Modernizacja drogi wojewódzkiej 172
Modernizacja drogi wojewódzkiej 172 Trwają prace związane z wykonaniem nowej nakładki bitumicznej na odcinku…
Na zdjęciu widzimy Urząd Miejski w Barwicach.
Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.09.2020 r. upływa termin płatności: trzeciej raty podatku od…
Julka druga w Active Challenge Kids Szczecinek
Sobota 5 września 2020 roku pomimo niesprzyjającej pogody była na terenach OSiR-u Szczecinek areną Active…
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach.
Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż od dnia 1 września do dnia 30 listopada w siedzibie…
Stupendium Szkolne
Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…
Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".
Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z…