną kontuzją kolana.

25 lutego 2018 roku rozegrany został w Barwicach ostatni - ósmy turniej z cyklu Halowych Turniejów Piłkarskich PARTNER CUP 2018. Organizatorem był: klub sportowy Błonie Barwice oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Partner” z Barwic. Współorganizatorem Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz Urząd Miejski w Barwicach. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Barwic Zenon Maksalon.

24 lutego 2018 r. w Toruniu odbyły się 27 Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Udany start w zawodach osiągnęli Anna i Mariusz Kieling w kategorii wiekowej 55+. Anna Kieling startowała w trzech konkurencjach lekkoatletycznych, zdobywając w każdej z nich medale Mistrzostw Polski. Złoty medal wywalczyła w biegu na 60 metrów przez płotki, srebrny w biegu na 200 m. oraz brązowy w biegu na 60 m.

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj.

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

Serdecznie zapraszamy wszystkich koneserów piłki nożnej na XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej "Oldboys", który odbędzie sie w najbliższa sobotę 3 marca 2018 r. w hali widowiskowo- sportowej w Barwicach.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 19 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Tematyka szkolenia:

1. „Płatności bezpośrednie”

2. „PROW”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 37 400 54 – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku.

Koło wędkarskie „LIN” w Barwicach zapraszam wszystkich chętnych członków koła na spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dniu 17 lutego2018 roku o godz. 17.00 w Barwicach przy ul. Zielonej 7 (w pomieszczeniu świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Osiedle”

Zarząd Koła

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie

z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.

W dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 8.00 odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XXXVII z dnia 20 grudnia 2017r. oraz  XXXVIII z dnia  28 grudnia 2017r.

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Granty przyznano z zakresu:

 1. Kultury fizycznej, sportu i Turystyki
 2. Edukacji publicznej, kultury oraz kultury fizycznej i turystyki      

 Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniach nr 246/247 Burmistrza Barwic z dnia 9 lutego 2018 r. (załącznik).

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:  „Szkoła nauki, przygody, współpracy”.

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szkoła nauki, przygody, współpracy”.

Celem projektu jest wsparcie 2 szkół  podstawowych (SP w Barwicach, SP w Piaskach) i gimnazjum poprzez zintegrowany system rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,  ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych; doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 350 uczniów oraz 45 nauczycieli.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni  wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

20 stycznia 2018 roku w Starym Chwalimiu odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Chwalimiu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją  podsumowująca ferie z Okitem. Tym razem myślą przewodnią zajęć był podwodny świat. Dzieci wykonywały dekoracje związane z tematem, łodzie podwodne, swoje portrety nurków. Nie zabrakło dobrych zabaw integracyjnych, a także- w tym roku udało się- zabaw na śniegu. Udaliśmy się do kina na zabawną bajkę o leniwym byczku Fernando. Zakończeniem zajęć był bal karnawałowy, na którym można było spotkać postacie z wodnego świata, jak i z bajek. W ostatnim dniu odbyła się rodzinna wycieczka do Gdyni.

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szkoła nauki, przygody, współpracy”. Celem projektu jest wsparcie 2 szkół podstawowych (SP w Barwicach, SP w Piaskach) i gimnazjum poprzez zintegrowany system rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych; doposażenie szkół oraz poniesienie kompetencji nauczycieli. Dofinansowanie projektu z UE: 815 994, 97 zł

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 12 lutego 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Tematyka szkolenia:

1. „Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej”.

2. „BHP”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 37 400 54 – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Szczecinku

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zaprezentować Państwu kolekcję banknotów, które były pełnoprawnymi środkami płatniczymi w tym okresie.

 Rozpoczynając od banknotów (biletów) Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego  (w obiegu do 30 listopada 1923 roku), poprzez emisję Banku Polskiego, a później Narodowego Banku Polskiego.

Kochani, podarowaliście Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14.747,43 złote , 70 euro oraz 3 kg innej waluty. Pieniądze dokładnie przeliczone i wpłacone. Teraz trzeba zrobić rozlicznie. Podczas 26 Finału WOŚP w Barwicach na ulicach miasta i gminy kwestowali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Barwicach, ze Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu, z Zespołu Szkół w Barwicach, z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach i Ośrodka Kultury i Turystyki.

20 stycznia 2018 rok w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Ireny i Romana Madej. Jubilaci zostali odznaczeni specjalnymi medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Andrzeja Dude Prezydenta RP. To wyróżnienie i wzór małżeństwa  dla innych. To dowód, że można wspólnie pokonać wszelkie trudności i iść razem przez życie z radością w sercu. Jubilaci uroczyście podziękowali sobie wzajemnie za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę.

W piątek 19 stycznia 2018 r. odbyło się tradycyjne już Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców Gminy Barwice. Wydarzenie będące inicjatywą Burmistrza Barwic Zenona Maksalona jest doskonałą okazją do podsumowania roku w barwickim biznesie, wymiany doświadczeń a także prezentacji dokonań. Jak co roku uhonorowano najbardziej wyróżniających się przedsiębiorców. Tegoroczne wyróżnienia zdobyli Bolesław Rybiński – „Firma Roku 2017”, Edward Kucharski oraz Marcin Nowakowski. Specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę złożono na ręce p.

W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

2) mężczyzn  urodzonych w latach 1994 - 1998,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

W zimowej przerwie feryjnej 15.01-26.01.2018 r. Osrodek Kultury i Turystyki zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na zajęcia "W podwodnym świecie". Poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 11:00 - 14:00. Przeniesiemy się w podwodny świat, którego sami będziemy twórcami. Mnóstwo zabawy, kreatywnego myślenia, pozytywnej energii. Zapisy w Ośrodku Kultury i Turystyki oraz telefonicznie: 94 373 60 25.

W dniach 6-7 stycznia 2018 roku w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyły się warsztaty bramkarskie, które poprowadzili trenerzy Siergiej Szypowski oraz Kacper Tomaszewicz. Udział wzięło 16 młodych goalkeeperów, którzy w pocie czoła solidnie przepracowali w ciągu dwóch dni 4 jednostki treningowe. Był również czas na zajęcia teoretyczne, a także element sportowej rywalizacji pomiędzy bramkarzami. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty.

17 grudnia 2017 r. w Toruniu odbyły się 2 Halowe Drużynowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Drużynowy charakter zawodów polegał na rywalizacji województw. Województwo zachodniopomorskie zajęło wysokie IV miejsce w kraju. W zawodach uczestniczyła reprezentantka GULKS Barwice Anna Kieling, która startowała w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych (bieg na 60 m. przez płotki oraz w biegu 60 m.)   w kategorii K-55.W biegu płotkarskim p.

Burmistrz Barwic działając na podstawie uchwały Nr XXXVI/203/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn zm.) ogłasza Otwrty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Burmistrz Barwic działając na podstawie uchwały Nr XXXVI/203/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn zm.) ogłasza Otwrty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 

 

21 grudnia 2017 roku w hali Zespołu Szkół w Barwicach rozbrzmiały przepiękne kolędy oraz utwory o tematyce świątecznej.

25 grudnia 2017 roku na Sali Miejskiej w Barwicach  odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Teresy i Jerzego Ołubek. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo to właśnie na tej sali Pani Teresa i Pan Jerzy spotkali się ponad 50 lat temu na zabawie tanecznej i tak zaczęła się ich wielka miłość.  Muzyka i taniec już na zawsze towarzyszyły im w ich wspólnej drodze życia. Nie tylko lubią , ale też są uzdolnieni muzycznie.

Dnia 20 grudnia 2017 roku Sołtys z Radą Sołecką oraz wsparciem świetlicy wiejskiej zorganizowali uroczystą Wigilię dla Starszych i Samotnych sołectwa Stary Chwalim.Spotkanie rozpoczęli uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez p. Jolantę Wieliczko. Życzenia świąteczne złożył Przewodniczący Rady Miejskiej p. Edward Trejnis oraz sołtys Iwona Rykaluk.

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Nr XXXVI z dnia 29 listopada 2017r.

21 grudnia 2017 o godzinie 17-tej odbędzie się ostatni, organizowany przez Zespół Szkół w Barwicach Koncert Świąteczno-Noworoczny. Udział w nim wezmą: przedszkolaki z Przedszkola Bajkowa Kraina z Barwic, Zosia Bilińska, Martyna Parszczyńska, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, zespoły z Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, Zuzanna Kołomyjec, zespół School Stars, absolwenci ZS Paulina Kinasiewicz, Ewa Olkowska - Styś, Krystian Czaplicki, a także goście specjalni Krzysztof Tomaszewicz oraz Ania Mural.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.

W załączeniu.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących minionego okresu

i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia

i sukcesów z podjętych wyzwań.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Barwic

            Edward Trejnis                          Zenon Maksalon

 

09 grudnia 2017 r. w Koszalinie odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej. W zawodach uczestniczyły zespoły z regionu koszalińskiego. Zgodnie z regulaminem prawo gry w turnieju mieli zawodnicy w wieku powyżej 50 - tki. W turnieju uczestniczył zespół siatkarski z Barwic, który zajął w generalnej klasyfikacji piąte miejsce.

Skład zespołu: Zbigniew Urbanowicz, Waldemar Liszka, Piotr Pawelski, Jacek Judycki, Edward Urbaniak, Jarosław Świercz

 

Tekst: Mariusz Kieling

W dniu 08.12.2017 r. w Szczecinku odbyły się V Otwarte Halowe Mistrzostwa Szczecinka w skoku wzwyż. W konkursie uczestniczyli uczniowie barwickich szkół podstawowych oraz gimnazjum. Ustanowili wiele wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych. Łącznie zdobyli 16 medali. Najwartościowsze wyniki zdobyli: Gracjan  Murawski (Gim. Barwice) 180 cm. oraz Zuzanna Piątek (SP Stary Chwalim) 120 cm. Opiekunami skoczków wzwyż byli Łukasz Zając Stary Chwalim oraz Mariusz Kieling Gimnazjum Barwice.

Dnia 9 grudnia 2017 roku uczennice ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach uczestniczyły w II Drużynowych Mistrzostwach w Halowym Trójboju LA, który odbył się w tunelu lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku.

W zawodach wystartowały dwie drużyny z SP Barwice oraz drużyny SP 7 Szczecinek, SP 1 Szczecinek, SP Turowo.

Drużyna składała się z czterech zawodniczek w kat. dziewcząt i czterech zawodników w kat. chłopców.

Tegoroczny Kiermasz Mikołajkowy odbył się 3 grudnia na Placu Wolności w Barwicach.  Było urokliwie. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji: stoiska świąteczne, pracownia artystyczna, mikołajowa poczta, zagroda św. Mikołaja z żywymi reniferami. Dla dzieci został przygotowany program interaktywny Mikołajki z Tulinkami. Zarówno dzieci jak i dorośli doskonale się bawili. Nie zabrakło oczywiście naszych Okitek i ich starszych koleżanek z Pinesek i Piątki Plus.

W dniu 06.12.2017 r. w Zespole Szkół w Barwicach odbył się Mikołajkowy konkurs z wiedzy o wędkarstwie i ekologii.

Do konkursu i wstępnego testu przystąpiło osiemdziesięciu gimnazjalistów, z których wyłoniono trzydziestu z największą liczbą poprawnych odpowiedzi. Ta trzydziestka podjęła rywalizację, z której siedmiu uczniów było najlepszych:

 - Alicja Jarosz / 17 pkt

- Wiktoria Hyz / 17 pkt

- Jakub Tomaszewicz / 17 pkt

- Hubert Gwozda / 16 pkt

- Bartłomiej Grzeszczyk / 16 pkt

Dnia 2 grudnia 2017 roku uczniowie SP Barwice i zawodnicy klubu ULKS Barwice uczestniczyli w Jarosławcu nadmorskiej miejscowości województwa pomorskiego w młodzieżowych biegach ulicznych w ramach XVII Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego – Powitanie Zimy 2017.

Dnia 01 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Barwice w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS.

W turnieju wzięli udział uczniowie z klas IV – VII ze Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach, Szkoły Podstawowej  w Piaskach i Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu. Rywalizacja odbywała się w czterech kat. wiekowych - rocz. 2007 i młodsi, 2006, 2005, oraz 2004 i starsi.

18 listopada 2017 r. koło Emerytów i Rencistów w Barwicach obchodziło jubileusz 10-lecia powstania. Gdy w listopadzie 2007 roku członkowie założyciele w liczbie 28 osób zawiązali koło nie spodziewali się, że po 10 latach będzie ich już 120.

Na uroczystość w Sali Miejskiej w Barwicach przybyli:

Powiat Szczecinecki reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY TY”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Barwice reprezentowaną przez MGOPS w Barwicach.

02 grudnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbył się mikołajkowy turniej piłki siatkowej. W turnieju uczestniczyły trzy zespoły siatkarskie, które grały systemem „każdy z każdym”. Wszystkie spotkania były bardzo zacięte, a uczestnicy turnieju wykazali duże umiejętności oraz doskonałą kondycję fizyczną. Najstarszym uczestnikiem turnieju był 71 – letni p. Bogdan Madej ze Starego Chwalimia. Organizatorem turnieju był Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach.

Burmistrz  Barwic  ogłasza: na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 30 listopada 2017 roku zostanie  wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Ponadto wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach –www.barwice.pl-BIP.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do udziału   w kiermaszu, który odbędzie się 3 grudnia 2017na Placu Wolności  w godzinach 15.00-18.00.

17 listopada 2017 r.  w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbyły się XII Halowe Mistrzostwa Barwic w skoku wzwyż pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach. W konkursie uczestniczyło 39 skoczków wzwyż, którzy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Skakali zawodnicy z gminy Barwice oraz zaproszeni skoczkowie ze Szczecinka oraz Sławna. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie sportowym.

W dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXXV z dnia 25 października 2017r.

6. Wolna trybuna dla radnych powiatu szczecineckiego.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego 21 listopada, składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym, najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego Święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi była dla Was prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy,
by zawsze budziła szacunek ze strony tych, którzy doświadczą jej dobrych skutków.

3 lata szybko upłynęły i powoli zbliżamy się do końca realizacji programu Kluby Sportowe Orange. Była to z pewnością wielka przygoda i ogromna satysfakcja móc rywalizować z 100-ką klubów sportowych z całej Polski.

Jak co roku na ulicach przyległych do Szkoły Podstawowej im prof. Władysława Szafera w Barwicach odbyły się XV Biegi Uliczne Miasta i Gminy Barwice z okazji Święta Niepodległości Polski patronatem Burmistrza Barwic i Kampanii ZTU. Zawody przeprowadzone zostały 9 listopada 2017r. i były symbolicznym upamiętnieniem rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

Na terenie boiska Orlik 2012 o godzinie 900  odbyło się otwarcie imprezy biegowej.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenia:

1/Prowadzenie produkcji rolniczej na obszarach szczególnie narażonych (OSN) (Z.1.N.1)

2/Program rolnośrodowiskowo – klimatyczny  i rolnictwo ekologiczne.

które odbędą się 27 listopada 2017 r. od godziny 10:00 (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z II Balu Niepodległości w Barwicach.

Autor zdjęć: Dariusz Nowak FOTO NOWAK Połczyn-Zdrój

10 listopada o godz. 21.00 w Barwicach rozpoczęły się obchody Narodowego Święta 99 rocznicy Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W centrum miasta władze samorządowe, księża,  mieszkańcy Gminy Barwice i goście wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski i Hymn Polski. W pięknej scenerii i powadze wciągnięta na maszt została nasza flaga państwowa. O wyjątkowości dnia 11 listopada, o historii Polski, Polakach i świętowaniu wolności mówili Zenon Maksalon Burmistrz Barwic i Krzysztof Lis Starosta Powiatu Szczecineckiego.

Miło nam poinformować, że nasza mieszkanka, reprezentantka ULKS Barwice Aleksandra Rudnikowicz zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, podczas odbywającego się 11 listopada, PKO Grand Prix Gdyni – Bieg Niepodległości. Ola biegła na dystansie 10 km.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów

W dniu 4 listopada 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbyły się Mistrzostwa Barwic w tenisie stołowym. W turnieju uczestniczyło 33 zawodników, którzy rywalizowali w siedmiu kategoriach wiekowych. Najstarszym uczestnikiem zawodów był 71 – letni p. Józef Jakubowski, który udowodnił swoją sportową formą oraz umiejętnościami, że można aktywność fizyczną kultywować w każdym wieku. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki ufundowane przez Urząd Miasta w Barwicach.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Barwicach podzielono na 2 dni. 11 listopada tradycyjnie uczczono Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, po której delegacje przedstawicieli: Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, oświaty, Straży Pożarnej, NSZZ Rolników Indywidualnych, Ośrodka Kultury I Turystyki złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 70 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Poczty sztandarowe poprowadził ks. Proboszcz Tomasz Jaskółka. O oprawę artystyczną uroczystości zadbał Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach.

W dniach 28-29 października w Barwicach odbyła się pierwsza kursokonferencja dla trenerów bramkarzy, prezesów klubów, skautów oraz managerów piłki nożnej. Część teoretyczna odbyła się w przepięknym miejscu - Dworze Pomorskim w Luboradzy. Swoje prelekcje mieli trenerzy z Polski i Anglii: Siergiej Szypowski, Steven Potts, Damian Wróbel oraz Marek Aleszko.

Miło nam poinformować dnia 5 listopada 2017 w ramach AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 rozegrany został bieg na 5 km w którym zawodniczka ULKS Barwice Aleksandra Rudnikowicz zajęła 8 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet z czasem 19,33 min. Natomiast w klasyfikacji K18 (16-19 lat) wywalczyła 1 miejsce. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn uplasowała się na 49 miejscu. Bieg ukończyło 799 zawodników w tym 483 kobiety. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych startach.

W Dniu Wszystkich Świętych w gminie Barwice kwestowali nasi samorządowcy. Celem przeprowadzonej już po raz siódmy zbiórki była budowa hospicjum przy parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu. Środki, które udało się zebrać w tym roku przeznaczone będą na wykończenie i uruchomienie placówki.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: „Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: „Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: „Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego przez Gminę Barwice.

Przedstawiamy relację fotograficzną z realizacji inwestycji: „Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego przez Gminę Barwice.

31.05.2016 podpisano umowę na realizację zadania: „Przebudowa dróg- ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego przez Gminę Barwice.

Wartość zadania to 4 239 825,41 zł, a wartość dofinansowania - 2 697 800,00 zł.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że 15.11.2017 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych, czwartej raty podatku rolnego osób prawnych, czwartej raty czynszu dzierżawnego.

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach:

82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

Uwaga !!!

Oprócz tradycyjnych uroczystości patriotycznych dla mieszkańców i gości przygotowano prawdziwą niespodziankę w postaci widowiska laserowo – multimedialnego z efektami pirotechnicznymi, które odbędzie się 10 listopada 2017 r. o godz. 21.00 na Placu Wolności.

