Polski Ład
W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Obwieszczenie- wyłożenie do wglądu publicznego projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,…
Plakat Koncertowy Dzień Barwic
Już 30 lipca 2022 roku Urząd Miejski w Barwicach wraz z Ośrodek Kultury i Turystyki serdecznie zapraszają na…
Przedstawiciele samorządów z powiatu szczecineckiego
11 lipca 2022 r. w Szczecinku w obecności Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  Stanisława…
logo z napisem opieka wytchnieniowa edycja 2022
                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o…
na zielonym tle biały napis pionowy krus
Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, uprzejmie informuje, że 15 czerwca…
Stop przemocy
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Barwicach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy…
Urząd Miejski w Barwicach
W związku z trwającym okresem wakacyjnym (lipiec -sierpień) informuję, że dyżury Przewodniczącego Rady…
Odbiór drogi Pętelka
W dniu dzisiejszym odbył się oficjalny odbiór inwestycji pn.: „Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych -…
logo Pojezierze Razem
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  obszaru Lokalnej Grupy…
Budowa mostu na rzece Gęsiej w Barwicach
Firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. będąca wykonawca inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice w…
Na zdjęciu od lewej: Sekretarz Ewa Nowosielska, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Z-ca Przewodniczącego RM Edward Trejnis
Rada Miejska w Barwicach 30 czerwca 2022 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu…
na zdjęciu plakat z informacją o punkcie porad psychologicznych
Burmistrz Barwic informuje, że od 4 lipca 2022 rozpoczyna działalność na okres wakacji bezpłatny Punkt Porad…
Dąb w Parku miejskim
Jeżeli zastanawiacie się Państwo w co uderzył piorun, który ok 5.30 obudził większość mieszkańców naszego…
Remont ścieżki "Pętelka"
Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętelka…
Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych
Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.o…
Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"
23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć…
Ścieżka rowerowa w gminie Barwice
Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w…
Zakończenie roku szkolnego klas ósmych
21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…
Od lewej: Projektant Marcin Batko, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, ks. Proboszcz Adam Paź,  Kierownik robót Jan Drapała, Wykonawca Klaudiusz Półtorak, Kierownik referatu infrastruktury Piotr Kikun
W dniu dzisiejszym w barwickim parku miejskim dokonano oficjalnego odbioru długo wyczekiwanej inwestycji jaką…
na zdjęciu pole z niebem burzowym i ręka z gradem
16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rozpoczyna nabór wniosków od rolników,…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.…
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
W dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach (sala posiedzeń)…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
W dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Barwicach będzie nieczynny.