Tablica Granty sołeckie
Dzięki 10.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono huśtawkę pojedynczą metalową bocianie…
Grafika podatki
Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.11.2021 r. upływa termin płatności: •    czwartej raty…
Badanie kontrolne
Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych…
Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Chwalimiu
Trwa budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z posadowieniem zbiornika bezodpływowego na ścieki…
Od lewej: Klaudiusz Masel kierownik budowy, Mariusz Kieling Burmistrz Barwic, Robert Zborowski Z-ca Burmistrza Barwic, Edward Woźniak - Inspektor Nadzoru.
W dniu 3 listopada 2021 r. nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu budowy związanego z budową…
Anna i Mariusz Kielingowie
4433,33 złote, 5 euro, 2 kuny i 10 koron szwedzkich - tyle zebrali nasi samorządowcy podczas poniedziałkowej…
Ostropole droga gruntowa
Firma Usługowo Transportowa Handlowa Paweł Pabin zakończyła prace w m. Ostropole. Do użytku oddano 900 m…
Dowód osobisty
Informujemy, że w dniu 5 listopada br. tylko do godziny 12:00 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu…
Puszka do zbiórki
Tradycyjnie już, na wszystkich cmentarzach w gminie Barwice 1 listopada prowadzona będzie zbiórka na…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Gmina Barwice ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7…
Trzeźwościowe spotykanie integracyjno-profilaktyczne na zdjęciu od lewej: Jacek Koń, Piotr Małek, Jolanta Lis, Mariusz Kieling, Renata Trembowelska
W dniach 23 – 25 października 2021 w Dworze Pomorskim w Luboradzy obyło się po dwuletniej przewie…
Spotkanie z udziałem włodarzy Gminy Barwice z Poseł Małgorzatą Golińską
W sierpniu bieżącego roku przygotowywaliśmy wnioski aplikacyjne w ramach Programu Rządowego Polski Ład.…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
W dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbędzie się XXXV…
Plakat
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Barwicach, serdecznie…
Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu
W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w…
Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora
Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…
Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa
Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz…
Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu
W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w…
Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…
Tablica szkolna z napisem Dzień Edukacji Narodowej
Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice, Uczniowie, Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by…
Rozkład jazdy
Ruszyła nowa linia autobusowa na trasie : Barwice – Ostropole – Jeziorki – Chwalimki – Nowy Chwalim – Knyki…
Jubileusz Państwa Pietras
W sobotę, 9 października 2021r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barwicach zabrzmiał Marsz Mendelsona.…
Burmistrz Mariusz Kieling z symbolicznym czekiem z programu "Cyfrowa Gmina"
8 października br. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się spotkanie…
Park miejski w Barwicach
Na koniec lipca informowaliśmy naszych mieszkańców, że mamy zgodę konserwatora zabytków na plac zabaw w Parku…