Serdecznie zachęcamy do udziału w obchodach Święta Niepodległości, które w tym roku zaplanowano na dwa dni. Oprócz tradycyjnych uroczystości patriotycznych dla mieszkańców i gości przygotowano prawdziwą niespodziankę w postaci widowiska laserowo – multimedialnego z efektami pirotechnicznymi.

10 LISTOPADA

16.00  Znasz swój kraj - gra miejska

19.00  II BAL NIEPODLEGŁOŚCI sala miejska (biletowany)

21.00  UROCZYSTOŚĆ  PATRIOTYCZNO-MULTIMEDIALNA NA PLACU WOLNOŚCI Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW I GOŚCI

31.10.2017 w Urzędzie Miejskim w Barwicach  odbyło się podsumowanie projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” wany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska jako Lidera i Partnerów: 4 C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.”oraz podpisano Porozumienie ustanawiające partnerstwo na rzecz rewitalizacji Gminy Barwice.

W związku z realizacją zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barwice w latach 2016-2017. firma Remondis Sanitech Sp. z o.o. Oddział Barwice zobowiązana była  do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów. Zajęcia edukacyjne odbyły się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Barwice. Cykl warsztatów ekologicznych dotyczył głównie tematyki segregacji śmieci i dbania o porządek wokół najbliższego otoczenia.

W dniu Wszystkich Świętych po raz kolejny  na gminnych cmentarzach odbędzie się kwesta na rzecz budowy hospicjum przy parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu. Podczas jej trwania barwiccy samorządowcy będą zbierać pieniądze na jego wyposażenie.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn: „Budowa targowiska miejskiego w Barwicach wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-gospodarczego i drogi”. Nowe targowisko zlokalizowane będzie na terenie za marketem „Biedronka” (wjazd od ulicy Rzecznej). Infrastruktura będzie obejmowała m.in: budynek zaplecza targowiska, plac targowy wraz z wiatami targowymi, parkingi, ogrodzenie.

10 najlepszych Klubów Sportowych Orange, spośród 100 działających w całej Polsce, spotka się w Warszawie podczas Pucharu Orange. Rozgrywki odbędą się 28 października w hali sportowej OSiR Włochy (ul. Gładka 18). W zawodach weźmie udział klub z województwa zachodniopomorskiego: Błonie Barwice. Młodzi zawodnicy spotkają się z gwiazdami sportu: Jerzym Dudkiem, Mileną Radecką, Arturem Siódmiakiem, Marcinem Urbasiem i Tomaszem Jankowskim.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenie rolnicze, które odbędzie się 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROPOLU   

Tematyka szkolenia:

1. Dziedzictwo kultury materialnej wsi (wieńce nagrobne)

2. Rachunkowość podatkowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 374 00 54 – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Szczecinku

W celu propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacji fantastycznej formy rekreacji jaką jest dogtrekking, 7 października br. odbył się „I Zachodniopomorski DogTrekking Polne 2017”. Zawodnicy mogli poznać jedną z najpiękniejszych, przyrodniczych pereł Drawskiego Parku Krajobrazowego, bowiem trasy biegu wiodły przez Rezerwat Przyrody Przełom Rzeki Dębnicy.

W dniu 25 października 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXXV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XXXIII z dnia 18 września 2017r. oraz
Nr XXXIV z 27 września 2017r.

W sobotę 14.10.2017 Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisał umowę o dofinansowanie „Budowy przystanku autobusowego w Barwicach  wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym”. Wartość inwestycji to 442 tysiące złotych. Wnioskowana kwota wynosi 376 tysięcy złotych.  Realizacja zadania przypadnie na 2018 rok. Wsparcie finansowe pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zdjęcie: iszczecinek.pl

Na zaproszenie Burmistrza Barwic Zenona Maksalona do Barwic w dniach 6-8 października 2017 r. przyjechała ośmioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Bad Malente w Niemczech. Gościliśmy Z-ce Burmistrza Bad Malente Jurgen Redepenning, przedstawicieli samorządu oraz stowarzyszenia Futura Baltica.  

Celem wizyty było wzmocnienie obustronnej współpracy oraz omówienie konkretnych przedsięwzięć podejmowanych przez miasta partnerskie, w szczególności dotyczących przyszłorocznego XX jubileuszu współpracy.

Mimo, że mamy „już” 20 lat wciąż jesteśmy kreatywni, a co za tym idzie pracujemy z pasją, tworzymy, bawimy się i podejmujemy nowe wyzwania w terapii .  Uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy Słoneczko przeżywali ważny dzień, pełen wzruszeń i pozytywnych emocji związanych z obchodami 20-lecia działalności.

Trzy drużyny sztafetowe z terenu gminy Barwice dnia 12 października 2017r. uczestniczyły na terenach OSiR-u Szczecinek w Mistrzostwach Powiatu Szczecineckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych na dystansie 10x800 m w ramach Igrzysk Dzieci.

6 października 2017 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Halowego Konkursu Skoku Wzwyż pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. To jedyny w swoim rodzaju konkurs integracyjno – pokazowy, w którym uczestniczą skoczkowie niepełnosprawni ze skoczkami pełnosprawnymi. Rywalizują jednocześnie kobiety i mężczyźni w różnych kategoriach wiekowych. Konkurs rozgrywany od kilku lat pod nazwą WIELKIE SKAKANIE W MAŁYCH BARWICACH.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenia:

 1.  Przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach rolnych.
 2.  Ubezpieczenia społeczne rolników.

które odbędą się 23 października 2017 r. od godziny 10:00 (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej  w Parchlinie.

Serdecznie zapraszamy

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Barwicach przypomina o konieczności wnoszenia opłaty za miejsce grzebalne w celu zachowania prawa do grobu po upływie 20 lat. Następstwem braku opłaty za przedłużenie ważności miejsca będzie likwidowanie grobów nieponowionych .
Informujemy także o możliwości rozłożenia na raty opłat za przedłużenie prawa do grobu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barwice oraz Zarządzenia nr 208/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu  współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gmi

           W sobotnie południe 30 września  świętowaliśmy jubileusz małżeństwa - Złote Gody Państwa Marii i Stanisława Serwetów. I tak, jak dokładnie 50 lat temu była to sobota 30 września 1967r. W uroczystości Jubilatom towarzyszyła rodzina i przyjaciele.  Wszystkie uroczystości jubileuszowe małżeństwa wzbudzają w nas podziw i szacunek. Są piękne, wzruszające i pełne wspomnień.  

Obszar: województwo zachodniopomorskie
Ważność: od 2017-10-05 14:00:00 do 2017-10-05 23:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, z południowego zachodu skręcającego na północno-zachodni.
Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr)

WYZNACZONE MIEJSCA ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 14 październik 2017 r. godz. 8:00 

Teren wiejski:

Dnia 4 października 2017r. na przyległych terenach szkolnych odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Barwice w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych na dystansie 10x800 m.

W rywalizacji uczestniczyły sztafety ze Szkoły Podstawowej Barwicach i Starym Chwalimiu.

Tak jak w poprzednich latach ponownie najlepsze okazały się zarówno sztafety dziewcząt jak i chłopców ze Szkoły Podstawowej Barwicach. Za udział w zawodach każdy zawodnik otrzymał medal wg zajętego miejsca.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Miasta Szczecinek

zapraszają na spotkanie biznesowe pomiędzy zachodniopomorskimi naukowcami oraz przedsiębiorcami „Skok po innowacyjność: biznes + nauka”,

które odbędzie się we wtorek 24 października 2017 roku o godz. 10:30w Centrum Konferencyjnym Zamek przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne.

Klub Błonie Barwice wśród wielkich finalistów Pucharu Orange w Warszawie. W dniach 26-27.10.2017 dziesięciu zawodników oraz dwóch trenerów weźmie udział w rozgrywkach finałowych. Warto dodać, że w ogólnej punktacji po blisko 3 letniej rywalizacji klub Błonie z dorobkiem 31802 punkty zajmuje 2 miejsce spośród 100 klubów Orange !!!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich miłośników leśnych przebieżek z psem na piękne tereny Pojezierza Drawskiego. Trzy trasy biegu, które zostały wyznaczone, wiodą przez zróżnicowany obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu Przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy”. Wydarzenie ma na celu propagować zdrowy i aktywny tryb życia oraz popularyzować fantastyczną formę rekreacji jaką jest dogtrekking.

W dniach 21-24 września 2017 roku klub sportowy Błonie miał przyjemność gościć w Barwicach trenerów z Anglii Damiana Wróbla oraz Stevena Pottsa.

Za nami kolejna odsłona Europejskiego Tygodnia Sportu. Od wtorku do czwartku (26.09. - 28.09.) na obiekcie Orlik w Barwicach odbyły się zajęcia sportowe. Najmłodsi uczestnicy w wieku 4-7 lat bawili się w "myśliwego" (zawodnik zbija piłki pozostałym kolegom) oraz w "strażnicy i łowcy" (grupa strażników pilnuje skarbów a łowcy próbują im je odebrać , jeśli łowca zostanie złapany musi wykonać określone zadanie). Późnym wieczorem starsi zawodnicy wzięli udział w grze koszykarskiej tzw. "Oczko" . Kto pierwszy uzyskał 21 pkt.

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w imieniu swoim oraz zaprzyjaźnionej Grupy Nieformalnej informuje o zakończeniu cyklu spotkań pt. „Tradycja naszym bogactwem” realizowanych w ramach Programu Społecznik. W ramach projektu zrealizowane zostały trzy warsztaty: w Turowie, Juchowie oraz Gwdzie Wielkiej, które zgromadziły w sumie ponad 100 uczestników. Wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy.

06 października 2017 r. odbędzie się XII Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwyż pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego.

11 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Zamieszczamy pakiety informacyjne na temat możliwości współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W przyszłości materiały te będą też przygotowane w atrakcyjnych graficznie formach i będą udostępniane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  informuje, że z dniem 24.09.2017 r. woda w sieci wodociągowej w miejscowości Chwalimki jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W dniu 27 września 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22, o godz. 8.00.

  Porządek obrad:

Trwa chlorowanie wody w m. Chwalimki. Woda nadal nie jest zdatna do spożycia. Woda do celów spożywczych dostarczana będzie do miejscowości zgodnie z załączonym harmonogramem.

16 września 2017 roku odbyły się w Juchowie Dożynki Powiatowo – Gminne. Tradycyjnie wydarzenie poprzedziła msza święta w Kościele pw. Św. Antoniego w Juchowie. Następnie korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli m.in. Senator Piotr Zientarski, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis, Burmistrz Barwic Zenon Maksalon oraz Burmistrzowie i Wójtowie pozostałych gmin powiatu szczecineckiego udał się na plac imprezy aby rozpocząć ceremoniał dożynkowy.

Naszą gminę reprezentowali:

Burmistrz Barwic ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017-2023.

Zrealizowanie swoich marzeń, szczególnie tych wymagających poświęcenia, samozaparcia oraz ogromnego wysiłku, to wieka życiowa wartość. Przebiegnięcie pełnego maratonu tj. 42,195 m., to nie jest prosta sprawa. Dwa lata przygody z bieganiem, to czas nowych doświadczeń, poznania swoich możliwości oraz granic wytrzymałości. Pokonanie kilku tysięcy kilometrów w różnych warunkach atmosferycznych, upadki – (min.

Miło nam poinformować, że nauczyciel wychowania fizycznego i trener Sylwester Szymański w dniu 10 września 2017 r. w stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu reprezentując Szkołę Podstawową im. prof. Władysława Szafera w Barwicach i klub ULKS Barwice i ukończył 35. PKO WROCŁAW MARATON (42 km i 195 m) w ramach, którego odbyły się 16 Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Maratonie.

Burmistrz  Barwic  ogłasza: Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 28 września 2017 roku zostanie  wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94)  7137511.

W dniu 10 września 2017 roku w Goleniowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w LA. W zawodach wystartowała grupa lekkoatletów reprezentujących Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach. W zawodach uczestniczyli lekkoatleci z dwóch województw : wielkopolska i zachodniopomorskie. Najwartościowszy wynik uzyskała Zuzanna Łukasik w rzucie dyskiem – 28,99 cm, zajmując IV miejsce. Do brązowego medalu zabrakło Zuzannie tylko 20 cm.

Trzeciego dnia festiwalu w Barwicach spotkali się uczestnicy zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu szczecineckiego. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe happening odbył się w sali miejskiej. Gości piosenką „Jesteśmy razem” powitały wokalistki Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach. Wśród uczestników spotkania byli pracownicy PCPR Szczecinek jak również radni powiatowi pani Ewa Nowosielska i Mariusz Kieling. Obecność pana Mariasza nie była przypadkowa.

10 września na kompleksie boisk sportowych w Barwicach odbył się Dzień Sportu na Orliku. Udział wzięli zawodnicy z najmłodszych grup młodzieżowych Błoni Barwice i ich rodzice oraz dzieci, które nie są zrzeszone w klubie. Rodzice upiekli ciasta, przygotowali poczęstunek, a także byli gospodarzami imprezy. Całość poprowadził trener Błoni Barwice będący również animatorem na Orliku Jacek Noga wraz z asystentem Maćkiem Kondratowiczem.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.09.2017 r. upływa termin płatności:
trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
trzeciej raty czynszu dzierżawnego;

Należności należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach

82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Europa – energia z natury” w ramach programu Erasmus+ składamy serdeczne podziękowania rodzicom uczniów Zespołu Szkół w Barwicach oraz całej społeczności lokalnej gminy Barwice za pomoc w realizacji projektu, życzliwe przyjęcie podczas pobytu zarówno uczniów (międzynarodowe spotkanie młodzieży) jak i nauczycieli (międzynarodowe spotkanie projektowe).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy
z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji – usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, które odbędzie się
22 września
br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Burmistrz Barwic ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie w aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010- 2017.

2 września 1945 roku (w ówczesnym dniu wspomnienia św. Stefana Węgierskiego) w naszym mieście została odprawiona pierwsza Msza święta. Stąd wspominany wówczas święty została uznany za patrona naszej parafii. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył w tym roku biskup Krzysztof Włodarczyk. Została ona odprawiona o godz. 11.00.

17.10.2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się szkolenie wstępne w ramach projektu "Szansa na rozwój - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3”.

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na cykl spotkań pt. „Tradycja naszym bogactwem” realizowanych w ramach Programu Społecznik wspólnie przez LGD oraz zaprzyjaźnioną Grupę Nieformalną. Podczas spotkań zaplanowanych jest wiele atrakcji m.in. Występ artystyczny Zespołu Ludowego, omówienie procesu technologicznego oraz rejestracji produktów na Listę Produktów Tradycyjnych oraz prezentacja produktów z LPT z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem  jak również podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 06.09.2017 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach. Zgodnie z ust.

Juz szósty rok z rzędu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku jest organizatorem Małego Festiwalu Filmowego Integracja TY i Ja. W tym roku po raz pierwszy Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy "Słoneczko" spotkają się na happeningu zorganizowanym z tej okazji.

Już w najbliższy piątek 08.09.2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się szkolenie wstępne w ramach projektu "Szansa na rozwój - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3”.

31 sierpnia na zakończenie wakacji na obiekcie Orlika w Barwicach odbył się Turbo Kozak . Jest to widowiskowa zabawa składająca się z kilku punktujących konkurencji :

"Sam na Sam" - zawodnik musi wygrać pojedynek z bramkarzem - ma 3 podejścia. Za każdego gola przyznaje się 7 pkt.

"Rzuty karne" - zawodnik wykonuje 3 rzuty karne. Każdy gol to 5 pkt.

"Karny w ciemno" - zawodnik wykonuje jeden rzut karny, mając zawiązane oczy  10 pkt. za gola.

Ogłoszenie dotyczące utrudnień w ruchu drogowym, które wystąpią w dniu 2 września 2017 roku (w sobotę) w związku z Odpustem i „Parafiadą” z okazji święta, Świętego Stefana Króla Węgierskiego,  Patrona Parafii Rzymskokatolickiej w Barwicach.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Właściciele Firm!

26 sierpnia 2017 r. w Białogardzie odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików w lekkiej atletyce. Bardzo dobrze w zawodach wypadli lekkoatleci z Gimnazjalnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Barwicach, którzy zdobyli pięć medali.

We wtorek 22 sierpnia odbyła się wycieczka do Pomerania Fun Park w Pyszce. Wzięło w niej udział 51 osób z pięciu miejscowości gminy Barwice ( Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Barwice, Polne i Ostrowąsy ), w tym 42 dzieci. Jako, że była to wycieczka organizowana przez biblioteki, na początek odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenia informacyjne w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) dot. operacji w zakresie:

Drogi uczniu jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód lub przyuczenie do określonego zawodu         i jesteś  w wieku  15-18 lat, masz problemy z nauką lub trudną sytuację rodzinną ,

to  Hufiec Pracy w Szczecinku czeka na Ciebie, 

Zapraszamy !

 

Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku

ul. Kościuszki 47-49

tel. 94 71 27 940

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 5/2017.

2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

3. Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 4/2017.

2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 28 sierpnia 2017r.

3. Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.

Od 8-10 września odbędą się XXX Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2017.  W ich trakice zaplanowane następujące wydarzenia:

1. Pokaz Alpak

2. Pokaz Psów Ras Myśliwskich

3. IV Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego

4. Pokaz Sokolniczy

5. Seminarium pszczelarskie

Szczegóły w załączeniu

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy 27 sierpnia (niedziela) na Plac Wolności w Barwicach na „Pożegnanie Lata”

W programie:

- malowanie twarzy

- balonowa Ciotka Klotka

- zabawy z chustą animacyjną

- bum bum rurki

- konkursy i zabawy

- tańce Mini Disco dla dzieci z elementami zumby

- zamykanie w bańce mydlanej

Wraz z animatorami z Edu Art & Fun przeżyjmy to jeszcze raz!

Bądźcie z nami!!!

Już 2 września 2017 na Placu Wolności w Barwicach odbędzie się Parafiada 2017, którą poprzedzi Msza Święta Odpustowa o godz. 11.00, przewodniczyć jej będzie ks. bp Krzysztof Włodarczyk.

Tegoroczny program przygotowano z myślą o najmłodszych jak i tych trochę starszych. Nie zabraknie stoisk interaktywnych, warsztatów tematycznych, prezentacji policyjnych, strażackich oraz motocyklowych.

To wszystko w towarzystwie licznych stoisk gastronomicznych, dmuchanych zamków i wspaniałej oprawy artystycznej, wystąpią:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 3/2017.

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie, w tym w nocy z 18 na 19 sierpnia bieżącego roku, na terenie województwa zachodniopomorskiego sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominamy, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszc

04 września 2017 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna

15-28 stycznia 2018 r. – Ferie zimowe

Burmistrz  Barwic  ogłasza: na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 29 sierpnia 2017 roku został  wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Tym razem bardziej swojsko, wiejsko i rodzinnie.

