Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z Wykonawcą firmą GORBUD Sp. z o.o. ze Świdwina, którą reprezentował Pełnomocnik p. Wojciech Burdyński. 
W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z Wykonawcą, wyłonionym w…
Przybory szkolne
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Urząd Miejski w Barwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z…
na zdjęciu stos monet na biurku
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach  informuje mieszkańców, iż: Od 1 lipca 2022 r. można…
Pismo
Prosimy o zapoznanie się z pismem, które wyjaśnia obecną sytuację techniczno-prawną na budowie mostu w ciągu…
Polski Ład
W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR…
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach
Obwieszczenie- wyłożenie do wglądu publicznego projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,…
Plakat Koncertowy Dzień Barwic
Już 30 lipca 2022 roku Urząd Miejski w Barwicach wraz z Ośrodek Kultury i Turystyki serdecznie zapraszają na…
Przedstawiciele samorządów z powiatu szczecineckiego
11 lipca 2022 r. w Szczecinku w obecności Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  Stanisława…
logo z napisem opieka wytchnieniowa edycja 2022
                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o…
na zielonym tle biały napis pionowy krus
Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, uprzejmie informuje, że 15 czerwca…
Stop przemocy
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Barwicach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy…
Urząd Miejski w Barwicach
W związku z trwającym okresem wakacyjnym (lipiec -sierpień) informuję, że dyżury Przewodniczącego Rady…
Odbiór drogi Pętelka
W dniu dzisiejszym odbył się oficjalny odbiór inwestycji pn.: „Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych -…
logo Pojezierze Razem
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  obszaru Lokalnej Grupy…
Budowa mostu na rzece Gęsiej w Barwicach
Firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. będąca wykonawca inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice w…
Na zdjęciu od lewej: Sekretarz Ewa Nowosielska, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Z-ca Przewodniczącego RM Edward Trejnis
Rada Miejska w Barwicach 30 czerwca 2022 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu…
na zdjęciu plakat z informacją o punkcie porad psychologicznych
Burmistrz Barwic informuje, że od 4 lipca 2022 rozpoczyna działalność na okres wakacji bezpłatny Punkt Porad…
Dąb w Parku miejskim
Jeżeli zastanawiacie się Państwo w co uderzył piorun, który ok 5.30 obudził większość mieszkańców naszego…
Remont ścieżki "Pętelka"
Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętelka…
Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych
Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.o…
Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"
23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć…
Ścieżka rowerowa w gminie Barwice
Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w…