Wybierzemy Miss wianka, nauczymy się wyrabiać sery, posłuchamy biesiadnej muzyki a Pan Piotr zbombarduje nas cukierkami ze swojego modelu samolotu.

Od 1994r. rokrocznie nieodłączną częścią Jarmarku św. Dominika w Gdańsku  jest Międzynarodowy Bieg św. Dominika. To hit sportowego lata na wybrzeżu, uznawany w swojej klasie za najbardziej atrakcyjną imprezę biegową w Polsce.

Informujemy, że w dniu 04.05.2018r. ( piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Od 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  2017/2018.

Przedstawiamy informacje dotyczące stypendiów oraz zasiłków szkolnych na rok szkolny 2017/2018.

W załączniku znajdą Państwo również wnioski do pobrania.

                                            

 

Dzień 4 sierpnia 2017 zapisał się dużymi literami w historii klubu Błonie Barwice.

Konkurs „Najładniejsza Posesja” organizowany jest w naszej gminie od wielu lat. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 21 posesji, w kategoriach:
• posesja w mieście
• posesja na wsi...
• zabudowa wielorodzinna
• gospodarstwo rolne
• balkon

Kochani Dni Barwic za nami. Mamy nadzieję, że bawiliście się co najmniej dobrze bo w przygotowanie dla Was tegorocznej imprezy włożyliśmy bardzo dużo serca i pracy.

Już jutro od godz. 16.15 finałowy koncert Dni Barwic - Hawaii Party. Będziemy zaklinać deszcz i przywoływać piękna słoneczna pogodę, zamieniając park miejski w tropikalną wyspę. Nie zabraknie nowości i niepodzainek. Tegroczna gwiazda wiczoru do Long&Junior godz. 20.30, który potrafi poderwać  największych przeciwników tańca i dobrej zabawy.

Harmonogram:

Szanowni Państwo z przyczyn od nas niezależnych związanych bezpośrednio z innymi zobowiązaniami zespołu, koncert Long&Junior w trakcie Dni Barwic – Hawaii Party 29.07.2017 odbędzie się o godzinie 20.30.

W dniach 11-17 lipca w Barwicach odbywał się obóz bramkarski. Na obiektach klubu sportowego Błonie Barwice trenowało ponad 50 bramkarzy z Polski, Niemiec, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród kadry trenerskiej oprócz trenera Siergieja Szypowskiego oraz trenerów jego szkółki: Kacpra Tomaszewicza oraz Jakuba Rączki obecny był również trener bramkarzy klubu Manchester City Steven Potts.

Dni Barwic to nie tylko finałowy koncert, który odbędzie się już 29 lipca w Parku Miejskim. To całotygodniowy cykl imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, który przygotowali dla Państwa przedstawiciele Ośrodka Kultury i Turystyki, Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy Barwice.

Za nami już III Marsz Nordic Walking w ramach obchodów Dni Barwic. Tym razem pogoda dopisała, czego nie można powiedzieć o frekwencji. Tłumaczymy to sobie tym, że "pogoda zaskoczyła” działkowiczów, miłośników rowerów i fascynatów miejskiego opalania. Nie przeszkodziło to jednak nam w miłym, aktywnym spędzeniu czasu w tak sympatycznym gronie. Szło sie lekko i przyjemnie.

Drogi uczniu jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód lub przyuczenie do określonego zawodu i jesteś w wieku 15-18 lat, masz problemy z nauką lub trudną sytuację rodzinną ,to Hufiec Pracy w Szczecinku czeka na Ciebie,  Zapraszamy !

Chcesz być szczęśliwym posiadaczem namodniejszego w tym sezonie dmuchańca i karty podarunkowej o wartości 300 zł do znanej ubraniowej sieciówki? Nic prostszego!

Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie na "Najciekawsze hawajskie przebranie" i zaprezentujesz nam je w trakcie finałowego koncertu Dni Barwic - Hawaii Party 2017już 29 lipca 2017 r. Szczegóły w regulaminie (załącznik).  

W czwartek w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie władz gminy, zarządu klubu Błonie Barwice z gośćmi przebywającymi na obozie bramkarskim w Barwicach: trenerem Siergiejem Szypowskim - właścicielem Szkółki bramkarskiej "GOALKEEPER" Sergey Shipovskiy, trenerem Stevenem Pottsem z Manchesteru City oraz skautem klubu Manchester City oraz przedstawicielami firmy menagerskiej: Damianem Wróblem oraz Pawłem Gładyszem.

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

W sobotnie południe 8 lipca świętowaliśmy jubileusz małżeństwa - Złote Gody Państwa Krystyny i Jana Wojciechowskich. I tak, jak dokładnie 50 lat temu była to sobota, tak jak 50 lat temu uroczystość rozpoczęła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach o godz. 15.00 tradycyjnym dźwiękiem Marsza Mendelsona, który towarzyszy uroczystościom ślubnym. Marszem, który przez ponad 30 lat towarzyszył w pracy naszej Jubilatce. 

Ośrodek Kultury i Turystyki organizuje wyjazd rodzinny do Wdzydz Kiszewskich na 44 Jarmark Wdzydzki w terminie 15 lipca 2017 r. o godz. 9.00 (powrót planowany ok. 20.00). Koszt uczestnictwa zawierający, transport, ubezpieczenie oraz bilet wstępu to 70 zł /os. Serdecznie zachęcamy do udziału. Zapisy uczestników do 12 lipca 2017 r.

W dniach 1-2.07.2017 r. w Krakowie odbyły się 27 Mistrzostwa Polski Weteranów w lekkiej atletyce. W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba zawodników - ponad 450. Zawodnicy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych oraz we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych.

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2017” sołectwo Ostrowąsy otrzymało dofinansowanie w wysokości 7.332,00 zł na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny na placu zabaw”. Głównym założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa. Od dłuższego czasu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowąsach zaczęło dochodzić do aktów wandalizmu. Zniszczone huśtawki, podcinanie linek, niszczenie ławek czy potłuczone butelki po alkoholu były stałym problemem.

W dniu 1 lipca 2017 roku w strugach deszczu, na stadionie miejskim w Barwicach odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gmin: Grzmiąca i Barwice. Mimo niesprzyjającej aury humory dopisywały.

Organizatorami zawodów był Urząd Miejski w Barwicach, Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP w Barwicach oraz Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP w Grzmiącej.

W trakcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Barwicach (ostatnia przed wakacjami sesja, na której Burmistrz Barwic otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016) odbyła się uroczystość odejścia na emeryturę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barwicach p. Grażyny Kozłowskiej.

Dzień 21 czerwca 2017 nie był tylko Pierwszym Dniem Lata był dniem malowania motyla.

Burmistrz  Barwic  ogłasza: Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 27 czerwca 2017 roku został wywieszony na okres 21dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-94) 7137511.

Sezon wakacyjny co roku wiąże się ze zwiększoną ilością wypadków na obszarach wodnych. Niestety, przyczyną niektórych z nich jest nietrzeźwość poszkodowanych, aż 30 % utonięć w Polsce spowodowana jest alkoholem. Województwo zachodniopomorskie to częste miejsce wypoczynku, turyści licznie odwiedzają plaże m.in. w Mielnie, Międzyzdrojach czy Pobierowie.

Doskonale wystartowały dyskobolki z Barwic podczas mityngu lekkoatletycznego  w Złocieńcu w dniu 24.06.2017 r. Trzy zawodniczki: pani Ania Kieling oraz Sandra Woldt i Natalia Borowska ustanowiły nowe rekordy życiowe, uzyskując bardzo wartościowe wyniki. Najmłodsza Sandra Woldt (kategoria dzieci starsze) rzuciła dyskiem na odległość 33,53 m., poprawiając swój już wyśrubowany rekord życiowy o ponad 3 metry.

We wtorkowe popołudnie zakończyliśmy kolejny cykl zajęć w Ośrodku Kultury i Turystyki. Rodzice i opiekunowie w miłej atmosferze obejrzeli wystawę pt. Moja Mała Twórczość, która jest zbiorem całorocznej pracy dzieci. Nasi podopieczni otrzymali podziękowania i upominki, a my piękne kwiatki i słodycze, za które bardzo dziękujemy. Było również coś dla ciała- pyszny tort i słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że w takim samym składzie spotkamy się po wakacjach!

W dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22, odbędzie się XXXI sesję Rady Miejskiej w Barwicach.

 


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 roku nastąpi zmiana w wywozie odpadów - szkła.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami wywozów. Jednocześnie informujemy, iż pozostała część harmonogramu na 2017r. pozostaje bez zmian.


Dnia 11 czerwca, po raz kolejny przy pięknej pogodzie w sołectwie Stary Chwalim odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.
Jak co roku nie zabrakło waty cukrowej, gofrów, słodyczy napojów oraz kiełbaski z grilla.

W niedzielę, 18 czerwca na Stadionie Miejskim w Barwicach odbył się Piknik Rodzinny, który był również zakończeniem sezonu piłkarskiego 2016/2017 grup młodzieżowych klubu Błonie Barwice.

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”, które odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach organizuje wyjazd na wyjątkowy koncert

 Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach serdecznie zaprasza na rowerową grę terenową     „ W poszukiwaniu kwiatu paproci”, która odbędzie się 23 czerwca 2017 r.

Zapisy do 23 czerwca 2017 roku.

 

 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu wywozu odpadów z miejscowości :

4 czerwca 2017 r. w Murowanej Goślinie pod Poznaniem odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie. Na trasie ponad 21 km. przystąpiło blisko 500 biegaczy z całego kraju, którzy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. IX miejsce w kategorii M 55-59 zajął Mariusz Kieling, który przebiegł dystans półmaratonu w czasie 1.39,45 sek.

4 czerwca 2017 roku na jeziorze Koprzywno, w okolicy Dworu Pomorskiego w Luboradzy odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Barwicach. Na starcie stanęła młodzież z terenu gminy Barwice, która rozpoczęła zabawę od posprzątania stanowisk. Po oficjalnym otwarciu przystąpiono do losowania łowisk.

Gmina Barwice informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

26 maja w ramach projektu „Swego nie znacie…”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Partner”, a dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku, młodzież z barwickiego LO uczestniczyła w spływie kajakowym po Piławie połączonym z warsztatami artystyczno-plastycznymi.

Bramkarz seniorów oraz juniorów starszych klubu Błonie Barwice Kacper Tomaszewicz wśród trenerów bramkarzy Szkółki Bramkarskiej Goalkeeper Siergieja Szypowskiego.

Kolejnym sprawdzianem lekkoatletów reprezentujących GULKS Barwice był start w mityngu rozegranym 20.05.2017 r. w Białogardzie. Barwiccy lekkoatleci osiągnęli wartościowe wyniki sportowe, uzyskując jednocześnie nowe rekordy życiowe. Na wyróżnienie zasługują dyskobolki (Zuzanna Łukasik, Natalia Borowska, Sandra Woldt).  Po raz kolejny udowodniły wysoką formę sportową oraz prymat w województwie jak i w rankingu krajowym w swoich kategoriach wiekowych. Nowy rekord życiowy w rzucie dyskiem uzyskała p.

23 maja 2017 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach rywalizowali uczniowie szkół gimnazjalnych w 11 konkurencjach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców.Po raz kolejny swoją sportową wartość potwierdzili gimnazjaliści z Barwic, zdobywając wiele medali, wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych.

Za nami XVII Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich, podczas którego uczestnicy walczyli o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego. Jak co roku można było poczuć magię muzyki myśliwskiej.  Przygotowana w Izbie Muzealnej wystawa dodała uroku przeprowadzanemu konkursowi. Wystawa łowiecka została przygotowana przez Koło Łowieckie Jeleń Barwice i  Sokół Koszalin. XVII ZPSM rozpoczęliśmy występem sygnalistów przed budynkiem Ośrodka Kultury i Turystyki.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na odnawialne źródła energii oraz edukację ekologiczną”, które odbędzie się 08 czerwca br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

 

Dzięki uczestnictwu Powiatu Szczecineckiego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gminie Barwice udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na zakup fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy Mercedes przystosowany jest do przewozu 22 +1 osób oraz 2 osób na wózku inwalidzkim. Wnioskowana kwota to 239,112 zł.

Uprzejmie informuję , że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17. Elementami przedsięwzięcia w trybie całodobowym są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Informujemy iż 06.06.2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbędzie się spotkanie dotyczące powstającego Progamu Rewitalizacji Gminy Barwice.

W czwartek z okazji Dnia Dziecka w godzinach popołudniowych na Orliku odbyły się zabawy , ćw. z piłkami oraz Międzynarodowe Testy Sprawności Fizycznej. Najmłodsi uczestnicy mający 5-7 lat  bawili się w berka zwijaka ,  łowców i strażników oraz rozegrali mecz piłki nożnej.

Postępowanie mediacyjne jest w Polsce mało znaną metodą rozwiązywania sporów. Za zgodą dwóch stron konfliktu, na każdym etapie postępowania sądowego, sąd, prokuratura, policja może wydać postanowienie o wszczęciu mediacji. Umożliwia ono stronom wypracowanie porozumienia w okresie jednego miesiąca.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawnej ugody zawartej przed sądem.

Wspólnie wypracowana ugoda daje stronom większą satysfakcję osobistą i rokuje na lepsze relacje w przyszłości.

„NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2017”

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza Posesja”.  Konkurs ma charakter ogólnogminny a jego celem jest wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku Gminy Barwice jak również promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Barwic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim pokój nr 23 są do odbioru decyzje o stypendium szkolne za okres styczeń- czerwiec 2016r.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób.

23 maja 2017 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach rywalizowali uczniowie szkół gimnazjalnych w 11 konkurencjach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców. Po raz kolejny swoją sportową wartość potwierdzili gimnazjaliści z Barwic, zdobywając wiele medali, wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych. Łącznie wywalczyli 17 medali (6 złotych, 7 srebrnych, 4 brązowe).

Z okazji tradycyjnie obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu, pragnę złożyć wszystkim samorządowcom  serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Barwice i naszego regionu.

Dziękuję za współpracę i życzę niesłabnącego zapału w służbie społecznej i pomyślności w życiu osobistym.

W sobotę – 27 maja -  zapraszamy do Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach jak i na Plac Wolności. Już po raz siedemnasty odbędzie się Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Zachodniopomorski Pan Krzysztof Kozłowski.

Program na 27 maja przedstawia się następująco:

W dniu 31 maja 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22, odbędzie się XXX sesję Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Już 31 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w VIII Wiosennych Gminnych Biegach z okazji Dnia Dziecka. Celem imprezy jest promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową w formie biegu, popularyzacja biegów masowych, promocja aktywności ruchowej wśród uczniów naszej szkoły i szkół z terenu gminy.

16 maja w bibliotece Zespołu Szkół w Barwicach odbyło się niezwykłe spotkanie. Gościem specjalnym był pisarz - Piotr Rozmus.

16.05.2017 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w szkolnej lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w ramach gimnazjady 2016/2017. Bardzo dobrze zaprezentowały się reprezentacje dziewcząt i chłopców z gimnazjum w Barwicach. Pierwsze miejsce wywalczyły dziewczęta, natomiast chłopcy zajęli drugie miejsce.

25 maja br., o godz. 11.30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się spotkanie dotyczące programu „SPOŁECZNIK”.

W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł.

Podpisano pierwsze umowy, pierwsi Beneficjenci PROW 2014-2020

Od szóstego do dwunastego maja 2017 grupa uczniów Gimnazjum w Barwicach uczestniczyła w ostatnim już spotkaniu projektowym " Energia z natury ", które tym razem odbyło się w Niemczech w Malente.

Burmistrz Barwic

 

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Barwice.

 

W dniach 29.04-3.05.2017 uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w wycieczce do Holandii w ramach obchodów 20-lecia działalności domu. Do wycieczki przygotowania trwały 3 lata zarówno pod względem finansowym, kondycyjnym jak i teoretycznym. Wycieczka miała charakter integracyjny, ponieważ wśród 48 uczestników wycieczki większość to osoby sprawne, które dawały duże wsparcie naszym podopiecznym.

11 maja 2017 roku w Drawsku Pomorskim odbyły się 49 Eliminacje Powiatowe Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. Naszymi reprezentantami byli:

kategoria ptaszęta: Oskar Łęski, Bartosz Biaduń;

kategoria ptaszki:, Julia Lawrenc; Julia Sobolewska, Nikola Ottenbreit;

Bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon startowy barwiccy lekkoatleci reprezentujący Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach. 6 maja 2017 r. w Białogardzie podczas mityngu lekkoatletycznego uzyskali bardzo dobre  wyniki oraz ustanowili nowe rekordy życiowe. Zawody odbywały się w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Najwartościowsze wyniki ustanowiły: Zuzanna Łukasik w rzucie dyskiem – 31.72 cm, Natalia Borowska – pchnięcie kulą – 10.05 cm oraz Sandra Woldt w rzucie dyskiem – 25,40 cm.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, dnia 29 maja 2017 roku zostanie  wywieszony    na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94)  7137511.

 

Zapraszamy na GMINNE zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w dniu 3.06.2017 r. w Luboradzy.

Do zawodów mogą przystąpić 4 – osobowe drużyny z każdej ze szkół zlokalizowanych na ternie naszej gminy.

Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinkuserdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.:„Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorstw”,które odbędzie się
19 maja
br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.05.2017 r. upływa termin płatności:

drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Barwice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

§ 1. Rodzaj zadania

W dniach 21-26.04.2017 odbyło się kolejne spotkanie młodzieży polsko - niemieckiej z Barwic i z Malente.

W najbliższą sobotę tj. 13 maja 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na tere

nie gm. Barwice.

Szczegółowe lokalizacje puktów odbioru w załączeniu.

Gmina Barwice podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków  lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty  spłatę za  2016 rok.

Załącznik

W drogę ! Bez drogowskazów ! W drogę po własny los! W dniu dzisiejszym ostatni dzwonek usłyszeli uczniowie klas trzecich naszego liceum.

55 -lecie małżeństwa Państwa Marii i Stanisława  Koniecznych burmistrz Zenon Maksalon i kierownik USC Renata Trembowelska świętowali na zaproszenie córek i syna w domu Zacnych Jubilatów (27.04.2017). Podczas spotkania nie zabrakło kwiatów, gratulacji, jubileuszowego tortu i oczywiście radośnie odśpiewanego "Sto lat". We wspaniałej i ciepłej atmosferze rozmawialiśmy o codziennym życiu, radościach i problemach.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9:15 odbył się uroczysty apel na zakończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącym, na którym  przyznano nagrodę Burmistrza za rok szkolny 2016/2017. Uczennicą, która osiągnęła najwyższą średnią ocen 4,94 oraz wzorowe zachowanie jest Joanna Mizyn.

Serdecznie gratulujemy

W czwartek 20 kwietnia 2017 r., o godz. 23.00 wyruszyła z Barwic wycieczko – pielgrzymka do Warszawy. Brało w niej udział 50 osób.

XI Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwyż został wyróżniony podczas Gali Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego 2016 roku w kategorii pozagospodarcze wydarzenie roku. Konkurs skoku wzwyż w 2016 r. odbywał się pod hasłem „Przez Rio DO Barwic”, ze względu na rok olimpijski i paraolimpijski.

23 kwietnia 2017 r. w Szczecinku po raz 34 odbył uliczny bieg im. Winanda Osińskiego.     Do rywalizacji na dystansie 10 km. przystąpiła rekordowa liczba 775 biegaczy z całego kraju. Bieg odbywał się w ekstremalnych warunkach pogodowych. Zawodnicy pokonywali kolejne kilometry w czasie obfitego gradu, deszczu oraz silnego wiatru. 

W kategorii wiekowej M-50 rywalizowało dwóch reprezentantów gminy Barwice: Arkadiusz Waśniewski (Polne) oraz Mariusz Kieling.

22 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Heleny i Jana Kordos. Jubilaci zostali odznaczeni specjalnymi medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. To wyróżnienie i wzór małżeństwa  dla innych. To dowód, że można wspólnie pokonać wszelkie trudności i iść razem przez życie z radością w sercu. Jubilaci podziękowali sobie wzajemnie za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę.

W trakcie dzisiejszych XXIX obrad  VII kadencji Rady Miejskiej podsumowano 20 lat działalności Straży Miejskiej w Barwicach. Komendant Zbigniew Raźniak przedstawił sprawozdanie zawierające najważniejsze dokonania jednostki.

W ramach XVII Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, który odbędzie się dnia 27.05.2017 Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Magia Lasu” oraz w Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Przyroda wokół nas”.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, Urząd Miejski w Barwicach oraz ZO Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Festiwalu Piosenki Przyrodniczej  „NatureArt” organizowanego w ramach XVII Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich.

Festiwal obędzie się27 maja 2017, na Placu Wolności w Barwicach, o godzinie 15.00.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Barwicach gościła młodzież z miasta partnerskiego Bad Malente. Powodem wizyty był coroczny projekt polsko - niemieckiej wymiany tym razem pn.: „Muzyka i odgłosy przyrody”. Pobyt rozpoczęty w piątek 21 kwietnia, zakończy się 26 kwietnia w środę. W jego trakcie 10 osobowa grupa gości oraz 10 osobowa grupa przedstawicieli ze strony polskiej (uczniowie Zespołu Szkół w Barwicach)  będzie miała okazję odwiedzić m.in.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin­nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579,1948)

zwołujęna dzień 26 kwietnia 2017r. XXIX sesję Rady Miejskiej
w Barwi­cach.

Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miej­skiego w Barwicach

ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

 

Porządek obrad:

Informujemy o kolejnym naborze wniosków w ramach konkursu 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

 

Szczegóły dotyczące nabory dostępne są pod adresem:

24-30 kwietnia 2017 roku po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Vaccines work- Szczepionki działają”.

Informujemy, że dnia 16 czerwca 2017 r. Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W dniach 27-30 marca 2017r. odbyły się w naszej szkole IX już Obchody Dni Języków Obcych.

   4 kwietnia w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbył się wspólny trening dla zawodników oraz rodziców z klubu Błonie Barwice, a poprowadzili go trenerzy Klubów Sportowych Orange. Rodzice współtworzą klub, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy i również tego dnia pokazali, że są jedną, wielką piłkarską rodziną tłumnie przybywając i biorąc aktywny udział w wydarzeniu.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenia:

1/ Program działalności ekologicznej (z udziałem przedstawiciela PCBC w Pile).

Duże wydarzenie sportowe miało miejsce w dniu 01.04.2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach. Po raz czwarty odbył się turniej piłki siatkowej „Siatkarska pięćdziesiątka i więcej”. To nietypowy, okazjonalny turniej, który ma swoją markę i renomę. W siatkarskich potyczkach rywalizowało sześć zespołów, które pokazały bardzo ogromne umiejętności sportowe.

Tym razem pierwszy kwietnia nie spłatał nam pogodowego figla, dzięki czemu pożegnanie zimy okazało się czystą przyjemnością! Było kolorowo i radośnie!

Spotkaliśmy sie na placu, aby stworzyć barwicką Marzannę,  posłuchać zespołów: Piątki Plus, Pinesek oraz Tip-Top,a także podziwiać występ Okitek w pirackim tańcu z bum bum rurkami.

W związku z trwającą kampanią przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe dla producentów rolnych zapraszamy rolników do naszych biur.

Rolnikom z powiatu szczecineckiego przypominamy o zmianie siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

W tym roku ŚDS „Słoneczko” proponuje wiosenne i Wielkanocne ozdoby z tkanin, drewna, koronki i wikliny, które mogą służyć do dekoracji domu i ogrodu nawet przez cały rok np. skrzyneczki na zioła. Zainteresowanych nabyciem niepowtarzalnych dekoracyjnych przedmiotów zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Informujemy, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem dzieciom wychowania przedszkolnego na terenie gminy Barwice wygrało Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza wszystkich mieszkańców na ”Huczne powitanie wiosny” . To nie pryma aprilis. Na pewno spotykamy się 1 kwietnia 2017, o godzinie 15.00 na Placu Wolności, by w sposób twórczy i aktywny powitać wiosnę. Tego dnia liczymy na dziecii rodziców, którzy będą konstruktorami Marzanny. Czekamy na stylistów, którzy będą chcieli zaprojektować ubranie dla niej.

19 marca w hali Zespołu Szkół odbył się kolejny turniej z cyklu Partner Cup, który w tym roku wpisany został do Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych.

01.04.2017 r. w Barwicach zostanie zorganizowany IV Turniej Piłki Siatkowej „ Siatkarska pięćdziesiątka”. Turniej prowadzony jest pod hasłem „Siatkówka jak wino, im starsza tym lepsza”. Ten nietypowy i okazjonalny turniej ma już swoją renomę i markę. Zgodnie z regulaminem rywalizować mogą zawodnicy po pięćdziesiątce.

24 marca Zenon Maksalon Burmistrz Barwic i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata Trembowelska gościli w domu Państwa Barbary i Wernera Kujawskich.  Wizyta miała bardzo uroczysty charakter. Gospodarze pełnili w tym dniu wyjątkową rolę, rolę Jubilatów, którzy świętowali swój Złoty Jubileusz małżeństwa.

W piątkowe popołudnie, 31 marca 2017 od godz. 15:00 do 17:00 w sali OKIT na parterze, odbędą się Warsztaty Wielkanocne. W trakcie ich trwania będzie można wykonać palmy wielkanocne oraz ozdoby dacoupage, figurki gipsowe i inne. Cena jednego pakietu 5 zł . Stwórz swoja własna ozdobę wielkanocną.

17 marca w Szkole Podstawowej w Barwicach uczniowie klas V i VI z Gminy Barwice uczestniczyli w programie "Razem przeciwko PRZEMOCY".

W dniu 29 marca 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579,1948)

Zwołuję na dzień 29 marca 2017r. XXVIII sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji.

18 marca 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbył się Regionalny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju uczestniczyło sześć zespołów: z Miastka, Szczecinka, Czaplinka oraz z Barwic. Uczestniczące drużyny wykazały bardzo wysoki poziom sportowy, a wszystkie spotkania były bardzo emocjonujące oraz wyrównane.

15 marca 2017 roku, po ponad trzymiesięcznej batalii zakończyła się w Barwicach trzecia edycja rozgrywek turnieju FIFA 17. Udział wzięło 47 osób: 21 w grupie młodszej (2004 i młodsi) oraz 26 w grupie starszej (2003 i starsi). Zawodnicy podzieleni na poszczególne grupy spotykali się wieczorami, dwa razy w tygodniu, by w połowie marca rozegrać mecze finałowe.

21 marca z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Barwic Piotra Sadury oraz prezesa MGLKS Błonie Barwice Grzegorza Tomaszewicza młodzi zawodnicy Błoni wybrali się na wycieczkę rowerową w poszukiwaniu wiosny. Wystartowali sprzed gimnazjum i do pokonania mieli blisko 30 kilometrów. Pogoda dopisała, humory również, dlatego wszyscy uśmiechnięci pedałowali do Luboradzy, gdzie przygotowane zostało ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą.

W dniach 11 i 12 marca 2017 roku hala Zespołu Szkół w Barwicach żyła ogromnymi emocjami sportowymi, a to za sprawą drużyn z rocznika 2006 w sobotę i 2008 w niedzielę.

Wspólny trening dzieci i rodziców w ramach programu Kluby Sportowe Orange odbędzie się w 3 klubach z regionu. Zajęcia w powiecie szczecineckim współorganizuje klub Błonie Barwice.

Po raz dziewiąty Poldanor ma przyjemność ogłosić konkurs „Działajmy Razem”.W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne inieformalne) mające swoją siedzibę w gminach, w których Poldanor ma swoje zakłady.Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i pracownik

16 marca w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyło się spotkanie zawodników, ich rodzeństwa, rodziców i sympatyków klubu Błonie Barwice z wolontariuszami gwiazdkowej niespodzianki ze Szczecinka. Spotkanie otworzył prezes klubu Grzegorz Tomaszewicz, następnie na scenie zaprezentował się szkolny zespół wokalno-instrumentalny School Stars. Dalsza część należała do gości.

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku.

Załącznik

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczecinku zaprasza na szkolenia:

1/ Płatności bezpośrednie

2/ PROW 2014-2020,

które odbędą się 27.03.2017r. od godziny 10:00 (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Choć dziś wszystko można kupić w supermarketach Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza na WARSZTATY PLECIONKARSKIE. Proponujemy Państwu  wykonanie czegoś od podstaw własnymi rękoma. Wielkimi krokami zbliża się okres Wielkanocny, dlatego też oferujemy wykonanie akcentów związanych z tym okresem: kule,  ozdobne koszyczki oraz dla najwytrwalszych kosze od podstaw np. na święconkę. 

Warsztaty przeprowadzi instruktor pracowni ARTEX z Nowego Tomyśla.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów grantowych w zakresie:

W sobotę 18 marca 2017 t. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się turniej piłki siatkowej mężczyzn. W turnieju uczestniczyć będą drużyny:Czarna Perła z Miastka (woj. pomorskie), MKS Gryf Szczecinek, Set Point Szczecinek, Standart Rich-Trans Czaplinek oraz reprezentacja Barwic.

Ze względu na duże zainteresowanie piłką nożną wśród dziewcząt klub sportowy Błonie Barwice zaprasza na spotkanie organizacyjne połączone z treningiem dziewczęta - rocznik 2001 i młodsze, które odbędzie się 13 marca o godzinie 16-tej w hali Zespołu Szkół w Barwicach.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.03.2017 r. upływa termin płatności:

- pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Vademecum ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie od podstaw oraz warsztaty dla administratorów danych i ABI”.

Szanowni Państwo, informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” uruchomiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Od dzisiaj można oglądać wystawę w Galerii Młodego Artysty w Urzędzie Miejskim w Barwicach. Wystawa zawiera prace, które napłynęły do Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt." Pocztówka z mojej miejscowości". Autorami prac jest młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Prace zawierają szkice oraz rysunki zabytków gminy Barwice.

W  dniu 09 marca 2017 roku w  Urzędzie  Miejskim w Barwicach odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Barwic Piotr Sadura, który powitał wszystkich uczestników,  życząc im powodzenia i zajęcia jak najlepszych miejsc.

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach, ul. Pomorska 3 78-460 Barwice

Ogłoszenie załącznik

Wszystkim Paniom, w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Dziękujemy za trud, zaangażowanie i wytrwałość. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem zebrań sołeckich na 2017 rok.

W załączeniu.

W dniu 4 marca 2017 roku w hali Zespołu Szkół w Barwicach rozegrany został XII Turniej piłki nożnej Oldbojów. Honorowy patronat nad Turniejem objął Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W zawodach udział wzięło pięć drużyn, które rozgrywały mecze systemie „każdy z każdym”. Najlepszą zespołem okazała się drużyna Oldbojów ze Złocieńca, która nie przegrała żadnego spotkania (trzy zwycięstwa jeden remis).

Anna Kieling jest nie tylko trenerką młodych lekkoatletów GULKS Barwice. Swój życiowy sukces jako zawodniczka odniosła na Halowych Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 25.02.2017 r. w Toruniu. Pani Ania została mistrzynią Polski w biegu na 60 m.

02.03.2017 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2017”. Na zaproszenie Burmistrza Barwic Zenona Maksalona poprowadził je Ryszard Mićko członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a Andrzej Binka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa przedstawił prezentację z najważniejszymi założeniami dotyczącymi konkursu.

Tegoroczne ferie odbyły się  pod hasłem " W kosmicznym świecie". Uczestniczyło w nich 29 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W trakcie zajęć zapoznawaliśmy się z naszym układem słonecznym, zarówno poprzez ciekawe lektury, filmy jak i własne projekty przestrzenne. Wspólnymi siłami stworzyliśmy planety, rakiety kosmiczne, które następnie umieściliśmy w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Efekt okazał się imponujący.

Już 8 marca 2017 zapraszamy wszystkie dziewczęta i panie, młodsze i starsze na spotkanie przy kawie i nie tylko. Na miłych gości czekamy się o godzenie 17.00 w sali miejskiej. Podczas spotkania zabawi nas Krzysztof Czapla saksofonista, Chór Chwytaj Dzień przypomni przebojowe melodie, karaoke pozwoli odkryć nowe talenty wokalne, słodki poczęstunek i loteria zadbają o ciało, a inne atrakcje pozwolą wykazać się kreatywnością . Wstęp wolny.

GDZIE: BIAŁOWĄS...
KIEDY: POCZĄTEK - 4 MARCA
Kurs trwa 4 tygodnie ( 4 weekendy) - 64 H lekcyjne
Każdy z kursantów otrzymuje profesjonalne pomoce naukowe, każdy, na czas kursu, ma do dyspozycji nowoczesny komputer. W przerwach zapewniony obiad.
Kurs kończy się egzaminem. Otrzymujecie Państwo certyfikat UE, który pozwala na podjęcie każdej pracy, gdzie wymagana jest podstawowa obsługa komputera.

Ferie zimowe 2017 uczniowie Zespołu Szkół w Barwicach oraz zawodnicy Błoni Barwice i AP Reissa/Błonie spędzili w tym roku w słonecznej Hiszpanii. Wyjazd podzielony był na dwie części: turystyczną i sportową.

Lloret de Mar przywitało deszczem i temperaturą około 16 stopni, ale już w kolejne dni słońca nie brakowało. Co prawda część osób zajechała z przeziębieniem, ale syropki z cebuli i czosnku przygotowane przez opiekunów pozwoliły zminimalizować problem.

Szanowni Państwo !

Firma „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest realizatorem projektu pt. "Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego".

W dniu 4 marca 2017 roku w Hali Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się XII Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Gospodarz zawodów zespół GKS „OLDBOYS” Barwice będzie gościł następujące drużyny:

1. „PPZ” Przybkowo

W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie konkursu pn. „Granty Sołeckie 2017” zapraszamy Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 02.03.2017 (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Barwicach od godziny 14:00.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: Fundusze Europejskie na tworzenie i rozwój ośrodków wychowania przedszkolnego, które odbędzie się 28 lutego br. o godz. 10:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Dnia 6 lutego 2017 roku odbyło się "Spotkanie z Mikołajkiem" w Filii Bibliotecznej w Starym Chwalimiu. Uczestnikami byli najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej.  Celem spotkania było przeprowadzenie zajęć edukacyjno- rozrywkowych w oparciu o scenariusz zajęć pt. "Buty Mikołajka" oraz wykonanie z udziałem dzieci pracy plastycznej. Uczniowie mieli za zadanie wymyśleć i narysować, w co mógłby się zamienić stary but. Już niebawem podobne zajęcia odbędą się w Bibliotece Publicznej w Barwicach.

W dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin­nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołujęna dzień 15 lutego 2017r. XXVII sesję Rady Miejskiej w Barwi­cach.

7 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyło się spotkanie przedstawicieli branży agroturystycznej z terenu gminy Barwice.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaplanowania jednej spójnej strategii marketingowej, której efektem ma być rozpoznawalny produkt turystyczny.

Pierwszym działaniem będzie uruchomienie internetowej platformy turystycznej, które zaplanowano na koniec lutego.

Urząd Miejski w Barwicach uprzejmie informuje, iż w związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi (oblodzenia, roztopy) wywóz odpadów  w dniach 07-09.02.2017r. może być opóźniony.

Zapraszamy na spotkanie pod nazwą "Nie tylko leki leczą", których tematem przewodnim jest profilaktyka raka piersi. Jak rozpoznać symptomy? Jak prawidłowo wykonać badanie? Na te i inne pytania odpowiedzą panie ze szczecineckiego Stowarzyszenia Amazonek.

Parafia w Barwicach zaprasza na wystawę "In memoriam. Ksiądz Krzysztof Ziemnicki w pamięci parafian". Wystawa odbędzie się w kwietniu 2017 roku - w Izbie Muzealnej w Barwicach (we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Barwicach).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 27 stycznia  2017r. od godz.12:30 do godz.16:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Przybkowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku zaprasza na szkolenia, które odbędą się 21.02.2017 r. od godziny 10:00 (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Barwicach

1/ Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej

2/ Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2017 r. w godzinach 8.30-10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości: Gonne Małe, Żdżar, Świerk, Bądki, Przybkówko, Nowy Grabiąż, Uradz, Stary Grabiąż, Grabiążek, Ostropole, Wiele.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniach 21-22.01.2017 w Barwicach odbyły się warsztaty bramkarskie, które poprowadził Siergiej Szypowski. Udział wzięło 23 bramkarzy.

W środę 18 stycznia odbyły się finałowe rozgrywki Fifa .Rozegrano 10 meczy na konsolach xbox 360 w 2 kategoriach wiekowych .W kategorii młodszej zwyciężył Bartłomiej Grzeszczyk ,drugie miejsce zajął Jakub Zając ,trzecie Dominik Zaleski ,czwarte Jakub Wójcik.

Na ul. Bolesława Chrobrego w Barwicach powstaje market sieci Dino. Dokładny termin otwarcia nie jest jeszcze znany, natomiast już dziś wiadomo, że zatrudnienie w sklepie znajdzie ok. 12 osób.

20 stycznia 2017 r. w Luboradzy odbyło się kolejne z cyklu Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Coroczne wydarzenie jest doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli największych podmiotów gospodarczych w gminie Barwice. W tegorocznym spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Barwic udział wzięli m.in. Wicemarszałek WZ Ryszard Mićko, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis i wielu innych.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, został  wywieszony  dnia 30 stycznia  2017 roku   na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94)  7137511.

Za nami 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zagrała "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów". Sztab działający przy Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach zebrał rekordową kwotę: 26.090,87 zł. W akcji wzięły udział:

 • Szkoła Podstawowa w Barwicach: 5.614,47 zł.

 • Szkoła Podstawowa w Piaskach: 11.116,40 zł.

 • Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu : 1.282,23 zł.

27 stycznia 2017(piątek) o godzinie 17 30, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze klubu Błonie Barwice.

W okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 r.;

2) mężczyzn  urodzonych w latach 1993 - 1997,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:

11 stycznia naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola. Na początek spotkania dzieci dowiedziały się o pracy w Bibliotece, oraz co należy zrobić aby zostać czytelnikiem.  Na nasze spotkanie zaprosiliśmy zastępcę Burmistrza Pana Piotra Sadurę ,  który z przyjemnością przeczytał dzieciom zabawne wierszyki. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały, oraz odpowiadały na zadawane pytania. Każdy uczestnik otrzymał kolorowe naklejki, a najbardziej aktywni słuchacze zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.

10 stycznia w hali Zespołu Szkół w Barwicach przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli seniorzy Błoni Barwice.

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju drużyn niezrzeszonych, który odbędzie się w niedzielę 29 stycznia 2017 od godz. 10-tej w hali Zespołu Szkół w Barwicach.

Burmistrz Barwic ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Burmistrz Barwic ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

We wtorek 27 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach Halina i Marian Stroczyńscy złożyli sobie wzajemnie podziękowania za wspólnie przebytą drogę życia.

Uroczystość Złotych Godów rozpoczęła sie Marszem Mendelsona, który od prawie dwóch wieków towarzyszy uroczystościom ślubnym, tym razem był wspomnieniem dnia ślubu naszych Jubilatów. Jego dźwięk sprawił, że wróciły wspomnienia i myśl, że "nie damy się, dalej będziemy razem dzielić dobre i złe" - tak relacjonowała nam po uroczystości Pani Halina.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w Parchlinie w dniu 30 grudnia 2016r. od godz. 8:00 do 11:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Parchlino.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 1/2017/G.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 1/2017.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)
zwołuję na dzień 29 grudnia 2016r. XXVI sesję Rady Miejskiej w Barwicach.
Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00.

20 grudnia, w hali Zespołu Szkół w Barwicach po raz dwunasty zorganizowany został koncert świąteczno-noworoczny. Tradycyjnie udział wzięli wykonawcy ze szkół podstawowych z terenu gminy Barwice, Przedszkolaki z „Bajkowej Krainy”, scholka działająca przy Parafii św. Stefana, działające przy Ośrodku Kultury i Turystyki zespoły: Piątka plus, Pineski oraz Tip-Top, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, szkolny zespół School Stars oraz gościnnie zespół Fart Band ze Szczecinka.

Już za kilka dni rozpocznie się świąteczna przerwa od nauki. Prawdopodobnie wszyscy uczniowie czekali na ten moment już od wielu tygodni. Trudno się im z resztą dziwić.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że jest już dostępny nowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców posesji jednorodzinny i wielorodzinnych w mieście oraz dla mieszkańców terenów wiejskich na 2017 rok.

20 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie sie tradycyjny Koncert Świąteczno - Noworczny, na który serdecznie zapraszamy.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Barwice,

Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane,

magiczne Święta Bożego Narodzenia.

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory,

W środowy poranek ,14 grudnia Ośrodek Kultury i Turystyki odwiedziła klasa III C ze Szkoły Podstawowej w Barwicach. Pod czujnym okiem instruktorki Pani Ani oraz Pani Lucyny Maciejewskiej dzieci poznawały technikę filcowania na sucho. Filcowanie to jedna z technik w rękodziele, dzięki której można stworzyć wiele pięknych dzieł własnymi rękami.  Do filcowania na sucho potrzebujemy specjalnej igły, gąbki oraz kolorowej wełny.

Sobotnie rozgrywki turnieju PARTNER CUP przyniosły fajną grę, ale również zabawę młodym adeptom piłki nożnej, bowiem do rywalizacji stanęli zawodnicy z rocznika 2008.

W dniu 6 grudnia w Zespole Szkół w Barwicach odbyło się spotkanie z Rodzicami uczniów uczestniczącymi w projekcie Erasmus+. Zaprosiliśmy wszystkich Rodziców, aby podziękować im za opiekę nad naszymi zagranicznymi gośćmi podczas ich kilkudniowego pobytu w Polsce.  Był to ostatni już etap Międzynarodowego Spotkania Młodzieży w Barwicach, które odbyło się w ramach realizacji projektu Erasmus+: Europa – Powered by Nature.

W Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach  już 21 razy spotkali się uczniowie klas I-III oraz członkowie rodzin uczniów na zajęciach w Izbie Bioróżnorodności. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu edukacyjno-wychowawczego „W krainie bioróżnorodności” opracowanego przez panią  Małgorzatę Krawczyk-Figlarz.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów grantowych oraz konkursowych w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli sektora społecznego (m.in.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach rozstrzygnął Rejonowy Świąteczny Konkurs Plastyczny pt. " SZOPKA BOŻONARODZENIOWA ".W tegorocznym konkursie udział wzięły  Szkoły Podstawowe z Grzmiącej, Starego Chwalimia, Piasków oraz Barwic.

Dnia 07 grudnia w Starostwie Powiatowym w Szczecinku Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisał umowę realizacji zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Są to środki w ramach PFRON przeznaczone na likwidację barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Barwice. Autobus przeznaczony będzie dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko”.

3 grudnia w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyła się kolejna edycja turnieju PARTNER CUP. Udział wzięło 8 drużyn z rocznika 2006: AP Mielno, AP Szczecinek, Czwórka Wałcz, Zjednoczeni Kaczory, Gwardia Koszalin I, Gwardia Koszalin II, Gry Dobrowo i Błonie Barwice.

W dniu 28 listopada 2016 roku w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Z naszej szkoły takie stypendium otrzymała  uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zuzanna Kołomyjec. Gratulujemy.

Miło nam poinformować że wniosek złożony przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o dofinansowanie projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał zgodę na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

5 grudnia w Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach odbyło się oficjalne otwarcie turnieju FIFA 17. Udział wzięli: zastępca Burmistrza Barwic Piotr Sadura, sołtys miejscowości Gonne Małe Marek Domowicz, prezes klubu sportowego Błonie Barwice Grzegorz Tomaszewicz oraz Andrzej Zielony. Jest to propozycja OKiT-u i Błoni Barwice na długie jesienne i zimowe wieczory. Chętnych do gry zapisało się 47 osób: 21 w grupie młodszej i 26 w grupie starszej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 08.12.2016 roku w godzinach od 8.30-13.00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną do stacji uzdatniania wody w miejscowości Chłopowo. W związku z powyższym spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości: Chłopowo, Polne, Nowe Koprzywno oraz Komorze.

Dnia 3 grudnia 2016 roku zawodnicy klubu ULKS Barwice uczestniczyli w nadmorskiej miejscowości - Jarosławcu w młodzieżowych biegach ulicznych w ramach XVI Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego na 10 km.

Biblioteka Publiczna w Barwicach jak co roku obchodzi święto Pluszowego Misia. W tym roku postanowiliśmy odbyć spacer po Barwicach z Misiem Barwaldkiem. Odwiedzaliśmy szkoły, zakłady prac, itp. Wszystkie napotkane osoby misiu częstował cukierkami oraz rozdawał baloniki z okazji swoich urodzin.

Andrzejkowe wróżby i czary to doskonała okazja do rozbudzania zainteresowań bogactwem i różnorodnością tradycji ludowych. W dniu Świętego Andrzeja do Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach przybyły dzieci, aby przenieść się do świata czarów i magii.

W listopadzie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barwice odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy. Potrzebę tego typu tematyki zajęć dla uczniów zaproponowała pani Liliana Rybińska - pedagog SP w Barwicach. Pomysł z wielką aprobatą przyjęły Wioletta Zborowska i Halina Moskwa dyrektorzy szkół w Piaskach i w Starym Chwalimiu. Zajęcia prowadziła Dorota Budzisz - terapeuta ds.

26.11.2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbył się turniej tenisa stołowego. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 38 zawodników, którzy rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych (Parchlino, Polne, Chwalimki, Stary Chwalim, Białowąs, Bądki, Koszalin, Barwice). Na uwagę zasługuje udział 70 letniego p. Józefa Jakubowskiego, który pokazał wielkie umiejętności oraz sportowy charakter. Najmłodszym uczestnikiem był 8 letni Ksawery Zegar.

26 listopada 2016 w Luboradzy odbyło się szkolenie z zakresu procedury "Niebieskiej Karty" i jej znaczenia dla postępowania wobec przemocy w rodzinie. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i służb publicznych z terenu Gminy Barwice realizujący w ramach obowiązków służbowych procedurę "Niebieskie Karty" oraz odpowiedzialnych za budowanie lokalnego systemu wsparcia.

23 listopada 2016 na Torwarze w Warszawie odbyła się największa lekcja w-fu zorganizowana przez Fundację Akademia Sportu Artura Siódmiaka. Wzięło w niej udział blisko 5 000 osób, czym wpisała się do rekordów księgi Guinnessa. Obecni byli również zawodnicy i trenerzy klubu Błonie Barwice. Była to wielka przygoda dla młodych adeptów piłki nożnej. Spróbowali swoich sił w piłce ręcznej, spotkali gwiazdy ze świata sportu, m.in.

Burmistrz Barwic ogłasza:

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach przy ul. Zwycięzców 22, zostanie wywieszony dnia 30 listopada 2016 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0 94)  71337511.

Dnia 24 listopada w Nowym Chwalimiu odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Pluszowego Misia''.

W czwartek 24. 11. 2016 w biblioteko-świetlicy w Starym Chwalimiu odbyło się spotkanie z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia . Pani Ewa Nowosielska Radna Powiatu Szczecineckiego przeczytała dla dzieci bajeczkę pt. "Kubuś i Hefalumpy" oraz Pani Iwona Rykaluk Sołtys naszej miejscowości przeczytała maluszkom wierszyk. Dzieci brały udział w różnych quizach i zabawach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas – do funkcjonowania miejsc (moduł 2).

26 listopada 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach o godz. 10.00 odbędzie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego.            

Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stołowego oraz wyłonienie najlepszych  zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W Szczecinku w dniu 19.11.2016 r. z okazji otwarcia nowej hali lekkoatletycznej został zorganizowany inauguracyjny halowy miting lekkoatletyczny. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach lekkoatletycznych (bieg na 60 m, skok wzwyż, skok w dal) w kilku kategoriach wiekowych. W mitingu bardzo dobrze wystartowali lekkoatleci reprezentujący Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach. Zdobyli łącznie 14 medali (5 złotych, 5 srebrnych oraz 4 brązowe) w załączeniu tabela wyników.

W dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 8.00 odbędzie się XXV sesję Rady Miejskiej w Barwicach.

Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

Święto to zostało wprowadzone przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest co roku 21 listopada. Korzystając z okazji wszystkim pracownikom socjalnym składamy najserdeczniejsze życzenia

10 lat temu Marianna i Henryk Pietniczka w barwickim Urzędzie Stanu Cywilnego odebrali medale "za długoletnie pożycie małżeńskie" - obchodzili wówczas swoje Złote Gody.

Ośrodek Kultury i Turystyki zaprasza na Jesienny Turniej Bilardowy, który odbędzie się 19.11.2016 r. o godz. 15.00 w Sali bilardowej OKiT.

Zapisy pod nr. telefonu 94 373 60 25

Dnia 22.11.2016 r. o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do udziału w kiermaszu , który odbędzie się 6 grudnia na Placu Wolności  w godzinach 15.00-18.00.

W ten przedświąteczny czas, w atmosferze zbliżającego się Bożego Narodzenia będzie można zrobić gwiazdkowe zakupy, posłuchać piosenek świątecznych i skosztować przysmaków.

Podczas kiermaszu szczególnie na dzieci czekać będzie dużo niespodzianek:

Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach zadania publicznego dla organizacji pozarządowych zrealizował projekt pn. „Kulinaria w kulturze polskiej i niemieckiej”. Wnioskodawcą było Barwickiego Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Rzazem”. Uczestnicy projektu to; młodzież ze szkoły waldorfskiej z  Niemiec,  przebywająca na praktykach w gospodarstwie Juchowo, młodzież z barwickiego gimnazjum oraz podopieczni ŚDS.

W kategorii wiekowej szkoła podstawowa klasy I-III komisja nagrodziła następujące osoby:
 I miejsce: Dorota Rubik( świetlica Gonne Małe)
 II miejsce: Katarzyna Sadura (Barwice)
 III miejsce: Przemek Ruzik ( świetlica Tarmno)
 W kategorii wiekowej szkoła podstawowa klasy IV-VI :
 I miejsce: Maciej Olejniczak ( świetlica Łeknica)

Referat Finansowo- Budżetowy  przypomina, że 15.11.2016 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych, czwartej raty podatku rolnego osób prawnych, czwartej raty czynszu dzierżawnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 10 listopada 2016r.

9 listopada 2016 r. o godz. 8.50 rozpoczną się XIV BIEGI ULICZNE MIASTA I GMINY BARWICE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pod patronatem Burmistrza Barwic i Kampanii ZTU 2016

Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Zapraszamy 16 listopada 2016 roku, o godzinie 16.00 do Sali OKIT na I piętrze. Tego dnia odbędzie się spotkanie pt. BEZPIECZNY SENIOR podczas, którego nasi gości zdobędą potrzebną wiedzę jak nie narazić się na niebezpieczeństwo czy oszustwa. Spotkanie poprowadzą funkcjonariusze policji.

Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku zaprasza na szkolenia:

1/ Rolnictwo ekologiczne

2/ Działanie rolno środowiskowo-klimatyczne

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości obfitują w wiele ciekawych wydarzeń. Nie zabraknie oficjalnych uroczystości, koncertów oraz zabaw tanecznych. Na każdy dzień długiego weekendu począwszy od 9 do 12 listopada zaplanowano jakąś atrakcję. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń, w których każdy bez wątpienia znajdzie coś dla siebie.

09.11.2016 (środa)

9.00 - Biegi z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości – miejsce Szkoła Podstawowa Barwice

W ramach kampanii edukacyjnej na terenie gminy Barwice w miesiącu październiku rozpoczął się cykl spotkań poświęcony prawidłowemu segregowaniu odpadów oraz  recyklingowi. Koordynatorem akcji, której celem było między innymi kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego była firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. oddział Barwice.

Tradycyjnie już nasi samorządowcy kwestowali przy bramach cmentarzy na rzecz budowy i wyposażenia hospicjum Św. Franciszka z Asyżu. Mimo niesprzyjającej aury odwiedzający cmentarze wykazali się dużą hojnością. Łącznie udało się zebrać  4684,11 zł co stanowi rekord jeżeli chodzi o gminę Barwice.

26.10.2016 w biblioteko -świetlicy odbyła się impreza inspirowana Halloween. Przygotowywaliśmy sie do niej od jakiegoś czasu szykując różne elementy dekoracji nawiązujące do tego klimatu, kupiliśmy sobie również różne ,,straszne'' rekwizyty. Zabawę zaczęliśmy od przedstawienia historii Halloween, następnie graliśmy w różne gry i zabawy.

W związku z przebudową przepustu w miejscowości Radacz w dniach od 2 do 30 listopada nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w km 29+639, między Szczecinkiem a Barwicami. Szczegółowa mapka objazdu w załączniku.

Podobnie jak w latach ubiegłych 1 listopada na cmentarzu komunalnym w Barwicach oraz w Polnem zbierane będą pieniądze wyposażenie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Przy bramach cmentarzy kwestować będą Radni i Samorządowcy.

Już po raz trzeci myśliwi z czterech kół łowieckich: „Jelenia” Barwice, „Sokoła” Koszalin , „Szaraka” Połczyn-Zdrój, oraz „Oręża” Smołdzięcino spotkali się w dniu 22.10.2016r w Kołaczu na polowaniu integracyjnym. Tegorocznym gospodarzem spotkania było koło łowieckie „Jeleń”  Barwice.  W polowaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Nadleśniczowie z Nadleśnictw Połczyn-Zdrój i Świdwin oraz  współwłaściciele firmy „Artemis” z Drawska Pomorskiego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami na inwestycje przedsiębiorstw – dotacje i pożyczki”, które odbędzie się 09 listopada br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin­nym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 27 października 2016r. XXIV sesję Rady Miejskiej w Barwi­cach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miej­skiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 8.00 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

Zachodniopomorski Ośrodek

KOWAL Sp. z o.o., jako wykonawca zadania inwestycyjnego polegającego na  przebudowie przepustu w m. Radacz informuje, iż na okres od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu.

W załączeniu  plan orientacyjny.

„Wielkie skakanie w małych Barwicach – Przez Rio do Barwic”

 

Wyjazd marzeń

W dniach 1-3.10.2016 r. odbyła się długo wyczekiwana, poprzedzona ciężką pracą wycieczka

do Niemiec. Wśród osób uczestniczących w wyjeździe było prawie 30 dzieci wraz z opiekunami.

Znakomita większość uczestników wycieczki nigdy nie było za granicami naszego kraju oraz nie

Porządek obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach

w dniu 14 października 2016 roku o godz. 8.30

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

Trwa przebudowa drogi do miejscowości Uradz. Odcinek asfaltowej nawierzchni długości 0,8 km remontuje firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie, która w wyniku prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana dzięki najkorzystniejszej ofercie w wysokości 359 831,25 zł. Inwestycja otrzymała również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 194 364,37 zl.

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Base dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 • w wieku 50+

 • zamieszkujących teren powiatu drawskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i szczecineckiego

 • pracujących lub bezrobotnych

 • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

06.10.2016 Urząd Miejski w Barwicach odwiedzili piłkarze Błoni Barwice biorący udział w Rozgrywkach Regionalnych Klubów Sportowych Orange.

Przypominamy, że chłopcy zostali zwycięzcą rozgrywek regionalnych w Szczecinie.  

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza do odwiedzania Izby Muzealnej. Od 3 października  można tam podziwiać niezwykłe prace. W izbie zagościły obrazy lokalnych artystów „malowane” igłą . Do końca listopada będziemy prezentować prace 7 twórców,a są to: Jadwiga Grusza,  Władysława Wajda, Elżbieta Różańska, Irena Pietrzak, Jadwiga Dzięcioł, Anna Kondaszewska i Pan Stanisław Żak.

Wystawata, to różnorodność motywów i mistrzowskie wykonanie. Prace ponadczasowe, użyteczne, urzekapiękno wzorów.

Błonie Barwice zwycięzcą Rozgrywek Regionalnych Orange w Szczecinie

28 września 2016 roku, w przepięknej hali Azoty Arena w Szczecinie odbyły się Rozgrywki Regionalne Klubów Sportowych Orange.

Dnia 15 października 2016r. (sobota) Urząd Miejski w Barwicach organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórce podlegają:

- stare meble (meblościanki, tapczany, krzesła, fotele itp.);

Biuro LGD Pojezierze Razem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Szczegóły w zalączeniu.

W dniach 21-24 września 2016 r. klasa II Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach przebywała w Warszawie na wycieczce klasowej. Podróż, chociaż długa, minęła bez problemów. Po przyjeździe od razu uczniowie udali się do miejsca zakwaterowania, czyli Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 „Syrenka”, położonego blisko centrum Stolicy.

W dniach 26-30.09.2016r. w Zespole Szkół w Barwicach odbyło się Międzynarodowe Spotkanie projektowe w ramach realizacji projektu „Europe – Powerd By Nature” w programie Erasmus+.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele ze szkół uczestniczących w realizacji projektu:

 • Schule an den Auwewisen  (NIEMCY)

 • Mikkelin Lyseon koulu (FINALADIA)

Dnia 03.10.2016 r. uczniowie Zespołu Szkół obejrzeli przedstawienia profilaktyczne przygotowane przez teatr „Kurtyna” z Krakowa pod tytułem „Spacer po linie”. Spektakl skierowany był do wszystkich uczniów klas Gimnazjum oraz LO.

Specyfika spektakli polega na tym, że dotyczy problematyki uzależnień: narkotyki, wpływ alkoholu i używek na tworzące się patologie wewnątrz wspólnoty rodzinnej.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

W środę 28 września w samo południe Zenon Maksalon Burmistrz Barwic i Renata Trembowelska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach zapukali do drzwi mieszkania Państwa Zdzisławy i Zygmunta Skórka z Borzęcina.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Barwic  ogłasza:

      Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, zostanie  wywieszony  dnia 30 września 2016 roku   na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Ponad 110 młodych zawodników z Klubów Sportowych Orange spotkało się w czwartek w Szczecinie. Walkę o tytuł najlepszego klubu w regionie urozmaicił trening z Jerzym Dudkiem, Arturem Siódmiakiem oraz Tomaszem Jankowskim. Zwyciężył klub Błonie Barwice. Drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci UKS B-MAX ZS Grzmiąca i KS Szansa - Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych.

06 października 2016 r. w Barwicach odbędzie się XI Ogólnopolski Halowy Konkurs Skoku Wzwyż pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego. Hasło konkursu to „Wielkie skakanie w małych Barwicach”- tak barwicki konkurs określiła TVP Szczecin.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami na wsparcie obszarów wiejskich” , które odbędzie się 05 października br. o godz. 10:00, w Sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.

Informujemy, że 20 września 2016 roku została uruchomiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Ponad 110 utalentowanych młodych sportowców, którzy regularnie rozwijają swoje umiejętności w Klubach Sportowych Orange, spotka się w czwartek 29 września w hali Azoty Arena w Szczecinie. Będą wśród nich reprezentanci powiatu szczecineckiego, którzy zawalczą o miejsca na podium. Trening dla zawodników w trakcie rozgrywek przeprowadzi trójka wybitnych polskich sportowców: Jerzy Dudek, Artur Siódmiak oraz Tomasz Jankowski, którzy wspierają program.

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” czas podopiecznych i kadry wypełniały różnego rodzaju zajęcia, oprócz działań terapeutycznych wykonywane były akcje na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza na rozpoczęcie nowego roku kulturalnego 2016/2017. Nowy sezon, nowe wyzwania, nowe pomysły i dużo zabawy. Zapisy do grup tematycznych odbędą się 27.09.2016 o godz. 16.00, w sali OKIT na parterze. Szczegółowych informacji o tym, co oferuje każda sekcja, udzielimy ma spotkaniu.

Od 19-23 września 53 osobowa grupa Koła Emerytów i Rencistów przebywała na wycieczce w Tatrach. W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzili wiele wspaniałych miejsc m.in.: Muzeum Tatrzańskie, Gubałówkę, zamki w Nidzicy i Czorsztynie. Mieli okazję płynąć Dunajcem oraz odwiedzić Słowację. To już kolejny udany wyjazd naszych emerytów. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

29 września 2016r. odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Barwi­cach. Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miej­skiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 13.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

Dożynki Powiatowo – Gminne za nami.  W tym roku Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski zaprosili gości do niezwykle malowniczo położonej miejscowości Stepień.

Ozdobę dożynkową która w tym roku reprezentowała gminę wykonano w barwickim Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej „Słoneczko”.

Klub sportowy Błonie ogłasza nabór do rocznika 2010 i młodsi. Zgłaszać się mogą zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się o godzinie 16-tej w najbliższą środę na Orliku w Barwicach. 

Więcej informacji:

 • prezes klubu Grzegorz Tomaszewicz - tel. 608 88 99 30

 • trener Jacek Noga - tel. 512 187 217

Zapraszamy również do pozostałych grup:

 • rocznik 2008-2009 - trener Sławek Niedźwiedź - tel. 698-697-537

W środowe popołudnie 14.09.2016 na boisku Orlik w Barwicach z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu odbyła się gra ,, Pusta bramka" . Małe bramki zostały ustawione na liniach boiska (wszerz boiska). Pojedynek dwóch zawodników kończył się , gdy jeden z nich pierwszy trafił 3 razy do pustej bramki. Po losowaniu zawodnicy zostali przydzieleni do grup , z których wychodzili do półfinałów oraz finałów ścisłych.

Tam gdzie zaczyna się wypoczynek...To hasło towarzyszy Agroturystyce „U Iwonki” od samego początku. Celem właścicieli było stworzenie małej, rodzinnej agroturystyki, gdzie każdy bez względu na wiek i zainteresowania znajdzie dla siebie coś wyjątkowego.

Agroturystyka dysponuje 3 dwuosobowymi pokojami, dla których przygotowano wspólną przestronną łazienkę oraz  kącik kuchenny z  możliwością przygotowania ciepłych napojów. 

Referat Finansowo- Budżetowy  przypomina, że 15.09.2016 r. upływa termin płatności:

- trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

- dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,

2 września 2016 na barwickim Placu Wolności odbył się Pierwszy Jarmark Odpustowy zorganizowany ku czci Świętego Stefana Węgierskiego, Króla  Węgier - patrona naszej Parafii.  Piękna słoneczna pogoda oraz radośni i chętni do wspólnej zabawy parafianie i goście nie zawiedli.

Tegoroczne wakacje nie rozpieszczały nas słoneczną pogodą, więc większość zajęć przeprowadzaliśmy w biblioteko-świetlicy. Dzieci malowały odlewy gipsowe, tworzyły świat bajek Disney'a, grały w gry i zabawy, bawiły się przy XBOX'ie, brały udział w zajęciach kulinarnych - ,,Łasuchowo''. Dwa  razy zorganizowaliśmy wyjazd do kina na ,,Epokę lodowcową 5'' oraz ,,Mój przyjaciel smok'' w 3 D.

Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 14 września 2016 r. (środa) o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, w sali konferencyjnej nr 202 im. Józefa Macichowskiego.

27 sierpnia 2016 r. w Goleniowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce indywidualnej. Bardzo dobrze na tych zawodach zaprezentowali się lekkoatleci reprezentujący Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach. Zdobyli pięć medali, wiele wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych. Srebrne medale wywalczyły: Natalia Borowska (kula – 9.96 m.) oraz Aleksandra Grygorowicz (w dal – 4.31 m.).

W dniu dzisiejszym 01 września 2016 r. we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy rozbrzmiały pierwsze dzwonki. Rok szkolny 2016/2017 będzie rokiem wyjątkowym niosącym wiele zmian.


 

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Barwic ogłasza:

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, został wywieszony dnia 30 sierpnia 2016 roku  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Udana Inauguracja trampkarzy

 

OGŁOSZENIE

 

dotyczące utrudnienia w ruchu drogowym, które wystąpi w dniu  29 sierpnia 2016 roku (w poniedziałek) z powodu prowadzonych robót drogowych przy przebudowie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 171, położonej

w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w mieście Barwice.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami na projekty B+R dla przedsiębiorców” , które odbędzie się 07 września br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM uprzejmie informuję, iż 19 sierpnia na stronach ARiMR zostały zamieszczone poprawione wersje wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dobiega końca przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej Nr 171, położonej w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego. W niespełna tydzień drogowcom udało się zerwać starą nawierzchnię i wymienić ją na nową bitumiczną.

Po raz kolejny Ośrodek Kultury i Turystyki w  Barwicach oraz Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej zapraszają  wszystkich mieszkańców gminy Barwice  na spotkania z teatrem w ramach projektu „TEATR W MAŁYM MIEŚCIE” . Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2016 roku. Blok teatralny złożony będzie z dwóch przedstawień plenerowych: dla dzieci w każdym wieku – „ Żuk królewski robaczek” Teatru M PLUS M  o godz. 18:30 oraz dla młodzieży i dorosłych – „Zapomniana historia” Teatru Ewolucji Cienia o godz.

Miło nam poinformować, że chór„Chwytaj dzień” działający w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach zdobył I miejsce w kategorii pieśni legionowej w V Prezentacjach Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Koszalinie. Prezentacje odbyły się 21 sierpnia 2016 roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego i 750-lecia Miasta Koszalin. Chór ćwiczy pod kierunkiem pana Janusza Kowalkowskiego.

W niedzielne popołudnie 14.08.2016 odbył się Turniej Sołectw. Tym razem gospodarzem spotkania było sołectwo Piaski, na czele którego stoi Pan Mirosław Toboła. W zmaganiach edukacyjno-sportowych brały udział sołectwa: Piaski, Łeknica, Kłodzino i Gonne Małe.

Urząd Miejski w Barwicach uprzejmie informuje, iż w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym, które wystąpią w dniach od 17 sierpnia 2016 roku do dnia 24 sierpnia 2016 roku z powodu prowadzonych robót drogowych przy przebudowie jezdni drogi wojewódzkiej Nr 171, położonej w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w mieście Barwice wywóz odpadów w wyżej wspominanym terminie może być opóźniony.

Od dnia 17 sierpnia 2016 roku do dnia 24 sierpnia 2016 roku z powodu prowadzonych robót drogowych przy przebudowie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 171, położonej w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w mieście Barwice wystąpią utrudnienia drogowe.

Utrudnienia dotyczą odcinka od skrzyżowania o ruchu okrężnym („ronda”) do Placu Wolności (początek jezdni o nawierzchni z kostki granitowej).

W ramach XIII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornym Sulinowie 13 sierpnia 2016 w godz. 12.00 – 15.00 na Placu Miejskim w Barwicach odbędzie się Parada Pojazdów Wojskowych. Przyjazd samochodów około godz. 13.00

W programie zabawy, konkursy nie tylko dla dzieci:

„Militarna elegancja” - Konkurs na najlepszy strój militarny dla wszystkich od 3 do 103 lat

Poszukiwania wykrywaczem metali

Budowa czołgu

Rzuty granatem

Karaoke piosenki wojskowe

Musztra

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców Barwic na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 06.09.2016 r.  o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach. W trakcie spotkania pracownicy Biura LGD przedstawią Państwu główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podział budżetu i  środków na działania objęte wsparciem PROW na lata 2014-2020. Przedstawiony zostanie również planowany harmonogram naborów wniosków.

Grupa sympatyków biegów z gminy Barwice bardzo dobrze zaprezentowała się w ogólnopolskim szczecineckim weekendzie biegowym, który odbył się 7 sierpnia 2016 r. Na malowniczej trasie dookoła  jeziora Trzesiecko do pokonania był dystans  15 km. Barwiccy biegacze osiągali  wartościowe czasy, nowe rekordy życiowe oraz stawali na podium.

W dniach od 25 do 28 lipca na boisku ORLIK odbyły się zawody sportowe w pięciu konkurencjach:

- bieg na jedną milę,

- tenis stołowy,

- mini kosz,

1 sierpnia w 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego klub sportowy Pionier 95 Borne Sulinowo zorganizował turniej piłkarski pod nazwą Turniej Młodego Powstańca.

W dniach 11-17 lipca 2016 po raz trzeci w Barwicach odbył się obóz bramkarski. Uczestniczyło w nim blisko 70 bramkarzy i bramkarek z całej Polski, w tym siedmiu z Błoni Barwice. Organizatorem była Szkółka Bramkarska Goalkeeper Siergieja Szypowskiego przy współpracy z klubem sportowym Błonie.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z wieczonego koncertu w trakcie Dni Barwic.

W sobotnie popołudnie rozpoczęła się impreza finałowa Dni Barwic. W ramach obchodów przez cały lipiec Ośrodek Kultury w Barwicach, MGLKS „Błonie Barwice” we współpracy z ORLIKIEM prowadzili akcje sportowe i kulturalne dla mieszkańców. 30 lipca był dniem wręczania nagród, gratulacji a przede wszystkim wspólnej zabawy do późnych godzin nocnych.

Konkurs „Najładniejsza Posesja” organizowany jest w naszej gminie od wielu lat.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 15 posesji, w kategoriach: posesja w mieście, balkon w mieście, zabudowa wielorodzinna, posesja na wsi, gospodarstwo rolne - produkcja roślinna.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Heidelore i Michała Grzebieniak.

Informujemy, że w urzędzie miasta pokój nr 23 są  do odbioru decyzje o stypendium szkolne za okres styczeń-czerwiec 2016 r. prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób.

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania  Lasu  osób fizycznych dla Gminy Barwice.

Informacja w załaczeniu


W ramach obchodów Dni Barwic dla mieszkańców naszej gminy przygotowano klika ciekawych wydarzeń, których finałem będzie impreza plenerowa w Parku Miejskim w Barwicach 30 lipca 2016 r.

HARMONOGRAM

16 lipca- Turniej Sołectw Polne- Chłopowo - Tarmno

W sobotnie popołudnie, 16 lipca 2016 r. odbył się Turniej Sołectw w Polnym. Tego dnia rywalizowały ze sobą trzy sołectwa: Polne, Tarmno i Chłopowo. Zmagania sportowe obejmowały: spacer w nartach, rzut kółkiem do celu, wyścig w workach, strzelanie z wiatrówka i rzut kośćmi. W tym roku najlepszym sołectwem okazało się Polne, drugie miejsce należało do Chłopowa, a na ostatniej pozycji uplasowało się Tarmno.  Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” została zorganizowana wystawa fotografii laureatów konkursu „Bioróżnorodność wokół nas”. Wystawa trafiła do Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach – można ją obejrzeć w galerii OKiT od 19 lipca do 01 sierpnia 2016 r. w godzinach otwarcia Ośrodka.

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania  Lasu  osób fizycznych dla Gminy Barwice.


Informacja w załaczeniu Dnia 26 czerwca na strzelnicy w starym Chwalimiu odbyły się pierwsze tak wysokiej rangi zawody strzeleckie "of soaring military". Organizatorami był:

- klub strzelecki LOK IMPULS SZCZECINEK

-klub strzelecki 45mm STARY CHWALIM

Wyprawka szkolna 2016-2017

Szczegółowe informacje takie jak:

Ośrodek Kultury i Turystki w Barwicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 lat na Warsztaty Mydlane „Stwórz niepowtarzalne mydełko, zapach, kształt i kolor-wszystko zależy od Ciebie”

Dziś po raz trzeci w Barwicach rozpoczął się obóz bramkarski. Udział w nim bierze ponad 60 bramkarzy z całej Polski, w tym 7 bramkarzy Błoni Barwice. Uczestnicy zostali zakwaterowani w Dworze Pomorskim w Luboradzy.

16 lipca odbędzie się Charytatywny Festyn Rodzinny w Miejscowości Knyki. W programie przewidziano bardzo wiele ciekawych atrakcji m.in.:

 - pokazy policji, straży pożarnej oraz pojazdów militarnych,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie mają przyjemność zaprosić na szkolenie z zakresu: zakładanie i zasady funkcjonowania stowarzyszeń w oparciu o nowe przepisy oraz fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej  na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne  pn.: „Środa z funduszami dla przedsiębiorców na rozwój – dotacje i instrumenty zwrotne”, które odbędzie się 06 lipca br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Samorząd Powiatu Szczecineckiego z inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych przystępuje do  tworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Szczecinku (PRDPP). Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Składać się będzie się z 13 członków, w tym:

a)      2 przedstawicieli Rady Powiatu w Szczecinku;

W dniach 1-3 lipca przedstawiciele gminy Barwice odwiedzili zaprzyjaźnione miasto partnerskie Bad Malente w Niemczech. Wizyta miała na celu umocnienie wzajemnych relacji oraz udział w uroczystościach obchodów jubileuszu 800lecia miasta.

26 czerwca na Stadionie Miejskim w Barwicach odbył się Piknik Rodzinny. Rodzice upiekli ciasto, przygotowali poczęstunek, były kiełbaski z grilla, trenerzy Błoni Barwice przygotowali gry i zabawy. Pogoda również, mimo zachmurzonego nieba nie spłatała figla. Wszyscy uczestnicy miło i sportowo spędzili niedzielne popołudnie.

Dnia 28.06.2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące  „Zasad rozliczania dotacji przyznawanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r ”. Szkolenie przygotowane przez Referat Promocji i Rozwoju Gminy Barwice przeprowadziła Ewa Nowosielska - kierownik referatu.

W dniu 24 czerwca 2016 roku na stadionie Miejskim w Bobolicach zostało rozegrane spotkanie piłkarskie pomiędzy zespołami oldbojami miejscowego „Mechanika” a GKS „OLDBOYS” Barwice. Mecz odbywał się w trudnych warunkach gdyż temperatura powietrza sięgała 36 °C. Wysoką temperaturę lepiej znieśli zawodnicy z Barwic i wygrali mecz 5 : 1.

19 czerwca na Stadionie Miejskim w Barwicach rozegrany został finał Ligi Żaków Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

18 czerwca wczesnym rankiem pięćdziesięcioosobowa grupa z Barwic wyruszyła na autokarową pielgrzymkę. W cudownych nastrojach, z modlitwą na ustach i radością w sercu odwiedziliśmy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (Polski Nazaret), w Częstochowie na Jasnej Górze uczestniczyliśmy w uroczystościach Jubileuszowych 35 Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości -był to modlitwa w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu polskiego.

Już po raz czwarty Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował mini warsztaty tematyczne. Tym razem tematem był „Papier czerpany”. W spotkaniu udział wzięli podopieczni, ich rodziny oraz osoby z zaprzyjaźnionych instytucji. Ideą warsztatów było pokazanie sposobu czerpania papieru dawną metodą, która nie zmieniła się od dwóch tysięcy lat.

Pragniemy poinformować, że Powiatowa Rada Sportu przyznała nagrody za najlepsze dokonania sportowe w 2015 roku.  Najlepsze wyniki  w ramach współzawodnictwa szkół gimnazjalnych osiągnęło Gimnazjum w Barwicach plasując się jednocześnie na 13 miejscu w województwie zachodniopomorskim.  Nagrodę – sprzęt sportowy o wartości 500,00 zł oraz piłki do siatkówki, odebrał Dyrektor Wojciech Kleszczonek.

W dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 odbędzie się XXI Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach.

Dnia 22.06.2016 o godz.16.00 odbyło się ognisko w Lubostroniu z okazji połączonych świąt Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Wspólnie spędziliśmy czas piekąc pyszne kiełbaski. Główną atrakcją dla dzieci było strzelanie z wiatrówki , poza tym wszyscy brali czynnie udział w zabawach sportowych, za co zostali wynagrodzeni.

W dniu 15.05.2016r. w Koszalinie podpisano umowę nr 33/2016 o dofinansowanie projektu w ramach programu „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne” pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowaną przez: Natalię Wagner Prezesa Zarządu, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM reprezentowanym przez: Krzysztof Lis Wiceprezes LGD i Ryszard Jasionas Sekretarz.

18 czerwca w Filii Bibliotecznej w Nowym Chwalimiu odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które przeprowadziła pani Anna Rzeźnik – plastyk z Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach.

W dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza za rok szkolny 2015/2016 dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej i III klas Gimnazjum za najwyższe wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół – Gimnazjum w Barwicach

8 czerwca 2016 r. w Goleniowie odbył się finał wojewódzkiej gimnazjady w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach rywalizowali zwycięzcy poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych z wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

W sobotę, 18 czerwca na Stadionie Miejskim w Barwicach odbył się Dekanalny Turniej Ministrantów Udział wzięło 9 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: młodsza szkoła podstawowa, starsza gimnazjum oraz szkoła średnia. Turniej otworzyli oraz poprowadzili ksiądz wikariusz parafii św. Stefana w Barwicach Stanisław Wiechowski oraz prezes klubu sportowego Błonie Barwice Grzegorz Tomaszewicz.

4 czerwca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Mamy i zbliżającego się Dnia Ojca. Dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy przedstawiły krótki program artystyczny, a także odśpiewały ,,100lat'' dla rodziców.

2 czerwca na sali przy OSP odbyło się spotkanie z uczniami i wychowawczynią klasy VI  Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Sienkiewicza. Trójka uczniów: Laura, Ola i Hubert przeczytała po rozdziale z jednej Sienkiewiczowskich powieści - ,,W pustyni i w puszczy''. Następnie uczniowie podzieleni na cztery grupy brali udział w różnych quizach. Musieli m.in.

W dniu 11 czerwca 2016 roku  na stadionie sportowym w Grzmiącej odbyły się międzygminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z  Gmin: Grzmiąca i Barwice.

13 czerwca w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbyło się spotkanie z koszykarzem Tomaszem Jankowskim. Była to nagroda dla klubu sportowego Błonie Barwice za zwycięstwo w rywalizacji: „Nakręć się na kosza z Tomaszem Jankowskim”.

31 maja 2016 roku Burmistrz Barwic Zenon Maksalon podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia w ramach którego przebudowane zostaną ulice: Lipowa ( z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172), Kwiatowa, Klonowa, Dębowa, Brzozowa i Mała, wybudowane będą również sieci kanalizacji deszczowej oraz zainstalowane oświetlenie  drogowe.

Całkowity koszt realizacji zadania to 4 239 825,41 zł. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych czyli 2 697 800,00 zł.

We wtorek, 7 czerwca 2016 r.  Burmistrz Barwic Zenon Maksalon spotkał się  w Szczecinie z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą oraz członkiem Zarządu Robertem Grzywaczem na podpisaniu umów związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z przełączeniem Odbiorców Usług do nowo wybudowanej sieci wodociągowej w dniach:

08.06.2016 środa

10.06.2016 piątek

Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra i ciepła rodzinnego. Dlatego aby wyrazić miłość do Rodziców, zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Z tej właśnie okazji w Ośrodku Kultury i Turystyki odbyła się uroczystość. Dzieci z grupy Akademii Twórczej Aktywności przygotowały dla swoich rodziców przepiękny koncert.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) opracowana i przygotowana przez Lokalną Grupę Działania POJEZIERZE RAZEM (LGD) obejmuje obszar pięciu gmin z terenu Powiatu Szczecineckiego. Są to gminy: Barwice, Biały Bór oraz Borne Sulinowo jako trzy gminy miejsko-wiejskie oraz Grzmiąca i Szczecinek jako dwie gminy wiejskie. 

Dnia 5 czerwca  zorganizowano dla dzieci szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Gry i zabawy z nagrodami, zawody strzeleckie z karabinu pneumatycznego, malowanie twarzy. Dla każdego dziecka była kiełbaska z grilla, gofry, wata cukrowa, cukierki, ciastka, napoje oraz ciasto.

Już w najbliższy poniedziałek o godzinie 10-tej w hali Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się spotkanie z koszykarzem - Tomaszem Jankowskim. Serdecznie zapraszamy entuzjastów koszykówki.

W okresie od 24 maja do 07 czerwca Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zorganizował Dzień Dziecka na świetlicach wiejskich w Chwalimkach, Polnym, Parchlinie, Sulikowie i Białowąsie. Dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Barwice odkąd klub Błonie należy do Klubów Sportowych Orange nabrał niesamowicie wiatru w żagle.

W dniach 7-8.06.2016 grupa uczniów wraz z opiekunami Dorotą Osuch, Agnieszką oraz Grzegorzem Tomaszewicz przebywała na warsztatach ekologicznych w Lipiu. Zaraz po zakwaterowaniu rozegrane zostały pierwsze mecze w piłkarzyki, ale później były już zajęcia w pracowni bioróżnorodności oraz laboratorium. Część zajęć odbyła się również terenie. W godzinach popołudniowych grupa udała się do Parku Wodnego Relax w Świdwinie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z przełączeniem Odbiorców Usług do nowo wybudowanej sieci wodociągowej w dniach:

08.06.2016

10.06.2016

W dniach od 23 do 31 maja 2016 roku odbywały się w Zespole Szkół obchody Dni Języków Obcych. Finał natomiast, podsumowanie i wręczenie nagród 1 czerwca podczas Dnia Dziecka.

1 czerwca 2016r. w Sołectwie Kłodzino odbył się festyn z okazji  Dnia Dziecka.

KOMUNIKAT

TRENING SYSTEMU  ALARMOWANIA  I OSTRZEGANIA LUDNOŚCI  PODCZAS ĆWICZENIA

RENEGADE – SAREX 16

Przez 4 dni nasi zawodnicy brali udział w bardzo dobrze obsadzonym turnieju Iras Cup w Czaplinku.

W roczniku 2003 rywalizowało 9 drużyn. Ekipie Łukasza Zająca, która zagrała dobrze brakło trochę szczęścia i w końcówce spotkania często tracili bramkę. Ostatecznie zajęli miejsce 7

Poniżej wyniki:

Zakończyła się kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu. Na obiekcie Orlika w Barwicach przeprowadzono konkursy sportowe oraz turniej piłki nożnej. W  konkurencji koszykarskiej rzutów osobistych na czas (2,5minuty) wygrał Cichowicz Jakub z wynikiem 12 celnych rzutów, drugi był Pietrasik Szymon  a trzeci Zieliński Marek (w regulaminowym czasie trafili po 8 razy - zdecydowała dogrywka).

Serdecznie zapraszamy na Piknik Strażacki - Międzygminne Zawody Strażackie, który odbędzie się 11 czerwca 2016 r. w Grzmiącej.

W załączeniu plakat.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 1 czerwca 2016 r.  rusza konkurs „Najładniejsza Posesja”. Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców gminy Barwice.

Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, a także wzbogacenie i urozmaicenie wizerunku gminy.

Urząd Miejski w Barwicach z siedzibą przy ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, informuje, że dnia 24 maja 2016 r. zakończył  publiczną zbiórkę na terenie gminy Barwice.

W dniu 23.06. 2016 r. w Szczecinku odbył się finał powiatowej Gimnazjady w lekkie atletyce indywidualnej. Uczniowie naszego Gimnazjum po raz kolejny udowodnili prymat w lekkiej atletyce w powiecie szczecineckim. Łącznie zdobyli 24 medali: 7 złotych, 9 srebrnych oraz 8 brązowych, osiągając wiele wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych.

25 maja 2016 roku w Filii Biblioteki w Nowym Chwalimiu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Mamy. Właśnie tego dnia dzieci przygotowały krótki scenariusz: recytowały piękne wierszyki, śpiewały piosenki. Z pomocą pań wykonały laurki oraz kolorowe świeczniki z masy solnej dla każdej z Mam.

Dnia 24 maja 2016r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku miała miejsce uroczystość przekazania umowy ramowej na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowanie biura LGD oraz aktywizację lokalnej społeczności w ramach Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie inicjatywy Leader wdrażanej poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 01 czerwca br. o godz. 10:00, w Sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

Biblioteka Publiczna w Barwicach zgłosiła się do programu Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Spośród dużej ilości nadesłanych zgłoszeń do fundacji z całej Polski wybrano tylko 30 bibliotek, w tym także Bibliotekę Publiczną w Barwicach. 24 maja 2016 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z przedstawicielem fundacji.

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Burmistrz Barwic                         Przewodniczący RM

                                            Zenon Makslaon                          Edward Trejnis

W dniu 11.05.2016r. w Białogardzie odbyły się wojewódzkie zawody kwalifikacyjne w lekkiej atletyce w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Zawody organizowane pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  W sportowych  zmaganiach  rywalizowała grupa uczniów szkół podstawowych z gminy Barwice: SP Stary Chwalim, SP Piaski Pom.

Inforumjemy, że dnia 27.05.2016 r. Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dnia 23 maja 2016r. w Bobolicach na boisku Olimpia przy ul. Pocztowej 15, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego w ramach 6 Ogólnopolskiego Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka LZS w kategorii chłopców rocznik 2003 i młodsi.

Burmistrz  Barwic  ogłasza:

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, został  wywieszony  dnia 30 maja  2016 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94) 3736309 wew.19.

W dniach 18.05-22.05 2016 r  Koło Emerytów i Rencistów w Barwicach zorganizowało wycieczkę autokarową do Wrocławia. Przez 4 dni pobytu udało się dotrzeć w wiele ciekawych miejsc. 48 uczestników zwiedziło m.in. zamek w Gołuchowie k/Kalisza, Bazylikę św. Jadwigi w Trzebnicy, kopalnię uranu oraz Jasknię Niedźwiedzia w Kletnie k/Lądka Zdroju, podziemną trasę turystyczną i twierdze Kłodzką, zamki w Lubiążu i Rogalinie.

20 maja 2016 roku po raz piętnasty uroczyście obchodzono w Koszalinie  Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Festiwal Umiejetności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach od dawna aktywnie uczestniczy w tych obchodach. Głównym celem Festiwalu jest kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości wobec osób z niepełnosprawnościami.

22 maja na Orliku w Barwicach odbył się Piknik Rodzinny dla zawodników i rodziców najmłodszej grupy klubu Błonie Barwice – rocznika 2008 i młodsi. Otworzył i poprowadził go prezes klubu Grzegorz Tomaszewicz, a nad realizacją dźwięku czuwał dobrze zapowiadający się spiker Krystian Czaplicki. Młodzi zawodnicy, którzy trenują pod okiem Sławka Niedźwiedzia po raz pierwszy włożyli stroje klubowe, rozegrali mini turniej, a także wzięli udział w konkurencjach rodzinnych.

Dnia 20 maja 2016 r. przy słonecznej pogodzie odbyła X edycja ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA w Barwicach promująca aktywność ruchową i propagująca zdrowy styl życia. Nasza akcja zgromadzała 370 uczestników z terenu całej gminy Barwice. Zbiórka i początek biegu odbył się na boisku Orlik 2012 przy SP Barwice na który licznie się stawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Barwicach, Starego Chwalimia, nauczyciele oraz rodzice uczniów i mieszkańcy Barwic.

Gmina Barwice po raz kolejny przystąpiła do organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Skoczek wzwyż Gimnazjalnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Barwicach został mistrzem województwa zachodniopomorskiego juniorów w skoku wzwyż. Bartek zwyciężył z wynikiem 181 cm. na mistrzostwach województwa, które odbyły się w Szczecinie dniu 14.05.2016 r.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Kieling

Dnia 24 maja 2016 roku o godz. 12.00 odbędzie się XX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 24 maja 2016r. (wtorek) XX sesję Rady Miejskiej w Barwicach.

18 maja w Ośrodku Kultury i Turystyki odbyły się warsztaty plastyczne. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej w Barwicach.  Instruktorzy OkiT zadbali o to aby nikt się nie nudził. Podopieczni Pani Wiesławy Lis z wielkim zapałem i zainteresowaniem zabrali się do tworzenia wiosennych obrazków przedstawiających bociany, kwiaty i motyle. Dzieci zadeklarowały  chęć udziału w kolejnych zajęciach.

Już jutro w piątek 20.05.2016 odbędzie się coroczna akcja pn. "Polska Biega". Wszyscy uczestnicy muszą się zgłosić do godz. 8.55 na Boisku "Orlik" celem rejestracji i odebrania numeru startowego. Wszystkie numery startowe wezmą udział w losowaniu nagród. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w każdym wieku.

Koordynatorem akcji w Barwicach jest Sylwester Szymański.

Z załączeniu regulamin.

W dniach 23 – 30 kwietnia 2016r. grupa uczniów Zespołu Szkół w Barwicach wraz z opiekunkami p. AgnieszkąWełnińską i p. Beatą Gadzinowską przebywała w Finlandii w ramach realizacji projektu Erasmus + „Europa – Powered by Nature”. Było to już trzecie  spotkanie projektowe, które tym razem miało miejsce w fińskiej miejscowości Mikkeli.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach rozstrzygnął konkurs plastyczny "NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA GMINY BARWICE". Konkurs był imprezą towarzyszącą XVI Zachodniopomorskiemu Przeglądowi Sygnałów Myśliwskich.

W tym roku nie zawiedli nas uczniowie naszego  gimnazjum, od których napłynęło do nas najwięcej prac.

12 maja 2016 roku w Drawsku Pomorskim odbyły się 48 Eliminacje Powiatowe Turnieju Recytatorskiego „Patki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. Naszymi reprezentantami byli:

11 maja grupa uczniów z Gminy Barwice uczestniczyła w Regionalnych Eliminacjach Nestle CUP w Białogardzie. Zawody sportowe odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla Każdego!”

Mieszkańcy sołectwa Nowe Koprzywno znaleźli sposób na naprawę drogi łączącej Nowe Koprzywno z Chłopowem. Z inicjatywy Zygmunta Kuli, przy użyciu prywatnego sprzętu wysypali gruzem dziury w drodze. Cała ekipa pracowała w czynie społecznym. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli lepsze warunki do poruszania się drogą gruntową. Czyny społeczne na wsi nie umarły.

W piątkowe popołudnie 6 maja 2016 odbył się Wiosenny Turniej Strzelecki zorganizowany przez Ośrodek Kultury i Turystyki w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Młodzi zawodnicy starowali w dwóch kategoriach wiekowych starszej i młodszej. W kategorii starszej, po wyrównanej rywalizacji wygrał Kamil Kondratowicz. Drugie miejsce zajął Sławomir Zieliński, a trzecie Adrian Szyja.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że 16.05.2016 r. upływa termin płatności:

 • drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
 • piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
 • drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
 • drugiej raty czynszu dzierżawnego;

 

Należność można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego czynnej codziennie w godzinach 9.00 – 13.00 lub na rachunek bankowy

5 maja na Stadionie Miejskim w Barwicach odbyły się konsultacje kadry ZZPN dla zawodników z roczników 2003 i 2004 z powiatów szczecineckiego, białogardzkiego oraz świdwińskiego. Poprowadzili je trenerzy – koordynatorzy ZZPN: Marek Safanów, Mirosław Masicz oraz Mariusz Dziwirski.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku odbył się XIV Zjazd Zwyczajny Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Barwicach. Zaproszonych, członków ustępującego Zarządu, przedstawicieli do nowego Zarządu oraz delegatów z jednostek OSP z gminy Barwice, przywitał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego pan Robert Zborowski.

25 kwietnia 2016  w Filii Bibliotecznej w Starym Chwalimiu  odbyły się zajęcia edukacyjne „Zabłyśnij na drodze” przeprowadzone przez Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Udział w zajęciach wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego z miejscowej szkoły.

W historii literatury światowej dzień 23 kwietnia stanowi symboliczną datę, gdyż właśnie pod tą datą urodziło się lub odeszło z tego świata wielu wybitnych pisarzy, m.in. Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega czy Vladimir Nabokov. Na wniosek rządu Hiszpanii

Informujemy, że dnia 2 maja 2016 roku Urząd Miejski w Barwicach będzie nie czynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W dniu dzisiejszym 29 kwietnia 2016 r. o godz. 9:15 odbył się uroczysty apel na zakończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Barwicach,  na którym zostały przyznane nagrody Burmistrza za rok szkolny 2015/2016 dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami dla przedsiębiorców na  działania B+R” , które odbędzie się 04 maja br. o godz. 10:00, w Sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16.

24.04.2016 r. W Szczecinku odbył się XXXIII Międzynarodowy Bieg Uliczny im.Winanda Osińskiego (olimpijczyka ze Szczecinka). Bieg główny na dystansie 10 km. ukończyła rekordowa liczba 593 biegaczy z Polski oraz Ukrainy. Wśród uczestników biegów wystartowała 6 – osobowa grupa mieszkańców gminy Barwice: Anna Rak, Aleksandra Kuśmierek, Anna Kieling, Arkadiusz Waśniewski (Polne), Adam Rak, Mariusz Kieling.

W dniu 22.04.2016 r. odbyła się wycieczka rowerowa z udziałem członków Koła Emerytów i Rencistów w Barwicach.

Straż Miejska w Barwicach informuje o obowiązkach właścicieli względem swoich czworonogów. Jednocześnie przypomina, że za nie zachowanie ostrożności przy hodowli psów grozi kara grzywny lub kara nagany.

Ogłoszenie załącznik.

W piątkowe popołudnie w Ośrodku Kultury i Turystyki rozegrany został Finał Gminnego Turnieju Bilardowego. W zawodach zmagali się zawodnicy z Ostrowąsów, Gonnego Małego i Barwic. Po zaciętej rywalizacji w grupie starszej Mistrzem Gminy Barwice został Mirosław Mikielczuk reprezentujący sołectwo Gonne Małe. Drugie miejsce należało do Kamila Ziółkowskiego z Ostrowąsów, trzecie natomiast do Grzegorza Białas z Barwic.

Porządek obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Barwicach w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-nym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016r. XIX sesję Rady Miejskiej w Barwicach.

Dnia 14 maja 2016r. (sobota) Urząd Miejski w Barwicach organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon

Zbiórce podlegają:

- stare meble (meblościanki, tapczany, krzesła, fotele itp.);

Jeżeli masz 18 - 29 lat i jesteś zainteresowany odbyciem szkolenia ze stażem na stanowisku: opiekun osób starszych, pomoc kuchenna, barman lub masażysta zgłoś się 28.04.2016r.  o godz. 11.00 do siedziby Centrum  Rozwoju Zawodowego EUREKA ul. Mickiewicza 2 pok. 21-22 w Szczecinku gdzie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne.

Oferujemy:

1-go maja, w godzinach 10:00-18:00 zapraszamy serdecznie na plenerowy piknik do Dworu Pomorskiego w Luboradzy.

W programie:

8.00 - dziecięce zawody wędkarskie,

"Szalone Nastki" – taki tytuł nosił koncert grupy wokalnej "PineSki", który odbył się 17 kwietnia w sali miejskiej. Wokalistki wykonały kilkanaście mniej lub więcej znanych piosenek. Utwory o tematyce młodzieżowej, piękna muzyka, przywołująca miłe i ciepłe wspomnienia, poruszały wiele wartości. Dzięki wspaniałym wykonaniom piosenek, widzowie mogli poczuć się "inaczej"– bez względu na wiek.

W czwartek 14 kwietnia 2016 roku po ponad 4-miesięcznej rywalizacji rozegrany został w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach finał turnieju FIFA 16. W kategorii młodszej zwyciężył Bartek Grzeszczyk ze Starego Chwalimia, w starszej natomiast Kacper Tomaszewicz z Barwic.

Już po raz XII wręczono statuetki Mocarza Gospodarczego. To konkurs mający na celu uhonorowanie firm i osób wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy powiatu szczecineckiego. Przez 12 lat nagroda stała się bardzo prestiżowym wyróżnieniem. Tegoroczna edycja była szczególnie pomyślna dla Gminy Barwice. Aż trzy statuetki trafiły w ręce naszych przedstawicieli.

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu działające w strukturach Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć małą firmę”.

Dnia 14.04.2016r w Bibliotece Publicznej w Barwicach odbyły się eliminacje Gminne 48 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”.  Uczestnikami turnieju były dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych w Barwicach, Piaskach , Starym Chwalimiu oraz Zespołu Szkół w Barwicach. Repertuar tegorocznego konkursu był bardzo ciekawy i zróżnicowany.

W środę 13 kwietnia 2016 roku odbył się w Ośrodku Kultury i Turystyki „Koncert wiosenny” zorganizowany przez Annę Kaja i Karolinę Kołomycką, nauczycielki ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Szczecinku.

9 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach odbył się Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Natalii i Henryka Jędraszczyk z Barwic.

Jest wiele uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje rocznica ślubu gdyż jest to uroczystość wzruszająca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem.

10 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach został rozegrany

9 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół odbyły się XI Halowe Mistrzostwa Barwic w skoku wzwyż. W zawodach wystartowało 31 skoczków, którzy rywalizowali w 15 kategoriach wiekowych: dziewcząt i chłopców.

Tym razem zajęcia wesołej biblioteki odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy„SŁONECZKO”. Dzieci zostały wspaniale przyjęte przez  gospodarzy, były pyszne ciasteczka własnego wypieku, prezenty dla każdego uczestnika oraz gipsowe figurki niedźwiedzia symbolu Barwic.

Dnia 8 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Barwicach odbył się konkurs czytelniczy pt. "Piękne czytanie Sienkiewicza ". Udział w konkursie brała młodzież z Zespołu Szkół w Barwicach. Uczniowie czytali wybrane przez siebie fragmenty utworów Sienkiewicza.

Nagrodzone osoby to:

Dnia 07.04.2016 r. odbyło się otwarcie Galerii Młodego Artysty w Urzędzie Miejskim w Barwicach. Wystawę rozpoczęto uroczystym przecięciem wstęgi oraz powitaniem gości na Sali posiedzeń UM. W otwarciu uczestniczyli Burmistrz Barwic Zenon Maksalon, Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Trejnis oraz  Dyrektora OKiT Dorota Niedziela.

Kolejny raz na malowniczych trasach w Parchlinie dnia 7 kwietnia 2016r odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Szkoły Podstawowe) i Gimnazjady (Gimnazja) Szkolnego Związku Sportowego, które zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty Rejonowy Wiosenny Konkurs Plastyczny pt."WIOSENNY KAPELUSZ" zorganizowany przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach.

10.04.2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. W turnieju rywalizować będzie sześć zespołów z Miastka (woj. pomorskie), Szczecinka (dwie drużyny), Czaplinka, Okonka oraz Barwic. W poszczególnych zespołach zobaczymy wielu siatkarzy grających w rozgrywkach II i III ligowych. Mocny skład zapowiada się w reprezentacji Barwic, w którym zobaczymy min.

W najbliższą sobotę 09.04.2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Barwicach odbędą się XI Halowe Mistrzostwa Barwic w skoku wzwyż. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizacja będzie się toczyć  w ośmiu kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.

2 kwietnia 2016 r. w Barwicach odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn „Siatkarska Pięćdziesiątka”. To turniej niepowtarzalny, nietypowy oraz  wyjątkowy. Uczestniczą w nim panowie legitymujący się wiekiem powyżej 50 lat. Warto podkreślić, iż w każdym zespole grali również zawodnicy wieku powyżej 60 lat. Najstarszym uczestnikiem turnieju był p. Marian Madej – 70 lat Stary Chwalim.

W sobotę 19.03.2016 roku grupa 16 dzieci z 2 opiekunkami była w Szczecinku na rekreacyjnym wyjeździe. Zaczęliśmy od wizyty w kręgielni, gdzie przez godzinę nasi uczestnicy rywalizowali w ilości zdobytych punktów. Następnym etapem był McDonald's. Kolejną zaplanowaną atrakcją była możliwość zobaczenia i wysłuchania historii jednego z pierwszych modeli samochodu marki Ford z 1921 roku. Korzystając z pogody poszliśmy na krótki spacer brzegiem jeziora Trzesiecko.

W spotkaniu, które odbyło się 31 marca 2016 roku udział wzięło 40 dzieci i 3 opiekunów ze Szkół Podstawowych w Piaskach i Starego Chwalimia.

Fundusz Tratwa Szczecinek zaprasza mieszkańców Szczecinka i gmin Powiatu Szczecineckiego (wyjątek Gmina Biały Bór)  działających w organizacja pozarządowych, klubach sportowych, sołtysów, lokalnych liderów i mieszkańców chcących działać na rzecz swojej społeczności lokalnej, na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji Programu Działaj Lokalnie IX.

Spotkania odbędą się:

5 kwietnia o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczecinku przy ul. Pilskiej,

W Barwicach 02.04.2016 r. po raz czwarty odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej „Siatkarska pięćdziesiątka”. To nietypowy i okazjonalny turniej na skalę krajową, w którym uczestniczyć mogą siatkarze legitymujący się wiekiem powyżej 50 lat. W Barwicach zobaczymy wielu byłych siatkarzy grających przed laty w drużynach drugo i trzecio ligowych. Atrakcją turnieju będzie udział zespołu Tornado Koszalin + 55, który w 2014 r. na Mistrzostwach Polski Oldbojów zajął II miejsce.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu  pn. „Środa z funduszami na projekty z zakresu energii odnawialnej i termomodernizacji”, które odbędzie się 06 kwietnia br. o godz. 10:00, w sali narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo w załączeniu.

Burmistrz  Barwic  ogłasza:

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, został  wywieszony  dnia 25 marca  2016 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94) 3736309 wew.19.

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

niosących nadzieję i odrodzenie życia,

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech ten radosny Świąteczny czas, spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

„Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła” - stwierdziła Wisława Szymborska. Zabawa zabawą, ale są tacy, którzy starają się udowodnić, że książki i ich czytanie mogą mieć moc zbawienną. I pragną zainspirować jak największą liczbę osób do częstego zaglądania w karty książek. Nie od dziś wiadomo - podkreślają - że ten kto czyta, żyje podwójnie.

W sobotnie popołudnie 19 marca Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zorganizował warsztaty wielkanocne i kiermasz ozdób świątecznych. Dla uczestników zostały przygotowane trzy punkty pracy twórczej. Na pierwszym dzieci miały możliwość lukrowania ciasteczek, malowania figurek gipsowych oraz zdobienia jajek i kurek techniką decoupage. W kolejnym odbywało się wykonywanie palm wielkanocnych oraz kurcząt z osikowych płatków.

W piątek 18 marca w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowąsie odbyły się gminne eliminacje Turnieju Bilardowego. Do rozgrywek przystąpiło 16 zawodników w dwóch grupach wiekowych. Po długich i zaciętych zmaganiach wyłoniono zwycięzców.

Działasz albo chcesz działać w swojej społeczności? Masz pomysł ale nie masz funduszy na jego realizację? Nie wiesz gdzie się zwrócić i jak zacząć? Program Działaj Lokalnie jest dla Ciebie! Fundusz Tratwa Szczecinek ogłasza nabór wniosków do IX edycji Programu Działaj Lokalnie.

Szczegóły zamieszczone w załącznikach.

W chłodny marcowy poranek wszystkie przedszkolaki tradycyjnie pożegnały zimę. Spacer kolorowego pochodu ulicami miasta, zakończono symbolicznym spaleniem Marzanny nad rzeką Gęsią. Przedszkolaki żegnały ją piosenką i gromkimi okrzykami. I chociaż dzieci cieszą się, że nadeszła wiosna, za pewien czas pewnie znowu zatęsknią za śniegiem i zabawami zimowymi.

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, firma CRP Konsulting Sp. z o.o. oraz Powiat Szczecinecki zapraszają na pierwsze z cyklu szkolenie, które odbędzie się w ramach projektu Akademia Innowacyjności. Szkolenia odbywać się będą raz na kwartał.

Udział w szkoleniu jest BEZPLATNY.

Szkolenie dotyczy pozyskania środków pomocowych na projekty związane z wdrażaniem innowacji oraz zmniejszeniu energochłonności zakładów.

W piątek (18.03.2016) w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach odbędzie się spotkanie specjalnej komórki, która zajmować się będzie marketingiem w klubie Błonie Barwice, m.in.

W wyniku współpracy Biblioteki Publicznej w Barwicach i  Środowiskowego Domu Samopomocy „SŁONECZKO”  10 marca odbyły się zajęcia w bibliotece z okazji obchodów roku Henryka Sienkiewicza. Podopieczni z zebranych przez siebie  informacji w grupach wykonali wiosenny plakat twórczości Sienkiewicza.  Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Mężczyzny, słodkości ufundowała Pani Bogumiła Bogdziewicz.

Źródło: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach

10 marca 2016 r. odbyły się IV Halowe  Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimie w skoku wzwyż.
Od lat tego rodzaju zawody w tej szkole cieszą się ogromną popularnością. Tak było również i w tym roku, gdzie do konkursu zgłosiło się 36 uczniów – skoczków wzwyż. 
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, ustanowiono wiele rekordów życiowych oraz wartościowych wyników.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin­nym ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i 1890)

 

zwołuję

na dzień 23 marca 2016r. (środa) XVIII sesję Rady Miejskiej w Barwi­cach.

Obrady sesji odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miej­skiego w Barwicach

ul. Zwycięzców 22 o godz. 13.00.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Barwice na RODZINNE WARSZTATY WIELKANOCNE I KIERMASZ OZDÓB, które odbędą się 19 marca 2016 roku w Sali Miejskiej od godz. 15.00 do godz.18.00

Przygotowane będą do wyboru 3 pakiety warsztatowe, każdy w cenie 5,00 złotych.

1 PAKIET dla dzieci obejmuje:

-ozdabianie ciasteczek lukrem,

Wieczorem 9 marca doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Łeknica, który został niemal całkowicie zniszczony. To ogromna strata dla 4 rodzin, które zostały pozbawione dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Łącznie poszkodowanych jest 10 osób, które na ten moment korzystają z pomocy rodzin.

Władze Gminy Barwice podjeły decyzję o uruchomieniu pomocy specjalnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A, iż w dniu 14.03.2016 roku w godzinach 08:00- 12:00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gonne Małe.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:


15.03.2016 r. upływa termin płatności:

 • pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,

8 marca w Polnym odbyły się eliminacje gminne w turnieju bilardowym i Fifa 16. W rozgrywkach bilardowych zakwalifikowali się: Ilona Walaszczyk i Oskar Romaniuk. Do dalszych gier Fifa 16 przeszli następujący zawodnicy:

Grupa Młodsza :

- Hubert Krawczyk

- Oskar Romaniuk

Grupa starsza:

- Kacper Romaniuk

- Dominik Błaszczyk

Tekst i zdjęcia : Andrzej Zielony

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach zaprasza na otwarcie wystawy "KATYŃ", które odbędzie się 11 marca 2016r. o godz. 16.00 w Izbie Muzealnej.

Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji Pana Jerzego Bibro z Białogardu.

Zapraszamy.

W dniu 5 marca 2016 roku w Hali Zespołu Szkół w Barwicach rozegrany został XI Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Barwic. Bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów została drużyna GKS „OLDBOYS” Barwice, która wygrała wszystkie mecze.

Ozdobą turnieju było spotkanie Oldbojów z Barwic z reprezentacją „PPZ” Przybkowo.
Po zaciętym meczu stojącym na bardzo wysokim poziomie zasłużone zwycięstwo odniósł zespół Oldboys z Barwic 3 : 2 przegrywając do przerwy 0 : 2.

Z okazji Dnia Kobiet, Ośrodek Kultury i Turystyki zaprosił panów z różnych instytucji do pewnego projektu.
Była to sesja fotograficzna. Zaproponowaliśmy Panom, aby w ten sposób zechcieli złożyć życzenia wszystkim paniom z gminy Barwice.
Dlatego też prosimy obejrzeć 21 zdjęć i przyjąć od Panów z okazji tego szczególnego dnia najserdeczniejsze życzenia, spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich, jak i tych troszkę większych.

01 marca 2016 roku w szkole miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia Pracowni Bioróżnorodności.

Poldanor S.A ogłasza VIII edycję Konkursu „Działajmy Razem”, czyli jak można wspólnymi siłami mieszkańców i pracowników Poldanor SA podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie?


W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne (formalne i nieformalne) mające swoją siedzibę w gminach, w których Poldanor SA ma swoje zakłady.

W  dniu 04 marca 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbyły się eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Barwic Piotr Sadura, który powitał wszystkich uczestników życząc im powodzenia i zajęcia jak najlepszych miejsc.

Organizatorami eliminacji gminnych był  Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego   ZOSP RP i Urząd Miejski  w Barwicach .

Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza uczniów w wieku 12-17 lat do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Spotkanie odbędzie się 11.03.2016 o godz. 14.30 w remizie przy ul. Dworcowej 2 w Barwicach.

Więcej informacji na Facebook'u Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach.

Dla wszystkich przybyłych zajęcia niespodzianka.

Zapraszamy.

Terenowy Zespół Doradców w Szczecinku zaprasza na szkolenie 

Tematy poruszane na szkoleniu to:

1/ Zazielenienie w ramach WPR

2/ Płatności bezpośrednie, płatności rolnośrodowiskowe

Szkolenie odbędzie się o godzinie 10.00 dnia 21.03.2016 (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

W dniach 03-04 marca 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Barwicach odbyły się warsztaty
z uczniami z Zespołu Szkół w Barwicach.

Udział wzięła młodzież z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum.

Warsztaty odbyły się pod hasłem photo@book. Uczniowie pracowali w grupach.  Razem przygotowaliśmy  nietypową kampanię promującą książki, które możecie wypożyczyć w naszej bibliotece.
Prace z warsztatów już niebawem pojawią się na naszym profilu.   

Bardzo wysokie – drugie miejsce zajęła drużyna Błoni Barwice prowadzona przez Łukasza Zająca – rocznik 2003 w turnieju piłkarskim, którego organizatorem była Akademia Piłkarska Szczecinek.
Udział wzięło 8 zespołów podzielonych na dwie grupy.

Nasi zawodnicy w całym turnieju nie przegrali żadnego meczu.
W grupie A wygrali z AP Szczecinek 2:0 oraz zremisowali z Chojniczanką 2004 Chojnice 1:1 i AP Sokół Pyrzyce 0:0.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Władze Gminy Barwice przystąpiły do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W dniu 5 marca 2016 roku w Hali Zespołu Szkół w Barwicach odbędzie się XI Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów.

Gospodarz zawodów zespół GKS „OLDBOYS” Barwice będzie gościł następujące drużyny:

1. „PPZ” Przybkowo

2. „Kamieniarz” Barwice

3. „Ararat” Szczecinek

4. „Seepoint” Szczecin

Początek zawodów o godzinie 10.00. Wstęp wolny.

Mecze będą rozgrywane w systemie „każdy z każdym”.

Serdecznie zapraszamy.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się kolejna XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne.

Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy, jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Burmistrz  Barwic  ogłasza:

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  przy ul. Zwycięzców 22, został  wywieszony  dnia 26 lutego 2016 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (0 94) 3736309 wew.19.

We wtorek, 23 lutego kolejna wielka postać ze świata sportu odwiedziła Barwice.
Był nim Artur Siódmiak – legenda polskiej piłki ręcznej, który do historii przeszedł m.in. dzięki bramce w meczu w 2009 roku z Norwegią, dającą awans do półfinałów Mistrzostw Świata.
Odwiedziny szczypiornisty to nagroda w wyzwaniu Klubów Sportowych Orange „Rzuć jak król Artur”.

W sołectwie Stary Grabiąż w piątek 19 lutego odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci. Po licznych zabawach, konkursach i zgaduj zgaduli uczestnicy zostali nagrodzeni paczkami ze słodyczami, ufundowanymi przez Radę Sołecką miejscowości Stary Grabiąż.

Tekst i zdjęcia : Andrzej Zielony

Gonne Małe w ubiegły czwartek 18 lutego 2016 r. opanowali młodzi sportowcy, którzy rozegrali zawody w FIFĘ 16 i eliminacje Gminnego Turnieju Bilardowego.

Po zaciętych zmaganiach do następnego etapu w FIFA 16 zakwalifikowali się:

- Michał Adamski

- Marek Bernaciak

Turniej Bilardowy wygrał i zakwalifikował się do dalszych rozgrywek :

- Mirosław Mikelczuk

Tekst i zdjęcia : Andrzej Zielony

Tegoroczne ferie w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach odbywały się pod hasłem " W krainie lodu". Atrakcyjny tytuł dobrze zareklamował zajęcia, dzięki czemu każdego dnia uczestniczyło w nich ponad 40 osób. Dzieci przybiegały z uśmiechami na twarzy i chętnie brały udział w zabawach. Zadbaliśmy o różnorodność zajęć i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty cukiernicze, podczas których uczestnicy sami przygotowali kruche ciasteczka i muffinki.